dinsdag 16 juli 2019

Oer bewoner


Oren en neus groeien door
En de huid wordt een uitgedroogd landschap
Maar in de ogen is 
het diepere leven zichtbaar
From 1785 to 1922, White Wolf, also known as Chief John Smith of the Chippewa tribe is considered the oldest Native American to have lived -- 137 years.

maandag 15 juli 2019

NATUUR
"A monk asked Zhaozhou, "What is the living meaning of Zen?"   

Zhaozhou said, "The oak tree in the courtyard."


old days experience on our gaialogische yourney in Sommerset


zondag 14 juli 2019

zee wordt steeds meer uitloopgebied voor dat waar op het land geen plaats wordt gegund. Laat de zee de zee anders....

NATUUR IN NOORDZEE NAUWELIJKS BESCHERMD

 
Noordzee
BRON: WERELD NATUUR FONDS
Het grootste natuurgebied van Nederland, de Noordzee, wordt nauwelijks beschermd. Na jarenlang onderhandelen zou bijvoorbeeld een derde van de Doggersbank gevrijwaard worden van visserij, maar dat wordt nu slechts vijf procent. Natuurorganisaties dienden een klacht in bij de Europese Commissie.

Doggersbank, Klaverbank en Friese Front

Zo’n 20 procent van de Nederlandse Noordzee aangewezen als ‘beschermd gebied’, waaronder Doggersbank, Klaverbank en Friese Front. Deze gebieden vallen onder het Natura 2000 netwerk. Eind juni zijn voor deze gebieden beheerplannen ingediend bij de Europese Commissie. Voor de Doggerbank is voorgesteld om de zegenvisserij (met touwnetten) toch toe te staan, tot grote onvrede van natuurorganisaties.  

Expeditie Doggersbank

De Doggersbank is een paaigebied voor vissoorten als schol, wijting en kabeljauw, maar ook voor schelpdieren, zeehonden, roggen, bruinvissen, dolfijnen en vele vogelsoorten zoals jan-van-gent en noordse stormvogel. Expeditie Doggerbank duikt al jaren in dit gebied om visnetten te bergen, maar ook om de bijzondere natuur in kaart te brengen. Onlangs vonden ze nog een nieuwe diersoort voor Nederland gevonden tijdens een expeditie. 

Wettelijk aangewezen natuurgebieden 2017

A. Doggersbank - B. Centrale Oestergronden - C. Friese Front - D. Klaverbank - E. Noordzeekustzone - F. Borkumse Stenen - G. Voordelta - H. Vlakte van de Raan - I. Bruine Bank
Noordzee
Kaart 1: Huidige wettelijk aangewezen ‘beschermde gebieden’ in blauw (deze vallen allemaal onder Natura 2000). In totaal ± 20 procent van de Nederlandse Noordzee. Overige gebieden komen mogelijk in aanmerking voor bescherming. Bron Stichting Noordzee
(bron; Vroege Vogels)

minderen die herrie

GELUID GROEIEND MILIEUPROBLEEM

 
Schiphol - publiek domein
BRON: PIXABAY, HPGRUESEN
Meer vliegtuigen, meer auto’s en meer festivals midden in de natuur. Het is in Nederland zelden echt stil. En de overlast aan geluid zal de komende jaren alleen maar groeien. Zegt Erik Roelofsen van de stichting Geluidshinder. Het wordt volgens hem een van de grootste milieuproblemen van de toekomst. En daarom pleit hij voor een ‘Gezond Geluidsakkoord’. Een soort deltaplan tegen geluidsoverlast. In Vroege Vogels vertelt hij hoe dat plan eruit moet komen te zien.
Om te beginnen is er volgens Roelofsen in Nederland te weinig regelgeving over geluid. Het afgelopen najaar presenteerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een soort handboek voor geluid in Europa. En hierin staan veel lagere normen dan we in Nederland op dit moment toepassen. Kortom, in ons land is harder geluid toegestaan, dan wat de WHO gezond vindt.
Belangrijkste onderwerp in dat ‘deltaplan’ is vervoer. Zo zouden we de auto in de toekomst wat vaker moeten laten staan. Verder is de stichting Geluidshinder tegen de verdere uitbreiding van Schiphol en de opening van vliegveld Lelystad, omdat dat alleen maar voor meer overlast zorgt. De verwachting is dat er eind dit jaar een plan ligt voor het geluid.
Geluidsoverlast kan net als luchtvervuiling zorgen voor ernstige gezondheidsproblemen. Miljoenen Nederlanders hebben volgens Roelofsen momenteel te last van.
Ook de natuur lijdt steeds meer onder een teveel aan geluid. Zo hebben bijvoorbeeld vissen en zeezoogdieren last van schepen, maar ook de bouw van windmolens en olieplatforms. Met name de communicatie kan hierdoor worden verstoord. Bij heel heftige geluiden, als het laten exploderen van oude vliegtuigbommen of het heien van fundamenten voor windmolens kan het vissengehoor zelfs ernstig beschadigd raken. Geluid onder water verplaatst zich zo'n vijf keer makkelijker dan geluid boven water.
(bron: Vroege vogels van vandaag)

vrijdag 12 juli 2019

fairies in the public domain

There's a Fairy Bridge in the Isle of Man and if you don't say "hello fairies" everytime you cross the fairies will do something bad to you. 
Grown men and women do this on a daily basis as a ritual.
Yield to the fairies. 
A warning sign at the Low Sizergh near Kendal, UK.
Photo: Alan Cleaver