zaterdag 13 februari 2016

De subtiel besmette familielijn

Generatievloek of familielijnvloek

want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,”
Bijbel: Exodus 20:5

 Ook vanuit de zonden die onze voorouders hebben gedaan, zullen de vloeken zoals beschreven ons treffen”
Bijbel: Deuteronomium 28  

Vandaag wat onderzoek gedaan in een onbewust doorwerkend geestelijk gebeuren in een bepaalde vrouwelijke familielijn. Ook wel generatie- of familielijnvloek genaamd. Een vriend van mij heeft me daar al meerdere keren op gewezen.
De onderzoekpersoon  liep steeds tegen iets aan in de familie waar ze niets mee kon aanvangen.
In de vrouwelijk lijn lag de oorzaak bij een vrouw zes generaties terug  die om haar familie te beschermen in onzekere tijden zwarte magie heeft uitgeoefend.  Gewerkt kan zijn met een negatieve pendel, toverspreuken of negatieve gebeden.   De geestelijke wereld had deze vrouwe vervloekt vanwege haar handelen tegen de grote Natuur. In elk geval zat deze vrouwe nog steeds gevangen in haar eigen overwerktheid en magie.
Het wezen dat in de vrouwelijke lijn werd doorgegeven leek op een star-wars achtig wezen met een lichtend zwaard dat zich liet zien/verkleed had in een zwarte vleermuisachtige gedaante met groene ogen. Het bewerkte in de lijn angst, jaloezie en zorgt voor ergernis waar het werkelijk van geniet.  Het zetelde in het veld om het DNA en wordt ook zo doorgegeven.

Goed om dit wezen te laten bevrijden en de bezette vrouw uit het verleden weer verder te laten reizen.  Het wezen werd door een vuurengel met zwaard  in een vlammenmeer vernietigd.

Generatievloeken door demonische invloed zoals boven vermeld, worden in de bijbel niet genoemd!
Overigens kunnen dergelijke vloeken in de familielijn heel, heel lang doorwerken en stoppen pas dan als hun uitwerking bewust  wordt gemaakt; het wezen bevrijden en oorzaakpersoon vergeven/bevrijden. Dat lost in elk geval heel wat op.

Vloeken die er nog meer zijn naast deze generatievloek; zijn
- Persoongerichte vloek
- Cultuur of religie bepaalde vloek. Bijv. De  banvloek van Spinoza door de Joods Portugese gemeenschap in Amsterdam is zo’n voorbeeld
- De aards geestelijke wereld vloeken, zoals hierboven beschreven
- De kosmische vloeken; de uitwerking van het menselijke handelen op deze planeet dat haar doorwerking heeft in de kosmos. Ondermeer het misbruik van atoomkracht (atoom- en waterstof bommen)
- de dimensionele vloeken
- etc.Geen opmerkingen:

Een reactie posten