vrijdag 6 juli 2018

BIJSLUITER VOOR ZONNECOLLECTOREN; Duurzaam of toch niet helemaal?

Doel: Gezondheid en welbevinden voor mineraal, plant, dier en mens?
Moderne techniek gaat steeds in eerste instantie uit van het positieve doch vergeten al of niet bewust dat er ook nadelen zijn. Een overzicht opgesteld door een gewaardeerd collega van de reeds bekende nadelen van zonnecollectoren: 

1).            Convertor/omvormer heeft elektrische wisselstroom. Hierdoor  ontstaat een elektromagnetische veld met negatieve uitstraling. Veldsterkte is met apparatuur te meten en voor gevoelige mensen te voelen (energie nemende energie).
2).            Overig metaal; gelijkstroom is statisch magneetveld; minder belastend.
3).            Het metaal in de collectoren werkt als ontvanger van zenders en overige stralingen. Hierdoor wordt dit metaal ook een zender met negatieve uitstralingen voor de omgeving en gebouw.
4).            De zonnecollectoren op een dak van een woning/gebouw, sluit de biologische vitaliserende   invloed van de 'kosmische' energie af. Vanuit de “Bouwbiologie” hebben de diverse bouwmaterialen een bep. doorlatinggscoëfficient bemeten gekregen. Beton en betondakpannen, kunststof e.d. sluiten af. Gebakken pannen en natuurlijke isolatie materialen hebben een grote doorstraling zoals b.v. hennep- vlas- en kurkisolatieplaten.
5).            De zonnecollectoren werken naar buiten als spiegels. Bij spiegels aan de overzijde, krijg je het interfereren van de uitstralingen van de spiegels in de tussenruimte.  Hier ontstaat een nare, negatieve zone. Deze sfeer voelt stressmatig aan en is energie nemend. Dit effect is in de Feng Shui en in de geomantie, als ongezond en niet wenselijk bekend.
6).            Een dak met zonnecollectoren in zijn geheel heeft een belastend etherveld,  een belastende stralingszone van enkele tientallen meters, dit is afhankelijk van het aantal collectoren. Dit is voor gevoelige mensen te meten, aan te voelen. Het is energie nemende straling. Bij meerdere huizen is dit belastingsveld groter. De levenskracht gevende elementaal wezens reageren op deze zones en vermijden deze plekken. Wezens van andere orde worden helaas aangetrokken.
7).            Bij electrobiologen is bekend bij boerderijen , dat als er op het dak een batterij zonnecollectoren wordt aangebracht, de koeien 'electrostress' krijgen. Ze worden onrustiger en produceren minder melk. De winst van de stroom wordt door de mindere melkproductie genivelleerd. Hier zijn feitelijke onderzoeken van bekend. Electro-biologen werken met technische meetapparatuur en kunnen de storende velden meten met apparatuur en in kaart brengen.
8).            Het uitzicht op een dak met zonnecollectoren is vaak ontsierend, storend en niet in harmonie. Dit is een inbreuk op de organische architectuur van het huis of gebouw. Kortom een ontzielend effect op de omgeving. De negatieve energie en energie nemende kracht in de wijk met zonnecollectoren op de daken, is om de wijk enige honderden meters groot, te ervaren en te meten.
9).            Zonnecollectorensystemen en warmtepompen kunnen zeer hinderlijke zoemtonen of gepiep vertonen, ultrasonore en vervelende bijgeluiden, soms op grotere afstand hoorbaar.

10).     Recent  wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat de gevolgen van  grotere zonnecollectorvelden zeer slecht zijn voor het bodemleven  van de aarde. Microbiologisch sterft de aarde door de afsluitingen, bodemleven gaat dood. (Zie recente persberichten).  Onze overheid kan beter eerst nadenken, bewust alles goed onderzoeken, alvorens met forse subsidies achter de hype van de "duurzaamheid" aan de lopen. Dit los van het feit, dat ons landschap naar de knoppen gaat qua uitzicht en beleving.

Gezien bovenstaande punten, zullen we als mens bewuster moeten leren omgaan met de        technische nieuwe 'uitvindingen, ons bewust worden wat de “bijsluiters” doen en wat we hiertegen kunnen doen.

Er is inmiddels veel literatuur over deze materie.
Interessant is o.a. het boek Stress durch Strom und Stralung van Wolfgang Maes NeussJohn Hartong Bouwbioloog I.B.N. (sedert  1984) Institut für Baubiologie und Okologie, Neubeuern. Duitsland.  3 jaar secretaris van VIBA geweest. (Vereniging Integrale Bio-logische Architectuur Den Bosch).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten