maandag 17 juni 2019

'Meer Mens zijn'
Een geologische tijd graniet constructie op de voormalige heiligste berg in Franken, nu Schneeberg waar eens Goethe in een andere incarnatie boven op ging zitten voor verbindingen met andere werkelijkheden.
Nu klimmen materialisten ophoog voor hun persoonlijke ervaring en selfie.

In mijn werk als geomant, gaialoog ervaar ik:

-     De subtiele relativiteit theorie: de relativiteit van plaats/plek, het hier en nu en de vele interacties en manifestaties van toen en daar in het hier en nu.

-      Het bestaan van parallelle werkelijkheden, dimensies, zoals die er zijn van bijvoorbeeld de elementaren, elementalen (element wezens), goden, godinnen en buitenaardsen.

De kwantummechanica die sinds 1957 wordt bestudeerd, herkend waarnemingen van subtiele waarnemers, alleen hebben ze daar zelf zintuiglijk geen toegang toe dan alleen via theorie of via gedachten bedachte gemaakte apparaten.
  
-      De vele interacties tussen onderscheiden werkelijkheden en deze 3 D-wereld fascinatie (many interacting worlds (MIW).

-      De materiele observaties met de uiterlijke zintuigen in deze tijd, ruimte kunnen uitgebreid worden door subtiele observaties op deze plek in een andere tijd. Een scholingsweg door de eigen valkuilen van projecties, Mindcontrol, tijdsgeesten en andere interne en externe inducties in het waarnemingen systeem.

Een subtiele waarnemingsweg is dan ook een scholingsweg en de eigen toegang tot een andere werkelijkheid ontdekken is ook een herkenningsweg wat eerder in tijd, ruimte door de ziel is beleefd.
Het verdere pad van verbreding van de waarneming kan zelf worden gegaan met spontane openbaringen en/of met hulp van een ervaren waarnemer worden verbreed.

De toegang tot andere dimensies kan geblokkeerd zijn door de eigen zielenweg doch de eigen geest is in staat alles te overbruggen en aan te gaan. Een koninklijke weg.

De weg bestaat voor twee derde uit zelfreiniging, blokkaden nemen en voor een derde vooral uit nieuwe ontmoetingen en leerwegen al of niet samen met anderen. Meest staat in de weg de ‘dit leven persoonlijkheid’, de heerser(es) over schijnbaar alles in dit kleine leventjes. Doch vooral ook ‘vorige leven persoonlijkheden’ met hun eigen dogmatiek, die drukken in deze tijdsgeest werkelijkheden.

De uiterlijke Natuur is voor mij nog steeds de grootste Leermeester, dat me steeds doet verwonderen in deze Maya tijd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten