woensdag 21 december 2011

Lichtdag; winterzonnewende. Vier het werkelijke Nieuwe

Jezus sprak: "Laat hem die zoekt, zonder ophouden zoeken, totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij in verwarring raken, en als hij in verwarring geraakt is, zal hij zich verwonderen, en hij zal heersen [dienen] over het Al." (Thomasevangelie)

De 21ste december. Vanouds een gedenkwaardige dag van de winterzonnewende. In vele esokringen is het hun dag, die op de hun eigengemaakte en bekende traditionele manier gevierd wordt.
Vanmorgen vroeg zittend bij het vuur, kwamen ze weer de dwergen . Nu met muziek en een verzoek. Een grote dwerg rolde een oproep uit en las het voor. Ik ben uitgenodigd. Ik volgde ze de gang in en was plots in een donkere realiteit. Diep gaand de aarde in. Een dwerg bekommerde zich over m’n route en nam me heel diep de aarde in. Laag voor laag als een diepe val. Onder in het diepe gat was een opening, die werd geopend. Op een slede ging de reis door diepte verder  de aarde in en ik kwam bij een rots voor een grote opening. Die ging open en ik kwam in een  grote grot. Aan het eind was het heel licht en herkende ik een lichtgestalte, nog vorm hebbend van een vrouwe maar wel heel aardewitlicht.  Ik ging links van haar zitten  en ze wilde weten over het nieuwe vuur wat ze had gehoord. Ze was duidelijk teleurgesteld toen ik haar de toegang niet gaf en ik ging weer terug. Toch liet ik ze een glimp van het nieuwescheppende  Aardelicht zien, en dat was voldoende om haar uit de slaap te halen.
Een Engelse collega Sig Lonegran schreef in zijn nieuwsbrief dat mogelijk de patroonheilige van de geomanten Thomas is, die de katholieken aan deze dag hebben gewijd.  Uiterlijk heeft hij gelijk dat de exoterici hem toewijden maar esoterisch is hij niet juist daar ze iets heel anders en veel groters  eerden. Wees een werkelijke gnosticus zeg ik hem en zoek verder. De echte tradities geven een beter spoor dan de helaas teveel ontspoorde exoterische katholieken.
Hij heeft wel een punt dat bepaalde kenmerken van mensen hen van nature een betere toegang geven tot de andere werkelijkheid. Linkshandigheid, dyslexie. schizofrenie en zij die zich bezighouden met wichelen/pendelen.  De deur is wel in  wel bij hen in zicht maar de route na de deur blijft uiteindelijk de kunst!
Vandaag een mooie dag om het nieuwe Licht te ontmoeten. Maak er vooral wat Lichts en Nieuws van.


Vraag: Wie weet trouwens welke 'heilige' de vroege christenen eerden op de 21ste december. Thomas is pas veel later op deze datum gezet!
licht in de afbrekende Duisternis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten