woensdag 23 september 2015

Wat subtiel menselijke waarnemingenAls ik iemand subtiel waarneem is een aspect de verhouding mannelijkheid en vrouwelijkheid. Een gezonde man heeft zijn mannelijkheid in zijn lijf en zijn vrouwelijkheid in zijn hoofd. Bij een vrouw is het omgekeerd. Als dat niet klopt, wordt het ontbrekende deel geleend buiten, is er sprake van meer bezetting van buitenkrachten en is de energie huishouding ook niet in orde. Dan kan energie geleend worden van een ander.  

Ik merk dat bij mijn zoon die moe terug kan komen daar de peuterspeelzaal begeleidsters tegenwoordig allen vrouwen zijn en hun gemis aan mannelijkheid/senergie stelen van de jongens.  Het is natuurlijk ook voor hem een les om deze subtiele vraag te pareren maar het is voor mij een feit. Een gezonde werkvloer bestaat uit een goede mix van subtiel gezonde mannen en vrouwen!


Een reactie:  "Inderdaad Dick! Op de Nederlandse en Belgische radio wordt er ook regelmatig aandacht aan besteed dat er weer meer meesters voor de klas moeten komen. Ik geloof dat nog maar 17% van de leerkrachten in het basisonderwijs man is.

Jongens hebben namelijk een motorisch-emotionele ontwikkeling en meisjes een verbaal-emotionele ontwikkeling (over het algemeen) en veel juffen, niet alle, erkennen het motorische gedrag van de jongetjes niet en keuren het af als storend gedrag: "kunnen jullie nou niet één moment gewoon eens stil zitten en niet aan elkaar zitten??!!"
Andersom komt ook voor, dat meesters het verbale gedrag van de meisjes niet erkennen en het afkeuren als storend gedrag: "en nu moeten jullie ophouden met kletsen!"

Een werkvloer met evenveel meesters als juffen zal de zaak ongetwijfeld beter in balans brengen. Veel jongens echter associeren het beroep van leerkracht met juffen omdat ze zelf altijd juffen hadden. Daarom is het moeilijk om mannen voor het vak basisschoolleerkracht te werven."

"Ik zit er nog eens over na te denken, over dat juffenoverschot bij de jongere kinderen. Kinderen zijn omdat ze nog kind zijn juist kwetsbaar voor dit soort verstrikkingen.
Ik stel me zo voor dat dit het type jonge vrouw is die nog erg aan het hangen is en onvervulde partnerwensen rondprojecteert. De mannelijke kinderen moeten zich gedragen als hun 'prins op het witte paard', als de ideale man die de hiaten opvult in hun vader-dochter-relatie die niet perfect was. De vrouwelijke kinderen zullen dit mechanisme in de klas ook niet fijn vinden denk ik. Er zullen meisjes rondlopen met het gevoel: 'niet namens MIJ'."

Fem


Geen opmerkingen:

Een reactie posten