woensdag 26 juni 2019

de Voorhang van de Natuur in het dal Schirnding
dichter filosoof Jean Paul

Wir ziehen einen Vorhang
       vor Theater
 der Natur auf
aber dahinter
Ist ein zweiter

bekijks


 Grote luchtengel boven NoordFriese land, juni 2019

dinsdag 25 juni 2019

subtiele en uiterlijke geslachtelijkheid


Herken dat als het gaat om geslacht er heel veel mogelijkheden zijn, die in de westerse cultuur uiterlijk niet meer zo direct zichtbaar zijn, zoals bij cultuurvolkeren.  De tendens tot individualisering maakt aanleg eigenheid nu weer mogelijk, doch bezetting wordt vaak daarin niet herkend.
In de westerse christelijke cultuur die geduwd is in de extreme dualiteit en collectieve afhankelijkheid is ook opvoeding een onderdrukkende wegdrukkende sterk bezettende factor geworden.
Herken daarom:
-       Welke uiterlijk geslachtelijke Oer kenmerken zijn er: een mannelijk, vrouwelijk of beide, transgender.
-       Welke Ziele kwaliteit is in aanleg: mannelijk-mannelijk, mannelijk-vrouwelijk, vrouwelijk-mannelijk, vrouwelijk-vrouwelijk etc.
-       Welke mentale codes zijn er ingebracht door opvoeding, die de aanleg overheersen. Veel voorkomend is bijvoorbeeld dat iemand geboren wordt als vrouw en de ouders wilden een jongen en voeden het dan ook zo op. De eenling politiek in China ging ten voordele van de fysieke man met alle culturele gevolgen van dien.
-       Is de menselijkheid van geslacht weggedrongen door een bezetting, dat steeds meer voorkomt. Met name machthebbers zijn wandelende oneigenlijkheden doch ook de moderne telecommunicatie maakt steeds meer slaafmensen die afhankelijk zijn van input: vrouwelijkheid – het ontvangende principe- ten top met hoge aanleg van bezetting. Ik noem dat ‘bezetting door inputdwang’.
Het scheppende principe heeft ons de drie principes Natuurlijk gegeven – het Ontvangende en het Gevende principe- en het Overstijgende. Doch door ons onverwerkte ziele verleden en de daaraan gekoppelde zelfgeschapen cultuur-tijd dwang-geest manifesteert dit Oerprincipe zich als een schone eigen spiegel grotesk in de materiele wereld.

Oeroude gender rollen gebaseerd op vijf mogelijkheden en niet op dominante polariteit

 Before European Christians Forced Gender Roles, Native Americans Acknowledged 5 Genders


The Two Spirit tradition used to be a normal part of everyday life in Native tribes.
It wasn’t until Europeans took over North America that Natives adopted gender roles. There was no real “normal” in their tribes. And unlike today, people who identified with the other gender were not viewed as some sort of abnormality, or as someone to be shunned or even accommodated.
In Native American cultures, people were valued for their contributions to the tribe, rather than for masculinity or femininity. Parents did not assign gender roles to children either, and even children’s clothing tended to be gender neutral. There were no ideas or ideals about how a person should live or love; it was simply a natural act that occurred without judgement or hesitation.
Without a negative stigma attached to being Two Spirited, there were no inner-tribal incidents of retaliation or violence toward the chosen people simply due to the fact that individuals identified as the opposite or both genders.
“Each tribe has their own specific term, but there was a need for a universal term that the general population [of English-speakers] could understand. The Navajo refer to Two Spirits as Nádleehí (one who is transformed), among the Lakota is Winkté (indicative of a male who has a compulsion to behave as a female), Niizh Manidoowag (two spirit) in Ojibwe, Hemaneh (half man, half woman) in Cheyenne, to name a few.
“As the purpose of “Two Spirit” is to be used as a universal term in the English language, it is not always translatable with the same meaning in Native languages. For example, in the Iroquois Cherokee language, there is no way to translate the term, but the Cherokee do have gender variance terms for ‘women who feel like men’ and vice versa.”
The “Two Spirit” culture of Native Americans was one of the first things that Europeans worked to destroy and cover up. According to people like American artist George Catlin, the Two Spirit tradition had to be eradicated before it could go into history books. Catlin said the tradition “must be extinguished before it can be more fully recorded.”
However, it wasn’t only white Englishmen that tried to hide any trace of native genderqueerness. According to Indian Country Today, “Spanish Catholic monks destroyed most of the Aztec codices to eradicate traditional Native beliefs and history, including those that told of the Two Spirit tradition.” Throughout these efforts by Christians, Native Americans were forced to dress and act according to newly designated gender roles.
One of the most celebrated Two Spirits in recorded history was a Lakota warrior aptly named Finds Them And Kills Them. Osh-Tisch was born a male and married a female, but adorned himself in women’s clothing and lived daily life as a female. On June 17 1876, Finds Them And Kills Them gained his reputation when he rescued a fellow tribesman during the Battle of Rosebud Creek.
Osh-Tisch (Left) and his wife (Right)
“The Two Spirit people in pre-contact Native America were highly revered and families that included them were considered lucky. Indians believed that a person who was able to see the world through the eyes of both genders at the same time was a gift from The Creator.”
Religious influences soon brought serious prejudice against gender diversity, and so this forced once openly alternative or androgynous people to one of two choices. They could either live in hiding, and in fear of being found out, or they could end their lives. Many of them did indeed end their lives.