maandag 31 augustus 2015

zwijgend doen

Het Onuitsprekelijke, waar over gepraat wordt, is niet het eeuwige Onuitsprekelijke
Een naam voor het Onnoembare, is maar een naam
Het Onnoembare is dat, wat alles doet zijn
Door dingen een naam te geven wordt het ondeelbare verdeeld
Alleen wie alle begeerten heeft opgegeven, kan het onverdeelde ervaren
Wie wel verlangens koestert, ervaart slechts verdeeldheid
In wezen zien beiden dezelfde werkelijkheid, maar ervaren die werkelijkheid anders
Wie van de valse werkelijkheid naar de andere gaat, 
Passeert de enge poort naar geheim van het ware leven


Lao Tzu

zondag 30 augustus 2015

gezocht trampoline-stokken


Voor de kinderen hebben we een trampoline gekregen van de afvaldump. Hier in de regio kun je alles lokaal ruilen.

De trampoline is prima maar de stokken ontbreken voor  het veiligheidsnet. Wie heeft deze nog ergens liggen en wil ze ons schenken. Graag bericht
Ware woorden zijn niet mooi
Mooie woorden zijn niet waar
Wijzen spreken niet over het onuitsprekelijke
Wie over het onuitsprekelijke spreekt is niet wijs
Wijzen zijn niet geleerd en
Geleerden zijn niet wijs
De Wijze vergaart geen bezit
Hij geeft wat hij heeft
En is daarom waard dat hij leeft
De anderen laat hij delen in zijn wijsheid
Zijn wijsheid is onuitputtelijk
Leven naar de natuur schaadt nooit
Het leven van de wijze is onbaatzuchtig en vreedzaam 

Lao Tzu

foto MINDED

trappenhuis

oostwoonruimte

gezien vanuit de kerkzolder

 Dorpsfeest 2015
Kindeervaringen

zaterdag 29 augustus 2015

Aanstaande maandagavond is er weer een inspiratieve bijeenkomst in Amsterdam


 Aanstaande maandagavond is er weer een inspiratieve bijeenkomst in Amsterdam waarvoor ik je van harte uitnodig!


 Inhoud
Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring, is een maandelijks programma  beschikbaar. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde: actuele thema´s over Nieuwe en Oude Aardse subtiele fenomenen, vragen die leven, uitwisseling van inzichten en het thema van  deze maart maand “stil(te) spreken”
‘Spreken is zilver en zwijgen is goud’ is de oude uitspraak. Daar zijn situaties dat dit van toepassing is maar ook weer niet. Wat zijn zoal de schoonheden  en gevaren van zwijgen en spreken.

Abbas Diadochos zei: ‘Zoals voortdurend openstaande deuren van een bad zeer snel de warmte van binnen naar buiten stromen laten, zo laat hij, die veel praat, ook wanneer hij goede dingen zegt, zijn “herinnering” (mnème) door de poorten van de stem vervluchtigen.’
Een vaderspreuk [spreuk uit het milieu van de eerste woestijnmonniken in Egypte, vanaf einde 3e eeuw n.C.]

Maandagavond   31 augustus in Amsterdam:  
      -  Ontmoetingsplaats:  Annette van de Lang,  PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres:  annetvandelang@online.nl

- Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur,  
Graag tot weerziens op deze bijeenkomsten en meldt even van te voren of je komt.
Gasten zijn van harte welkom! 

Je kunt dit bericht ook doorzenden aan een belangstellende. Bij voorbaat dank!


kleintjes helpen

Financiert u mee voor een hout gestookte cv in  ons Schirndinger huis “met de vele handen”?

In het huis in Schirnding wordt met veel vrijwillige menskracht  en liefde gewerkt aan de afronding van de bouw. We willen immers eind september intrekken in een deel van het monumentale bouwwerk.
Tot nu toe worden de kamers verwarmd met houtkachels maar dat is voor de gegroeide familie met onze drie kleine kinderen niet praktisch. We hebben onze ogen en harten staan op een hout gestookte cv ketel.

 Helpt u mee onze droom te verwerkelijken; een hout gestookte cv kachel met toebehoren? Het gaat om een  Atmos Holzvergaserkessel houtkachelvergasser  type DC 50 GSE, gevoed door regeneratieve energie zoals hout en te plaatsen in de voorruimte bij de stal/kelder.
Met opslagketels voor warm water  van 2x 1000 liter en andere technische toebehoren, zoals pompen, leidingen en bevestigingen.
Het cv leidingen system is reeds aangelegd en kan ter plekke worden aangesloten in drie netwerken. Mogelijke uitbreiding naar zonne-warmwater collector op achtererf is mogelijk maar niet voorzien.
We hebben een crowdfunding project gestart om de droom te verwerkelijken. Doet u mee en stort een (klein) bedrag  en geef de link verder. Zie voor meer  info:

Alvast bedankt en alle kleintjes helpen!!!!!

Dick van den Dool

Mindsets mogelijkheden van het NU


Je hoort veel over in het nu zijn  -ondermeer Eckhart Tolle- en daar is ook wat veel over te zeggen. Ons geheugen, Mind,  zit vol verleden en toekomst waar we de aandacht hebben. In het subtiele is aandacht in het nu heel belangrijk omdat dat de verbinding is met het werkelijke bestaan. Interessant is dat uit het verleden al twee concepten bekend zijn over het werkelijke nu die Ken Wilber weer eens onder de aandacht brengt. Hij vermeldt dat de christelijke mystici dat kenden maar mijn bron is alleen  Boethius die in de 6e eeuw schreef: “Nunc fluens facit tempus,
nunc stans facit aeternitatum.

(The now that passes produces time, the now that remains produces eternity.)” Boethius, The Consolation of Philosophy
Ken Wilber geeft daar deze inhoud aan:

nunc fluens: het vloeiende nu, de weinige seconden van  het onbegrensde nu met het verleden en toekomst in zich

nunc stans; het eeuwige, tijdloze  nu

“Because we demand a future, we live each moment in expectation and unfulfillment. We live each moment in passing. In just this way the real nunc stans, the timeless present, is reduced to the nunc fluens, the fleeting present, the passing present of a mere one or two seconds. We expect each moment to pass on to a future moment, for in this fashion we pretend to avoid death by always rushing toward an imagined future. We want to meet ourselves in the future. We don’t want just now—we want another now, and another, and another, tomorrow and tomorrow and tomorrow. And thus, paradoxically, our impoverished present is fleeting precisely because we demand that it end! We want it to end so that it can thereby pass on to yet another moment, a future moment, which will in turn live only to pass.”
Je hebt dus tenminste verschillende vormen van mindset, denken, tijdsets
- uit het nu in de persoonlijkheid
- in het nu: nunc fluens en nunc stans
- voorbij het nu