dinsdag 29 september 2015

Dank dank dank
De eindspurt was gisteren spannend voor ons crowdfunding project!
69 personen hebben 103 procent van het uitgavenbudget voor de hout gestookte centrale verwarmingssysteem gefinancierd. Het onmogelijke werd mogelijk dankzij deze steun.
Heel veel dank lieve mensen en allen zijn van harte welkom op de hof in Schirnding in het ‘huis met de vele handen’, die nu ook het huis met de ‘vele financiële ondersteuners’ mag heten.

Namens Nadine, de motor achter dit projekt, de kinderen Janne, Jonathan, Josefiene en Dick heel veel dank. En wij wensen een welkome toekomst voor deze gevende harten en allen die ons hebben ondersteund om dit mogelijk te maken, vooral Agnes, Meino en Hans.

maandag 28 september 2015

tik tak

het blijft stromen
het gaat ons misschien lukken..
en nog 1500 euro te gaan
en nog in drie uur tijd..
help je mee !!

tik tak, tik tak

nog enkele uren - zo tussen 4 en 5 uur

en 1700 euro te gaan

een ware eindspurt

het is alles of niets als het bedrag niet wordt gehaald

doet u mee!


niet mijn stijl
maar soms…….

Nog 5 uur te gaan


Wie zorgt ervoor dat het eindbedrag wordt gehaald
Alles of niets is het vandaag


van het ‘huis van de vele handen’ in Schirnding te financieren, kent nu al 58 ondersteuners die het mogelijk maken om bijna 84% % van het bedrag te financieren.  Nog ongeveer 2000 euro te gaan! Veel geld maar misschien bent u degene die ons verder helpt.
De actie loopt nog een aantal uuren t/m vijf uur!  Dus alle alle zeilen bijzetten om het resterende bedrag rond te  krijgen.

Doet u mee en stort een (klein) bedrag en geef de link verder. Zie voor meer info: http://www.visionbakery.com/hausdervielenhaende Alvast bedankt  !!!!!


kasteel Waardenburg een tempelieren ontwerp?

 Kasteel Waardenburg en omgeving kent 3 kasteelplekken vlak bij elkaar; het mooi gerestaureerde kasteel Waardenburg, kasteel Neerijnen en een verdwenen kasteelplek Klingelenburg vlak bij op een boerderijerf.De eerste bouwfase van kasteel Waardenburg is m.i.,  geïnitieerd door tempelier/bouwmeester(s) in opdracht van de opstandige  Ridder Raoul de Châtillon  (1225 – 1283), die het aan de stok kreeg met de Franse koning Lodewijk de heilige
Hij “raakte in onmin met de Franse koning, die hem vervolgens voor 'coquin' (schurk) uitmaakte. Dat was tegen het zere been van Raoul die op zijn beurt enkele edelen om zich heen verzamelde en de troepen van de koning een gevoelige slag toebracht.

De koning toonde zich een slecht verliezer. "Le Coq à chanté de bon matin (de haan heeft vroeg gekraaid)", sprak hij en deed de ridder in de ban. Raoul was zijn leven in Frankrijk niet meer zeker en week op verzoek van zijn neef Otto II van Gelre uit naar de Lage Landen. Vanaf dat moment noemde hij zich Rudolf De Cocq, als een soort 'geuzennaam'. Hij betrok het kasteel te Rhenoy.

De nakomelingen van Rudolf de Cocq verkregen veel bezittingen in het Gelderse rivierengebied. Ze voegden telkens de naam van hun bezit toe aan hun geslachtsnaam en zo ontstonden de families De Cocq van Waardenburg, De Cocq van Neerijnen, etc. Zo ontstond ook de tak De Cocq van Delwijnen, toen het Kasteel van Delwijnen werd gebouwd.” (bron: Robbie Dell'Aira)

 De Cock bouwde  dus enkele burchten  in het rivierengebied en Waardenburg waar hijzelf ging wonen was er één van die in  het jaar 1265 startte op een belangrijk astrologisch moment met een drievoudige  conjunctie van Jupiter en Saturnus (‘de ster van Bethlehem’ volgens Carl Koppeschaar). Dit hemels verschijnsel dat sinds  de geboorte van Jezus in 1265 voor de achtste maal werd  waargenomen door alchemistisch georiënteerde astrologen.
 Het bouwplan van het kasteel dat zich uitdrukt in het octogonale  (achtvlak)grondplan met een centrale waterput is een typische bouwwijze van de tempeliers.  En op een  riviereiland in de toen nog onbetekenende Waal Rijn afvoer aan de verre buitengrenzen  in de zompige moerasdelta op wel een belangrijke Oergodinnenplek.

De Faust legende wordt ook hier geplaatst in Waardenburg en is een oud geurspoor is van een magisch verleden van de plek.
Interessant is ook het gegeven dat de kerk van Waardenburg is gewijd aan Johannes de Doper en de kerk van Neerijnen aan Sint Pieter..

Een magische plek Waardenburg is vooral ook een waardevol “subtiel plaats boek” voor geïnteresseerden maar ook een beladen plek door  gebruik en oorlogs vernietiging.  Een plek met meerdere bliksemeiken, een ooievaar die zich nestelt in een eik en mooie verhalen van oud-bewoners die op hun eigen wijze omgingen met de ‘spoken’, En ook een plaats waar voor Nederland de meest verscheidene paddenstoelen voorkomen in de omliggende kasteelbossen. Een on-Nederlandse plekomgeving.


Op  zondag 11 oktober bezoek ik de plaats voor de tweede maal voor onderzoek naar Middeleeuwse kasteelgeomantie op een Oervrouwelijke plek. Wil je mee,  laat het me weten.

En vooral dank aan de informanten en mede-onderzoeksters!
  

verborgen bronnen

De aller aller aller laatste loodjes
Waar zijn de verborgen bronnen?
Hup..
 Het Crowdfunding project om de hout gestookte verwarming van het ‘huis van de vele handen’ in Schirnding te financieren, kent nu al 56 ondersteuners die het mogelijk maken om bijna 80% % van het bedrag te financieren.  Nog ongeveer 2500 euro te gaan! Veel geld maar misschien bent u degene die ons verder helpt.
De actie loopt nog een aantal uuren t/m vijf uur!  Dus alle alle zeilen bijzetten om het resterende bedrag rond te  krijgen.

Doet u mee en stort een (klein) bedrag en geef de link verder. Zie voor meer info: http://www.visionbakery.com/hausdervielenhaende Alvast bedankt  !!!!!

zondag 27 september 2015

De aller aller laatste loodjes

Hup Holland hup, laat ons niet in de koude staan
Hup..

Het Crowdfunding project om de hout gestookte verwarming van het ‘huis van de vele handen’ in Schirnding te financieren, kent nu al 53 ondersteuners die het mogelijk maken om 78% van het bedrag te financieren.


De actie loopt nog tot en met dit weekend!  Dus alle alle zeilen bijzetten om het resterende bedrag rond te  krijgen.

Doet u mee en stort een (klein) bedrag en geef de link verder. Zie voor meer info: http://www.visionbakery.com/hausdervielenhaende Alvast bedankt en alle kleintjes helpen!!!!!