vrijdag 6 juli 2018

en wat zijn de nadelen van geo-thermale warmte/energie!

Korte bijsluiter voor geo-thermale warmte/energie. Geldt ook voor oliefracking, deep well lozingen van afval, radioactieve stoffen etc.
1. Gevaar voor aardbevingen. (zie recente krantenartikelen).
2. Alom is bekend, dat ons oppervlaktewater sterk vervuild is.  Via de lucht, verbranding fossiele brandstoffen, fracking van olie, mijnbouw, chemische maakindustrie en producten zoals b.v. plastics, afval, radioactieve stoffen, geneesmiddelen, drugs, veel niet meer afbreekbare overige (ziekmakende) stoffen en niet te vergeten de gevolgen van de vele zinloze oorlogen, in stand gehouden door onze tegenwoordige politieke leiders.
Dit water wordt gebruikt om in de diepere lagen van onze aarde te spuiten, waar de aardwarmte dit "water"kan verwarmen. Iets verder pompen ze het water weer op, waar dit water zich vermengd heeft met het nog zuivere  warmere water  en worden de warmteverschillen gebruikt voor opwekking van energie. Logisch is dat hierdoor het diepere nog zuivere water ook vervuild wordt met de niet afbreekbare stoffen e.d.
Geologisch is bekend, dat de aarde veel verschillende soorten water heeft: stromend, stilstaand, freatisch water, oerwater, oppervlaktewater, grondwater licht stromend, diepere wateraders, blinde wellen van zowel omhoog- als omlaag stromend water. Kortom een heel scala van stromende waterkwaliteit.
Deze waterkwaliteit was voor onze technologische revolutie nog  zuiver. De vervuilingen die er waren, konden in de tijd bacteriologisch gemakkelijk op natuurlijke manier afgebroken worden.
Door deze zuivere waterhuishouding  ondergronds, geeft/gaf dit water een energetische levende kwaliteit. Een kwaliteit van etherveld  waarneembaar op de aarde boven dit water. Onze vroegere landschap inrichters wisten dit en bouwden op de energetisch  juiste plekken hun steenkringen, dolmens etc., later de kathedralen e.d.
Door nu massaler ons reeds vervuilde water met o.a. niet afbreekbare stoffen te injecteren in de diepere lagen, ontstaat een verstoring van "waterkwaliteit". Wij gaan nu ook ons levenskracht gevende diepere zuivere water vervuilen, waardoor het energetische veld hierboven verarmt. Het voor leven weldadige, scheppende  etherveld, waar mensen, plant, dier en mineraal op reageert verschraalt. Via waarneming in de natuur is dit fenomeen duidelijk voelbaar en zichtbaar bij de reacties van (vooral) gevoelige mensen, planten en bomen. Ook reacties van dieren hierop zijn duidelijk. Helaas ontzielen wij hierdoor steeds meer onze aarde. E.e.a. kan ook meetbaar gemaakt worden o.a. d.m.v. Kirlianaurafotografie. Zelf wandel ik regelmatig met groepjes "gevoelige” mensen over deze plekken, waarbij iedereen dit fenomeen duidelijk  ervaren kan.
Toevoegend advies: meer onderzoek doen, niet alleen vanuit de "wetenschap”, die hiervoor mede verantwoordelijk is, maar "out of the box" denken en handelen  meer accepteren. Het zogenaamde watermanagement met nieuwe inzichten verrijken. Meer bewustzijn ontwikkelen over wat er echt aan de hand is en hierop met bewustzijn reageren. Als we zo door gaan,  wordt de aarde een levenloze, ziekmakende gifbelt. Onze missie is en blijft een paradijs op de aarde maken. We hebben nog genoeg potentieel in ons wezen om dit te doen.
We zullen ook hier snel duidelijkere afwegingen moeten maken, wetende wat de gevolgen zijn. We zullen met meer bewustzijn en respect voor de aarde, als levend bezield wezen, moeten handelen. We moeten zelf, ieder voor zich onze verantwoordelijkheid nemen. De overheid doet dit helaas (nog) niet.

John Hartong Bouwbioloog I.B.N. (sedert  1984) Institut für Baubiologie und Okologie, Neubeuern. Duitsland.  3 jaar secretaris van VIBA geweest. (Vereniging Integrale Bio-logische Architectuur Den Bosch).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten