dinsdag 10 juli 2018

Plaats/plek code of imprint

Personen imprints en ziele verbinding
Een plek waar je woont kan nog gevoelig zijn voor, belast zijn van oude indrukken, afdrukken of  imprints.

Ik merkte dat bijvoorbeeld op mijn hof  in Schirnding dat de  eerste bewoner en bouwheer nog zijn sterke imprint vooral hing in de kamer waar hij overleed.  Ook de laatste vrouw Emma Weber-Jäckel  uit het geslacht  Jäckel, die hier eeuwenlang woonden, was nog ge imprint.  De imprint zat nog in haar geboortekamer plek terwijl ze elders, mogelijk Regensburg was overleden.
Gehechtheid en ook  soms gecombineerd met onverwerkt sterven kunnen blijven hangen aan een plek of huis.

Een voorbeeld van gehecht onverwerkt sterven op m’n hof in Schirnding is die van de reeds hiervoor genoemde eerste bewoner  Michel Jägers“ die honderden jaren geleden m’n Schirndingse hof,  toen burgerhuis, bouwde en zeer verbonden was met deze plek en in het laat 17e eeuwse huis overleed, bleef niet alleen zijn imprint verbinding in geestelijke zin bestaan. Je kunt zelfs spreken van een ziele-verbinding waardoor zelfs  een ziele deel bleef hangen door het niet willen of kunnen loslaten.  Deze pionier, geboren katholiek en alhier protestant Luthers geworden, behartigde lokaal de belangen van de grootgrondbezitter, de heer van Schirnding. Hij bouwde hier op voormalige  ‘heilige plek, een krachtplek.  Zijn dochter trouwde met  boer Lorenzius Jäckel  uit het nabijgelegen dorp Hohenberg,  die ook veel grond beheerde en zo werd de huidige grote  stal omstreeks 1712 gebouwd  met Boheemse gewelven tegen het T vormige burgerhuis.
Deze familie Jäckel woont hier al sinds begin 1700 en is midden 20ste eeuw uitgestorven. 

De twee spirits die hier recent nog ronddwaalden waren van deze eerste bouwheer en een laat 18e eeuwse/begin 19e eeuwse Jäckel boer  die niets moest hebben van een niet Jäckelse familie bewoner zoals ik.  Een ‘goed gesprek’ met een beter alternatief heeft ze beiden weer bevrijd.

Horizontale plekverbindingen
Ook kan een bepaald stuk grond met een andere plek subtiel verbonden zijn. Zo is bijvoorbeeld een groot deel van het nieuwe Schirnding, waar in de 20ste eeuw nieuwbouw werd gebouwd, gelegen op de oude bouwlanden die tot deze hof behoorden. De energetische verbinding was er toen, is om wat voor reden weer mogelijk vanzelf ontbonden maar door de bewoning van m’n voormalige vriendin weer hersteld, daar zij nu op dit  voormalige akkerland woont.
Een ander grondstuk bestaande uit een bos met visvijver en landschappelijk zeer fraai voedt nog steeds de hof ondanks het feit dat het geen eigendom is. De oude verbinding is daar subtiel energetisch nog aanwezig.

Een imprint, verbinding of spirit hoeft overigens niet altijd negatief te zijn omdat goed en negatief beiden kunnen doorwerken en soms in het positieve dan wel in het negatieve werken.
Wat je hiervan  kunt leren is dat als je ergens gaat wonen, je een geïmprenteerde, bekrachtigde situatie komt. Net als je geboren wordt in een familielijn met geschiedenis erf je de familie-dna codes mee, die als een jas doorwerken in je leven. Dan heb je nog de materialisatie van je persoonlijk vorig levens die doorwerken via DNA en andere materialisaties.
Ook een plek of gebouw heeft een dergelijke plaats- of huis code die het woongenot kunnen beïnvloeden
Deze huis codes zijn vooral heel sterk in adellijke huizen wat ik bij de heren van Log Ness in  Schotland heb gemerkt en andere adellijke huizen maar ook in sterk grond- en plek gebonden boerenhuizen.

Wil je je eigen woonplek eens laten onderzoeken op deze codes, neem contact op.


Met dank aan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten