zondag 29 oktober 2023

herplaatsing in de middenwereld van het eens weggedrukte

 foto"s van R. Wolf
....met vereende krachten is de laatste Eersteen in de kloostertuin van Ter Apel geplaatst. Gevonden bij de laatste opgraving deze zomer in het westfundament. Maakte onderdeel uit van het steenkringen complex dat tot in de 8e eeuw daar nog goed functioneerde.

Eer aan het kloosterbestuur, de helpers en de laatste sjamaan van Westerwolde, die gezamenlijk het in deze nieuwe tijd hebben gebracht!

De steen is ook een aandenken aan al die studenten die bij de opgraving meewerkten.

zaterdag 28 october 2023

"De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat goed willen doen in alle omstandigheden, erop neerkomt dat men dwaas is en dat verstandige mensen altijd proberen zich te redden, zelfs ten koste van anderen, of zich te wreken op degenen die hen benadeeld hebben. De Ingewijden daarentegen denken dat het goede overeenstemt met de vruchten van de mens en dat de mens juist op aarde is gekomen om vruchten te geven. Deze vruchten zijn lichtende gedachten, warme gevoelens, edele daden, vreugde, schoonheid en vrede, die men aan de anderen bezorgt. 
Iedere morgen moeten wij opstaan met de gedachte dat we goed willen doen. Dan kunnen de kiemen, de scheutjes die God in onze ziel heeft gezaaid, beginnen te groeien, zelfvertrouwen krijgen en zo zullen zij na heel korte tijd bloemen en vruchten geven."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

"De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat goed willen doen in alle omstandigheden, erop neerkomt dat 

ode aan de ware fijnstoffelijke groene beheerders van ons land

 ...als er in deze dualiteit, tenminste twee krachten zich manifesten,

de opbouwende en de afbrekende krachten 

dan is het minsterie van landbouw de grootste afbrekende kracht van ONS land

dat samen met lage lust gewin-zoekende bedrijven, boerderijen maakte tot vernietigende punten die de NATUUR in de breedste zin blijvend willen vernietigen.

Je ziet groen  maar het is laag astraal geknecht groen.

Dat mooie land dat ons gegeven is door onze voorouders wordt verkracht door stinkende mest, kunstmest, grote traktoren en vooral natuur dodende middelen.

Stop met die diepe krenking van ONS land! Stop die ware oorlog tegen de Natuur.

begin bij de Ering van de eigen planten, je eigen tuin, en bid diep voor de onderdrukte Natuur in je omgeving en duld niet meer deze omgang dat deze uitdrukkingen van het Ene vernietigd. 

Kies bewuster voor de Schepping,  die ons gegegen is om anders te beheren.

en Eer de Eenheid die alles kan doordringen, als wij het willen......


zaterdag 28 oktober 2023

...vrije duiven hebben weinig kans van overleven...

 .....dit jaar  had ik van mijn vriend Dick Decourt een paar tortelduifjes gekregen. In en kooitje in de gang bij de hoofdingang riepen ze hun geluk dagelijks. Kinderen verontwaardigt, die moeten naar buiten! Zij, de duiven wel te verstaan in een grote kooi...maar toen kwam de steenmarter, ja en die heeft ze net zo lang opgejaagd tot ze ...

De hof had eens wel 15 nesten van houtduiven...niet voor de vlcuht maar voor het vlees... dus ik wilde ook duiven maar nu voor de vlucht. Weet wel dat ze niet lang leven want het barst hier van de roofvogels.

nu dan maar een vlag gekocht, als gebaar, niet voor m'n kinderen, niet voor de hof, of mezelf, maar de omgeving te tonen dat een duif kan beter vrij vliegen.. maar ja er zijn zoveel roofmensen, sorry roofdieren!

en een gebaar van de verenigde naties: deVredesduif. Hang hem ook op, best een leuke vlag! En deze duiven blijven leven......einde hoornaar nest...al goed....


Aan de achterzijde, de noordzijde van m'n hof zat dit jaar een groot hoornaar nest, Op het laatst stak het een halve meter langs de houten rand. Een gevlieg aan en af en ik moest het slaapkamerraam dichthouden want anders...

Goed te weten dat in deze tijd deze beschermde insecten m.u.v. hun  jonge koninginnen allen sterven. Maar bij mij was het einde nest door een aanval van een heuse wespendief. Deze roofvogel had een goed maal.

inzichten

 als twee trauma's elkaar ontmoeten, krijg je ruzie, oorlog

dieper komt aan de oppervlakte

en dan lost het zich op

Het is Al opgelost

29.10.2023. Dick van den Dool


als het denken zich met het gevoel bemoeit krijg je chaos

en het gevoel zich met het denken bemoeit krijg je terreur

dat kan naar binnen  in onszelf als naar buiten in de buitenwereld  optreden

nu weet je tenminste wie er een terrorist is.

blijf er daarom vanaf

Dick Decourt

meer zijn dan oppervlakkig gevoel

 je gevoel is een waarneming

dat je bij een dieper Inzicht brengt

en

als het gevoel groots wordt

brengt het geen inzicht meer

alleen een momentum

Dick van den Dool, 28.10.2023


hellepoorten tijd

 


Gaia Zoom zondagavond: de schoonheden van verzinken....

 
donderdag 26 oktober 2023

Zwart ontmoet Wit: Heilig punt waar de “zwartwaterrivier” in de Amazone stroomt met petrogliefen als Eerbetoon aangebracht door de sjamenen. 
Saksische offersteen terug van weggeweest; nieuw Eringspunt maar waarvan?

 

Prehistorische offersteen teruggeplaatst bij Oude Kerk in Borne: "Gebeurtenis van historisch belang"

De offersteen wordt bij de Oude Kerk in Oud Borne geplaatst.
De offersteen wordt bij de Oude Kerk in Oud Borne geplaatst.© Willy Berends
Een tastbaar stukje geschiedenis is terug op de plek waar het hoort: in Borne is vanmiddag een historische offersteen teruggeplaatst op z'n oorspronkelijke plek bij de de Oude Kerk in Oud Borne. De prehistorische offersteen werd vorig jaar teruggevonden in de tuin van de plaatselijke notaris en is nu teruggeplaatst op de plek waar 'ie eeuwenlang stond. "Een gebeurtenis van historisch belang."
In de prehistorie waren offerstenen religieuze plekken, waarvan er in het Nedersaksisch taalgebied een paar honderd waren. Eeuwen later besloot de Kerk om op die plekken kerken te bouwen, als hulpmiddel om de heidense bevolking te bekeren tot het christendom. De meeste offerstenen liggen nog steeds op de plek waar ze ooit werden opgericht, maar die van Borne werd ooit verplaatst.
Eerst werd de offersteen begraven: zo'n 190 jaar geleden besloot de toenmalige burgemeester dat er te veel overlast was bij de offersteen, waarop deze onder de grond ging. Later werd de steen opgegraven en weggehaald, om uiteindelijk in de tuin bij de plaatselijke notaris te eindigen. Daar werd de offersteen vorig jaar dus teruggevonden.
De offersteen vormt een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de regio. Het biedt een fascinerend inzicht in de culturele en religieuze geschiedenis van Twente en illustreert de evolutie van de regio door de eeuwen heen.
De offersteen wordt uit de tuin gehaald om vervoerd te worden naar de kerk.
De offersteen wordt uit de tuin gehaald om vervoerd te worden naar de kerk.© Willy Berends
Ondertussen wordt door Twente Marketing, de Tourist Info's en de verschillende Stadspromoties van Twente gewerkt aan een offerstenenroute. De route moet leiden langs de geschiedenis en het culturele erfgoed van Twente en komt ook langs de offersteen in Borne.