maandag 29 november 2021

het is weer FEEST in de bergen van het Fichtelgebirge! 

Spirituele waarden zijn er altijd geweest en worden niet altijd herkend

 


Zo min mogelijk verstoring dankzij spirituele waarden

Het Strubben Kniphorstbosch is een prachtig gebied om te wandelen en fietsen, daarnaast is het een belangrijk gebied voor allerlei dieren en planten. Maar naast deze waarden op het gebied van natuur en recreatie heeft het bos ook spirituele waarden.

Het bos tussen de dorpen Annen, Anloo en Schipborg heeft veel bijzondere plekken; het is niet voor niets het eerste archeologische rijksmonument van Nederland. Naast de eeuwenoude zichtbare sporen, zoals hunebedden, karrensporen en grafheuvels, zijn er ook onzichtbare elementen die het bos speciaal maken. Ruim tien jaar geleden stond de werkgroep Energetische Waarden op om aandacht te vragen voor die elementen. Dat was in de tijd dat de plannen voor herinrichting van het bos bekend werden gemaakt.

Zo min mogelijk verstoring

Doel van de herinrichting was onder andere om de zichtbaarheid van de archeologische rijkdom te vergroten en beter te kunnen beschermen. Daar was ook groot materieel voor nodig, maar de werkgroep Energetische Waarden adviseerde om dat op bepaalde plekken in het bos achterwege te laten, om bepaalde delen van het bos te sparen, er voorzichtig mee om te gaan en om zo min mogelijk het gebied te verstoren.

Voor Kees van Son, boswachter van het Strubben Kniphorstbosch, was de spirituele waarde van het bos nieuw. "Wij boswachters zijn technisch opgeleid in bos- en natuurbeheer. Ik weet van natuurwaarden, maar ik weet niets van spirituele of energetische waarden", zegt Van Son. Maar de verhalen van de werkgroep wilde hij wel horen, hij stond ook open voor een wandeling met wichelroedes. "Ik wilde er wel meer van weten. En sindsdien houden we er rekening mee. Met name in dit bosgebied, waar je overal nog sporen kan zien van het verleden, van onze voorouders."

Onderzoek

Het gevolg van de adviezen van de werkgroep was dat Staatsbosbeheer in een bepaald deel van het bos anders te werk ging. Geen grote machines, er is met kleiner materieel of zelfs met de hand gewerkt. Wetenschapper Cathrien de Pater volgt dit nauwlettend. Ze is verbonden aan de Wageningen Universiteit en doet promotieonderzoek naar de relatie tussen spirituele waarden en bosbeheer. "Ik onderzoek spirituele waarden in het algemeen. Ik wil weten: hoe werkt dat nou door in de praktijk van het bosbeheer?"

Wat een spirituele waarde nou precies is, mogelijk ervaart iedereen dat op een eigen manier. Feit is dat er groepen zijn die een bepaalde ervaring of beleving bij het bos hebben, die zich niet makkelijk laat omschrijven. En dat maakt het onderzoek van De Pater zo interessant. "Spirituele waarden zijn niet tastbaar, niet meetbaar. Maar het is wel heel belangrijk; mensen hebben spirituele ervaringen in de natuur. Niet heel vaak, maar soms overkomt het mensen. Ze weten niet goed hoe ze dat moeten duiden, maar het raakt ze."

Diepe motivatie

Volgens De Pater groeit de groep mensen met deze ervaringen. "Mensen komen steeds meer in de natuur, zeker ook in de coronatijd. En de bosbeheerder moet daar dan weer rekening mee houden. Wat gebeurt er dan, gaan al die mensen bomen knuffelen of langs bepaalde lijnen door een rustgebied lopen?", zegt ze met een glimlach. Het is een van de vragen die in haar jarenlange onderzoek naar voren komt, ze hoopt in 2023 te promoveren. Uit onderzoek blijkt al dat deze groepen mensen vaak een diepe motivatie hebben om de natuur te beschermen. "Spiritualiteit kan heel goed de motivatie vormen als er ook actie nodig is. Je kan het niet volhouden, dat confronteren enzo, als je er niet innerlijk toe gemotiveerd bent, en die vonk kan ook uit spiritualiteit voortkomen."

De werkgroep Energetische Waarden wilde overigens bewust geen actiegroep zijn, de groep heeft vooral geacteerd door aandacht te vragen voor en advies te geven over spirituele waarden.

In ROEG! laat boswachter Kees van Son meer zien van het Strubben Kniphorstbosch. Kijk zaterdag vanaf 17.11 uur naar TV Drenthe of kijk het terug via: https://www.roeg.tv/uitzendingen

Spirituele waarden zijn er altijd geweest  alleen worden ze nu niet meer herkend door de meterialisten/materialisten.

dat onderzoek van die promovendus is interessant maar ook weer gezien vanuit de oppervlakte. Afwachten maar.

Jeanet Reussink die ooit de leergang Gaialogie heeft gedaan, is in de beginfase bij de werkgroep betrokken geweest maar is later afgehaakt omdat de uitvoerders het heel anders uitvoerden dan afgesproken.

nog een lange weg te gaan voor hen

zaterdag 27 november 2021

de eerste Magische sneeuw op de Europese Waterscheiding in het Fichtelgebirge

 Sloterdijks maximalisatie om het Onkenbare te verwoorden doch niet te Ontmoeten

 

Energetische beheer-circel bij 'Groot- Stonehenge Eer landschap rond het heilige punt in Durrington Walls

 

een grote ovale circel rond Durrington Walls waar Woodhenge net buiten ligt:
'het aura van het heilige punt'.
Vanouds kende men dat rond heilige punten beschermingszone's liggen die men moest respecteren zodat het centrum zuiver bleef
en dat fenomeen is nog steeds subtiel energetisch waarneembaar

                                        een energetisch afvoerpunt van belastingen uit de omgeving die het centrum zo niet storen

Negativiteit trekt naar negativiteit ook bij Omicron


                                                         de nieuwe (in)vliegende tering?


niet het virus is de veroorzaker 
maar de specifieke mens die het onbewust de kans heeft gegeven
en daarin zich manifesteert
om het in bewustzijn te brengen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bij de benaming van de nieuwe coronavariant omicron twee letters uit het Griekse alfabet overgeslagen. Eigenlijk was de naam 'Nu' aan de beurt, maar dat kon te gemakkelijk worden verward met 'new', het Amerikaanse woord voor nieuw.

Ook 'Xi', de volgende letter uit het alfabet, werd door de WHO overgeslagen, omdat het in China een veelvoorkomende achternaam is, zo zegt een woordvoerder tegen The New York Times. De Belgische viroloog Marc Van Ranst meldt tevens dat voor de WHO deze naam 'diplomatiek delicaat' lag, omdat de Chinese president Xi Jinping heet.

Volgens de WHO-woordvoerder is voor het geven van namen aan ziekten het beste om daarbij geen 'culturele, sociale, nationale, regionale, professionele of etnische groepen' te kwetsen. Om niemand voor het hoofd te stoten en geen verwarring te scheppen, kwam de Wereldgezondheidsorganisatie daarom voor variant B.1.1.529 uit bij Omicron, de 15e letter uit het Griekse alfabet.

De WHO gebruikt Griekse namen voor sommige coronavarianten zodat ze in het dagelijks gebruik beter zijn te onderscheiden. Niet alle varianten die een naam hebben gekregen, zijn zo bekend geworden als de delta-variant en de voorheen dominante alfa-variant.

Gaia Zoommeting zondagavond

 vrijdag 26 november 2021

het wordt weer Licht!

 net voor advent de eerste poedersneeuw vanmorgen

feest op de europesche waterscheiding, die loopt door het hoge Fichtelgebirge op 7-800 m.donderdag 25 november 2021

Godensferen in de bovenlucht hebben last van vliegtuigen

 


bepaalde zeewezens in Engeland hebben wettelijk rechten omdat ze kunnen voelen

 

UNITED KINGDOM DECLARES OCTOPUSES, SQUIDS ARE SENTIENT BEINGS

GETTY IMAGES


The United Kingdom has confirmed what everybody who ugly cried during “My Octopus Teacher” already knew: Octopuses are sentient — capable, that is, of perceiving things like pain and pleasure.

The country is adding an amendment to its Animal Welfare Sentience Bill to recognize creatures such as octopus, crabs, squids, and lobsters along with “all other decapod crustaceans and cephalopod molluscs” as sentient creatures, according to a press release from the UK Department for Environment, Food & Rural Affairs. The bill aims to ensure animal sentience is taken into account when developing government policy, and as such could inform debates around animal rights and dietary choices.

“The science is now clear that decapods and cephalopods can feel pain and therefore it is only right they are covered by this vital piece of legislation,” Animal Welfare Minister Lord Zac Goldsmith said in the release.

The update came after an extensive report from the London School of Economics and Political Science that found that these creatures are capable of feeling “pain, pleasure, hunger, thirst, warmth, joy, comfort and excitement.”

It’s worth noting that the release stressed that no existing marine industry operations and practices will be impacted by the law, as it only influences future government decisions. However, it’s still good to see that a major world government is taking concrete steps to finally recognize the sentience of the critters — and how they might not appreciate, you know, being boiled alive for their delicious meat. 
dinsdag 23 november 2021

het overstijgende van de 12 circel: het midden, 13

We often hear it said that thirteen is an unlucky number, and especially that there should never be thirteen people around a table. This is because the number thirteen does not like impurities, and fights against them. As it is a very active, dynamic number, it can harm those who do not possess the feminine qualities of goodness, love and gentleness with which to counterbalance its influence. You must be pure and full of love to feel at ease with the number thirteen. On the physical plane, thirteen is linked to the cross (1 + 3 = 4), that is to say, to suffering and imprisonment. The cross is the cube unfolded in two-dimensional space, and the cube schematically represents restrictions, or prison. The number thirteen therefore, can bring ‘bad luck’ as we say. This bad luck is not due to the number thirteen, but to the way in which the individual is influenced by it. It depends on our physical and psychic make-up, on our elevation and our degree of evolution. Some fall ill, others start to reflect, and still others feel urged to act. » Omraam Mikhael Aivanhov

maandag 22 november 2021

meer broeder- en zusterschap gewenst

Each day the Stock Exchange publishes the share index: some shares are up, others are down, those that are up today will be down tomorrow, and vice-versa. Share prices are a magnified image of what goes on in the world. At any given moment in history some shares are up while others are down. At certain periods, for example, the virtues of physical courage were extolled. The popular heros were those who fought fearlessly and with skill in tournaments, duels or wars. At other times, it was sanctity that was held in highest esteem. Much admired were those who were capable of giving up everything to devote themselves to God in silence and solitude, or to succour the poor, the sick and the persecuted. Nowadays, it is the value of the intellect which is on the rise: the ability to reason and to acquire knowledge. But this will not last long – already another virtue is making an appearance: brotherhood. It is brotherhood which will encourage humans to act in a progressively more understanding and generous manner towards one another. » Omraam Mikhael Aivanhov het is nooit weggeweest alleen we oefenen te weinig

zondag 21 november 2021

Rivierwater mag op en neer gaan en vegetatie ook!

Verticale ruimte voor de rivier bewaren 19 nov 2021, Vroege Vogels Als het aan het Wereldnatuurfonds ligt wordt er veel minder gekapt en gemaaid in de uiterwaarden. Ooibossen van wilgen, essen en zeldzame zwarte populieren krijgen zo meer kans om te groeien. Dat betekent meer CO2 opslag, maar trekt ook planten- en vogelsoorten aan, en dat is goed voor de biodiversiteit. Kappen en maaien 'Verticale ruimte voor de rivier' is een plan van het WNF om minder te maaien en te kappen in uiterwaarden. Zo krijgt de natuur meer kans zich te ontwikkelen en zonder dat de veiligheid in het geding is. Veel bomen en struiken worden nu vooral gekapt omdat ze opstuwing van doorstromend water veroorzaken. Bij hoog water moet het rivierwater zo snel mogelijk afgevoerd worden naar zee en worden bossen en andere opgaande begroeiing gezien als veiligheidsrisico. Maar uit onderzoek van WWF, Flows en Stroming, uitgevoerd door HKV, blijkt dat het mogelijk is om duizenden hectaren rivierbos natuurlijk te laten ontwikkelen door meer ruimte te creëren in dijkversterkingsprojecten, bijvoorbeeld door dijken meer landinwaarts te plaatsen.. Ruimte voor de rivier De komende 30 jaar gaat 600 kilometer rivierdijk op de schop in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Door bepaalde rivierdijken net wat sterker te maken, ontstaat ruimte voor ooibossen. Het onderzoek laat zien dat dit kan tegen lage meerkosten (gemiddeld 2% meerkosten voor 10 cm opstuwing). Deze ‘verticale ruimte voor de rivier’ is een nieuwe bouwsteen naast het ruimschoots bewezen Ruimte voor de rivier, waarbij door dijkterugleggingen en het aanleggen van nevengeulen de waterveiligheid wordt vergroot. Waterdebat Bij het (Jaarlijkse) Waterdebat in Den Haag a.s. maandag dienen D66 en GroenLinks een motie in waarbij om meer aandacht voor de natuur wordt gevraagd in het rivierenbeleid. Tjeerd de Groot van D66 vindt het plan van het Wereldnatuurfonds mooi en heel bruikbaar hiervoor.

momentane waarheid

 

Desinformatie staat centraal in rapport over toekomst journalistiek
De homepage van de scenariostudie Journalistiek 2035
De homepage van de scenariostudie Journalistiek 2035
Desinformatie en vertrouwen in het nieuws zijn prominente onderwerpen in een onderzoek over de toekomst van de journalistiek. In de scenariostudie Journalistiek 2035 schetst Van de Bunt Adviseurs, in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, vier toekomstbeelden van de Nederlandse samenleving in 2035.
Meer dan 60 experts, opleiders van journalisten en andere betrokkenen droegen in online sessies ideeën aan waaruit de samenstellers trends destilleerden. Bovenaan het lijstje ‘impactvolle en zekere trends’ staat: ‘Mis- en desinformatiecampagnes nemen in aantal, ernst en omvang toe.’ 
Als belangrijkste onzekere factoren voor de toekomst noemen de auteurs de vraag hoe techbedrijven worden gereguleerd en in hoeverre burgers elkaar blijven vertrouwen. Ze voorzien vier mogelijke scenario’s.
  1. Extremes: In het zwartste toekomstscenario leven we in een wereld waarin burgers elkaar wantrouwen en big tech niet effectief wordt gereguleerd. Mis- en desinformatie wakkeren de polarisatie aan en gevestigde media delven het onderspit.
  2. Bubbles: In dit scenario worden big tech en data gereguleerd. Burgers leven online en offline in bubbles van gelijkgestemden: de overheid bewaakt de orde, maar de samenleving is gefragmenteerd. Nieuwsmedia bedienen vooral hun eigen bubbel en mainstream media bestaan alleen dankzij subsidie.
  3. Money: Het medialandschap is in handen van een paar commerciële bedrijven. Big tech beheerst het publieke debat, een invloed die alleen wordt ingeperkt door zelfregulering. Factcheckers helpen het publieke debat te voorzien van feiten. Het gaat goed met de economie, het vertrouwen tussen burgers is hoog.
  4. Careful: Met de macht van techbedrijven, die stevig gereguleerd worden, is ook het probleem van mis- en desinformatie teruggedrongen. Trollen is verleden tijd: online anonimiteit bestaat niet meer. Burgers vertrouwen elkaar en vertrouwen kwaliteitsjournalistiek, die financiële steun krijgt van de overheid.
De interactieve, futuristische website van Journalistiek 2035 is zeker een bezoekje waard. De scenario’s bevatten science-fictionelementen: zo volgt de lezer in Extremes een journalist onderweg naar een interview met de beruchte complotdenker GertJan van der Velde. Voordat hij daar arriveert, verzeilt hij in een situatie die laat zien hoe erg de samenleving gepolariseerd is, waardoor het interview ineens heel anders verloopt. Het scenario leest als een hoofdstuk van een (dystopische) roman, waaruit blijkt dat het zinloos is om de ander te overtuigen van feiten.

vrijdag 19 november 2021

'in vuur en vlam staan' met een koel hoofd!

 

To have a good understanding of fire, we must also understand air, for air and fire complement each other. Air, with its coolness, has a regulating power over fire. We find the same phenomenon within ourselves. How? We are travellers, journeying through space; to fulfil our destiny we need both heat and cold. The heat is within us in that internal boiler, complete with fuel, which we carry with us to heat us from within, for it is very cold outside, and the way is long; we need to keep this inner fire burning. As for the cold, it comes from without; it is the air which regulates the temperature. 
We could say that fire is love, and air is wisdom. Love is within us whereas wisdom is outside us, so that we may study it, contemplate it, and use it to regulate our inner fire. »

Omraam Mikhael Aivanhov

Lagere Tijdsgoden ontmaskeren

 een uitspraak in het gnostische boek 'Evangelie van Filippus':een variant is dat in deze tijd men het materialisme met haar materialistische wetenschap vergoddelijkt en veel wil bezitten en weten en onderschat de kracht van deze Macht door het te aanbidden als Leven reddend en anderen daarmede te knechten.donderdag 18 november 2021

tijden Veranderen ook voor de Godin

Vandaag uitgenodigd om een oude voor het publiek verborgen plek te bezoeken in het hoge Fichtelgebirge, een oude Godinnen plek die pas in de 11e eeuw in onbruik raakte door de uitroeiing van de oude vrouwelijke clan gemeenschap. 

Nu zijn in dit gebied nog vele oude Vruchtbaarheidsplekken die een combi zijn van de Godin met Pan, die een hele lange traditie hebben gekend. De zeer oude slangen cultussen, zijn nog herkenbaar in de granieten structuren.

de middenwereld kop van de onderaardse slangen Godin

zijaanzicht granieten bergcomplex


een informant die deze plek in twee levens kende, herkende deze steen. In hallucinaties zag ze dit als een opgerichte grote fallus. In horizontale vorm het een slangenkop.
De oude Cultus godinnen hangen er nog wat rond maar verdienen het ook dat in de 21ste eeuw een nieuwe reset ontstaat, een nieuwe Godin, die op het eind naar boven kwam in haar kristallijne vorm. Net als de oude Goden teruggaan in de Bovensferen, kunnen de oude Godinnen weer teruggaan diep in de Aarde.
Eer daarom niet het oude, waardoor je het oude archetype vasthoudt, maar Eer vooral het Nieuwe, dat wacht om herkend te worden, erkend en eventueel vorm gegeven.

woensdag 17 november 2021

Blijf af van de grootste vrije waterval in Europa in de rivier de Rijn!

 


de Vieze Verkiezing van Greenpeace, stem mee