vrijdag 27 september 2019

terug of 'voor-UIT'

Friese zuidkust
“If all humankind were to disappear, the world would regenerate back to the rich state of equilibrium that existed 10,000 years ago. If insects were to vanish, the environment would collapse into chaos.”
Edward O Wilson, Ph.D., Prof. of Biology, Harvard University

donderdag 26 september 2019

woensdag 25 september 2019

geen kletspraat maar harde realiteit: doe nu wat

“Nature Is Unraveling.” United States and Canada Have Lost 3 Billion Birds Since 1970.


“S
evere declines in common birds, like those shown in this study, tell us something is wrong. Since the 1970’s, we’ve lost three billion of North America’s birds. This is a full-blown crisis that requires political leadership as well as mass individual action.”
— Nicole Michel, Ph.D., Sr. Quantitative Ecologist, National Audubon Society
“We’re making the wrong moves now to sustain nature for the future, and this is an indication that nature is unraveling and that ecosystems are highly stressed.”
— Mike Parr, President, American Bird Conservancy and Co-Author, Sciencereport

wat plastik met ons doet en kinderen

DAS PLASTIK IN MIR: WIE DER MÜLL UNS KRANK MACHT

Das neue "Jenke-Experiment: Das Plastik in mir: Wie der Müll uns krank macht" zählt zu den Highlights der Aktionswoche: "Packen wir's an!" der Mediengruppe RTL D. Die Reportage zeigt die Auswirkungen des Plastikwahnsinns und welche Folgen dies für uns hat. Dafür reiste das Jenke-Team weltweit auf den Spuren von Plastikmüll, sprach mit Experten und Medizinern und Jenke testete am eigenen Leib, was Plastik mit unserer Gesundheit macht.
woensdag 18 september 2019

Ness of Brodgar, een oud spiritueel centrum van de wereld in de steentijdOp de Orkney’s, noordelijk van de Schotse kust ligt een zeer oud heiligdom. Het wordt sinds 2003 archeologisch gemillimeterd op een oppervlakte van 2,5 hectare.

Het gebouwencomplex met omgaande muur die aan de basis 6 m dik is, dateert uit de tijd van 3300/3200 BC en werd ritueel afgesloten in 2200 BC. Na 1000 jaar eindigde de cultussen met
waarschijnlijk de introductie van brons en een nieuwe cultuur ara aanbrak. Een gegeven waarvan we kunnen leren om oude cultusplaatsen op overgangs momenten gewoon te sluiten. De gebouwen werden deels verstoord en geheel met veel afval afgedekt. En het houden van een groot feestmaal daar resten van 400 runderen werden aangetroffen!*
Een complex ouder dan Stonehenge en een invloed hebbend op geheel Groot-Brittannië en Ierland, gelet op de vondsten. Een belangrijk innovatief geestelijk centrum.

In de steentijd waren er niet veel centrale geestelijke centra en dit was waarschijnlijk de belangrijkste in Groot-Brittannië in die tijd, waar mystici vanuit heel ver naartoe trokken om te ervaren en te leren. Een selectief pelgrimsoord voor de geestelijke elite.

Deze plek was een groot aarde uitstroompunt en direct verbonden met het aardecentrum. Een Godinnenplaats waar men naar toe ging en zon bevruchtingen werden geëerd op de plek en bij de nabijgelegen steenkringen horizonpunten.
Ook door de noordelijke ligging kon men het noorderlicht goed waarnemen en om de kleinste maanboog ongestoord te observeren.


De archeologen hebben heel veel stenen aangetroffen met subtiele inscripties. Tot nu toe een 700 tal en ook prachtige vuistbijlen waarvan sommige merkwaardigerwijs zijn gehalveerd. Overigens is
‘vuistbijl ‘een verkeerde benaming voor deze rituele stenen.

Destijds waren de Aarde leringen universeel en men trok zelfs hier naar het Fichtelgebirge in Noord Beieren, wat ik uit eigen getuige verslag heb meegemaakt. Hier lag namelijk een ander Europees steentijd heiligdom, nu genaamd het Felsenlabyrinth.

Wil je meer weten over deze plek, kijk eens naar: https://www.arte.tv/de/videos/061733-005-A/abenteuer-archaeologie/


* stel je voor dat de christelijk kerk besluit na 1000 jaar cultusruimten schepping zichzelf op te heffen, de kerken te verlaten en de demolieren en een nieuwe richting gaat......!!

Je hebt daarvoor nodig een beginnersmind, of zoals een vriend me zei ‘een Zen-mind’ van elke dag opnieuw beginnen. Wie kan dat nog!

dinsdag 17 september 2019

Terpen zijn Eldritch plaatsen, continuitietsplekken
there are deeper layers of history, myth, and folklore that cling to the land and its people, and which are not quite so easy to sweep away. 

Nigel Pennick benoemt ‘The Eldritch World: Otherworld in this world’. Deze Keltische benaming benoem het gewoon de speciale subtiele realiteit op de oeroude plek. Plekken waar voorchristelijke aspecten al heel lang aan de orde kwamen. Eigenlijk zijn alle terpen in Noord-Nederland zulke plekken met oude verhalen. Waar altijd al dingen gebeuren. Plaatsen met een speciale sfeer die nog steeds te beleven is. Ook een Plaats van waar ‘heilige mensen’ leefden, Keltische vestigings verhalen leven van dieren die plekken bestemmen.
Zo is bekend dat christelijke heiligdommen werden gesitueerd daar:
- waar twee ossen na een wandeling gingen liggen; bv. Nyland bij Bolsward, Dronrijp (zie links in gemeentewapen), Edam, Opitter, Heist-op-den-Berg, Hoorn (Terschelling), Wijtwerd.
- waar lichtverschijnselen als bollen of lichtlijnen werden waargenomen. Voorbeelden van dit soort vestigingen zijn het klooster van Aduard en de kerken van Arnhem, Delft en Hoorn


“Lang geleden, toen er nog geen dijken waren, zag iemand op zondag op het wad twee enorme zwanen zwemmen. Ze hadden een donker ding bij zich, dat ze tussen zich in vooruitduwden. Toen ze aan land kwamen, bleek het een houten kruis te zijn. De zwanen vlogen weg en de mensen overlegden wat ze moesten doen. Ze wilden op het punt een kerk bouwen, maar daar op de rand van de kwelder kon dat niet. Toen hebben ze het kruis laten verslepen door twee witte ossen. Die gingen er al even voorzichtig mee om als de zwanen. De ossen kenden het pad en hielden pas stil voor het klooster Wijtwerd. Zo is het kruis in het klooster gekomen en de plek waar de zwanen aan land kwamen was Kruisstee, waar later de boerderij is gekomen.” (Vlak bij Usquert)


catch a glimpse of what he calls “the eldritch world”—a world that exists alongside our own mundane reality of work, the distractions and disappointments of “current events,” and manufactured entertainments of every sort. Unlike the entirely transcendent spiritual universe of monotheistic faiths like Christianity and Islam, however, the eldritch inheres in the very same places where these other, more hum-drum, activities run their course. The trick is to see these places through eyes attuned to the uncanny, and with a mind that can grasp their mythic and historical significance. It is then that our world, which is both local and familiar, reveals itself as simultaneously otherworldly and mysterious. This is how the process of re-enchantment begins.

Bron: land of his ancestors, Nigel Pennick 

maandag 16 september 2019

stil Zijn


Een wijze (sage) is iemand waar niet iemand in zit
Een heilige is een vreselijk braaf iemand, die kan genezen, zich helemaal  inzet voor een ander, een onberispelijk leven leidt

Wolter Keers is de nestor van de advaita vedanta.

Hij was een leerling van Nisargadatta. Zijn bekendste leerling is Jan van Delden


Wolter is te beleven op https://www.youtube.com/watch?v=ONOd6YJ8sls

een domineeszoon uit het Hoogeland van Groningen die niet uit z'n ongelukkige jeugd is gekomen en te jong stierf in vrijmetselaars positie en dominee is gebleven