donderdag 30 juni 2016

Kerken verkopen zich aan 'arimanische kracht'


“Veel kerken worstelen met de vraag hoe mensen weer naar de kerk te krijgen. In Duitsland heeft de Evangelische Kerk in Berlijn besloten 220 kerken van gratis wifi te voorzien. In de Französischer Dom in Berlijn is dinsdag 21 juni het eerste eigen gratis wifi-netwerk gelanceerd, door de Berlijnse bisschop 'Godspot' genoemd.”


GEPLAATST DOOR TOEKOMST RELIGIEUS ERFGOED

madonna van Arzberg met 'Turkenkopf"


datering; einde 15e eeuws, Frankisch

Maria beeld met 'Turkenkopf' uit de 15e eeuw; de opkomst van het Ottomaanse rijk


Arzbergse Maria beeld met “Turkenkopf”
In het westelijk gelegen stadje Arzberg staat een Maria beeld in de 20te eeuwse katholieke kerk.  Het is afkomstig uit de oude stadskerk die gewijd is aan Maria Magdalena.
Opmerkelijk dat  in de literatuur over dit beeld wordt gezegd: „Maria auf dem
Türkenkopf“. Met het linkerbeen staat Maria op een ’Turks’ hoofd dat naar de aarde kijkt. In de toeristen info’s lees je niets over dit hoofd en men is schijnbaar niet trots op deze verwijzing.

Om te begrijpen waar deze symboliek vandaan komt is enige historische info noodzakelijk. De eerste helft 15e eeuw stond deels in het teken van de religieuze Hussieten oorlogen.  In de tweede helft meer in het teken van de beginnende opmars van de Turken/Ottomanen uit het zuiden, die katholiek Midden-Europa veel angst inboezemden. 

Ottomaanse opmars naar het noorden in de 15e eeuw Mehmet II
Een kleine opfrissing van ons collectieve geheugen over de tocht van de Ottomanen richting noorden. (bron Wikipedia)

In de 15e eeuw stond het Ottomaanse regime onder leiding van Mehmet II, bijgenaamd de veroveraar(1451-1481) die op oorlogspad ging  en een van  machtigste naties van die tijd, ging met legers naar het noorden. Wat gebeurde er?

1. Constantinopel werd  aangevallen en veroverd in 1453 en de Balkan  en Centraal Europa stonden onder druk.  
Op 24 mei 1453 vond er een verduistering van de maan, het symbool van Constantinopel, plaats. Hiermee werd een voorspelling over de val van de stad werkelijkheid. Vier dagen later was de hele stad in een dikke mist gehuld, een fenomeen dat in dat deel van de wereld niet voorkomt in de maand mei. Toen de mist 's avonds wegtrok, "overspoelden vlammen de koepel van de Hagia Sophia en ook lichten konden worden gezien vanop de muren, glinsterend in het afgelegen platteland ver achter het Turkse kamp (naar het westen toe)"[13]. Dit werd door sommigen gezien als de Heilige Geest die de kathedraal ontvluchtte.
Op de morgen van 29 mei begon de aanval.
Na de val  stroomde een groot deel van de bevolking  samen in de Hagia Sophia in de hoop op bescherming, maar de Ottomaanse troepen wisten het gebouw binnen te komen en verdeelden de aanwezigen op basis van de prijs die ze op de slavenmarkten zouden opbrengen. Mehmet II gaf zijn troepen drie dagen de tijd de stad te plunderen.

Volgens de historicus Philip Mansel werden duizenden burgers gedood en dertigduizend tot slaaf gemaakt of gedeporteerd. De verliezen bij de Otomanen moeten aanzienlijke zijn geweest   

2. In 1456 probeerden ze onsuccesvol Belgrado te veroveren om zo het Hongaarse Rijk onder de. knie te krijgen. 

3.  In de lente van 1456  vond de Tweede slag van Oronichea plaats in de vlakte van Oronichea in Albanië en verloren de Turken ook (10.000 doden  en 1000 bij de verdedigers). 

4. In 1466 in  vond Het Tweede Beleg van Krujë door het Ottomaanse leger plaats in Albanië. Ook daar verloren ze hun aanvalsoorlog en totaal sneuvelden meer dan 100.000 -125.000 Ottomaanse aanvallers  en 750 verdedigers.

5. Een andere niet gelukte Turkse aanval was de Slag bij Vaslui (  (10 januari 1475). Een slag tussen de Moldavische (Roemeense) vorst Stefanus III en de onderkoning Beylerbey van het Ottomaanse Rumelië, onder leiding van Hadân Suleiman Pasha. Het gevecht vond plaats bij Podul Înalt (de hoge brug), nabij de stad Vaslui in het vorstendom Moldavië (nu het oostelijke gedeelte van Roemenië), tussen Barnaba en Racovica. De Ottomanen met 60.000 - 120.000 manschappen stonden tegenover een Moldavische troepenmacht van 40.000 man, plus kleine aantallen geallieerden aan beide kanten.
Stefan versloeg de Ottomanen, waardoor hij "de grootste, door het Kruis gesteunde man tegen de islam" werd genoemd. Er waren veel slachtoffers, zeggen Venetiaanse en Poolse bronnen, met minstens 40.000 doden aan de Ottomaanse kant.

Volgens Długosz, vierde Stefan zijn overwinning niet. In plaats daarvan, vastte hij veertig dagen op water en brood en verbood iedereen de overwinning aan hem toe te schrijven. Dit mocht alleen de "Heer" doen. Een mooi spiritueel gebaar!!

6. De Ottomaanse aanval op Otranto was een aanval van de Ottomaanse marine op de Zuid-Italiaanse stad Otranto van het  Koninkrijk Napels,  in 1480, die leidde tot de Ottomaanse verovering van de stad. In 1481 werd de stad heroverd door een christelijke strijdmacht.

Na de verovering van de stad werden alle mannelijke inwoners van de stad bijeengedreven. Aartsbisschop Stefano Agricoli en anderen werden gedood in de kathedraal, die nu als stal werd gebruikt. Op 14 augustus werden 800 burgers die weigerden zich tot de islam te bekeren naar de Minerva-heuvel (colle della Minerva) gebracht en daar onthoofd. Enkele van de overblijfselen van de 800 martelaren bevinden zich tegenwoordig in de kathedraal van Otranto en in de Santa Caterina a Formiello in Napels.
Later in augustus zetten 70 schepen koers richting Vieste en vielen de stad aan. Op 12 september werd het Monastero di San Nicholas di Casole, met een rijke boekencollectie, vernietigd. De Ottomanen vielen in oktober 1480 de kuststeden Lecce, Tarente en Brindisi aan.

De Ottomaanse verovering van Otranto kwam slechts 27 jaar na de val van Constantinopel in 1453 en zodoende vreesde men in Rome dat de pauselijke hoofdstad hetzelfde lot zou ondergaan. In Rome werden plannen gemaakt om de paus en burgers te evacueren en paus Sixtus IV herhaalde zijn oproep tot een kruistocht uit 1471.

7. Het Beleg van Rhodos in 1480 was een slag tussen het Ottomaanse Rijk van Mehmet II en de Orde van Sint Jan van Jeruzalem onder leiding van grootmeester Pierre d'Aubusson. De slag begon op 23 mei en eindigde na een dramatisch verlopen stormloop op 28 juli.
Op 17 augustus gaven de Ottomanen het definitief op en zeilden met hun vloot naar de Italiaanse oostkust, waar zij Otranto veroverden.

Opmerkelijk dat steeds de Ottomaanse agressors in grote aantallen waren en de verdedigers in kleinere en vaak overwonnen. In dit tijdsbeeld is dit Frankische Mariabeeld gemaakt einde 15e eeuw.

Kanuni Sultan Süleyman I of Soleiman de Grote 1494- 1566), was de tiende sultan van het Osmaanse Rijk.  Hij wordt ook wel de Wetgever (in het Turks Kanuni) of de Prachtlievende genoemd.  
Soleiman de Grote ondernam vele militaire acties en breidde de grenzen van het rijk uit en wist Wenen gelukkig niet te veroveren. Deze sultan is weer geincarneerd in de huidige Turkse leider Erdohan, door iemand bijgenaamd “Soleiman de Tweede”.


Laatste Ottomaanse slag in de 20ste eeuw
De laatste slag van het Ottomaanse rijk op Europesche bodem was de Slag van Deçiq en het omslagpunt van Albanië in de strijd om onafhankelijkheid. Het was na 442 jaar de eerste keer dat de vlag weer opgehangen was sinds de Ottomaanse bezetting. Voor deze slag hing de Albanese vlag voor het laatst in Shkodra. De slag werd gestreden op 6 april 1911.


Bovenstaand verhaal is nog steeds actueel; aanvallen tegen de christenen, slavernij voor de overwonnene, gedwongen bekeringen en doding. Alleen het grootschalige is gelukkig nog niet aanwezig op het Europese continent. Sommigen beweren dat het Turkenleger al onder ons is, door de grote aantallen Turkse arbeids immigranten, die zich makkelijk laten beinvloeden door de Turkse heerser Erdogan met zijn lange arm in de vorm van zijn sterke geheime dienst.

Uitspraken van  een kind
Laatst kwam ons vijfjarige zoon van Kindergarten en zei dat z’n Turkse zesjarige vriendje tegen hem heeft gezegd; Dein Gott besteht nicht, es gibt allein Ali”. Tijd om eens te praten met de leiding van het Kindergarten. Zij had deze uitspraak nog niet gehoord, maar kent wel de religieuze verharding in de ouder Turkse koppen. Hier in Schirnding staat een Salafistische moskee, die zeer conservatief is en niet bereid is tot overleg. De polarisatie neemt ook in deze grensstreek toe.  De leidster van de Kindergarten vertelde ook dat de verharding het meest voorkomt bij de recent hier gekomen Turken. Het merendeel van de kinderen worden ongelovig opgevoed en vormen een groter probleem voor de Luthers evangelische Kindergarten. Goede voorbeeld leven is de enigste strategie en mogelijk een ochtend religieuze tolerantie als onderricht. 

Oud subtiel gedrag blijft
En wat de moskee betreft ze doen hetzelfde wat christelijke energetici in de Middeleeuwen deden bij de christianisering van dit Europese continent; steunpunten vormen, riten, lijnen uitzetten en velden innemen.  Niet onschuldig dit gedrag voor de bestaande Europese bevolking. Religies komen en gaan en de overheersing wens is nog niet weg.

De historie herhaalt zich iets anders maar wel herhalend
Als je je afvraagt waar het huidige religieuze ‘dodingslust gedrag’ vandaan komt, dien je het verleden te kennen. Onverwerkt sterven, polariteit door levens heen en herhaling zijn immens op deze planeet waar reïncarnatie een spiritueel feit is.
Dat het goede en juiste mag blijven en blijf zelf vooral wakker en waakzaam en doen aan zelfonderzoek, daar in ons de oorzaak van alles ligt.

Meer info over deze Mariafiguur volgt nog
maandag 27 juni 2016

Het gewijde kruis in de stad Arzberg met een oud heiligdomArzberg een klein stadje westelijk van Schirnding. Ik rijd er al tien jaar langs of door maar ben het pas nu gaan liefhebben. Leegstaande huizen, verval, en onschoonheid was steeds het beeldbepalende.
Maar nu ben ik na het lezen van een boek over het verleden van de stad eens dieper gaan waarnemen., waardoor mijn kijk is verandert. Wat is namelijk het geval?

- Kruispunt
De plek ligt aan een lange noord-zuid route, de Hohenstrasse,  die langs de bergwand loopt. De oude oost-west route liep noordelijk, nu ook door het dorp is de Alte Strasse. Het vormt als het ware een kruispunt, een kruis.

- Oerberg
De 482 m hoge Oerkalk Kirchberg is het oudste deel en bestaat uit een hoogte die aan de noordwest zijde, westzijde en zuidzijde stijl is en aan de noordoostzijde onderdeel van een bergwand. In het dal loopt een beek de Flitterbach die uitkomt is de Roslau.
De berg bestaat uit  gesteente van de Arzberger Serie bestaande uit Wunsiedler marmer, kalksilicaten, grafietschiefer, phyliet, phylutgrafiet en kwarts. Alles zo’n 450 miljoen jaar geleden gevormd. Geomantisch is kalksteen een kwalitatief zeer goede vestigingsplaats voor mensen. Het nabij gelegen Thiersheim is ook op deze grondslag gebouwd en in Schirnding bevindt deze laag zich in de ondergrond, waar het het grondwater goed basisch houdt.

- IJzer
 In de omgeving komen rijke ijzerlagen voor die al sinds de komst van de Franken in begin 9e eeuw de aandacht trokken. Immers deze bevolkingsgroep had ijzer nodig voor de wapen productie.  De naam Arzberg is afgeleid van deze ijzerhoudende grondsoort , die de aarde rood doet kleuren en mengingen geeft met kalk- en kleisedimenten.  De naam Roterweg in Schirnding en Rothenbach en Rothenberg duiden ook op deze ondergrond kwaliteit. 
Het ijzer werd tot het begin van de 2e W.O. hier nog gewonnen en lokaal waren er veel ijzer verwerkende bedrijven.

- De geologie kent hier dus drie kleuren; rood van het ijzer, wit van de marmer en zwart van de phyliet.

- Kerkpatroniem Maria
Op de Kalkberg stond een laat gotische kerk die een voorganger heeft gehad gebouwd in een Grieks kruis. De in 1268 zelfstandig geworden parochie werd door de Duitse Ridderorde uit Eger gewijd aan Maria Magdalena. Hier de patroonheilige van de bergbouwers.. Arzberg met haar kerk was een Maria pelgrimsoord . De kerk werd in 1430 (Hussitenkrieg)en 1632 (30 jarige Oorlog) beschadigt door godsdienstoorlogen. 
Het oudste reliek van deze kerk is een opmerkelijk Maria beeld met kind uit late 15e eeuw.  Maria staat met een voet op een mannelijk gezicht. Nu bevindt het in de 20ste eeuwse lokale katholieke kerk.

Benamingen
 De benaming ‘Arzberg’ is m.i. 11e/12e eeuws en  wordt in 1268 genaamd ‘in Arzperge’.  De oude gebiedsnaam is m.i. ‘Rotes Gebiet’. 
De Franken hadden op de berg  een steunpunt die op belangrijke wegkruisingen hun weerpunt bouwden bestaande uit een houten burcht vanaf de 9e eeuw tot de bouw van de kerk in de 11e  en in versteende kruisvorm in de 13e eeuw. Later kwam daar dus ook een kerk bij zoals in Schirnding. 

De kerk  is nu een relict van een oude kerkburcht waar in de middeleeuwen een bergkerk fortificatie van is gemaakt. De oude weermuur  uit de 13e eeuw is aan de oostzijde nog goed zichtbaar en laat de oude locale stenen in zijn veelvoud zien.  

Gebruik van de berg in de tijd
Ik herken de evolutie van de benaming van de berg is global als volgt
- vanaf 1600 Kerkberg en is de gehele bebouwd. In begin 21ste eeuw is een deel van de zuidkant vrij gelegd. Een nieuw begin van deze heel makende berg en men betrad de berg met zorg, aandacht en wijding.
- vanaf 1270; Schlossberg
- vanaf 1150 Zilverberg
- vanaf 600 Berg van Goed en Kwaad
- daarvoor tot in de oudheid; Heilige Berg, en onbebouwd

Momenteel heeft het in de luchtsferen een nieuwe indalende kwaliteit die aangesproken kan worden. 
Wordt de nieuwe naam: ‘Berg met de nieuwe mogelijkheden’? Creativiteit i.p.v. de hier steeds weer herhaalde Ritterfesten.  Een plaats voor nieuwe spirituele buitenactiviteiten?

Kwaliteiten gebruiksvormen van de ‘Berg der Gottinnen’.
Een van ouds Heilig/heel makend punt waar in verschillende tijden heiligheid werd beleefd:
- In de Godinnentijd  voor de Karolingische tijd, was het niet bewoond en werd haar natuurlijkheid geëerd in de natuurlijke grotten door vrouwengroepen. Hier leefde aan de oppervlakte de Grote Godin met haar  verschijningsvorm de witte, de rode en de zwarte. De Kelten eerden deze plek als zodanig maar de Slaven in mindere mate. Deze grote Godin is nog steeds present en deelt mee; “Deze plek is altijd een vrouwelijke plek geweest
- de Germaanse groepen hadden hier hun Freya heiligdom  met lindenbomen voor vruchtbaarheid riten. Lindebomen staan nog steeds veel in dit stadje en bergopwaarts vooral bij de 20ste eeuwse katholieke kerk.
- de mannelijk georiënteerde Franken eerden hier hun tegenpool, het vrouwelijke in de vorm van  Maria in haar rode vorm, Maria Magdalena. Maar in potentie had dit een zwarte Madonna plek kunne zijn daar de Zwarte Godin/Isis nog steeds heel present is.
- momentaan is de kerkheuvel vrijwel geheel bezet met christelijke bouwwerken en dat voelt niet erg belevendigt aan. In de tuin bij de Pulverturm is nog een gewijde sfeer te beleven.  De grote godin woont diep in de aarde en de zwarte godin is nog het meest tot aan de oppervlakte manifest. Rode en witte godin zitten ook in de ondergrond.  Diep in de aarde leven de Oerdraken en in de luchtsferen zijn eenhoorns.

Verschillende vloeksferen zijn waar te nemen
- in de luchtsfeer een christelijke banvloek uit 1100  omdat mensen nog steeds het oude eerden. Het was toen een of/of en niet een en/en;; het oude en het nieuwe. 
- in de ondergrond uit 600 AD
Ook is een zegen in de ondergrond uit de 7e eeuw van Ierse missionarissen, die hun centrum in Würzburg hadden.

De heiligheid is nog steeds goed ervaarbaar. Het is te prijzen dat aan de zuidzijde
De bebouwing deels is weggehaald en de bergflank is vrij gelegd. Terrassen met grotten zijn zeer aangename belevingsplaatsen ondanks de kunstenaars vervuiling  die het te extra uiterlijkheid hebben gegeven.


Verbindingen
De Kerkberg had een natuurlijke verbinding met de Kristalberg, de zuidelijk gelegen Kohlberg. Dat is een instroompunt. 
De huidige Kerkberg is een oud acupunctuurpunt  en een uitstroompunt en waard om te bezoeken.  De verbinding met boven ken teen drievoudige basislijn en een verticale kosmoslijn. Op de terrassen aan de zuidkant is de oude rots goed te beleven en enkele grotten zijn daar toegankelijk. 

zaterdag 25 juni 2016

zegenen

Deze week stond het thema zegenen centraal als tegenpool van vervloekingen. Zegenen een prachtige daad voor binnen en buiten. Jammer dat in de materiële tijd het zegenen aan het verloren gaan is. 
Een nieuwe zegenimpuls is nodig nu niet in de uiterlijkheid maar vanuit de innerlijkheid; zegen bijvoorbeeld de supermarkt, je opponenten, de Natuur en vooral alles wat op je pad komt.

het heilige christelijke kruis dat de visvorm opvolgde
uit de 6e/7e eeuw
gelijkbenig
recht of gekruisd
afkomstig van het hemelsteken zwaan
heiligheid uitdrukkend
en heel oud
en uitgevoerd in de orante houding (Origenes)
het hagal rune teken (sneeuwkristalvorm)met haar afleidingen

en later na 1000 het latijnse kruis van lijden
heiliging werd lijden

en de volgende stap is harmonisch, gelukkig, heelzijnd Leven in een zoekende heelwordende mensen wereldeen oudeAfrikaanse zedenspreuk

Der Herr segne dich.
Er erfülle deine Füsse mit Tanz
und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit
und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik
und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel
und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu
die Gnade der Wüste:
Stille, frisches Wasser
und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr.
Aus Afrika 
"Siebenfacher Segen"
Segen der Erde mit dir.
Segen des Meeres mit dir.
Segen des Windes mit dir.
Segen der Bäume mit dir.
Seen des Wassers mit dir.
Segen der Felsen mit dir.
Segen der Sterne mit dir.
Siebenfacher Segen
komme über dein Haus
und über alles, was dir lieb ist.
Keltischer Segensspruch
vrijdag 24 juni 2016

actueel en oud: het 'perfide Albion'

'“Albion (Grieks: Ἀλβιών) is de oudst bekende naam voor de Britse eilanden of voor Groot-Brittannië. De term slaat echter meestal op Engeland alleen en komt al uit de 6e eeuw v.Chr. De naam zou, met de oudste naam van Ierland (Louernia), het eerst zijn geboekstaafd in de Massiliote Periplus, een kustbeschrijving die uit de Griekse kolonie Massalia (Marseille) stamt. Fragmenten daarvan werden aangehaald in de Ora Maritima van de Romeinse dichter Avienus uit de 4e eeuw n.Chr.

Het Gallo-Latijnse Albiōn is waarschijnlijk afkomstig van een Proto-Keltische stam *Alb-i̯en. De Romeinen brachten het in verband met het Latijnse woord albus (wit), daarmee verwijzend naar de witte krijtrotsen van Dover.

De term Albion leeft nog voort in de negatief te duiden uitdrukking 'het perfide Albion' (het verraderlijke Albion) waarin verontwaardiging doorklinkt over de manier waarop Engeland in het verleden politieke doeleinden trachtte te realiseren. De oorsprong hiervan is waarschijnlijk te vinden in een vers van de Franse dichter Augustin, Markies van Ximenes (1726-1817): 'Attaquons dans ses eaux la perfide Albion', dat ingang vond tijdens de Franse Revolutie.
Verwant met Albion is Alba, de Schots-Gaelische en Ierse naam voor Schotland”


Bron; Wikipedia

Out en tegelijk In

De Britse verdeeldheid in beeld (BBC). Geel is 'Remain', blauw is 'Leave'.

Een duidelijk beeld van de stemming. De oude Britten met de Wales voor en Schotland en Ierland tegen uittreding. Einde van een aere van Engelse 'lucht' en begin van een diversificatie van het continent. 
Europa was en blijft in essentie divers!


donderdag 23 juni 2016

lerend reizen in het nachtleven

Leven in de periferie heeft zo haar voordelen en nadelen. Voordeel is de tijd voor zelfonderzoek. Overdag bezig met het alledaagse en ‘s nachts op astrale reizen. De laatste tijd daar veel examens doorlopen in kleine groepen. Als nieuwsgierige wilde ik in een zwart gat duiken. Maar dat was geen goede ervaring want daar raak je de weg kwijt. Ik vloog snel terug.  Lantos zei later dat je daarin jezelf kwijt kunt raken. 
Vooral tijdens midzomernachten is de maan hulpvaardig voor reizen door de sferen. Wat je daar precies meemaakt is steeds de vraag of de vertaling juist is van de herinneringsbeelden. 

Groot wordt Klein Brittannië?


Vandaag is het de dag voor de toekomst van “Groot”-Brittannië. Erin of eruit in het EU rijk. Groot was Brittannië ten koste van zelfs haar eigen gewesten als Wales, Schotland en (Noord)-Ierland. 

De achterstand kun je daar heden nog goed ervaren.


Een vriend van mij zei; let op Engeland eruit en Schotland scheidt zich af om in de EU te komen. Een ware uitspraak? In elk geval hebben de Britten nog heel wat verleden te verwerken met al haar karmische nadelen. Een mondje kleiner in een kleiner land kan daarbij helpen.


Houtexport in de periferie van de Rijn naar Holland in oude tijden

Holländerfloß“-ModellHet Fichtelgebirge had ook een bijzondere relatie met Holland. Dit bosrijke gebied met haar goede hout dat langzaam groeide in de duistere wouden, werd een deel van de houtproduktie per water naar Holland vervoerd. M.n. via de rivier de Main die in de Rijn stroomt.

In mijn jeugd sprak ik veel met de Giessen Oudkerkse meester timmerman Jan van der Giessen, Jantje Antiek, genaamd. Hij kende nog de grote houtvlotten die de Rijn afzakten.
De boerderij waar ik in geboren ben, dateert uit 1709 en heeft een nieuw sparrenhoutgestel. Uit overlevering werd verteld dat dit uit Scandinavië kwam maar ik wil dit betwijfelen. De oer aanvoer van werkhout was via de Rijn. Dendrologisch onderzoek van de nog aanwezige houtbestanden in de ouderlijke hof kan bewijs leveren over de herkomst van de zeer lange dikke grenen balken (Fichten). Mogelijk uit het Fichtelgebirge?


Schirnding brug was te klein voor houttransport naar bijvoorbeeld Holland
“Nachdem auch die dreibogige Röslaubrücke baufällig geworden war, baute man 1823/24 an anderer Stelle die dritte Flussüberquerung, eine zweibogige Steinbrücke mit verschließbaren Eisentoren. Diese „Droßbach-Brücke“, nach dem Bauingenieur Droßbach benannt, erwies sich jedoch als Fehlkonstruktion, weil sie zu schmal war und eine zu kurze Auffahrt von Böhmen her hatte. Dies war hinderlich vor allem für die bis zu 30 Meter langen Holztransporte. Kronacher Holzhändler lieferten das Holz für den Schiffbau nach Holland.”
(bron; Joachim Baschwitz)


Houthandel via de stad Kronach in Frankenwald, noordelijk  van het Fichtelgebirge
“In der Folge versuchte man den Handel zu
beschränken, in der Hoffnung, die Preise
stabilisieren zu können. Ein Floßgericht in
Kronach sollte die Einhaltung der Gebote
überwachen. Schon 1766 kam es wieder zu
Problemen, die in eine Petition an den Bamberger
Bischof mündeten, wonach die Wälder
des Frankenwaldes schlagweise bewirtschaftet
werden sollten, um der Flößerei ausreichenden
Holznachschub zu bringen. Interessanterweise
lassen sich diese eher zufällig
nach der Archivlage ermittelten Krisenjahre
mit einem Einbruch der Tannenpreise bei
den Dordrechter Holzauktionen (1753–1756
und 1764–1766) in Verbindung bringen, obwohl
zu dieser Zeit sicherlich nur ein kleiner
Teil des Frankenwaldholzes bis Holland
gelangte.30 Wenn auch in dieser Hinsicht
noch weitere Forschungen angestellt werden
müssen, zeigt dies doch, dass der Kronacher
Floßholzhandel, der zunächst nur mit den
Nachbarregionen am Main in Austausch
stand, in den Einflussbereich des beginnenden
Welthandels geraten war. Die Hauptmacht
des langen 16. Jahrhunderts, die Niederlande,
versuchte nun verstärkt ihren Langholzbedarf,
insbesondere an Eichenholz, am
Oberlauf des Rheines und seiner Nebenflüsse
zu decken. Auch nachdem die Niederlande
die Führungsposition an England abgegeben
hatten, bestand dieser Bedarf weiterhin. Die
Anwesenheit holländischer Holzhändler in
Franken ist in ihren Reiseberichten schon für
das ausgehende 17. Jahrhundert belegt. Der
Holländer Pieter Gysen übernachtete am
4. Dezember 1682 in Kronach, nachdem er
vorher in Steinwiesen war und festgestellt
hatte, dass es dort weder Kiefern, nog Eychen
Boomen gab, für welche er sich in erster Linie
interessierte.”

Bron: „Wir führen aus, um auszuführen“ Aspekte
der Geschichte der Flößerei in Kronach

 http://thomas-gunzelmann.net/dateien/stadtlesebuch.pdf

aan m'n neus voorbij gegaan……..

Onlangs kreeg ik twee jachtgeweren in handen om te onderzoeken. Ze waren door de Nederlander Iwan gevonden in een boerderij in het buurtschap Dornberg ten noorden van Roslau. Bij de isolering van de 20ste eeuwse woonhuis zolder trof hij onder de zoldervloeren in de dakstoel deze twee historische wapens aan. 
Ik ben naar een wapenexpert gegaan,  Koenig in Hohenberg, die ze dateerde van begin 1800. Rijk beslagen  voorladers die oorspronkelijk een vuursteen ontsteking hadden en één ervan zelfs afkomstig uit Italie.  Beide wapens zijn later ook omgebouwd.  Historische wapens die eigendom moeten zijn geweest van een boer die op groot wild jaagde, als herten. Beren waren rond 1800 hier al verdwenen maar wolven nog niet.
Wat mij boeide dat deze veel gebruikte jachtwapens verborgen waren. Wat was namelijk het geval?  Toen de Amerikanen in 1945 kwamen moesten alle wapens worden ingeleverd en dit oude niet meer gebruikte wapentuig werd veilig opgeborgen.

Jammer dat de huidige eigenaresse de wapens niet wilde verkopen maar aan haar kinderen gaf. Zo verstrooid dit waardevolle bezit in de periferie. Ik ben namelijk een voorstander dat cultuur historische goederen ter plaatse bewaard blijven en latere generaties laten zien hoe de voorouders omgingen met eigentijds overleven.

woensdag 22 juni 2016

huurleger trekt door Schirnding in 1591 richting Nederland

Ik lees van een locale historicus Joachim Baschwitz over de Pas van Schirnding in ons dorp

"1591 erschienen 1200 angeworbene legistische Reiter 
aus Schlesien, die im niederländischen Freiheitskampf eingreifen sollten, vor den Toren des Vogtlandes und des Fichtelgebirges. Markgraf  Georg Friedrich und Pfalzgraf Johann Casimir 
verweigerten jedoch den Durchzug. Die sächsischen, brandenburgischen und
oberpfälzischen Pässe wurden verschanzt und bewacht. Zur „Erhaltung der 
Brucken und Wehrung“ des zwei Kilometer breiten Passes zwischen Schirnding und Hohenberg bot das Sechsämterland sein gesamtes Militär zur Verteidigung auf. Das ganze, etwa 80 Kilometer lange Grenzgebiet von Posseck (bei Hof) über Schirnding bis nach Bärnau wurde deswegen gesichert. Einen Monat später konnten die Truppen allerdings wieder abziehen, da die legistischen Reiter durch die Ländereien des Herzogs von Bayern  weitermarschiert waren."

Is dit het leger dat Willem van Oranje kon financieren door het huwelijk met de rijke Anna van Saksen, die met hem trouwde op 24 augustus 1561 in Leipzig om vervolgens verder te reizen naar de Dillenburg?
Ze bracht mee 100.000 Saksische zilveren taler, een geldbedrag van 3000 jaarsalarissen van een ambachtsman! En met Anna liep het niet goed af. Willem heeft haar gebruikt om zijn politiek doel te behalen en Anna stierf krankzinnig verklaard in een dichtgemetselde kamer.


Overigens weet iemand of dit leger Nederland heeft bereikt?

being a Big kid

the most relaxing space, is there where children are

josephiene nu

ikke ben weer de ouwe en nog veel meer
dank voor jullie hulp!

local wilgen vlechtwerk art

,
duurzaam, groen, her te gebruiken na zes jaar als brandhout

 en natuurlijk, van lokale uit Holland geïmporteerde wilg

vlechtwerk met goede afscherming ruimte

maandag 20 juni 2016

Activiteiten: Segnen/Arzberg

 Inspirative Abend
Der nächste Inspirative Abend im  Fichtelgebirge ist geplant am  Freitag 24ste Juni  in Schirnding, Hauptstraße 16.
Die Abende möchte ich als inspirative Abende bezeichnen, um dort Raum für Besinnung, Meditation, persönliche Fragen und spezielle Themen zu geben. 
Das Thema ist: Segnen; ein Geschenk an Außen/Innen
Segnen ist eine sehr alte Handlung die eingreifend ist im Umfeld und bekannt in religiöse Kontext. 
Qualität von sich Selbst,  Gesprochene Wörter, Körperhaltung, Richtung und Formkraft sind wichtig.
Diese Abend erfahren wir wie Segnen arbeite in dich Selb und Umgebung: Platz, Haus, Natur um so eine Vertiefung in der Segnen Praxis zu bekommen.


Am Ende ein Außen Mittsommer Feuer am Hofplatz.
Beginn ist um 19.45 Uhr, Dauer bis ca.22.00 Uhr.
Melde mahl ob du kommst.


Geomantische Exkursionen:  Sontag 26 Juni  in Arzberg; Maria Magdalena Platz
Am Sonntagmittag ein Besuch an Arzberg und wie man ein Alte Ort Geomantisch sehen kann. Eine Erfahrungsmittag am Ort mit  seine Kirchberg, Flüsse, Alte Straßen, Untergrund ( Kalkstein, Eisenerz), Berge in Umgebung (“Kristalberg’). Menschliche Qualität und seine Platz Traumata (Krieg, Brand, Erde-Ge/Missbrauch)

Zeit: 13.00 – 17.00 Uhr   Begegnungspunkt; nach Anmeldung
Bitte sagt mir Bescheid, per Mail oder telefonisch, ob Ihr kommen wollt. Ihr könnt natürlich gerne Freunde mitbringen.
Een Hollandse groet van
Dick van den Dool


Adresse: Hauptstraße 16
95706 Schirnding

donderdag 16 juni 2016

zondag 12 juni 2016

Demonische grotbewoners


Ik zie in het kinderziekenhuis in Erlangen kinderen van één twee jaar in bed liggen met een flatscreen, notebook of wat voor beeldscherm dan ook met films. Daar worden ze mee zoet gehouden of afgeleid. Onbegrijpelijk deze afhankelijkheid van uitwendige indrukken. Een overload dat zich gaat wreken inside. Ook vluchtelingen kinderen die door hun moslim ouders zo worden zoetgehouden.
Daar komt alleen nog maar demonisme uit.

It is a long way road to the outside of the cave!!!

zaterdag 11 juni 2016

vervolg

Zaterdag.
Het heeft gewerkt de ingrepen tegen de hartenergierovers. De kleine en Nadine die naast haar slaapt, hebben een goede nacht gehad.

Echter het onderzoek gaat verder.  Hart-energieroof kan namelijk op vier niveaus plaatsvinden:
1.     op  ‘zichtbaar’ eerste blik niveau; dat was een veld boven het hospitaal
2.     op verborgen subtiel niveau onder het gebouw een schimmelachtig draden systeem
3.     op ‘nog niet zichtbaar subtiel niveau’ in het gebouw zelf dat loopt via het fijndradige elektriciteit netwerk . Als je het even ontkoppeld wordt het pas zichtbaar. Het elektriciteiten netwerk is net als het handi-netwerk een optimaal beïnvloedingen dooraderings systeem
4.     in een andere dimensie; ziet eruit als een bol om het gebouw heen

Dergelijke onderzoeken kun je ook bij jezelf doen als het gaat om energierovers of bij specifieke kwaliteiten als helderheid, wakkerheid, afleidingen, liefde, verbondenheid e.d.
Rovers maken vooral gebruik van wondplekken, bestaande uit grote tot micro wonden. In een ziekenhuis is een klein prikje al een toegang waar de eigen energie zich uit kan terugtrekken en vreemde velden zich mee kunnen verbinden.  Dat kan er voor zorgen dat je uit een bepaald gedeelte van het lijf uittreedt.

Die onderzoeken kunnen dan gedaan worden; 
- hoe groot is de intreding/uittreding. Bij uitreding komt gelijk wat anders in dat meestal lager van bewustzijn is. Mensen met veel onverwerktheid zijn een plaag, en de pest voor de omgeving daar lagere werkelijkheden zich via hen manifesteren. Deze onverwerkten zitten gevangen in hun niet te beheersen reacties die reacties oproepen willen.

-  hoe staat het met de polariteit van het mannelijke en het vrouwelijke stuk. De huidige generaties na de 2e W.O. hebben mede de opdracht om hun tegenpool te ontwikkelen. Bij de man zijn vrouwelijkheid, in de eigenheid staan, en bij de vrouw de mannelijkheid; in de wereld staan.

-  en hoe staat het met de vier elementen in het lijf