zaterdag 21 december 2019

Hoe Dokkum van belangrijk Freya heiligdom een eerplek werd voor de RK heilige Bonifatius. Een typisch voorbeeld van omkering.


Dokkum staat nu bekend als de stad waar Bonifatius is vermoord in de achtste eeuw.  Maar alles wijst erop dat het een RK-mythe/reli fake nog steeds geestelijke en wereldse navolgers heeft dat in alle vormen in de stad wordt geëerd.  Bepaalde historici hebben al lang getwijfeld aan dit gebeuren mede om de reden dat de hoofdkerk niet gewijd is aan Bonifatius maar aan de RK-held Martinus. Dat neemt niet weg dat deze missionaris deze plek heeft weten te benaderen maar op zijn reis daarheen tegenstand van Saksen en Friezen vond, die hem niet dulden in hun sferen. En voor hen met recht!

De stadsterp is al sinds de vroeg 9e eeuw een begraafplek en meer dan 1000 jaar begraven heeft de plaats bij de Martinuskerk een ophoging gegeven van wel vier meter. Een ware dodenplek en de doodse sfeer hangt nog op het onooglijke kerkplein.
Archeologisch onderzoek maakt verder duidelijk dat hier geen woonterp is geweest maar een direct eenmalig opgehoogde hoge plaats, waarschijnlijk voor christelijke cultussen als kerk, later abdij en vooral begraven op de vermeende gedenkplaats terp waar een ‘RK heilige’ is gedood die wel elders ligt begraven.

Subtiel onderzoek ter plaatse geeft aan, dat hier al van een Fries heiligdom sprake is geweest waar Freya werd vereerd en  vooral geen bewoning was. De christenen hebben gewoon een belangrijke oude Friese cultusplaats uitgezocht dat ze hebben omgedraaid: van vrouwelijk naar mannelijk. Daar waren ze goed in om een andere tegengestelde onnatuurlijke weg te gaan.
Hoe kom ik daarop? We zijn onlangs in december op onderzoek geweest naar de oude sferen van Dokkum en vonden verschillende plaatsen waar de sferen en de subtiele wezens een ander verhaal lieten horen. Het is ook een van de 12 Friese kristalpunten – lichtplasma- in Friesland.

Het kristal is een afdruk van het geheel. Heel Friesland heeft er twaalf, zo je noemt de dierenriem. Dit is Dokkum in het teken van stier. Leeuwarden; leeuw.
Bonifatius wilde het oude geloof uitroeien maar het is verankerd in het landschap, haar Sterrenpunten, haar vorm, haar hoeven. Dit is een heel oud gebied!

Dokkum is een oude Godinnenplek waarbij de sferen op horizontaal niveau wel weggedrukt zijn maar in de boven-, beneden en opzij sferen nog voldoende subtiele kwaliteit is te beleven.

Een natuurlijke hoge plaats voor Friese natuur riten: een Moeder Godin plek. De stenen -later voor abdij- lagen er al. (stenen waar de abdij op gegrondvest stond)

In januari gaan we verder met lokaal onderzoek. Heb je belangstelling om op 19 januari mee te gaan, meldt je aan!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten