woensdag 21 december 2011

Lichtdag; winterzonnewende. Vier het werkelijke Nieuwe

Jezus sprak: "Laat hem die zoekt, zonder ophouden zoeken, totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij in verwarring raken, en als hij in verwarring geraakt is, zal hij zich verwonderen, en hij zal heersen [dienen] over het Al." (Thomasevangelie)

De 21ste december. Vanouds een gedenkwaardige dag van de winterzonnewende. In vele esokringen is het hun dag, die op de hun eigengemaakte en bekende traditionele manier gevierd wordt.
Vanmorgen vroeg zittend bij het vuur, kwamen ze weer de dwergen . Nu met muziek en een verzoek. Een grote dwerg rolde een oproep uit en las het voor. Ik ben uitgenodigd. Ik volgde ze de gang in en was plots in een donkere realiteit. Diep gaand de aarde in. Een dwerg bekommerde zich over m’n route en nam me heel diep de aarde in. Laag voor laag als een diepe val. Onder in het diepe gat was een opening, die werd geopend. Op een slede ging de reis door diepte verder  de aarde in en ik kwam bij een rots voor een grote opening. Die ging open en ik kwam in een  grote grot. Aan het eind was het heel licht en herkende ik een lichtgestalte, nog vorm hebbend van een vrouwe maar wel heel aardewitlicht.  Ik ging links van haar zitten  en ze wilde weten over het nieuwe vuur wat ze had gehoord. Ze was duidelijk teleurgesteld toen ik haar de toegang niet gaf en ik ging weer terug. Toch liet ik ze een glimp van het nieuwescheppende  Aardelicht zien, en dat was voldoende om haar uit de slaap te halen.
Een Engelse collega Sig Lonegran schreef in zijn nieuwsbrief dat mogelijk de patroonheilige van de geomanten Thomas is, die de katholieken aan deze dag hebben gewijd.  Uiterlijk heeft hij gelijk dat de exoterici hem toewijden maar esoterisch is hij niet juist daar ze iets heel anders en veel groters  eerden. Wees een werkelijke gnosticus zeg ik hem en zoek verder. De echte tradities geven een beter spoor dan de helaas teveel ontspoorde exoterische katholieken.
Hij heeft wel een punt dat bepaalde kenmerken van mensen hen van nature een betere toegang geven tot de andere werkelijkheid. Linkshandigheid, dyslexie. schizofrenie en zij die zich bezighouden met wichelen/pendelen.  De deur is wel in  wel bij hen in zicht maar de route na de deur blijft uiteindelijk de kunst!
Vandaag een mooie dag om het nieuwe Licht te ontmoeten. Maak er vooral wat Lichts en Nieuws van.


Vraag: Wie weet trouwens welke 'heilige' de vroege christenen eerden op de 21ste december. Thomas is pas veel later op deze datum gezet!
licht in de afbrekende Duisternis

zaterdag 17 december 2011

Gat-gat (g)atmosfeer, pfff


Deze prachtige  planeet heeft het zwaar met al die uitlevende persoonlijkheids bewoners.  Dit weekend sta ik in een groep eens stil bij de aeromantie; de relatie van mens met het element lucht. Luchtbeïnvloeding is zo oud als de mensheid en zelfs Jezus  heeft ervaring met het fenomeen wind: “Hij [Jezus] stand op en bestrafte de wind en het water: ‘Zwijg, wees stil!’ En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.” Marcus 4: 39 Willibrordvertaling 1995.

In de oude geomantie is luchtbeïnvloeding een veel voorkomende interactie, die niet altijd even fris was. Maar hoe is het nu? In de luchtsferen had je voorheen vaste punten van waaruit de windwezens de locale winden beheerden. ‘Jan de wind’ ons nationale held’ in de luchtsferen die de widnmolens zijn blaaswind gaf.   De lucht zat vol met positiviteit dat zelfs de goden voelden zich daarin thuis.  Hoe hoger je kwam, hoe meer opbouwende verfrissende levensenergie.  Maar is dat nog wel zo? Alles is nu anders dan voorheen en zelfs omgedraaid. Door het vliegtuiggeweld in de atmosfeer is een netwerk van sterk vervuilende vliegstromen met haar onzichtpare toevoegingen ontstaan waar nu  minder positieve wezens de dienst uitmaken en de aardwinden destructiever hebben gemaakt. Ook net in de buitensfeer van de aarde is een satalietlaag die zeer onfris is. En dan nog die vreselijke experimenten met Haarp. De aarde heeft als het ware tenminste twee lagen gekregen die een negatief filter vormen voor de vaak ook voedende kosmische stromen. Buiten is niet altijd meer voedend en vooral in landjes als deze waar zoveel leeft: 16 miljoen mensen, 8 miljoen auto’s, 7,1 miljoen stokende huizen, 15 miljoen varkens, 100 miljoen kippen en 5 miljoen koeien om maar niet te spreken van al die mee-eters als katten, honden en andere emodieren.  Wat een uitlaten en we noemen dat welvaart.  
Daarbij komt nog dat het elektromagnetisch schild rondom de aarde ook aan het veranderen is. De atmosfeer is een ‘gatmosfeer’ geworden met openingen, hinderlijke tussenbarrières e.d. Ik schaam me! ‘Shame on us’ was ook de strekking van het betoog van de bekende hoogleraar Michael Porter van Harvard Business School die donderdag een volgepakt crème de la crème businessman zaal in Amsterdam toespraak.  ‘Bad business’ door ‘bad people’  kan omgezet worden in echte materiële en sociale duurzaamheid. Tijd voor een ander kapitalisme dat meer lokaal is.
In elk geval een punt van aandacht  voor al die vliegers,  handtelefoneerders en tom-tommers om je eens  ervan bewust te zijn  dat je de voedende stromen tegenhoudt en zo mede onbewust  een zeer destructief afsluitend systeem voedt.
Net als bij de mens met zijn persoonlijkheidscult dat als een allesoverheersend filter het dagbewustzijn aanzet  en subtielere eigener opbouwende vrijermakende impulsen weerhoudt. De mens kan zich niet alleen meer door buiten bevrijden maar door vooral zijn eigen innerlijke bron. Zo is het mogelijk ook voor deze planeet dat de buitenkant waar wij als mensheid in bevinden; de aarde-water-luchtlaag,  het Mensheidsego is van deze planeet, die oneigenlijk is en verbinding met boven en onder tegenhoudt. Zo bij de mens ,zo ook binnen in onze eigen materiële buitensfeer. De goden leven al lang niet meer boven ons maar elders en velen leven in de kernen van deze prachtige planeet. Daar moet mogelijk de vernieuwing vandaan komen en niet van buiten, zoals de mens wanhopig zoekt op, boven de aarde  en in de Ruimte. Ga naar binnen en verlaat die vliegtuigen –vliegend tuig-, handi’s –niks handig-  en tomtoms –dom-dom- en gebruik weer je eigen innerlijke krachten. Go local en gebruik je eigen innerlijke krachten en ontmoet weer eens echtheid! ....Dit moet niet het mag! Gat..gat..gat nog aan toe. Vandaag maar weer eens een nieuwe fruitboom planten en m'n wilgen snoeien..

zondag 4 december 2011

Centrale heiligdomsplaatsen in Heidenaabtal met de Rauher KulmGisteren met Bernt de Rauher Kulm bezocht. Een centrale berg in de Oberphalz in een prachtig lossdal met zeer oude bewoningen. De oude Odinberg die nog steeds bezocht wordt door bliksemwolken die de berg omhullen. Op de top is geen boom die geen inslag heeft gehad!
De omgeving kent vele voorchristelijke plekken en de christenen hebben alles in het werk gesteld om het gebied te desacraliseren door kerken op de vier richtingen te bouwen en ze te wijden aan drakenbestrijders zoal Michael, Margaretha en Georg. Zelfs de beheerders van het gebiedsheiligdom zijn door de benedictijnen niet met rust gelaten, die hun grafvelden hebben ontwijdt. De hoofden werden omgedraaid, skeletten omgedraaid en zelfs stenen gelegd op de  borstbeenderen.
Gelukkig hebben deze grote Oernatuurkrachten deze overheersers tijd overleefd en hebben de vervloekingen niet hun werk gedaan en kunnen de oude reuzenkrachten  van Wodan, Odin, Wildeman, de oude Wijzen e.d. nog worden bezocht. Elke heilige berg heeft zijn grote vorm en zijn kleinere pedant die interessanter is dan de hogere, kleinere.  Eert wat altijd blijft, wat er ook mee wordt gedaan!

donderdag 1 december 2011

Bosvrouwen; een eerste contact


Vandaag eens op bezoek bij de locale bosvrouwen. Ze leven onder de aarde in de berghelling van de vrouwenberg aan de zuidzijde van de rivier de Roslau en komen zomers wel in de bosfeer. Ik ga zitten tegen een boom die iets aanwijst vlak voor hun opening, een groeiplaats voor bosbessen.. De volgende informatie komt:
“Dit is mijn territorium, deze berg, deze zijde [noordzijde]. Hier wonen wij met vele vrouwen. Men noemt ons hier “Holzfräulein”, maar we zijn bosvrouwen. We wonen hier sinds de aanvang en onderhouden de berg, ons rijk. We beschermen de Godin en af en toe komen we aan de oppervlakte. Wij doen niet zoveel met mensen. Voorheen werkten we samen met de zieners, maar die zijn er niet meer, behalve jij. We voorspelden zaken aan ze als iets aan de orde is, zoals gevaar of iets dergelijks. In dit grensgebied was dit belangrijk. Jouw kunnen we begeleiden in je proces met deze omgeving, die je goedgezind is. Vertrouw ons, wij vertrouwen jouw.  Kom nu in ons rijk.”
Via een doorgang die zichtbaar is als een bosbessenplek reis ik in hun wereld, waar meerdere vrouwen zijn.  Daar beheren ze de kristallen in de Aarde, die er velen zijn.
Volgend jaar zomer het ik als thema de ‘Ontmoetinge met de vele Bosaardewezens in het Fichtelgebirge’ in Beieren, wil je meer weten neem kontakt met me op. 

zondag 13 november 2011

Weet je wie ik Ben?

Kijk eens met aandacht naar deze video van deze prachtige planeet ....
en met dank aan de doorgever Vincent:   http://www.youtube.com/v/mzRJcUwqxqc

maandag 24 oktober 2011

Bergen en wezens


Iemand vertelde me dat ze bij een bezoek aan de bergen in Scandinavië gezichten in rotspartijen zag. Soms een koning,  of een koning met koningin of een krijger.
Nu zit in deze persoon een Walkure die in een ander leven de heldendoden naar het walhalla bracht. Deze Walkure leefde eens in Scandinavië en in dit leven wordt dat persoonlijkheidsstuk weer wakker als het in haar oude gebied komt en ziet de andere wereld in het materiële. Wat ze ziet kan een afspiegeling zijn wat daar eens was of nog een actuele subtiele waarde zijn op die plekken; de oude belevendigde sferen die er nog huizen.
In elk geval trekt deze persoon nog steeds dolende zielen aan die van haar verlangen dat ze hen helpt om door te reizen. De dolende zielen worden door haar voorgesteld als wilde honden of wolven. Voorstellingen van mensenzielen uit de nederwerelden.

In het Fichtelgebirge in Beieren zijn over de hoofdberg,  de Schneeberg, ook nog vele verhalen dat koning Salomo en Karel de Grote daarin leven. Hoofdbergen trekken grote geesten aan die daar verbinding mee zoeken. De bergkoning trekt een andere koning aan en nog steeds! En de Walkuren heb ik eerder in het zuiden van het Fichtelgebergte mogen ontmoeten. Krachtige vrouwspersonen.

vrijdag 21 oktober 2011

Vliegen en chemtrails


Je hoort veel over het feit  dat door  de uitlaatgassen van vliegtuigen zogenaamde chemtrails ontstaan; nevelvormige velden die de imput van zonlicht  en ander kosmisch licht veranderen. De hoofdverkoper van kersosine is BP die volgens mijn bronnen de volgende middelen toevoegen aan vliegtuigbrandstof: ‘Strontium, mit Aluminium beschichtetes Fiberglas (Normalwert : 2 ppm, tatsächlich nachgewiesener Wert: 39000 ppm),
Barium (Grenzwert von 1000 führt zu einer Warnung, tatsächlich nachgewiesener Wert 61000 pro Milliarde),  und Titanium wird auch der PH-Wert des Bodens, auf denen auch die Tiere grasen, für Nahrungsmittel verändert.
 Gentechnisch verändertes Saatgut hingegen ist aluminiumresistent!!!
 Aluminiumfeinmetall in Luftproben nachgewiesen ist ein Brandbeschleuniger und leicht entzündlich. Deshalb sind die Wandbrände so schwer zu stoppen.

Betekent dat alleen door te vliegen,  dat je de aardatmosfeer bewust veranderd en medeverantwoordelijk bent aan het uitsterven van levensvormen in deze sfeer? Als dat zo is ga ik niet meer vliegen!

Wie weet hier meer van?

dinsdag 4 oktober 2011

Eet meer groen


Deze week is het de Vegetarische restaurantweek en 189 restaurants door het hele land beiden vegetarische maaltijden aan, waarbij het voorgerecht gratis is.
De noodzaak om minder vlees te eten heeft nu andere redenen dan voorheen. M.n. de dieronvriendelijke ‘dierproductielijn’, de inefficiënte omzettingsvorm en de invloeden op het menselijke  een aardse systeem overheersen. Nederland heeft de grootste dierdichtheid en het cultuurland wordt door de dierhouderij steeds eenzijdiger; lees verdringt soorten. Veel boeren zijn grootproducenten en missen de lijn met de vernieuwende samenleving, de natuurlijke ethos van het bestaan en liggen aan de geldvoedingslijn van de banken.
Wist u trouwens dat de gemiddelde Nederlander tijdens zijn leven 522 dieren eet: 490 kippen, 27 varkens, 3 runderen en 2,5 lammetjes.  Totaal 3200 kg vlees wordt verorberd, ofwel veertig kilo vlees per jaar (onderzoek Vegetariërsbond) Als u besluit om een dag in de wek geen vlees te eten ‘spaart ‘ dat 74 dieren. Het is goed te horen dat nog slechts 13% van de Nederlanders elke dag vlees eet.
Help mee deze planeet weer haar groene hart terug te geven en eet meer groen! Het past bij deze tijd dat jij als consument de trend zet; maak gebruik van je vrijheid en kies voor deze planeet.
Bron: www. devegetarischerestaurantweek.nl

maandag 3 oktober 2011

Kaboutermythe paddenstoelvorm?Wel eens stil gestaan bij het feit waarom kabouters worden verbonden met paddenstoelen? Hebben ze nu echt daaronder een woonruimte?
Integendeel. Paddenstoelplekken zijn plaatsen waar organisch afval wordt verwerkt in de ondergrond. Vaak een aardeopzuigpunt. Kabouters hebben wel een afvoerende taak maar tegelijk bouwen ze ook op.
Of is het een gelijkende vorm? De kabouter lijkt op een paddenstoel en wel in het bijzonder op een inktzwam met rode stippen?  Daar zit veel meer in.  De kabouter lijkt als het ware op de paddenstoel maar leeft  echter op geheel andere plaatsen.
Of heeft het te maken met de hallucinoge werking van paddenstoelen, zodat je mogelijk in hun rijk kunt komen? Ook een mogelijkheid dat ze zo met elkaar verbonden zijn. De vliegenzwam is een bekende hallinogene paddenstoel.
Ik houd het er op dat ze een gelijksoortige vorm hebben.  Maar hun hoed kan ook geheel anders zijn dan de traditionele vorm.
Wie weet trouwens wie met het idee is gekomen dat kabouters bij paddestoelen leven? En..wie weet wie de eerste persoon was die het beeld dat we nu kennen van een kabouter heeft vereeuwigd?

Voorbij de platonische lichamen


Platonische lichamen zijn in de oude geomantie bekend in vijf vormen. Vijf ruimtelijke vormen die de oude bouwmeesters bestudeerden als ze een bouwwerk bouwden met een energetische werking om zo hun energetisch doel konden vormen. Gebouwen als ruimtelijke lichamen met een bepaalde beleving en uitstraling naar buiten.
In de vierde dimensie zijn er vijf vaste ruimtelijke driedimensionale vormen. Maar hoe zit het in de vijfde en volgende dimensie?  Daarover had ik vandaag een gesprek met een geïnteresseerde wetende,  die meende dat er in de vijfde dimensie minder geometrische vormen zijn. Ik houd het echter op meer vormen.
Een voorbeeld is een gewascirkel waar in een graangewas een afdruk komt. Een uitgedrukte indruk van een hogere dimensie die momenteel holografische vormen aanneemt. Dat komt niet doordat de indrukken anders zijn maar omdat de aardenergie, de aardematrix, aan het veranderen is een andere uitdrukking geeft in het gewas.
In ons menselijk systeem zijn ook geometrische vormen die je vooral aantreft in de haralaag, de derde laag om ons heen -van fysiek, aura, hara naar essentie. Daarin schouwend kom je zeer eigen complexe vormkracht tegen.  Niet zozeer in de gestructureerde en ongestructureerde lagen van het aura.
En de gast van vandaag is gaan wonen vlakbij een energiepunt om  zo ook de nieuwe vormkracht te gaan bestuderen. Elke tijd haar eigen energetica en vormkracht. Blijf daarom niet hangen in de oude metafysische wereldbeelden.

woensdag 28 september 2011

In welke tijdsperiode ben u subtiel blijven hangen?


In welke tijdsperiode ben u subtiel blijven hangen?
Laatst zat ik te mijmeren over het volgende. Heeft elke tijd zo haar eigen energetische laag verbinding? Ik herken bij mensen die in subtiele fenomenen geïnteresseerd zijn bepaalde voorkeuren voor bepaalde subtiele fenomenen uit een bepaalde tijdsperiode. Zoals energetische lijnen op aardenivo, godinnen in de aarde, goden in de sferen, natuurwezens op aardenivo e.d. Zo plaatste ik Wigholt Vleer, waar ik een aantal jaren nauw en zeer intensief mee heb samengewerkt in de 14e eeuw, toen het oude magische weten werd losgelaten door de pestepidemie, waardoor de oude traditie niet meer kon en mocht worden voortgezet. Het begrip krachtplaats kreeg een andere inhoud. En Wigholt paste nog in de voor-pest-periode, waar mensen nog intuïtief verbonden bleven met de oude-voorchristelijke riten.
Bij nader onderzoek kom ik tot de volgende aanname voor bepaalde tijden
-       de oude steentijd; verbinding met heel hoog boven in de kosmos-sterrengroepen- en heel diep met het centrum van de aarde
-       jonge steentijd: verbinding met een bepaalde diepe laag in de aarde en contact met de Godin daarin, die deels op en boven de aarde leefde
-       bronstijd; de tijd van de grote mythen en verbinding  met de goden in de bovensfeer van de aardatmosfeer
-       ijzertijd; de tijd van de magie en verbinding met natuurwezens en een bepaalde onderlaag in de atmosfeer met haar aardse energielicht- en zwartbanen, die op en in de aarde lopen
-       deze tijd: meer en meer tot het grensvlak aarde/lucht, het aardoppervlak, de ultieme materie. In de bouw werd de subtiele energetische werkelijkheid ingedrukt. Meer en meer in de vierde dimensie levend
-       komende tijd; weer verbindend met heel ver boven en minder materieel en meer-dimensioneel

wat een wezenlijke luchtkracht

In mijn geomantische werk neig ik om iemand te wijzen op z’n evolutiefase, waarin het is blijven hangen om vervolgens de stap te maken naar deze en de komende tijd. In feite is het ‘hangen in een bepaalde tijdsfase’ een mentaal probleem dat bepaalde denkbeelden nog overheersen. Het kan ook zijn dat een eerdere fase nog niet was afgesloten en in een andere-deze tijd wordt herbeleefd en geëvalueerd. Dat kan snel om zo de stap te maken naar een andere tijd-ruimte subtiele materiedimensie. Anders blijft een oud denkbeeld met haar ervaringenzone drukken in het ultieme hier en nu  van deze tijd en krijg je dogmatiek, projektie en terreur  (mind over emotie)met de sferen.

zaterdag 24 september 2011

Wat een mensen op deze planeet?


Op 31 oktober 2011 wordt volgens de Verenigde Naties de zeven miljardste mens geboren: 7.000.000.000. Dat is natuurlijk een onvoorstelbare menigte.  De milieuwetenschapper Donella Meadows  heeft in 1990 een handig trucje bedacht om  behapbaar te maken hoe het staat met de welstand van mensen op aarde.  In een rapport bracht ze de wereld terug tot een dorp waarin honderd mensen wonen. Pas op die schaal komt het besef hoe ongelijk de middelen en kansen verdeeld zijn. In 2010 is de verdeling opnieuw berekend: 43 van de 100 mensen hebben geen sanitair, 18 geen deugdelijke watervoorziening, 14 zijn ondervoed en 1 volwassene is besmet met het aidsvirus. De beterbedeelden behoren tot de minderheid. 20 Deze mensen bezitten 75 procent van alle rijkdom, 12 zijn gealfabetiseerd, 12 hebben een computer en 8 een internetverbinding. “Als je voedsel in een koelkast bewaart, je kleren in een kast opbergt, slaapt in een bed en een dak boven je hoofd hebt, dan ben je rijker dan 75 procent van de wereldbevolking”, aldus The Miniature Earth, een organisatie die zich baseert op cijfers van de VN en het Population Reference Bureau.
Lynsey Hanley, politicologe en historica, hamerde gisteren in The Guardian op deze ongelijke verdeling. Niet overbevolking, maar westerse overconsumptie is volgens haar het probleem. Tegelijkertijd merkt ze op dat hoe welvarender een gemeenschap is, hoe minder kinderen er geboren worden. Organisaties die bevolkingspolitiek propageren, zoals Population Matters, zouden zich wat Hanley betreft beter kunnen richten op milieubewustzijn in het westen en het ontwikkelen van de Derde Wereld. Wat ze nu van de daken schreeuwen is volgens haar kil en misantropisch.
Ook Charles Kenny, onderzoeker bij denktank New America Foundation, denkt er zo over. De rijkste 650 miljoen mensen verdienen honderd keer meer dan de armste 650 miljoen, schreef hij in het tijdschrift Foreign Policy. Als zij 1 procent minder consumeren kunnen er weer 650 miljoen mensen bij. “De bevolking kleiner maken is niet de oplossing. Je kunt beter campagne voeren tegen verstedelijking, kolencentrales en Hummers. Maar laat de mensen met rust.”
En wat kun je zelf doen: vast een dag in de week en maak een spaarpotje in huis waar je het gespaarde etensgeld  in doet en doneer het aan een instantie die je vertrouw.
Bron; NRC