woensdag 28 januari 2015

dit weekend; water geomantische ervaringstochten: rivier Rijn/Waal en zee bij Zandvoort

Komend weekend organiseer ik weer twee Gaialogische ervaringstocht.  
Graag tot weerziens en tot ontmoetens

Heb je weer zin om weer eens met me mee te  beleven en je te laten verrassen, dan ben je van harte welkom.


……….De grote rivier de Rijn en Waal bij Nijmegen…..

                              Zaterdag 31 januariOp   deze laatste januari zaterdag gaan we op stap om de rivier  Rijn/Waal bij Nijmegen.   Een hoofdrivier die bepalend is in  de midden Hollandse delta. 
 We bezoeken verschillende punten  aan de rivier zuidzijde tussen Nijmegen en de Nederlandse grens.
Een onderzoek-belevingen tocht naar de essentie van deze Oer-rivierstroom tak.

Aspecten die aan de orde komen;
- de diepere betekenis van de riviernamen Rijn en Waal en haar subtiele namen
- de Rijngodin van de  grote rivier
- de overgang van Rijn in Waal en IJssel  met haar overgangsfenomenen
- het driedimensionale rivierveld
- specifieke subtiele rivierplekken zoals de Ooi polder , Millingerwaard en Natuurreservaat bij Schenkerschanz; nieuwe rivierreservaten
- specifieke rivierwezens fenomenen op onderscheiden plaatsen
- rivierwater als spiegel ervaren
- Oer-aspecten van contact met een rivier
- dat wat zich aandient

                                 motto:  met elkaar ontmoeten we meer dan alleen

Verzamelpunt bij de
Vandaar reizen we oostwaarts stroomafwaarts om verschillende rivier kwaliteit punten  te bezoeken.

Wil je meerijden laat het  me weten.

Praktisch:
-        Tijden; 10.30 - 17.00 uur
-    
-        Opgave; info@gaialogie.nl
-         Kun je ons niet vinden op de dag, bel me mobiel op 0614200028 .


……..De zee met haar specifieke subtiele zeewater kwaliteiten bij  Zandvoort en Bloemendaal 

                 Zondag 1 februari,  10.30 – 16.30 uur

Op deze eerste zondag in de  februari maand ga ik op stap naar  Zandvoort en omgeving in het kader van het subtiele kustonderzoek in Nederland.

Aspecten die aan de orde komen zijn:
- de specifieke subtiele zee kwaliteiten  bij  Zandvoort en Bloemendaal met haar duinen
- het hoofdthema; Zeegoden en  undine ‘s
- bezoek aan specifieke kwaliteitsplekken
- Reinigen met zeelucht, zeelicht, zeewater en met hulp van de zeewezens
- Oer-aspecten van contact met  de Zee
- wat is zee spiegeling; een verdieping van het aspect ‘de omgeving als spiegel’
- dat wat zich aandient
 
                     motto:  met elkaar ontmoeten we meer dan alleen
 
 
Verzamelpunt;  aan de zee bij Zandvoort rond 10.30 uur. Wordt bij opgave doorgegeven
Wil je meerijden laat het  me weten.


Graag even een bericht of je komt  en hoe je komt. Dat geeft de mogelijkheid van anderen om mee te rijden.

Na opgave ontvang je praktische info over  het ontmoetingspunt.maandag 26 januari 2015

'Negatieve' luchtwezens


Droomde deze nacht dat ik met vele mannen bezig was oude structuren af te breken uit de NS tijd, zoals bunker complexen. De structuren lagen bij een rivier en een grote snelweg.  Om dit te begrijpen is zelfonderzoek nodig en daar ik zelf   geen NS verleden  heb  maar nu wel een omgeving woon waar het ‘hangt’. Als je ergens bent verwerk je mee het niet verwerkte verleden, ook wel gebieds-karma genaamd.  Dat werkt door in het persoonlijke subtiele system; zo buiten zo binnen. Ik zie het bij me als een wolk boven m’n hoofd.  In het grote landschap was de NS tijd sterk verbonden met de oude riten van bloed en bodem; het zeer lichamelijke landleven, folklore, runenriten en oude geesten van het Oerland. De nazigeest zat toen als het ware nog half in de aarde en half in de lucht. In de loop van de tijd is deze sfeergeest in de luchtsfeer opgestegen en vormde daar in het grotere gebied een soort wolkdeken. Het vergaste als het ware maar is wel een hindernis voor de intredende kosmische straling dat het blokkeert. De daarboven zwevende nazigeest is een aarde-water wezen.  Dergelijke cultuur gebonden wezens kun je niet zomaar wegtoveren, wegzenden of dergelijke. Ze dienen te worden getransformeerd omdat ze naar een zijde van de polariteit zijn geturnd. Ze kunnen de liefde voor het land weer versterken, liefde voor de natuur met haar subtiele lagen en bovenal mensen-zelfliefde en medemenselijkheid.  De negatief geworden aardegeest heeft als het ware een andere software nodig, een ander gedachtengoed.
Laatst trof ik een zelfde fenomeen aan op de boerderij waar het huiswezen zich had teruggetrokken door een opstijgende luchtgeest uit de aarde. Dat wezen had ook een denklichaam met strijd-energie uit een oudere tijd waar de huisgeest bang voor was.


Overigens was me laatst ook opgevallen dat bepaalde esoterische kringen in Zuid-Duitsland er werkelijk baad bij hebben dat gebieden negatief blijven.  Negatief in die zin dat mensen ontevreden zijn, weg willen en depressief zijn. Dit gebied met al haar grote natuurlijke schoonheid heeft in het Beierse ook een stempel; Beiers Siberië. Beambten uit München konden bij disfunctioneren naar dit gebied worden ‘gedeporteerd’. Het gebied is ook betrekkelijk koud en de nabijgelegen stad Hof wordt wel de koudste stad van Duitsland genoemd. Het specifieke microklimaat komt door de naar het oosten geopende bergketens van het Fichtelgebirge hoefijzer.

zondag 25 januari 2015

laatste nieuws Hof van Schirnding

Terugblik en stand van zaken  in   december/januari op de Naturbegegnungshof Schirnding in het Fichtelgebirge
December en januari waren rustige maanden van inkeer, griep en binnenzijn. Vooral de heilige nachten tussen kerst en driekoningen waren intensief door griep en diepe ervaringen. Het was buiten weer een kwakkel winter zo rond het vriespunt met af en toe wat tijdelijke sneeuw.
Eind januari is eindelijk de financiële kant van de drie jaar geleden plaats gevonden dakstoelband afgerond, zodat nu de bouwfase in een slotfase kan komen. Wij hopen dit voorjaar in het gebouw te gaan wonen. Dat wil niet zeggen dat de verbouwing afgerond dan afgerond is.

 De werkzaamheden vorderen gestaag en de drie internationale gasten verlichte weer het grote aanbod aan werkzaamheden.

Een werkspecificatie:
 - start uitbouw nieuwe zolder in slaapverblijf door Wensel
- begin werkzaamheden in de grote woon kamer boven voor het leggen van een nieuwe  houten vloer door Wensel
- diverse werkzaamheden als het storten van een fundering naast de buitenmuur op zolder en het pleisteren van  binnenmuur door Jesse
- het  dichten van de gips plafond naden en wanden door Alison en Mike

Met speciale dank voor onze weekgasten uit de V.S. Jesse en Mike & Allison uit California. En de kerstgasten Jan, Marye en Joris die maar wachten op de sneeuw die pas op de laatste dag kwam.  En  bovenal dank aan het vaste team van Andreas, Wensel en Hans.

 “Thank you Dick and Nadine for a wonderful week. You have a beautiful family. You are working to build a peaceful and amazing home!  I wish you well as you continue your journey, as I continue mine! ONE LOVE!”
                                                                        Jesse from South Dakota, USA


“Thank you so much for giving us the opportunity to help restore your farmhouse. It truly has been a very rewarding experience. The hospitality you have shown us is unparalleled. Thank you Dick for the warm fires and thought provoking conversation. Nadine thanks you for all of those wonderful warm nice cooked meals, truly a luxury while we are travelling. We were pleased to share our recipes + cooking with you and are glad for you to do the same. The farmhouse has so much potential and we hope to keep up with all of your progress on it. Thank you for making our first workaway experience one to remember.”
Alison and Mike from California USA, looking for a new life.


Voortgang
Verschillende werkzaamheden in het huis hebben zo hun eigen vrijwilligers die een bepaalde klus op zich willen nemen. Bijvoorbeeld door vaste vrijwilligers van een lopend project
-      
Oproep; werkassistentie. Momentaan dringend  gezocht vrijwilliger voor:
-       verfwerk binnen 
-       voegen vakwerk en muurwanden
-       schuren vakwerkbalken
-       hout zagen voor brandhout
-       leggen van polygonaal platen van sollen Hofer kalksteen

Laat ons weten of je wat op je wilt nemen of een bepaalde kwaliteit hebt die je wilt inzetten.  Mocht je iemand kennen die tijd en zin heeft om een steentje bij te dragen,  laat het ons vooral weten.


Volgende reismomenten om mee te reizen
-        Volgende reisdatum: 4 februari woensdag na-middags  Je kunt ook goed zelf met de trein hier komen en vliegend via Praag met Transavia (30-40 euro). Een enkele reis vanuit Schirnding kost zo 60 -100 euro als je via ons vroegtijdig boekt.

Dank voor je aandacht!!
Graag tot weerziens of weerhorens!!!!!!!!!!!!!!!!
Dick van den Dool & Janne. Jonathan  en Josephien& Nadine Heintel
Adresse: Hauptstrasse 16, 95706 Schirnding


Beseelte Landschaft für lebendige Menschen
Alle Elemente sind hier vorhanden: eine kraftvolle und lebendige Erde, ursprüngliches und sauberes Wasser mit vielen Quellen rund um Europas Hauptwasserscheide, eine feuerreiche Erde mit alten Vulkanen und weitgehend unverschmutzte, frische Luft. Vor allem aber besitzt das Fichtelgebirge ein beseelte Landschaft mit geschichtlich bedeutsamen Plätzen und vielen alten Kraftorten, die noch immer spirituelle Qualitäten wie Stille und Begegnung besitzen. Fünf Eigenschaften, die das Fichtelgebirge zum kraftvollsten Naturgebiet Deutschlands machen und viel Lebensqualität mit sich bringen!


bijeenkomsten: ‘de spiegel met zijn mogelijkheden’

In februari zijn er weer drie inspiratieve bijeenkomsten in Amsterdam  en weer één in Giessenburg waarvoor ik je van harte uitnodig!

 Inhoud
Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring, is een maandelijks programma  beschikbaar. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde: actuele thema´s over Nieuwe en Oude Aardse subtiele fenomenen, vragen die leven, uitwisseling van inzichten en het thema van  deze februari maand.
  
Spiegelen....de ogen zijn de spiegel van de ziel, weerspiegeling......een spiegel voorhouden..spiegel neuronen...zee-water spiegel....

Het thema is ‘de spiegel met zijn mogelijkheden’.
Wat is eigenlijk een spiegel en wat doet reflectie van licht en zwart met ons? In het volksgeloof, religie, magie –maan, element water- en geomantie  gaat men verschillend met spiegels om. Welke subtiele fenomenen heeft de spiegel en hoe ga je daar in deze tijd praktisch mee om zoals reiniging, gebruik. Een reis in de cultuurgeschiedenis en ook de omgang met de specifieke emoties als ijdelheid, zelfliefde, wellust en zelfherkenningen, waarzeggen, waarheid.


..de Spiegel in de badkamer heeft aan de achter zijde een ‘andere wereld’ met in het midden een doorgang voor een demon: bewustzijn 10, aarde-luchtwezen. Deze demon eet levens-energie als je naar het kijkt….
Dick van den Dool waarneming

All creation,
like a book or a picture,
is a mirror to us.
Alain de Lille, in De Incarnatione Christi (c. 1170)
To live in prison is to live without mirrors. To live without mirrors is to live without the self.
Margaret Atwood, in Two-Headed Poems (1978)

If you really want to know who I am, you have to be as absolutely empty as I am. Then two mirrors will be facing each other, and only emptiness will be mirrored. Infinite emptiness will be mirrored: two mirrors facing each other. But if you have some idea, then you will see your own idea in me.
Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic (2000), Vol. 2, Chapter 4

Each day the vain Queen consulted her Magic Mirror, "Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?"… and as long as the Mirror answered, "You are the fairest of them all," Snow White was safe from the Queen's cruel jealousy.

There are two ways of spreading light: to be
The candle or the mirror that reflects it.
Edith Wharton, in "Vesalius in Zante (1564)


Plaats:
Maandagavond  Amsterdam:  zondag 1 februari (let op nu eens niet op de maandag!)
      -  Ontmoetingsplaats:  Annette van de Lang,  PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres:  annetvandelang@online.nl

- Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur, bijdrage 

Dinsdagavond, Giessenburg:   3 februari
- Ontmoetingsplaats:   Bovenkerkseweg 32, 3381 Kb Giessenburg  tel.  0184-651222. Mailadres: info@gaialogie.nl
Tijdstip:  19,45 – 22.00 uur 

Woensdagmorgen Amsterdam-Zuid; 4 februari

Ontmoetingsplaats: Geerdinkhof 377, 1108 AB Amsterdam Zuidoost , telefoon 020 4520 70 30 .
Parkeren kan gratis in de buurt. , mailadres: carin@villasophia.org.
-       Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur 

Graag tot weerziens op één van deze bijeenkomsten en meldt even van te voren of je komt.
Gasten zijn van harte welkom! 

Je kunt deze mail ook doorzenden aan een belangstellende. Bij voorbaat dank!


Text Box: En heb je zin om a.s. zaterdag 31 januari of zondag  1 februari  met me op stap te gaan in de BuitenNatuur, langs de kust of een binnenrivier  laat het me snel weten.