maandag 22 februari 2016

darker than dark?

interessant artikel over de 'Dark days' en de relatie met een 'regelmatigs' te verschijnen hemels lichaam beschreven in de Bijbel over de plagen in Egypte en ook in andere oude boeken.
Verschijnselen als 'trompetgeschal' worden op menig plaats op deze planeet aarde al waargenomen.

 http://grahamhancock.com/whitemany2/

zondag 21 februari 2016

Zijnde

"niet ik schep mijzelf, maar veeleer voltrek ik mijzelf"
Jung

het Zelf is de bepalende factor in het leven,
niet de ziel en de persoonlijkheid wat haar uitdrukking zijn

Mindcontrol en buitenaardsen werken vooral door op de persoonlijkheid. De ziel en ons wezen zijn daarvoor niet vatbaar. Het geheel is ons Wezen.
Zit je gevangen in de persoonlijkheid en schijnbaar afgesloten van de ziel en het Zijnde dan ben je met recht Eenzaam.

donderdag 18 februari 2016

Februar Aktivitäten

Inspirativer Abend im  Fichtelgebirge an  24ste Februar in Schirnding.

Der nächste Inspirative Abend im  Fichtelgebirge ist geplant am   Mitwoch 24ste Februar  in Schirnding, Hauptstraße 16.
Die Abende möchte ich als inspirative Abende bezeichnen, um dort Raum für Besinnung, Meditation, persönliche Fragen und spezielle Themen zu geben.
Das Thema ist: Auswirkungen von Fluchen
 
In subtile Bereich haben Kraft Aussaugen wie Fluch und Segnung viel Auswirkungen wen man dafür empfindlich ist.
Was für Sorten Flüchen gibt es und wie arbeitet das durch bei uns Selb (in dieses Leben und andere), Erblich (Kettenfluch, Familienfluch)  auf platze (Ort, Gebiet),  Bereich.  In Fichtelgebirge sind  zum Beispiel Flüchen von Zigeuner sehr bekannt als Ursache von Brand. Und welche Ebene kann uns mehr Negativ Bestimmen zum Beispiel als wir handeln gegen das natürliche Gesetz?
Eine Untersuchungsabend mit einander und Vertiefung.

Let me go to hell, that's all I ask, and go on cursing them there, and them look down and hear me, that might take some of the shine off their bliss.
                                                                             Samuel Beckett

Am Ende ein Außen Feuer am Hofplatz.

Beginn ist um 19.45 Uhr, Dauer bis ca.22.00 Uhr.                                                        Geomantische Excursionen

1. Montagmorgen 22 Februar; Eselsgraben

Walte Strukturen im Wald zwischen Schirnding und Waldsassen; Eselsgraben


Am Montagmorgen besuchen wir in Wald zwischen Schirnding und Waldsassen die Eselsgraben. Geschichtlich würden sie schon  benennt bei die Stiftung von das Kloster in Waldsassen das ein Mönch ein Stuck Land behalten darf das er mit sein Esel in ein Tag umkreist. Aber diese Geschichte ist möglich viel alter für diese Graben. Vielleicht eine Umkreisung von ein Heiligtum, oder Tiergebiet oder etwas ganz Anders.

Zeit: 9.30 – 12.00 Uhr


2. 27ste Februar: Seeberg 


Frühling erfahren am Seeberg in Leuthenforst bei Marktleuthen
Am Samstag eine Geomantische Exkursion am Seeberg und seine Subtilen Qualitäten mit Andacht für:
- Berg Qualität mit sein Erdlicht und Wesenheiten (Feen/Elfen?) und seine Steine und Wasserstrome
- Wedernbach Qualität
- Frühlings Strome aus der Erde erfahren
- was sich begegnen will

Zeit; 13.00 – 17.00 Uhr

vloeibaar en vast

Disbelieve it or not, ancient history suggests that atheism is as natural to humans as religion


wat is het verschil tussen waarnemingsverbonden vloeiende spiritualiteit en gedachten verbonden vast gezette religie?

woensdag 17 februari 2016

Krijge(n)/rs Kunst

Wenn du den Gegner kennst und dich selbst, musst du das Ergebnis von hundert Schlachten nicht fürchten.
Wenn du dich selbst kennst, aber nicht der Feind, wirst du für jeden errungenen Sieg auch eine Niederlage erleiden.
Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht unterliegen.« 

Sun Tzu, Die Kunst des Krieges [interessant boek]
Chinees generaal en strateeg

Leefde van: 544-496 v. Chr

dinsdag 16 februari 2016

'meningen lawine's' laten smelten
Antroposofisch leraar en ziener Rudolf Steiner legde in Berlijn op 21 februari  1904 in een derde voordracht  de gouden regel uit over het alsmaar meningen verkondigen. 
Hij haalde een belangrijke uitspraak van de geheime leer (occulte leer) aan, die zegt: “Ik heb zeer veel geleerd van degenen die boven mij staan; ik heb veel geleerd van degenen die zoals ik zijn, en ik heb het meeste geleerd van  degenen die onder mij staan. Het leren door te luisteren en door onze meningen te onderdrukken, dat is het wat ons doet opklimmen.  En het meeste leren we als we de natuur tot ons laten spreken  en daarnaar luisteren. Dan bereiken wij wat bereikt moet worden, namelijk de kracht om onze meningen werkelijk op te schorten.
           Bron; Esoterische scholing, Rudolf SteinerKneed je leven dagelijks volgens je eigen natuur en je zal nooit arm zijn. 
Kneed je leven volgens de mening van anderen en je zal nooit rijk zijn. 

Seneca 

zaterdag 13 februari 2016

De subtiel besmette familielijn

Generatievloek of familielijnvloek

want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,”
Bijbel: Exodus 20:5

 Ook vanuit de zonden die onze voorouders hebben gedaan, zullen de vloeken zoals beschreven ons treffen”
Bijbel: Deuteronomium 28  

Vandaag wat onderzoek gedaan in een onbewust doorwerkend geestelijk gebeuren in een bepaalde vrouwelijke familielijn. Ook wel generatie- of familielijnvloek genaamd. Een vriend van mij heeft me daar al meerdere keren op gewezen.
De onderzoekpersoon  liep steeds tegen iets aan in de familie waar ze niets mee kon aanvangen.
In de vrouwelijk lijn lag de oorzaak bij een vrouw zes generaties terug  die om haar familie te beschermen in onzekere tijden zwarte magie heeft uitgeoefend.  Gewerkt kan zijn met een negatieve pendel, toverspreuken of negatieve gebeden.   De geestelijke wereld had deze vrouwe vervloekt vanwege haar handelen tegen de grote Natuur. In elk geval zat deze vrouwe nog steeds gevangen in haar eigen overwerktheid en magie.
Het wezen dat in de vrouwelijke lijn werd doorgegeven leek op een star-wars achtig wezen met een lichtend zwaard dat zich liet zien/verkleed had in een zwarte vleermuisachtige gedaante met groene ogen. Het bewerkte in de lijn angst, jaloezie en zorgt voor ergernis waar het werkelijk van geniet.  Het zetelde in het veld om het DNA en wordt ook zo doorgegeven.

Goed om dit wezen te laten bevrijden en de bezette vrouw uit het verleden weer verder te laten reizen.  Het wezen werd door een vuurengel met zwaard  in een vlammenmeer vernietigd.

Generatievloeken door demonische invloed zoals boven vermeld, worden in de bijbel niet genoemd!
Overigens kunnen dergelijke vloeken in de familielijn heel, heel lang doorwerken en stoppen pas dan als hun uitwerking bewust  wordt gemaakt; het wezen bevrijden en oorzaakpersoon vergeven/bevrijden. Dat lost in elk geval heel wat op.

Vloeken die er nog meer zijn naast deze generatievloek; zijn
- Persoongerichte vloek
- Cultuur of religie bepaalde vloek. Bijv. De  banvloek van Spinoza door de Joods Portugese gemeenschap in Amsterdam is zo’n voorbeeld
- De aards geestelijke wereld vloeken, zoals hierboven beschreven
- De kosmische vloeken; de uitwerking van het menselijke handelen op deze planeet dat haar doorwerking heeft in de kosmos. Ondermeer het misbruik van atoomkracht (atoom- en waterstof bommen)
- de dimensionele vloeken
- etc.vrijdag 12 februari 2016

(h)erkenn(ing)

Levend in materie, ruimte en tijd kent  steeds drie aspecten:

1.     Materie; zwaartekracht, kernkracht(sterk en zwak) en electro magnetische kracht
2.     Ruimte; het hier met de lengte, breedte en hoogte
3.     Tijd; toen/vroeger, nu (met nunc fluens en nunc stans)en later/toekomst

Welke dimensies kent voorbij materie, ruimte en tijd? De eeuwige stilte van het zijnde bewustzijn in het lichaam ervaren hier en nu. Wat zijn daarin de drie kenmerken?

Vaak zijn we uit het lichaam of in een deel daarvan, zoals het hoofd
Daar i.p.v. hier
En vooral in het toen-verleden of toekomst/plan
En los van het ongevulde