dinsdag 25 juni 2019

subtiele en uiterlijke geslachtelijkheid


Herken dat als het gaat om geslacht er heel veel mogelijkheden zijn, die in de westerse cultuur uiterlijk niet meer zo direct zichtbaar zijn, zoals bij cultuurvolkeren.  De tendens tot individualisering maakt aanleg eigenheid nu weer mogelijk, doch bezetting wordt vaak daarin niet herkend.
In de westerse christelijke cultuur die geduwd is in de extreme dualiteit en collectieve afhankelijkheid is ook opvoeding een onderdrukkende wegdrukkende sterk bezettende factor geworden.
Herken daarom:
-       Welke uiterlijk geslachtelijke Oer kenmerken zijn er: een mannelijk, vrouwelijk of beide, transgender.
-       Welke Ziele kwaliteit is in aanleg: mannelijk-mannelijk, mannelijk-vrouwelijk, vrouwelijk-mannelijk, vrouwelijk-vrouwelijk etc.
-       Welke mentale codes zijn er ingebracht door opvoeding, die de aanleg overheersen. Veel voorkomend is bijvoorbeeld dat iemand geboren wordt als vrouw en de ouders wilden een jongen en voeden het dan ook zo op. De eenling politiek in China ging ten voordele van de fysieke man met alle culturele gevolgen van dien.
-       Is de menselijkheid van geslacht weggedrongen door een bezetting, dat steeds meer voorkomt. Met name machthebbers zijn wandelende oneigenlijkheden doch ook de moderne telecommunicatie maakt steeds meer slaafmensen die afhankelijk zijn van input: vrouwelijkheid – het ontvangende principe- ten top met hoge aanleg van bezetting. Ik noem dat ‘bezetting door inputdwang’.
Het scheppende principe heeft ons de drie principes Natuurlijk gegeven – het Ontvangende en het Gevende principe- en het Overstijgende. Doch door ons onverwerkte ziele verleden en de daaraan gekoppelde zelfgeschapen cultuur-tijd dwang-geest manifesteert dit Oerprincipe zich als een schone eigen spiegel grotesk in de materiele wereld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten