maandag 11 februari 2019

Inspiraties in Amsterdam en Giessenburg

   Gaialogische inspiratieve bijeenkomsten in Giessenburg en Amsterdam;

Amsterdam zondagavond 17 februari
Giessenburg:  maandagavond 18 februari

Inspiratieve maandelijkse bijeenkomsten voor belangstellenden in mijn werk; geomantie, menswording, gaialogie en subtiele plaats-/nieuwe tijd fenomenen

Daar is tijd voor vragen, uitwisselingen, eventueel thema’s en ervaringen betreffende spirituele en subtiele onderwerpen, stilte  Een mooie gelegenheid als je eens wilt ‘proeven’ voor bijvoorbeeld  deelname aan de leergang gaialogie, ervaringstochten dan wel spirituele reizen naar m’n tweede woonplek het Fichtelgebirge in Beieren.Thema:  Onze tijdelijk Thuis; Planeet Aarde


Als de kinderen een beroep gaan protesteren, volgen dan de verantwoordelijke ouderen of blijven ze volharden?Voor het eerst is een deel van de Mensheid zich bewust  geworden van het feit dat we Planeet bewoners zijn en dat we ook een collectieve en individuele  verantwoordelijk  dragen voor het welzijn van aspecten van deze planeet.
De mens als soort is dan wel een late bewoner maar het wezen in de mens mogelijk al veel langer op deze wondermooie planeet en heeft vele sporen nagelaten.


Aan de orde komt:
- mijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen periode m.b.t. de toestand van en op de Aarde
- een planeet meditatie en de relatie met de Planeetgeest
- je wezenlijke taak op deze planeet herkennen. Je hebt namelijk als individu te verwerken je persoonlijkheid, je familie-genen, je zielen-genen, maar ook je wezen heeft een taak op deze planeet.
- wat is de herkende relatie van de Aarde Planeet met het Universum
- wat verder aan de orde komt.
Een bezinningsvolle avond!
Ik nodig je van harte uit om te komen.

- a.s. zondagavond. Start rond 19.30 uur PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam,  Annette van de Lang,   tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres:  annetvandelang@kpnmail.nl
- a.s. maandagavond.  Start rond 19.15 uur  aan de Bovenkerkseweg 32 in Giessenburg en we eindigen rondom 21.45 uur
 info@gaialogie.nl, dan wel tel. 0614200028
bijdrage; 20 euro dan wel naar vermogen

s.v.p. vooraf opgeven
Graag tot (weer)ziens en ontmoetens  in deze  boeiende fundamentele grote Veranderingen tijd!

NIEUWSBRIEF Februari 2019

Gaialogische activiteiten in Nederland en 
Naturbegegnungshof  Schirnding

Dick van den Dool
                                                                                              

 februari eren; door de witte sneeuw naar het hernieuwde Licht Voorjaar

“Do not let the poisons of the world pull you from your path”
(an American Indian saying)

Onderwerpen februari Nieuwsbrief:

A. Gaialogische ervaringstochten in Nederland dit weekend naar het Gewijde Noorden in het oude Friese land:
-  vrijdag  15 februari:  de subtiele kwaliteiten van Stavoren (10.30 – 16.30 uur)
- zaterdag  16 februari: de ‘Her story’ van de  meren rond Gaastmeer (10.30 – 17.00 uur)
-  zondag  17 februari: de subtiele schoonheden van de ‘heilige punten’ in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen (10.30 – 17.00 uur)    

B. Inspiratieve bijeenkomsten in Amsterdam a.s. zondagavond de 17e en maandagavond de  18 februari in Giessenburg

                            Thema:  Onze tijdelijk Thuis; Planeet Aarde

C. Leergang Gaialogie individueel

D. Verblijf in Schirnding en meerijden naar Schirnding

E. Agenda 2019

- 16 maart: Friese Meren excursie Watergeomantie,  deel 6
- 17 maart  Gaialogische excursie, plaats nog te bepalen
- 18 maart; Gaialogische excursie, plaats nog te bepalen

Rond de Paastijd; 20 t/m 27 april; Fichtelgebirge, het heelmakende middelgebergte met bezoek aan talrijke Kwaliteiten punten
Rond Pinksteren: 10 t/m 16 juni: subtiel leren waarnemen in de buiten Natuur van het Fichtelgebirge

wil je een lezing of excursie in je eigen omgeving met bekenden in kleine kring organiseren, neem dan contact met me op

Voor meer informatie zie de vele verschillende nieuwe dagelijkse subtiele informaties op de weblogs op http://gaialogie.blogspot.com/ 


Wil je meer over deze activiteiten lezen 
vraag de Nieuwsbrief aan!Graag een keer (weer) tot ziens/ontmoetens!!

  

vrijdag 8 februari 2019

Oerossen in het Friese land

Waar haalden de Friezen hun oerossen vandaan toen ze tribuut moesten betalen aan de Romeinen en dat niet konden/wilden opbrengen en in opstand kwamen? Hielden ze deze sacrale dieren en waren de Oerossen de dieren van een heilige kudde die Willibrord eens doodde? Wie heeft hier inzichten in?

wat oude eigen bloginfo:


zondag 9 juli 2017

van de oeros op z'n Fries

"Wat trekt bij de Friezen? Water en vrijheid! Water in de omgeving die een vlakte is met heuvels in het  water, een gemeenschap.
 
Ik ben bij een huis met een kleine groentetuin. Het huis is langgerekt van leem en wilgenvlechtwerk gebouwd, een strodak. Buiten staan fruitbomen, eiken en taxussen in de voortuin op het oosten. Deze taxussen zijn redelijk oud en zijn verbonden met de maan en geven vruchtbaarheid aan de kwelder. De taxus verdraagt ook zout water beter als de eik  als het overspoelt. Het is hier namelijk niet zo’n stabiele omgeving.
En is ook een haventje met een boot en er staat riet.  Deze terp heeft twee huizen die naast elkaar staan en oost-west georiënteerd zijn. Dan schijnt de zon op het verst en kan de maan langskomen.
Binnen is stilte, geborgenheid en activiteit van het vee bestaande uit een stier, koeien en enkele schapen. Daar is ook een drinkbak waarin het regenwater wordt opgevangen. 
 
Ik woon hier met vrouw en kinderen. Mijn vader kwam hier voor het eerst en heeft  de terpheuvel opgebouwd en voorzien van beplanting.  De Noorman heeft deze plek aangewezen als terpplaats. Hij kwam met een schip met gehelmde horens. Wij kwamen uit Scandinavië en zijn Noormannen die uitbreiding zochten.  Wij noemen ons Frisionen.  We waren gekozen door de Goden om hier  neer te dalen op deze Aarde en die vorm te geven. Een soort sociale impuls.
De oorspronkelijk bevolking is door ons verdreven, de Friezen. Zij woonden op het laagveen, dicht bij de riviermonding en ook bij de rivieren.  Die hadden niks te zoeken bij de zee. 
“Wij komen uit het Noorden, wij zijn hier de baas en jullie moeten buigen.” Ze werken nu voor ons door zeilen te knopen, groenten te telen, vee te houden, kaas te maken e.d. Ze worden door ons betaald en er is een handelsovereenkomst en nu leven we in vrede en harmonie samen.  Dat gaat wel eens mis. iemand stond op en werd neergeslagen, simpel zat! Die Friezen hebben niks te kiezen!
 
In de haven van m’n terp ligt een boot, waarvan de drakenkop is afgehaald. Die wordt bewaard en alleen gebruikt voor verre reizen naar het zuiden.
 
Hoe is het met jullie Goden? Die zijn verdreven geweest door de Russen uit de Baltische Zee. Dat was thuis en in ander staten. Er is een zeeslag geweest en ze zijn aan land gegaan en hebben slaven meegenomen.
 
Hier hebben we heiligdommen aangelegd en deze zijn ingewijd, ingezongen. Daar waren wel heiligdommen maar anders en we hebben nieuwe gemaakt.  Het verandert hier snel; nieuw land wordt gevormd en land slaat weg, beroofd.
Stavo is een belangrijke zeegod en wordt op het strand geëerd met een vuuroffer dat opgenomen wordt door de zee. Soms worden ook kinderen levend verbrand door in het vuur te gooien. Dat zijn baby’s omdat ze niet goed waren.
Indra is een landgod, die we eren op sommige plaatsen aan zee met bloemen, kuikens en jonge vogels. Dat is bij het huidige Wynaldum, bij ons Wynla(da). Plekken die wylaard genoemd worden dat betekent ‘garde: de wind uit het oosten en westen
Dit zijn dus mannelijke goden.
 
Er zijn nog een paar oerossen in ons gebied. Ze lopen op de kwelders en worden bewaard in de huizen. Ze worden met bloemen versierd en geëerd omdat ze het land vruchtbaar maken.  We hebben er één gevangen genomen wat een heel spektakel was. We haalden ze onderuit met touwen en hebben ze op vlotten vervoerd en binnen gedragen. Daar op een strobed gezet en omheind zodat iedereen ze kan ruiken en zien.  De oeros heeft een rode kleur. We eren ze op onze feesten en verjaardagen en zijn blij door deze dieren. Ze worden met respect gehouden en er mag vooral niet op gejaagd worden. Die dat doen wordt doodgeschopt, opgehangen en uit elkaar getrokken. In het verre oosten worden ze wel gehouden voor de jacht maar wij houden van ze.
Zomers is de oeros in een buitenverblijf in een buitenkamp tussen de fruitbomen.
De oeros brengt een kracht te weeg in ons bewustzijn, een Oerkracht van eerlijkheid, oprechtheid, openheid.
We houden zowel een vrouwtje als een mannetjes oeros, een groepje. Ook dat een moeder oeros en kalf rond de terp loopt.
Wij op onze terp hebben geen oeros maar er is er wel één redelijk in de buurt. Zo’n plek is uitzonderlijk omdat het hier daar vereerd werd en dat alleen op speciale plaatsen die aangewezen zijn door de Noorman.  Deze man is een geïncarneerde godheid, Ingwar; ik kom, ik blijf en ik geef genade.
Bij ons wordt naast de oeros ook het schaap geëerd, de geit en muizen die holen graven in de terp.
 
Als het water komt gaan we op de hanenbalken zitten en de dieren ook als dat mogelijk is. Maar meestal staan ze in het water met het hoofd erboven. het is zelfs belangrijk dat ze in het water staan want dan raken ze verbonden zo met het hoofd boven water. De goden zijn ons gunstig gezind omdat onze plek heel vaak wordt overspoeld.
 
En wil je nog wat zeggen op het laatst: dat het besluit niet mis is te komen uit het noorden!
 
@ Onderzoek in persoonlijk vorig leven met ‘Hessel’ rond kerst 2008 in Schirnding


oeros in Friesland

RUG: oeros leefde rond 600 na Chr. nog in Friesland
16 december 2008 Redactie Actueel
De oeros leefde 200 jaar langer in Nederland dan wetenschappers tot nu toe aannamen. De Rijksuniversiteit Groningen komt tot die conclusie na onderzoek van een oeroshoorn, waarvan de uitkomsten woensdag zijn bekendgemaakt.
Uit dat onderzoek blijkt dat de laatste oerossen tussen 555 en 650 in de Friese kweldergebieden langs de kust moeten hebben geleefd. Eerder werd gedacht dat het dier in de vierde eeuw al in Nederland was uitgestorven.
De hoorn van de oeros die is onderzocht, is begin dit jaar door een amateurarcheoloog gevonden in terpresten bij het Friese plaatsje Holwerd. Het gebeente van 70 centimeter van de hoorn is nog vrijwel intact. De Groninger universiteit heeft aan de hand van een monster uit de hoorn vast kunnen stellen wanneer het dier moet zijn gestorven. ‘Een bijzondere ontdekking”, aldus hoofddocent archeologie Wietske Prummel.
De oeros kwam net na de laatste ijstijd tienduizend jaar voor Christus talrijk voor in Nederland. Het dier was in die tijd met soms een schofthoogte van wel twee meter een indrukwekkende verschijning. De diersoort is in Nederland uitgestorven door gebrek aan robuuste moerassen en moerasbossen.
Door jacht en de opkomst van de landbouw werd het leefgebied van deze wilde rundachtige steeds kleiner. ‘Waarschijnlijk hebben de laatste exemplaren hun toevlucht gezocht tot kwelders aan de rand van ons land”, aldus Prummel. In Polen legde pas in het begin van de 17e eeuw de laatste oeros het loodje.
De universiteit wil nu nog een DNA-onderzoek laten uitvoeren. Daaruit kan onder andere worden afgeleid of de oeros veel trok of zich ophield op een beperkt grondgebied. Bron: http://www.gic.nl


op zoek naar......Gedenk de waterkringloop en maak het niet ‘onklaar’!


Delta-Neder-Friezen  Mondingen-land

This map are the work of Hungarian cartographer Robert Szucs

Nederland als deltaland is gezegend met de doorstroom van verschillende grote rivier systemen. In het zuiden de Schelde, dan de Maas en dan de Rijn. De Rijn werd in de oude tijd gezien als de geboorte, de Maas als het leven met haar inwijdingen en de Schelde was verbonden met de dood.

In het midden en oosten van het land stromen de andere systemen uit Duitsland als IJsel, Regge, Dinkel, en Eems. Dan heb je nog de talrijke kleine eigen watersystemen zoals in het Friese gebied de Fivel, Hunze, Lauwers e.d.

Een heel groot achterland voert water door ons land naar de Noordzee, meevoerend de subtiele kwaliteiten en de subtiele afvalstoffen naar de reinigende Noordzee die het weer in een grotere Zee brengt.

De ‘fysieke stroom’ van zoet naar zout en van boven naar beneden
Dit bloedsysteem van de aardehuid voert de van boven komende waterstromen weg aangevoerd via grotere Watersystemen die via verdamping op het aardoppervlak de gassen in de hogere lagen brengen en door de ijle sferen worden bekrachtigd en gereinigd en afgegeven als ijs, sneeuw, regen. Deze grote kringloop ondervindt momenteel schade door de 'frequenticering' van de atmosfeer door mensen met zendmasten, radar, satellieten. Als zo dadelijk veel satellieten worden gelanceerd voor het nieuwe 5G netwerk zal de kristallisatie van deze waterkringloop in gevaar komen en zal het reinigend vermogen dat Water geeft in ons mensensysteem aanzienlijk verkleinen; de kristallisatie stopt en daarmede…..

De ‘wijze stroom’ van zout naar zoet 
Een andere kringloop is die van het energetische waternetwerk waar de trekvissen, zoals de zalm voorheen in leefden; stroomopwaarts meevoerend het zeeveld, gaande voor het paaien bij de bron. De Water Ieren eerden daarom de zalm en niet zoals wij 'verland' zijn de uil om haar wijsheid.
Bekend is dat door vele fysieke maatregelen in rivierbeddingen deze terugstroom energetisch wordt geblokkeerd met de daarbij horende uitwisselingen van vis trek.  In Nederland  is in het Zeeuwse daar een kleine opening gekomen, doch vissers –immer die roversbende!- pakt snel deze trekvis weer in haar netten.

De spirituele waterstroomde delta-mondingen vagina uitstroom wordt bevrucht door de grote Zee
In de geest zijn de bronnen de plekken van geboorte waar het water uit de aarde stroomt en deze kwaliteit meegeeft met de waterstroom naar de zee waar het via de lucht weer terug komt naar de bron in het middel- en hooggebergte.
Het Fichtelgebirge waar ik woon, is zo’n groot geboorte gebied waar naar vier hemelrichtingen bronrivieren wegstromen. Voorheen noemde men het niet voor niets hier het paradijs! Voor de Rijn is het de Witte Maine die hier haar bron gebied heeft, dat zich westelijk verbindt met de Rode Maine, die als één rivier uitmondt in de Rijn.
Vorig jaar droogden de bronnen in het middelgebergte op wat sinds mensen heugenis niet heeft plaatsgevonden. De spirituele kringloop was verstoord. Gelukkig is deze winter weer veel sneeuw gevallen in het hoge gebergte!

Het water is zo belangrijk voor ons lichaamspak en de natuur die we brood nodig hebben dat eerbetoon op zijn plaats is. Wees je daarvan meer bewust en verzet je tegen de bedreigingen van de grote waterkringlopen. Houd ze zuiver ander wordt het hier op ons niveau een nog grotere hel.

Als ik met de auto een rivierstroom kruis groet ik als ik kan de rivier stroom uit dankbaarheid en voel dan daarna dat het rivierlichaam de auto en de inzittende(n) reinigt.
Als ik met de kinderen de lokale rivier oversteek, houd ik altijd even stil en dank de rivier voor haar aanwezigheid. Soms geven we het kleine kadootjes.

En en en  …zet meer je handi uit om dit demonische systeem niet te steunen en de electra autorijders van Tesla zijn ook niet goed af door deze niet juist gestuurde man met zijn duistere produkten!
We aanbidden de verkeerde mensen! Wat jullie 'voortuitgang' noemen is achter-uit -gang

Met dank aan m’n vriend die de input geeft!