maandag 30 juli 2018

Polariteiten in een mens

Ik was gisteren in een museum en zag oude foto’s van landmensen uit het Egerland, vroeg 20ste eeuws. Op basis van deze waarneming en eerdere ervaringen kom ik tot een volgende classificering bij mensen:

- Gescheiden doorleefde polariteiten; de oude Mens
Het leven in tegenstellingen
Als ik oude foto’s bezie van m’n voorgeslacht  valt me op dat de man geheel mannelijk is en de vrouw geheel vrouwelijk, met beide een leeg hoofd –Mindloos-  dat bezield is, verbonden.
De functie was het  om via de tegenstelling  tot bewustzijn te komen. Immers we komen uit de eenheid in de dualiteit en reizen weer verder in de eenheid dan wel daar aan voorbij.

- Eenpoligheid met afstoting van de andere pool; de (af)gescheiden mens
In veel huidige relaties tref je dat vaak aan dat de onbekende innerlijke vrouwelijkheid, het ontkende verstoten vrouwelijke kant van de man weg is en bij de vrouw datzelfde fenomeen met het mannelijke.  Wat ze missen zoeken ze in de ander. Vaak traumata die ook zorgen dat de verankeringen niet op de juiste plaats in het lichaam is.

- de zielloze mens en vaak een hoofdmens; ‘talking head’; de afwezige mens
De afwezigheid van beide polen en uit het lichaam zijn met  al of niet zware bezettingen  en het ontbreken van een godsverbinding. Ik tref dit vaak aan bij religieuzen en anderen die zich opofferen voor iets buiten zich.
Ook dit heeft weer een functie, aldus mijn vriend  om in de afscheiding weer tot bewustzijn te komen van het Ene.

- Beide polen in zich; de Mens op weg uit de dualiteit
De huidige mens heeft in het Westen in potentie twee polen in zich; mannelijk en vrouwelijk, waarbij bij de man het mannelijke verankerd is in de romp en bij de vrouw  in de romp het vrouwelijke en in het hoofd van de man het vrouwelijke ontvankelijke en bij de vrouw het mannelijke gevende.
Vaak zijn de verankeringen van mannelijkheid en vrouwelijkheid ‘onheil’ en is  persoonlijke werk te verzetten. Een aspekt in de new age was om de tegenpool in zichzelf te verwerkelijken.

- de androgyne mens: de Mens
De mens die beide delen heeft geïntegreerd en non-duaal leeft, niet meer in tegenstellingen maar meer in de eenheid.
Nog het één, nog het ander.

met dank aan m’n vriend Rozfeer


Geen opmerkingen:

Een reactie posten