maandag 30 juli 2018

Polariteiten in een mens

Ik was gisteren in een museum en zag oude foto’s van landmensen uit het Egerland, vroeg 20ste eeuws. Op basis van deze waarneming en eerdere ervaringen kom ik tot een volgende classificering bij mensen:

- Gescheiden doorleefde polariteiten; de oude Mens
Het leven in tegenstellingen
Als ik oude foto’s bezie van m’n voorgeslacht  valt me op dat de man geheel mannelijk is en de vrouw geheel vrouwelijk, met beide een leeg hoofd –Mindloos-  dat bezield is, verbonden.
De functie was het  om via de tegenstelling  tot bewustzijn te komen. Immers we komen uit de eenheid in de dualiteit en reizen weer verder in de eenheid dan wel daar aan voorbij.

- Eenpoligheid met afstoting van de andere pool; de (af)gescheiden mens
In veel huidige relaties tref je dat vaak aan dat de onbekende innerlijke vrouwelijkheid, het ontkende verstoten vrouwelijke kant van de man weg is en bij de vrouw datzelfde fenomeen met het mannelijke.  Wat ze missen zoeken ze in de ander. Vaak traumata die ook zorgen dat de verankeringen niet op de juiste plaats in het lichaam is.

- de zielloze mens en vaak een hoofdmens; ‘talking head’; de afwezige mens
De afwezigheid van beide polen en uit het lichaam zijn met  al of niet zware bezettingen  en het ontbreken van een godsverbinding. Ik tref dit vaak aan bij religieuzen en anderen die zich opofferen voor iets buiten zich.
Ook dit heeft weer een functie, aldus mijn vriend  om in de afscheiding weer tot bewustzijn te komen van het Ene.

- Beide polen in zich; de Mens op weg uit de dualiteit
De huidige mens heeft in het Westen in potentie twee polen in zich; mannelijk en vrouwelijk, waarbij bij de man het mannelijke verankerd is in de romp en bij de vrouw  in de romp het vrouwelijke en in het hoofd van de man het vrouwelijke ontvankelijke en bij de vrouw het mannelijke gevende.
Vaak zijn de verankeringen van mannelijkheid en vrouwelijkheid ‘onheil’ en is  persoonlijke werk te verzetten. Een aspekt in de new age was om de tegenpool in zichzelf te verwerkelijken.

- de androgyne mens: de Mens
De mens die beide delen heeft geïntegreerd en non-duaal leeft, niet meer in tegenstellingen maar meer in de eenheid.
Nog het één, nog het ander.

met dank aan m’n vriend Rozfeer


dorstigen drink


We constantly hear humans complaining that they are lacking something. They have yet to understand that the entire universe belongs to them. Let me tell you what they lack: they lack a divine philosophy.
I ask someone, ’Do you know what your possessions are? – Oh yes, nothing great, an attic! – But my friend, for you to say such a thing, it is because you remain cooped up within your four walls. Go out, take a walk around and look at your heritage. You own a vast, immense estate. Come with me and look at what belongs to you: these forests, lakes, rivers, stars, and so on. And also look at all the possibilities of your physical body, your heart, your intellect, your soul and your spirit. Can’t you see that you are extraordinarily rich? You lack nothing.’ So many people are like someone who is immersed in water and keeps asking for a drink: they are up to their neck in water, but are dying of thirst. »

vrijdag 27 juli 2018

Bewoonde oude stoel

Ben wat oude meubelen aan het schoonmaken en ik had een merkwaardige ervaring met een oude stoel. “Verrek, die stoel is bewoond; er zit een oud vrouwtje in!’ Een ware gehechtheid aan een meubel van ongeveer 150 jaar oud.  En ze wou ook niet weg, dat  mensje  Nou ja....

Dus als je een oud meubel bezit onderzoek eerst eens de gehechtheden en verbindingen met wat anders, want je weet niet wat je in huis haalt.


De stoel na het waterbad maar een dag in de zon gezet om opnieuw op te laden en te schonen.

woensdag 25 juli 2018

Cropcircels, grote systemen aan het werk voor de 'Planeet Archeus'!


Het blijvende boeiende tekens in de gewassen van vooral Wiltshire. Hier een exemplaar van de 21ste juli bij Clifford's Hill, Nr Allington, Wiltshire.  
Een 12 spakig wiel dat draait tegen de wijzers van de klok.

Dit is de zoveelste van een 12 spakige vortex die dit jaar zijn verschenen waarbij het getal 7 -heiligheid, heelheid- steeds terug komt.


Welke betekenis daaraan te geven, gaat onze voorstellingen te boven.

Of om een vriend aan te halen. De aarde lijdt al lang pijn door  vooral ons toedoen en de ‘Archeus van de Aarde’, het ‘Aarde Lichaamswezen’,  wordt vanuit de ruimte geholpen en daar ontstaan op speciale acupunctuurpunten, vaak instroompunten, yin punten deze voor de Aarde-Archeus helende  tekens.
Heb vooral respect voor  deze thuisplaneet en haar Hoofd-aardewezen.

Bron

Buiten Gewoon

"We don't know one-millionth of 1% about anything."

"Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration."

"A famous person is often remembered for the ability to take from mankind rather than for his ability to give to mankind."

Thomas Edison (1847-1931) Amerikaanse uitvinder en oprichter van General Electric Company en  theosoofVoedsel gaat sneller kapot tijdens de hondsdagen

De hondsdagen is een aanduiding van de periode van ongeveer 20 juli tot 20 augustus. De naam is gerelateerd aan het sterrenbeeld Grote Hond. De heldere ster Sirius van dat sterrenbeeld komt dan gelijk met de Zon op en is dan niet te zien. In Nederland en België is deze periode gemiddeld de warmste van het jaar.

In verscheidene landen had men vroeger de gewoonte om honden tijdens de hondsdagen een muilkorf om te doen uit vrees voor hondsdolheid. Zo werd in de provincie Gelderland in 1826 besloten dat honden tijdens de hondsdagen niet los mochten lopen, maar moesten worden vastgelegd.[2] De hondsdagen hebben verder niets te maken met honden, al kan het tijdens een onweer hondenweer zijn. Het woord hondenweer is afgeleid van het oud-Nederlandse woord ondeweer, dat zeer slecht weer betekent. In Duitsland bestaat het woord 'Unwetter', dat noodweer betekent. In het Fries bestaat het woord 'ûngetiid', dat is de zomerperiode tijdens de hooioogst. Tijdens de hondsdagen bederven eten en drinken sneller dan in de rest van het jaar. Vroeger had men, omdat er nog geen koelkasten of diepvriezers waren, meer moeite om etenswaar goed te houden. Daarom is er in het Twents ook nog een gezegde: "Wat men tijdens de hondsdagen spaart voor de mond, is voor de kat of hond".

Bron; Wiki