zaterdag 7 juli 2018

De oud Baobabbomen sterven in Afrika.


Meer dan duizend jaar oude baobabbomen in Afrika sterven plotseling

Baobabbomen van meer dan elfhonderd jaar oud sterven de afgelopen twaalf jaar plotseling. 

Dat schrijven onderzoekers in het wetenschapsblad Nature Plants. Van de dertien 'apenbroodbomen' die al zo oud zijn, zijn er volgens de onderzoekers negen gestorven.
Een oorzaak voor de bomensterfte hebben de onderzoekers nog niet gevonden. Zij vermoeden dat het te maken heeft met klimaatverandering.
De wetenschappers onderzochten tussen 2005 en 2017 alle bekende grote en waarschijnlijk oude baobabbomen, zestig in totaal. Zij verzamelden gegevens over onder meer de leeftijd van de bomen en merkten op dat met name de oudste en grootste bomen tijdens de studieperiode stierven. 
De bomen stonden in Zimbabwe, Namibië, Zuid-Afrika, Botswana en Zambia.Heilige bomen voor de stammen daar en hun sjamanen. Deze magische boom trekt heel veel vocht aan uit de droge omgeving en zijn met recht magisch. Door veranderingen in de luchtsferen kunnen ze niet meer leven en sterven, trekken zich terug. Dat komt door de vele technische stralingen, vliegtuig bewegingen e.d. Het is hetzelfde als in onze omgeving waar bomen het moeilijk hebben en hun verbindingen met boven en beneden verliezen, verstoord worden. Vooral veranderingen in de luchtsferen doen hun letterlijk de nek om.

Bedenk je twee- driemaal als je mobiel belt, vliegt of wat voor hype je ook achterna loopt, de oud natuur sterft erdoor en een onaardse sfeer komt er voor terug. Wil je dat echt?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten