zondag 28 juni 2020

what is in a name

De wetenschap heeft soms vreemde verhalen, 'vast stellingen'  over natuur verschijnselen als een doorgesneden vrucht waar een speciale vormkracht uit komt. Ik las onderstaand verhaal op facebook bij deze vrucht.

"Pareidolie of pareidolia is een psychisch verschijnsel, een vorm van illusie waarbij iemand een zodanige interpretatie van onduidelijke of willekeurige waarnemingen heeft, dat hij hierin herkenbare dingen meent waar te nemen.[1] De naam is afkomstig van het Griekse para (naast) en eidolon (beeld)."
Het is maar wat je er van maken wilt en welke Mindset je hebt. Voor mij is het wonder VOL.

Nieuw Aquarius Licht zoekt zijn eigen weg! Welkom!

Kwam rond 19.00 uur op de 20ste juni  thuis na een middag bij B. en ik nam een ander Licht waar. Het vierde dimensie licht is ingedaald op de binnenhof en doordringt het territorium ook in het huis. Het was al op een plek in Duitsland waargenomen door m'n vriend als enige op de aardbol daar komend en het verspreid zich onderaards en bovenaards naar plekken waar het past.
Hoorde dat het bij mij een cadeau is.
Zie dat het niet indringt in de buren als moskee, die subtiel wel verbaasd kijken.

Trof het op de 12e juni ook als eerste aan in het Groningse op een prachtige wierde die we maandelijks al meer dan een jaar bezoeken. Ik ken nog een plek bij een vriend in zijn huis.

Deze sfeer heeft ook nieuwe elementalen vormen die nog heel kristallijn zijn in de luchtsferen. Heb ze wel gezien maar moet ze nog ontmoeten hier. Ook de dodecaether vorm, als vijfde platonische vorm, wordt nu overschreden met een andere vormenergiekracht!!
En het eigen energiesysteem veranderd er geweldig door met een geheel nieuw 'chakra'systeem, beter gezegd knopen systeem! De doorwerking heeft wel tijd nodig om in het oude lichaam in te dalen.
Met dank aan m'n vrienden.

Elke 1000 jaar een verandering?

Onlangs las ik in het NRC de mededeling dat de Amerikaanse historica Valerie Hansen een fascinerend boek schreef over het jaar 1000. Volgens haar negeerde de wereld het saaie West-Europa. Want buiten ‘ons’ continent vonden razend interessante wereld veranderende ontwikkelingen plaats.
Gelijk nu 1000 jaar later we weer in een andere wereld leven en het ogenschijnlijk witte centrum een andere kleur krijgt en de wereldas meer naar het gele gebied van China gaat.
Niets blijft, alles veranderd. Mooi om daar getuige van te zijn doch ook te bezinnen dat je witte eerste wereld Mindset duidelijk verandering nodig heeft. Time is over maar nog lang niet UIT..

buiten komt van binnen


Mens Op gang

Earth is a goddess who teaches justice to all those who can learn.
Justice and compassion and prudence, and appropriateness, and harmony, all these things she teaches. The better she is served, the more good things she gives in return

   foto maart 2007, onderzoek IJsselstreek
Xenophon
ca. 430 v.Chr. - Korinthe355 v.Chr.) was een Griekse schrijver en auteur van onder andere de Anabasis, vriend van Socrates

de andere hand is interessanter...


heiligdommen met vele gezichten, gebruik en interpretaties

Wisseling van de wacht ook bekend bij religies. In de tijd gezien is het een komen en gaan geweest van religieuze Mindsets, die volkeren meenamen van hun oorsprong territoria in andere territoria.
In Europa heeft de import religie het christendom uit het Midden-Oosten een spoor van schade aangericht bij de indogene volkeren die een meer op de natuur afgestemde Mindset hadden dan één gericht op een boek.
Een interessant fenomeen trof ik deze week aan op m’n recente onderzoekreis naar de berg de Ochsenkopf in het Fichtelgebirge dat ik met je wil delen:

Subtiel grens-hinderlaag van matriarchaat naar patriarchaat bij de steen partij
Ga naar de eerste grote steen, de slangkopsteen van het onderste steencomplex.
We willen je wat vragen: kijk wat er onder de stenen is aangebracht? (Nb. Deze vraag komt uit de lokale matriarchale sferen)
Ik zie er een afsluiting laag die de uitstraling vanuit de aarde blokkeert. Ontstaan zo 2/300 BC.
Het is de Schaduw van de Kelten. Een agressief volk dat het matriarchaat verdreven heeft. Hadden mannelijke leiders en hier waren lokaal vrouwelijke leiders. De grote overgang en is een traumazone.  Ze gebruikten de heiligdommen ook anders, hun eigen goden die ze meenamen en drukte ons weg. Daar ontstond een subtiele grenslaag net als in de geologie bij grote geologische veranderingen. Nu de mannelijke patriarchale tijd en de vrouwen gingen onderhuids, onderdrukking. Die grenslaag is een onbewuste laag, wij werden niet meer herkend. Waren hier verschillende Keltische stammen op doorreis die hier cultusplekken zoeken, o.a. Schneeberg.
Ik realiseer me dat deze info opkomt en ik -in een andere incarnatie- mogelijk die breukfase heb meegemaakt aan de matriarchale zijde.
De berggeest geeft aan; die laag heeft zijn tijd gehad, mag weg. Een breuklijn.

Een Keltische druïde in de sferen verschijnt: wij hebben de oude plekken weer opnieuw ingewijd in ons geloof en het oude afgesloten. We luisterden niet zo goed naar de oude sferen, dat had afgedaan.

De twee zijden
Loop naar de andere hoge zijde van de steenpartij. Realiseer me dat de lage kant met de slangenkop de aardse kop, naar beneden gericht, vrouwelijke zijde is en aan de andere hoge kant de hemelse kop. Ik maak die schoon.
Daar mocht je nooit op zitten. (Eigen waarneming uit een ander leven in het matriarchaat) De Kelten hadden meer aan deze zijde hun aandacht, de mannelijke zijde. Zij waren ook heel erg met mineralen en ijzererts aan het zoeken.

Aan de hoge zijde is een vervloekingsgeest uit het jaar 8/900 AD.
Na Karel de Grote kwamen hier de christelijke missionarissen. Hier werden nog de oude vruchtbaarheid riten gehouden. Ik zie dat de missionarissen bij de plekken baden, een leider met 2, 3 leerlingen. Ze vervloekten de stenen door een afsluitingen gebed.  Daar is de steen nooit overheen gekomen. 
Als ik met het vloekwezen praat wil het hier blijven, voor eeuwig verdoemd.

De mannen kwamen overigens uit Waldsassen gebied en het vloekwezen gaat daar weer naar terug.  Bonifatius is in Waldsassen geweest en heeft daar een lokale groep gevormd.  Hij heeft door het Fichtelgebirge gereisd en hij vond het heel heidens.
En dit: dit was een heel heilige plek.

Op het eind komen de kleine mensjes boven op de steen tevoorschijn.  Opeens zie ik ze vliegen. Het zijn elf mensen: ‘Ze hebben hier wat gehouwen op de kop. Loop nu maar even door, we hebben een verrassing voor je’.  

Elke gebied heeft zijn eigen overgang gekend van het matriarchaat naar het huidige patriarchaat. Aarde en Natuur omgevingen gericht versus Boven gericht.

Ik realiseer me dat de elementalen – de ondersteunende opbouwende wezens- betrouwbaar zijn wat je niet kunt zeggen van de elementaren – de afbrekende nemende wezens- die als je ze ziet meestal weggaan. Peter Paul Gerbrands zei iets soortgelijks dat de goden en godinnen te vertrouwen zijn.  
Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat Natuur religies een hogere waarde hebben dan de meer mentaal boek gerichte religies. Het contact gaat altijd via de sluis van een mens die het omvormt en ook de subtiele werelden hebben een agenda.

Ik en mijn vrienden hebben meermalen meegemaakt dat inheemse spirituele leiders ook gevangen kunnen zitten in hun religieuze Mindsets en het werkelijke contact met de Nu Werkelijkheid vertroebeld wordt door hun traditie. Ze eren dan bijvoorbeeld hun traditionele plekken maar voor een goede waarnemer zijn de spirits allang weggevlucht. (Voorbeeld uit Navajo gebied)
 Hetzelfde zie je bij vele christelijke kerken die meer ‘demonenholen’ zijn geworden dan ‘heilige ruimten’. Meerdere malen heb ik tijdens mijn reizen meegemaakt dat voormalige kerkbouwers nu gruwelen van de Nu sferen op wat zij eens met veel toewijding hebben gebouwd, zoals bij de kathedraal van Chartres.

Ik ben dan ook meer voorstander van het in het Bewustzijn te brengen van de subtiele boodschapper, de mens boodschap ontvanger en de boodschap zelf. Alle drie verdienen aandacht en vooral ontmaskerd, verheldering!


zaterdag 27 juni 2020

Ons menselijk gedrag bepaald mede de subtiliteit, enkele voorbeelden van Subtiele Landschapspijn heling

Wat ervarimngen gisteren 27 juni in het Fichtelgebirge op de Ochsenkopf

1.Gevangen genomen kabouterachtige:  elementare onderdrukking van elementalen
Stop, de reuzen willen je wat vragen. (in rood aangegeven is de subtiele leiding van de berggeestsfeer)
 Je hebt ons geholpen, maar nu hebben we een opdracht. Loop door en je zult wel zien.
Ik zie verder op een kleine groep natuurwezens, kabouterachtig, gevangengenomen door een groter wezen.
Waarom, vraag ik aan het grote wezen? Dit is mijn wil, de wil van de grote demonische wereld. Ze zijn nu onze dienaren. Ze werken voor mij, zij zijn mijn slaven.
Ik vraag het: van wie heb je dat geleerd? Van de mensen. En ik vraag: en als dat nu geen goed voorbeeld is? Hij druipt af en de kabouters zijn bevrijd. Ga heen naar je plek waar je thuishoort, zeg ik en ze gaan naar de grote stenen hogerop.

2.-In de steek gelaten bossfeer
Maak een afbuiging op een klein bospad. Ga eens zitten en heb aandacht voor de bossfeer.
Vraag die sfeer: hoe is het met jullie? Hum, we moeten groeien, meer niet! Ik vraag het: waar zijn jullie voorbeelden, leiders? Die zijn gevlucht naar rustiger delen. Ze hielden het hier niet uit. Wat te doen: Aethersfeer is 60 in de bossfeer, onder aardoppervlak 90% en boven de bossfeer 70%.
Ik vraag aan de sferen: het bos heeft leiding nodig! Boven het bos komt vervolgens een grote boself zweven en de bomen worden enthousiast: Ze komen! Het ontroert me zeer als de hogere bossferen terugkeren om hun flankbewoners te dienen.
Meet dat nu de bossfeer 70% aether is en de bomen zeggen: we zijn weer verbonden.


3.De door mensen verlaagde aardesferen in de steengroeve arbeid
Ga weer verder er wacht een nieuwe opdracht! Je komt zo in het gebied van de Grote Stenen.
Stop: wat zie je? Links een levendig bos en rechts een dode sfeer van een diepe steengroeve met water met een afzetting.
Breng het leven terug, hoor ik.
Ik merk dat de steengroeve sfeer in het water 20% aether is met grote aarde demonen/elementaren. Eind 18e eeuw zijn de elementalen hier weggevlucht door de granietwinning. Veel mannelijk geweld en er is een pijnpunt in de flank. De wezens zijn gevoed door de negativiteit van de mensen die hier werkten met een bewustzijn van 20. De elementaar wil weg. Het kwam uit de aarde. En is verdonkerd door de graniet winning van de mensen.  Het had oorspronkelijk een bewustzijn van 70. De mensen waren geen goed voorbeeld voor hen. Het was een goede geest, elementaal, die hier al woonde en trouw bleef aan zijn plek.
Ik merk dat de subtiel afvoer verstopt zit in de groeve.
De sferen geven aan: laat het nu maar aan ons over! De mensen hadden hier hun eigen demonische krachten achtergelaten.
Doen we dat niet allemaal onbewust dat we onze overwerktheden naar buiten drukken?
Op het eind merk ik dat de aethersferen 90% zijn.


4. Bosbarriere en hindernis door grote zendmast
Stop: ga links het bos in; er is wat met het bos!
 Ben een paar honderd meter van de toegang af.
Merk dat er boven de bossfeer een barrière is. Dat komt door de elektromagnetische straling van de grote zendmast, waardoor de kosmische voeding wordt belemmerd voor de bossfeer. Ik vraag het 5G apparaat op de Schneeberg of die daar wat aan kan doen. Het haalt deze barrière weg.
Vraag aan de bomen is er nog meer? Ze wijzen naar de zendmast.
Ik onderzoek de grote zendmast. Daar is iets boven de mast dat niet gezien wil worden; een buitenaardse bezetting. De Aquarius energie van boven transformeert dat. En halverwege de mast is iets dat verborgen is, spleetogen buitenaardsen. Dit wordt getransformeerd door de Aquarius energie van diep in de aarde.  De grote fee neemt het vervolgens over.

De heilige sfeer dringt weer in het bos. Ga nu weer verder!

herken de oude kwalen van de zieletijdperken die zich herhalen ook in de Aquariustijd


There is only one good, Knowledge, and one evil, ignorance.”
Socrates


In het Vissentijdperk van de afgelopen 2000 jaar stond het Christendom in de Westerse witte wereld centraal. In de eerste 1000 jaar meer het paganistische christendom met nog een sterke verbondenheid met de Natuur en later het meer afgescheiden kruis christendom, minder op zelfontplooiing gericht en meer gericht op de hierarchie afhankelijkheid.
Mensen zielen hebben in vele incarnaties in deze eerste westerse multinationale organisaties gewerkt in verschillende tijden om het in te vechten in de bestaande geestelijke materiele cultuur en te gaan onderwerpen en overheersen. Het heeft de oude religie en de kleine lokale samenlevingen om zeep geholpen. Of zoals een hoge tempelier mij eens vertelde tijdens een diepgaand regressie onderzoek van een Middeleeuwse kathedraalbouwer:

In mijn opleiding heb ik eens een uitvoerig een openhartig gesprek met een hoofdtempelier gehad. “Labyrinten zien wij als niet noodzakelijk, als overbodige ingewikkeldheid, het zetten van een streep onder de Keltische cultuur; het is beperkend. Het denken in die gehele cultuur was sterk gericht op het instandhouden van kleine gemeenschappen en dat hield dan altijd een beperking in of misschien zou je zelfs mogen zeggen, dat het beperken een doel is. Achter dat aspect willen wij een punt zetten om tot meer gezamenlijkheid te komen, tot grotere verbanden te kunnen komen en daardoor via een beter leven op aarde tot een beter mens kunnen worden. Dit is op zichzelf een zuiver christelijke gedachte. In de opbouwfase was de kerk ook klein en niet georganiseerd geweest, maar nu er wel een organisatie groeit, een goede organisatie opbouw eigenlijk alleen in de kerkelijke structuur aanwezig is, vinden wij dat die gebruikt mag worden om het welzijn van de mensen te bevorderen.

De Keltische cultuur blijft zo klein en die bekrompen, benauwende structuur kan de mens, mijns inziens, zich niet ontwikkelen, tot welzijn komen. Ik heb deze Keltische cultuur trouwens zelf niet aan den lijve gekend.
Een aspect van hen is het zich bezighouden met die aarde waar hun voeten op staan. Natuurgoden wat betekent dat eigenlijk: dat alles wat zij kunnen geloven een vorm moet hebben. Dus in wezen geloven ze alleen in hun vormen, of die vorm nu een boom is, of een plant of een stok of een lijn, dat maakt niet uit. Het moet iets voorstellen, dus ze zijn heel gefixeerd op materie en dat is ook zo’n aspect waar wij van denken dat dat voor de mensen niet meer nodig is. Dat op dit moment de mensheid al kan aannemen en misschien sommige ook kunnen ervaren, dat er meer is dan die vormen en daaraan waarde hechten. Dat je dus wel met zinnebeelden kunt werken, maar dat het gaat om de werkelijkheid daarachter. Daarom wordt dus het pentagram niet als zichtbare vorm aangebracht, althans in dit soort situaties, maar wordt het wel om zijn kracht in gebouwen gebruikt. Het niet laten zien, zodat het niet de vorm is die aanbeden gaat worden, maar dat het de krachten die ontwikkeld worden, dat die belangrijk zijn. Dat die hun werk doen en zou je het duidelijk maken naar iedereen toe dat het dat pentagram is dat daarvoor verantwoordelijk is, dan zou je kunnen zeggen dat dan misschien het pentagram aanbeden gaat worden als zijnde een vorm van goddelijke manifestatie.
Hetzelfde geldt met het onzichtbaar aanbinden van die hele omgeving. Het aanbinden van de omgeving deed men in Egypte minder, maar wel het aanbinden van bijzondere plekken met elkaar. Dat werd ook hun ondergang omdat dat zinloos is; alleen bijzondere krachtplaatsen met elkaar te verbinden en daardoor nog stabieler en krachtiger te maken, terwijl er voor de hele omgeving niets gedaan wordt. Energetisch werd daar in de Egyptische cultuur niets voor gedaan. Het enige wat gedaan werd is het fysieke, het water, maar er was geen energetische verzorging.
Wij vormen een beweging dat mensen zich ook aangebonden kunnen voelen aan de opgebouwde structuren. En ook wanneer ze hun weg weer zijn gegaan dat ze dat contact in wezen kunnen behouden, zich aangebonden te voelen aan die grotere structuur. Dat was in Egypte absoluut niet het geval. Het waren ook oasen, die zelfs streng beschermd werden en afgescheiden. As het ware waren ze niet veel verder in hun energetische ontwikkeling gekomen dan de Kelten. Dat is ook hun ondergang geworden omdat er geen draagvlak is.”

De esoterici hebben de kerk geholpen haar fysieke -gebouwen, personeel, wetenschap- en subtiele  netwerk tot in alle hoeken en gaten uit te zetten op de oude religie plekken en de energetische netwerken te hergebruiken en vooral te manipuleren. Langzamerhand werd het Oude Europa christelijk en alles dat dat niet was werd bestreden met zwaar geweld.  Deze uitwassen heb ik in de christelijke Alblasserwaard nog in mijn jeugd waargenomen toen een boer mij vertelde; doe toch normaal.

Ook subtiel geweld werd door de christelijke magiërs toegepast. Er is wat afgevloekt in de oude gebieden en vastgelegd, afgesloten. Ik kom het nog heel erg tegen bij mijn landschap onderzoek als oude pijn en kan het omdat ik zelf daarin een christelijke specialist was weer herstellen.

Het nare van de steeds opkomende nieuwe ziele tijden is dat het oude wordt onderdrukt en weggevaagd om ruimte te geven voor het nieuwe.

Zo aan het begin van het Aquarius tijdperk zie ik dezelfde strategieën weer optreden maar dan op een ander energetisch vlak. Het nieuwe Materiele afgodsgeloof,  met haar eigen Mindset heeft een netwerk van subtiele en materiele netwerken: telecommunicatienetwerken, zendmasten, Multinationale bedrijven etc. En die bestrijden het oude, zeg maar de subtiele verscheidenheid in de Natuur, de verscheidenheid aan ander leven op deze planeet tot een monocultuur met instrumenten als materieel gif, kapitaal, vervuiling en manipulatie en vooral de sterke verbinding met de nemende onderwerelden, de elementaren, de demonen.
Blijf vooral wakker in deze nieuwe overgangstijd.

donderdag 25 juni 2020

uit het ogenschijnlijk niets komend in de materieweer verschillende interssante cropcircles in het Engelse landschap


bron: http://cropcircleconnector.com/2020/2020.html

Feeën ervaring Ochsenkopf

Gisteren was het de internationale Feeën dag, de wezens die mensen helpen. Het werd één van de agendapunten van m’n onderzoek wandeling

Onderweg reizend in de auto naar de berg Ochsenkopf zie ik verschillende territoria van Feeën. Er zijn feeën die over een bepaald landschap gaan en zij die over een berg gaan. De Schneeberg heeft er één en de Koseine twee: één voor de dubbele kop en één voor het Felsenlabyrinth.
M’n vriend zegt later nog dat je ook bewustzijns feeën hebt, die bewustzijn over brengen

Als ik de berg oploop stop ik: de fee begroet je en ik zie haar heel hoog in de lucht.

Bij een andere stop hoor ik: je komt nu in het territorium van de fee. Haar territorium is om de hele berg maar niet het topje bij de zendmast. Voorheen was haar territorium over de hele berg inclusief de top en is het nu een flankwezen geworden.
In de luchtsfeer leeft het feeën rijk met erboven een gekroonde fee. Het winterverblijf is in de berg.


Later als ik bij het mooie grasveld met de heilige energie kom ontmoet ik haar, beter gezegd spreek ik telepatisch met haar:
Ik ben de bergfee (gekroonde koningin fee) en ik ken je nog toen je hier kwam! Van voor Karel de Grote behoorde dit tot je pelgrimsplek toen je lang leefde in dit gebied als Vrouwe van de Ebbrechtstein. Je kwam hier een paar maal voor inwijdingen.
Je hebt in dit grote gebied talrijke incarnaties gehad als vrouw en als man. Ebbrechtstein ook verschillende malen, waar je ziel nog is verscheurd van Liefde die je voelde voor de kathedraalbouwer.
Je betekent nu weer veel voor dit gebied en ga door. Nodig mensen uit en Leef. Ik pas op de Grote Sferen hier!
Hier ben je twee keer geweest voor inwijdingen in de steentijd.

Het fenomeen dat grote Natuurwezens als deze Fee heel persoonlijk informatie geven is bekend en soms zeer raak. Dergelijk wezens kunnen een plek bewonen soms meer als 10 -100.000 jaar en blijven trouw aan hun taak en territorium.

De fee zegt op het eind nog: je hoort bij dit gebied.

Voor mij is overigens een fee een gevleugeld wezen, mens gelijkend en van een hogere orde met een gelokaliseerde taak. Meest voorgesteld als een vrouw, doch kan ook onzijdig zijn. Heb zelf nog niet een mannelijke fee ontmoet. En ze houden van zuivere sferen!

woensdag 24 juni 2020

de 24ste juni

Het is vandaag niet alleen de geboorte RK-herdenkingsdag van Johannes de Doper, die de leerling Jezus inwijdde in de rivier. Het is ook de internationale Feeën dag, de wezens die mensen helpen.
Dus je kunt vandaag kiezen.
Ik neem ze allebei mee als ik weer naar de Ochsenkopf ga.

dinsdag 23 juni 2020

Noordelijke kuststrook op zijn mooist....

Je hebt van die mensen die houden van het Wad, het noordelijke stukje landwater dat ‘God’ heeft gemaakt, tenminste toen de boeren stopten met hun landwinnings honger.
Het grensgebied van land en noordelijk water, noordelijk gericht is, slijkig, laag voor laag natuurlijk gevormd.
En millennia de noordelijkste grens van de randcultuur volkeren Friezen en Saksen. Heuvels wierpen ze op, op speciale aarde uitstroom punten.Hij kan je er alles over vertellen over kwelderwezens, wierden reuzen en wierden slangen waar eens de Godin werd geëerd.En ondertussen neemt het water de kwelder weer zijn rand en moeten verhoogde dijken het stijgende water keren, dat eens de mens vereerde om haar grootsheid. Het collectief neemt de ophoging op zich, dat eens elke bewoner deed. Hoger, hoger, hoger maar wat zij deden heeft wel een uniek stukje planeetbeeld gegeven: het wierdenland, ons land van de noordelijke kust volkeren, waar de elementen water en lucht regeren.

openess


Our spiritual forefathers and mothers
Observe from special places in Nature on mountains and other high points
Sometimes they make special seats in the holy stones where Nature was in its highest realm
Where they make Nature observation day and night
And when something extraordinary happened
They tell it to the people of their region
Just listen…. and give advice and they listen!

How today that we do not look any more
Do not listen anymore
Do not feel anymore
What is really happening in Nature?

There are good things and a lot of bad things happening
But one thing is clear to me; there is Something Great Happening
And you want to know what? I can tell you, but I am sure you will live your life the same before I tell you………

schoonheid tot in de 'dood'

Het bosch is het hoogste geschenk den menschen gegeven

Plinius

stenen LiefdeEven stones have a love, a love that seeks the ground
Meister Eckart (1260 -1327)
                                                     foto Ochsenkopf; Fichtelgebirge

maandag 22 juni 2020

Je ziet ze bij bosjes vallen voor 'de verkeerde goden'

De ik-zwakken hebben het moeilijk in deze tijd. Immers het veld waarin we leven vooral in de steden is demonisch, elementaar geworden. Afbrekende krachten overheersen de opbouwende. Als men geen ondersteunend netwerk heeft zijn deze ‘zwakken van geest’ ogenschijnlijke verloren en worden depressief, wankelmoedig, trekken zich terug of raken aan de ene of andere vorm van verslaving.
Hoe met hen om te gaan? Spiegel ze wat gaande is dat ze het stuur houden in deze woelige midden werelden en zich verbinden met de ik sterkeren, als die dat dan nog willen. En de natuur doet hen ook herinneren wie ze zijn, een onderdeel van het Geheel.
Blijven ze in hun zwakte, dan zijn ze in deze tijd verloren en moet je het over laten aan de afbraak krachten die Alom zijn.

Zendmasten zijn de onrust stokers, maar er is wat tegen te doen, door Bewust Verzet!

Regelmatig lees je in de pers dat activisten zendmasten in brand steken al of niet succesvol. In het nieuws kwam vandaag een grote destructieve brand in Rijswijk.
Mijn visie is niet een handelingsdaad maar een subtiele daad van onze grootste kracht: Bewustzijn.

In het subtiele veld is het zeker waar dat zendmasten zeer schadelijk zijn vooral als ze op negatieve punten worden geplaatst en dubbel negatief worden. Elke zendmast is een negatief acupunctuurpunt.
Je kunt ook zeggen dat deze stralingsbronnen in de subtiliteit de elementalen -natuurwezens- verdringen. Ze gaan er gewoon vandaan, daar deze energie niet voedend voor ze is en schadelijk. Aangetrokken worden daarentegen de elementaren, de lagere astrale wezens die niet willen groeien maar nemen, beïnvloeden en soms demonen worden genoemd. Mijn vriend wees me al tien jaar geleden op het fenomeen dat vooral islamitische djins demonen huizen in de zendmasten en meereizen met de zenderstralingen naar de gebruikers die dan weer daar last van krijgen. Dus wees bewust met wat je je verbindt!!!!

Ik was gisteren de 21ste juni op de berg Ochsenkopf in het Fichtelgebirge waar ik subtiel diepteonderzoek doe en oude sporen uit m’n ziele verleden herstel. Daar staat al sinds 1958 een immense 191.5 m hoge radio tv en telecommunicatiemast.  De mast staat natuurlijk op het hoogste punt dat oorspronkelijk het meest heilige punt was. De aetherkrachten zijn daar nu minimaal en zelfs zijn onder in de mast voor de mens negatief uitwerkenden buitenaardsen actief. Ik kon de mast op 400 m naderen toen de berggeest zei: nu terug. Naar beneden gaand neemt de aetherkracht toe van 20 naar 80%.

Vrienden van me hebben een subtiel werkend apparaat ontwikkeld die de 5G en andere elektromagnetische stralingsenergie omzetten. De berg die ik bezocht heeft er nog geen maar alleen het weten, het bewustzijn van dat apparaat en bewuste aandacht door vrienden helpt de berg deze indringende kracht te begrenzen.  De Bergeest stelde me aan de voet van de berg de vraag: heb je het apparaat bij je? Nee. Jammer, doch er is al het één en ander veranderd. De zender is ingepakt, afgeschermd en groeit Licht aan de onderzijde.
De subtiel levende heilige vrouwen vertelden me: Stuk beter dan vorige keer, ontspannener, Bepaalde krachten zijn weggetrokken.
Als ik op een hoofd matriarchale Slangen heiligdom het apparaat visualiseer zie ik de elementalen weer uit de grote stenen komen waarin ze zich hadden teruggetrokken.
Dus je kunt stellen dat in het subtiele de uitwerking van de zendmast narigheid kan worden ingeperkt. Zag ook dat het aura van de zender behoorlijk kleiner was geworden.

Ervaringen op een ander bergplek de Schneeberg bevestigen dat de zendmast zijn destructieve potentie verliest en in een geval zelfs in het tegendeel gaat van een positieve voedende zender tot grote blijdschap van de sferen.

Destructie met destructie in de materie bewerken is geen juiste weg! Het is ook vooral jammer dat de telecommunicatiebedrijven zo weinig bewustzijn hebben over hun uitwerkingsdrift waar ze zeker de karmische rekening voor krijgen in dit leven of de toekomst. Immers zij scheppen en plaatsen willekeurig zonder overleg energie stralende punten die de omgeving negatief beïnvloeden en de verruwing van de mensen samenleving vergroten. Nog sterker, zij zijn vooral hoofd medeverantwoordelijk dat minder bewuste mensen aangezet worden tot destructief gedrag via de elementare bezettingen van de mast en de alom aanwezige ontvangende apparaten. Vanuit een bepaald standpunt bezien kun je ook zeggen dat mensen die aangezet worden tot destructie van een mast, dat ingegeven krijgen van de subtiele elementale werelden. Zij hebben er immers behoorlijk veel last van en vragen om hulp.

Ook subtiel ingestelde mensen hebben veel last van deze fenomenen en voelen het ook als een bedreiging. Mijn raad aan hen is eerst zelfonderzoek te doen waardoor het komt dat ze zo gevoelig zijn op dit punt. Daar kunnen karmische verstrikkingen zitten van werken met krachten ten nadele van mens en natuur.

In elk geval is er nu ‘een apparaat’ dat in de experimentele fase bij particulieren en buitenplekken is geplaatst, voordat het handelswaar wordt. En dat alles is nodig omdat de producenten van telecommunicatie hun taak verslonzen en alleen naar de voordelen kijken en de nadelen wegwuiven! Immers in deze duale wereld waarin de meesten leven heeft alles twee kanten dat materialisten wegwuiven.

Langzamerhand wordt door grote bedrijven ons kwalitatieve leeflandje Neder-land steeds negatiever gemaakt met masten, datacentra, industriele knooppunten, lozingen, wegen, onderwereld steden, bedrijven, een destructieve landbouw en neo liberalen. Dat vormt weer een groot negatief netwerk dat soms overstijgend wordt en nog destructiever uitwerkt. Tijd voor een tegenzet, dat is Werkelijk in bewustzijn verzetten en slaap niet in!

vrijdag 19 juni 2020

onder elkaar

een 'onder onsje' tussen vader en de oudste dochter Janne in de zomer van 2012

een vriendelijk verzoek van een bestolen boom eigenaar

subtiele sferen hebben heel veel last van onze technische stralingen

Een ervaring van 7 juni j.l.  op de Ochsenkopf in het Fichtelgebirge

Plots zie ik reuzen voor me.
Ben jij de Hollander? Kom ga mee. Zonet heb je het goed gemaakt met het bergwezen.
Opeens hoor ik ‘stop’. ‘Je wordt opgewacht.’ Een hoge delegatie van de berg wacht me op. ‘Gij uit Holland, bent de eerste sinds lange tijd die weer contact opneemt met ons. Wij zijn de vaste bewoners. Wij raden je aan om het apparaat snel te plaatsen voordat de mensen weer massaal komen. Wij hebben genoten van onze rust. Je kan verder, we leiden je.”

Plots sta ik weer stil en zie twee hele, hele grote reuzen voor me staan. ‘Wij zijn de opper reuzen van de berg en begroeten je. Kijk eens omhoog? Ik zie iets op een hele grote stoel zitten. Dat is onze oppermeester, de berggeest’, zegt een reus.
Ik heb erg te lijden van de zendmast, doe daar wat aan!, zegt deze verschijning.

Merk dat het bos opvallend veelsoortig eruitziet maar de Aethersfeer heel laag (10%) en dat de Aethersfeer zich heeft teruggetrokken in de aarde.  De voeding komt nu van boven, en ik zie daar een immens groot ruimtevaartuig, rond met in het midden een soort opening. Dat manifesteert de aether dat wat van boven komt. Wij geven de berg voeding want het is voor ons van belang, zegt het.
Hun advies: eerst herstellen van de schade dan komt de aarde aether weer. Dit is een heel belangrijk punt voor ons.  Meer dan een voedingspunt, dat vertellen we je een andere keer wel.

Plots zie ik links veel reststenen hopen van graniet van uitgebreide granietwinning.
Maar zie ook meer bergopwaarts een grote stenen partij die niet is afgegraven. Een cultusplaats, zegt m’n intuïtie.
Prachtige steen partijen en het lijkt wel met processiewegen. Aan de rand is een diepe graniet bergbouw winput met water op ongeveer 10 m diepte.
Aan de genius loci vraag ik: wat kan ik hier doen: berg bevrijden en aansluiten aan deze tijd.


Wordt vervolgd.

wat is er nu veranderd in het subtiele sinds maart?

 Het begin van de subtiele veranderingen begon in maart

In grote lijnen merk ik dat de afgelopen maanden de subtiele sferen behoorlijk veranderd zijn. Het begon al op 10 maart 2020, toen ik in m’n dagboek schreef:


Wat subtiele inzichten op dit moment uit het Oosten of Midden Europa
 10 maart 2020 namiddag
Subtiele bewapening Schneeberg door reuzen tegen een demonische aanval uit het Oosten

Voelde de behoefte naar de Schneeberg, de hoofdberg in Franken in Beieren te gaan, natte regenkoude.

Op het pad zijn verschillende checkpunten en zie opeens dat grote reuzen grote ronde stenen rollen naar beneden en een wal van stenen maken aan de basis van de Schneeberg. Zo een beschermingszone makend om deze nog heilige berg tegen Krachten uit het oosten die hen bedreigen.

Als ik in een wit veld kom hoor ik: een geweldige vloed aan negativiteit uit het oosten komt op ons af: corona maar het is meer!

Een eenhoorn staat voor me en neemt me mee naar boven in de lichtere sferen en daar zegt iets: daar komt een geweldige Golf van negativiteit uit het oosten over jullie heen. Wacht af, wat je taak is. Ziekte, ellende en armoede. Je bent je al aan het voorbereiden

Na een periode van donkerte komt weer Licht.

Ik krijg met me mee naar huis om te beschermen drie grote reuzen.Subtiele aanval uit het oosten
Thuis zie ik de drie reuzen in positie staan en heel veel zwarte schimmen tientallen meters groot van oost naar west vliegen langs het huis. Langs de Schneeberg en verder naar het westen, duizenden. Groot en stengelig en zwart zijn deze subtiele demonen. Hier gaan ze voorbij het huis maar ik zie wel dat ze m’n kinderen aangrijpen. Hier houden de reuzen ze weg…

Ik bel direct een vriend en hij zegt dat het anti bewustzijns krachten zijn die uit de grond komen ergens in China. Hij vindt een laag in de ondergrond en plots zie ik de wezens weer naar het oosten gezogen worden. Alles verdwijnt daar na enige tijd in de aarde.

Als dat niet gebeurd was hadden deze wezens de mensen gegrepen en aangezet tot oorlog, vanuit Turkije en vluchtelingen hier. Als ik buiten ben zie ik dat de reuzen die met me mee zijn gegaan teruggaan naar de Schneeberg.

 11e maart 2020, namiddag De verdedigingszone wordt afgebroken
Ik loop een andere route aan de oostzijde van de Schneeberg.  Ik zie dat de reuzen de ballen weer terug aan het rollen zijn. Deze 1.5 m ronde ballen zijn subtiel zware elektromagnetische bollen van heel compacte vaste aarde aether. Deze kwaliteit komt van een bepaalde plek uit de aarde, waar ze het weer terugrollen. Je zou het een subtiel munitiedepot kunnen noemen.  Ook voor de reuzen is het zware materie, doch in tijden van gevaar kunnen ze ermee gooien.


3D subtiele en hoger is in de aarde getrokken
Een wat nieuw fenomeen is het feit dat het zo stil is in het bos: geen uitstralende aarde met een bovengrondse aetherlaag dat ik hier wel ken.  Alles is in de aarde teruggetrokken.  De subtiele sferen, 3D subtiele en ook 4, 5 en 6 D zijn sinds gisteren de aarde in gegaan door op handen zijnde veranderingen. Een boomwezen van een oude beuk die nog boven het aardoppervlakte is meldt dat nu allen in de aarde zich hebben teruggetrokken.  Het lijkt wel alsof boven de aarde een soort tegenkracht is gekomen, dat in vaktermen, ‘dubbel min’ wordt benoemd. Rond heiligdommen heb je een dergelijk fenomeen bij dubbel plus dat het in de sferen aan de rand een tegenpoolveld heeft. Nu is dubbel plus hier in de aarde en erboven min-min. Iets heeft de aarde uitstroming afgesloten en de subtiele schone kwaliteiten zijn naar binnen verplaatst. Een omklapping door de op handen zijnde veranderingen.

 Ik praat er met een vriend over en hij vergelijkt het met een ophanden zijnde tsunami die de olifanten waarnemen en naar hogere delen gaan. De subtiliteit gaat de aarde in.  Hij is momentaan bezig met zieners een energietransformer te maken tegen het 5G veld. Dit apparaat geeft een bolvormig tegenveld van 400 m. Zelfs de reactiekracht in het subtiele, het min-min veld weet hij uit te schakelen, zodat dat niet drukt in het buitenveld en anderen daar mee schaadt.

een tijd om subtiel kluizenarisme te bedrijven

en geen voeding geven aan de angst


De ontwikkeling nadien is grotendeels:

a.     De elementalen, de wezens in de vier elementen hebben zich terug getrokken en de elementaren komen in onze middenwereld en leven van onze angst, woede en machteloosheid.

b.     De tegenbeweging is ook gaande dat van ver uit de ruimte nieuwe bevruchtingen op aarde komen. In Midden Duitsland bij Fulda is zo’n nieuw kontaktpunt, enig in zijn soort op deze planeet, waar nieuwe velden via de boven- en beneden wereld zich verspreiden.

Afgelopen weekend heb ik een dergelijke veld energie voor het eerst aangetroffen in Groningen op een wierde.
De wierde ligt er heel mooi bij. Het gras is gemaaid en een licht groen gewas kleurt het geheel mooi. De schapen zijn heel vreedzaam.
Op de wierde moeten m’n ogen wennen aan het Licht: luchtlicht die de aetherkracht van boven brengt. De aarde aether is iets dieper in de aarde teruggetrokken. Geen aandacht trekken de elementalen.
De genius loci zegt me: de laatste tijd grote veranderingen. Wij trokken de aarde in en de elementaren wilden komen.
Nu ervaar ik de nieuwe sfeer op aarde niveau dat nu door onze komst daar komt. ‘Jullie hebben het goed voorbereid.’ Het is vierde dimensie Licht en het is voorbij woorden en niet mee te communiceren, voorbij Woorden. Wel zintuiglijk waarneembaar.  

Hier kwamen de Ierse monniken en zagen het Licht in de Aarde. Nu kom jij en zie je het Licht in de sferen van boven. Dit is één van de weinige plekken waar het op aarde komt. Het is voorbij de aether en nog heel fluidaal. Advies: laat dit mensen ervaren.

M’n vriend die dit fenomeen heeft ontdekt, zegt daarover: Het is Heel helend
Op die aardeplek in Duitslandkomt als enige op de planeet Aquarius energie op aarde als nieuw zaad en bevrucht de aarde: vrouwelijke plekken maar ook mannelijke plekken Kabouters geven het vervolgens vorm en andere vormkrachten.


c. Vrienden hebben een apparaat ontwikkeld dat een veld schept dat tegen allerlei voor mensen negatief werkende sferen werkt. Het is een sfeerapparaat dat nog niet in de handel is maar verschillende plaatsingen heeft op bergen en bij mensen thuis is om te ervaren wat het doet. De eerste resultaten zijn verbluffend en sterk persoonlijk. 
Zie verhaal in volgend blog.


overbrug tegenstellingen en leg kontakt

As a show of understanding the pain that is in our community and our nation (USA) regarding equality, the #FayPD took a knee to show that we also stand for justice for everyone. We are committed to listening and treating everyone with dignity and respect.#LoveONE


Ook onze relatie met de subtiele werelden verdient weer meer respect daar ze ons voeden, beschermen en inspireren. Overbrug de eigen materialiteit en eer het andere subtiele leven op deze planeet.