dinsdag 30 juni 2015

Zelfs gedachten worden technisch beinvloed.


Wij mensen zijn beinvloedbaar op vele niveaus. Energetisch en emotioneel (wezens e.d.) was al lang bekend als oudtijdse technologie maar nu is het ook mogelijk op gedachtennivo, mentaal vlak. Lees dit patent eens hoe ver men op dat moment al was met de gedachten bepaling bij mensen!!
De nieuwste oorlosgvoeringen liggen duidelijk op een geheel ander vlak dan de oude vernietigingswapens die lichamen uitschakelen. Gewoon doorbellen en internetten  met al die mobielen, hum

Terugblik en stand van zaken in mei en juni op de Naturbegegnungshof Schirnding in het Fichtelgebirge


…………levensstroom: kleine/grote  stappen naar een onbepaald voorbepaald te groot/klein doel……………
   
                                                  
 een oude tijdgeest in een rumoervolle humorlozere wereld

Mei was een maand met vele kleine klussen. De slaapzolder is nu grotendeels ingericht  met wanden en plafonds en na het leggen van de verwarmingen leidingen kunnen de schuine zijwanden worden afgewerkt. Juni was een moeizame maand door de uitval van Wensel, Andreas en laatst ook Hans. Een overgangsfase naar een veel drukkere juli maand.
We hadden weer goede helpers die het vele praktische handwerk doen. Ook vielen enkele helpers uit die hun toezeggingen niet waar konden maken in deze onzekere tijden. Soms kregen ze ook geen visa als het ging om landen buiten de EU. En oude vrienden verdwijnen ook uit het zicht door afstand en andere prioriteiten.
De vrijwillige inzet is noodzakelijk om het vele werk te doen wat niet professioneel betaald kan worden.

Met speciale dank voor  de vaste vrijwilligers Hans en de drie weken gasten Red uit UK en  Andrew  uit  VS, de weekgast uit Mexico Tirso. En dank voor de korte inzet van Ceriel en Iwan en de toezeggingen voor hulp van helpers die komen en de telefonische kontakten met de achterban van Dick de Court en John Hartong en de niet genoemde korte contacten.

Thank you very much for a great stay and such fantastic food. I hope I helped you on your way to building your home. I really enjoyed working with Hans and Wensel. With Hans we worked hard and did a whole load of wiring, (something I’ve never done before) but we also talked, about the future for both of us and the house.
With Wensel there was little conversation but often just a knowing look from him spoke a thousands words..of course often these looks were accompanied by the short, but in a way beautiful phrase “shit “ and something would inevitably fall out the wall or ceiling. They were both great to work with, next to and (often with Hans) alone!
Thanks Nadine for the great food, it really was fantastic.  Dick told I looked better than when I arrived, and I dare say he is correct. I simply couldn’t resist your cusine!Dick you’ve made me think very differently about life. I’m sorry if my answers to your questions were not satisfactory but I have never had to think about such questions, I am not used to sharing feelings but it made me think hard and rigoursly about everything. There is still much to ponder.
And a further thank you is needed for the lending of the violin! I hoped you tried listening to the tunes and the intermittent rubbish in-between. I never tell people that I play violin, only that I make a lot of noise.
Thank you again.
I hope I will return some days to see the farm finished.
 P.S. Dick I will one day let you know about my insights…
                                               Redmond , 3 wekengast (UK)

 This has been a wonderful, interesting, exhausting, fulfilling six days.
And I hope I can come back some day and see what the house looks like after you fix it of. I ‘am quessing it will take you a few years, but I can  come back when I’m 30. 
You two are some of the happiest people I’ve met in my trip and I am really grateful for letting me sleep in your 300-year-old mansion ad sharing your delicious food with me.
Your kids are adorable (and a little nit crazy) and you two seem like great parents. I hope I’ll get to meet them again when they grow up.
I will miss dinnertime more than. I can tell you; for the food and the conversation, I wish you all the best with the renovation and you are welcome to Mexico any time!
                                         Tirso Garcia, een week gast  (Mexico)
  
“I don’t want to say or write anything too long (and I could) because this isn’t a ‘good bye’, this is a ‘til next time.’ So thank you for all the food, experience and work next time’”
                                       Andrew, 3 weken gast  (USA)

Voortgang
Verschillende werkzaamheden in het huis hebben zo hun eigen vrijwilligers die een bepaalde klus op zich willen nemen. Bijvoorbeeld door vaste vrijwilligers van een lopend project voor de aanleg  van de detail elektriciteitsleidingen Hans
-        
Oproep; werkassistentieMomentaan dringend  gezocht vrijwilliger voor het leemwerk van de woonkamerwanden, verfwerk binnen, het voegen  van de vakwerk en muurwanden en het  leggen van polygonaal platen van sollen Hofer kalksteen
Laat ons weten of je wat op je wilt nemen of een bepaalde kwaliteit hebt die je wilt inzetten.  Mocht je iemand kennen die tijd en zin heeft om een steentje bij te dragen,  laat het ons vooral weten.

Ik vraag de grote Natuur
Dit grondgebied te beschermen tegen ongepaste  fysieke indringing van mensen en subtiele krachten/wezens die onze vrijheid willen afnemen of ons willen schaden. Bescherm dit gebied tegen overstromingen, wind, bliksem, indringing, diefstal en aardbevingen. Laat dit een oase zijn voor welwillende mensen, dieren, insecten, slangen, vogels en subtiele wezens.Geef vruchtbaarheid aan de aarde met haarbegroeiing en zegen de bewoners. Dank Grote Natuur voor je zorg en Uw wil geschiedde.

Dank voor je aandacht!!
Graag tot weerziens of weerhorens!!!!!!!!!!!!!!!!

Dick van den Dool & Janne. Jonathan  en Josephien& Nadine Heintel
 Keine Gegend ist geologisch so vielfältig.
            Landrat Dr. Karl Döhler

Beseelte Landschaft für lebendige Menschen
Alle Elemente sind hier vorhanden: eine kraftvolle und lebendige Erde, ursprüngliches und sauberes Wasser mit vielen Quellen rund um Europas Hauptwasserscheide, eine feuerreiche Erde mit alten Vulkanen und weitgehend unverschmutzte, frische Luft. Vor allem aber besitzt das Fichtelgebirge ein beseelte Landschaft mit geschichtlich bedeutsamen Plätzen und vielen alten Kraftorten, die noch immer spirituelle Qualitäten wie Stille und Begegnung besitzen. Fünf Eigenschaften, die das Fichtelgebirge zum kraftvollsten Naturgebiet Deutschlands machen und viel Lebensqualität mit sich bringen!


Bijna 80 procent van alle mineralen op aarde tref je aan in het Fichtelgebirge en omgeving. Een steenrijk gebied met zeer oude wortels. Zo is de boerderij gebouwd van stenen uit de oudste periode van het Cambrium (500 -570 miljoen jaar geleden)

vrijdag 26 juni 2015

antropogene wolken

Wolkenvormen zijn uitdrukkingen van het onderliggende landschap, grote fenomenen en soms lokale menselijke activiteiten.

“Ook komt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) met een aanduiding voor wolken zoals vliegtuigstrepen die door menselijke activiteit zijn ontstaan: 'homogenitus', ofwel 'door de mens gemaakt'.”

Ik lees ondermeer over deze menselijk beinvloede wolken:

“2.2.2. Anthropogenic clouds

2.2.2.1. In a paper [Reference 3] "Clouds caused by human activities", published in the Royal Meteorological Society's journal 'Weather' in November 2012 (Volume 67:11), J. Mazon, M. Costa, D. Pinto and J. Lorente proposed that clouds clearly arising from human activity should be designated with the prefix 'anthropo-'/(a) to differentiate them from clouds of natural origin. In the case of aircraft condensation trails (contrails) spreading out into cirri-form clouds, the author's proposed that these anthropogenic clouds (anthropo-clouds) should be classified as: anthropoCirrus (aCi), anthropoCirrocumulus (aCc) and anthropoCirrostratus (aCs). In their paper, Mazon et al also consider other examples of clouds produced by human activities, such as anthropoCumulus and anthropoStratus .

2.2.2.2.  The Task Team accepted that there was a case for the specific classification of clouds caused by human activities. The prime example being that of aircraft condensation trails (contrails). It is well known that in certain atmospheric conditions contrails may persist and, with time, these may then spread under the influence of the upper winds to cover large parts of the sky in cirriform clouds.

2.2.2.3. The current ICA states: -
II.6.3  Condensation trails (contrails)
Contrails are clouds which form in the wake of an aircraft when the atmosphere at flying level
is sufficiently cold and humid. When just formed, they have the appearance of brilliant white
streaks; soon however they show pendant swellings like inverted mushrooms. Often they are
short-lived, but especially when Cirrus or Cirrostratus is present, they may persist for several hours.
Persistent trails spread progressively, frequently forming large patches of fluffy or fibrous clouds,
having the appearance of Cirrus or patches of Cirrocumulus or Cirrostratus; in fact it is sometimes
impossible to distinguish old contrails from these clouds.

II .6.7      PART II - 6. SPECIAL CLOUDS
Clouds resulting from industry
These clouds have very diverse origins; the following are mentioned only as examples: clouds
of smoke and steam in industrial areas, smoke clouds created for frost protection purposes, clouds
of insecticide gas or powders in agricultural areas.

II .6.8
Clouds resulting from explosions
When an explosion is very large, it is usually accompanied by a cloud of smoke and dust.
Above this cloud, velum or pileus are often seen. Sometimes the propagation of shock waves is
manifested by dark rings or bands moving with extreme rapidity.


2.2.2.4. The Task Team noted that the prefix 'anthropo-' is derived from the Greek  word for man-made and expressed the view that it would not be desirable to mix Greek with Latin in the cloud classification scheme. Also the cloud classification scheme utilises suffixes for 'mother-cloud s, rather than prefixes, as per the following sections from the ICA:-“


woensdag 24 juni 2015

geomantische visie water

De Oostenrijkse geomant Erich Baumgartner onderscheid vier soorten rechts draaiend water i.t.t het linksdraaiende hemelwater: Heilwasser, Heiliges Wasser, Koloidales Wasser en Lichtwasser. Het laatste water  dat niet aan de oppervlakte hoeft te komen, gaat ook gepaard met verschijningen, materialisaties vanuit de subtiele werelden en tref je volgens hem aan op oude krachtplaatsen die door onderscheiden volkeren zijn gebruikt.
.
Mijn geomanten vriend wist nog andere differentieringen te benoemen zoals ‘hartewater’:  verticale pulserende waterstromen, dat labyrinten  aan de oppervlakte vormt, ceremonieel water, muzikaal water, freatisch (ondergronds)water i.t.t grond-, rivier-, meer- en zeewater.

Interessant is het gegeven dat wij mensen floreren met basisch water en planten met zuur water. Hoe zou dat komen?

dinsdag 23 juni 2015

Weg met de externe vastlegging van beelden

Wie kent het niet een foto van een modern telefoon direct rondgezonden. Ik zag gisteren zo’n foto op internet van het midzomerfeest in Stonehenge. De zon kwam net over de oost steen en flits flits flits, honderden telefoons omhoog….. Je staat er niet bij stil wat deze vastlegging van je focusself op de camera doet. In elk geval is een feit dat natuurvolkeren niet op de foto willen. Ik ken ook dergelijke verhalen uit mijn geboorte omgeving dat men niet ‘geplaats’, geplaatst, bewerkt  wil worden.
Vriend HJ noemt het gefotografeer een ontkrachting van het moment in Stonehenge. Het trekt de energie weg naar ergens anders. De aandacht van de mensen is dan niet daar. Foto’s nemen is niet alleen een inbreuk in de privacy maar geeft ook een ontbinding, een  energetische breuk; het loopt weg, lekt, verdwijnt,

Wees integer in de natuur en leg het eerder vast in je eigen system waar het bevruchtend kan werken en maak minder externe foto’s. Houdt het binnen en laat buiten. Be simple and keep it by yourself!