zondag 22 juli 2018

verbreding van wereldbeeld

Graham Hancock heeft in 2013 een zeer inspirerende Ted Talk gegeven. Helaas werd zijn Tedtalk gebannen haar inhoud en kan alleen via een omweg worden gezien.

De titel ‘The war on Consciousness’ vind ik echter niet geheel pakkend. Zijn verhaal gaat over het gebruik van bewustzijns verruimende middelen met zijn eigen verhaal daarmee en de geschiedenis van veranderd bewustzijnsmiddelen  gebruik door oude religies en sjamanen. Natuurlijk hadden zij toegang tot de andere wereld met middelen die de natuur hen gaf.

In de 21ste eeuw is echter voor ‘deze oud gebruikers in de oude culturen’ geen middel meer nodig om in een ander bewustzijn te komen. Ze hebben toen reeds die deur geopend. Het leven in verschillende werkelijkheden samen is een uitdaging en vooral om de gevaren van het moderne moordende  materialisme te spiegelen.  En nog nooit zijn de gevaren van onvoorzichtig, onjuist en verkeerd gebruik van hallucinerende middelen zo groot geweest: verkeerde setting gebruik, onbegeleid gebruik, onheilige middelen die meest een crimineel verleden hebben, en door gebruik openingen gevend tot destructieve werelden, die het ‘ik’ kunnen overnemen en bezettingen geven.

Ik herinner me nog de dag dat ik op de lagere school een sigaret kreeg aangeboden. Mijn systeem zijn nee. Hetzelfde met bier, mijn systeem zij nee. En hetzelfde met verdovende middelen tijdens mijn studietijd in Groningen, mijn systeem zij nee. Ik kende onbewust de middelen al en wilde niet in een oude valkuil van verslaving worden getrokken. Ik ben zelfs overgevoelig voor geuren van narcotiserende middelen en dat maakt dat ik niet graag door Amsterdam loop met haar onderwereld weedcultussen.


Toch een mooi verhaal van de nu weedvrije Graham die vooral ook een positief verhaal vertelt van de  Ayahuasca ceremonie.  Toen dit beproefde oerwoud middel begin negentiger jaren in Nederland werd geïntroduceerd heb ik tweemaal een ritueel meegemaakt met de Amazone sjamanen die hun dansende vrouwen hadden meegenomen. Een onvergetelijke ervaring van voorbij ‘de vragende en afhankelijke Mind’ maar realiseerde me tegelijk dat m’n systeem te gevoelig daar voor is en geen afhankelijkheid van een middelen wilde hebben. Ben ook niet ingegaan op de leidende sjamaan die me mee wilde nemen naar zijn gemeenschap in Brazilië.

kijk eens naar de Tedtalk van Graham: https://www.youtube.com/watch?v=Y0c5nIvJH7w


Christus:“Vrees niet die het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. 
Vrees eerder hen die Zowel ziel als lichaam in het verderf kunnen storten."
Mattheus 10: 28reactie:
"Mijn systeem zegt om dezelfde reden ook nee. Ik ben er veel te gevoelig voor."
H.P.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten