vrijdag 27 februari 2015

Hart-alchemie bijeenkomsten

In maart zijn er weer twee inspiratieve bijeenkomsten in Amsterdam  waarvoor ik je van harte uitnodig!

 Inhoud
Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring, is een maandelijks programma  beschikbaar. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde: actuele thema´s over Nieuwe en Oude Aardse subtiele fenomenen, vragen die leven, uitwisseling van inzichten en het thema van  deze maart maand; het subtiele Grote Hart met haar hartalchemie
  Hartverwarmend en hartversterkend

Als energeticus kijk ik wat anders naar de subtiele organen. Het functioneren op materieel en subtiel niveau; energetisch, traditioneel spiritueel, dimensioneel
Ons fysieke hart aan de linkerzijde staat niet op zich en kent nog verschillende andere nabijgelegen aspecten zoals het subtiele hart in het midden met tenminste zijn 6 richtingen,  en het zeer bijzondere rechter causale  hart waar de hartslag wordt bewerkt, het kosmische hart en nog veel meer. Elk onderdeel kent haar opgebouwde persoonlijke en collectieve afsluitingen. Ik wil met je gaan ervaren de schoonheid van dit stromende hartsysteem wat het van je nodig heeft.
   thema van  deze maartariaandagavond 9 maarte Grote Harteem en wat het van je nodig heeft. nneten, in het mideen, rechts en acht thema van  deze maartariaandagavond 9 maarte Grote Harteem en wat het van je nodig heeft. nneten, in het mideen, rechts en acht

Maandagavond  Amsterdam: maandagavond 9 maart
      -  Ontmoetingsplaats:  Annette van de Lang,  PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres:  annetvandelang@online.nl

- Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur 
-        
Woensdagmorgen Amsterdam-Zuid; 11 maart

Ontmoetingsplaats: Geerdinkhof 377, 1108 AB Amsterdam Zuidoost , telefoon 020 4520 70 30 .
Parkeren kan gratis in de buurt. , mailadres: carin@villasophia.org.
-       Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur, bijdrage  
Graag tot weerziens op één van deze bijeenkomsten en meldt even van te voren of je komt.
Gasten zijn van harte welkom! 

  
Text Box: En heb je zin om a.s. zaterdag 7 maart of zondag 8 maart met me op stap te gaan in de BuitenNatuur, langs de kust of een binnenrivier  laat het me snel weten.


donderdag 26 februari 2015

Gifbedrijven


Je wordt niet vrolijk van berichten over zeer Natuuronvriendelijke gentech lobby. Zembla heeft daar net een documentaire over uitgebracht om wat dieper inzicht te krijgen in deze voedsel manipulatieve systemen. Het systeem is: Argentinië..gentechvrij en experimenteerveld van destruktors…gensoja..cocktails van gif van Monsanto, Dow chemical, en andere gifmengers..en de ervaren invloed op zenuwziekten en kanker bij kinderen in nabijgelegen overspoten dorpen..lobby’s vanuit de overheid van de V.S. met deze gifreuzen  ook in Europa en uiteindelijk gensoja in ons diervoer…op ons bord………

Wees bewust, informeer je en wees een bewuste Kiezer en help mee dat de ellende die wij daar/elders veroorzaken via ons voedsel niet verder toeneemt!


zie: http://www.npo.nl/artikelen/zembla-de-gen-tech-lobby

Kosmoswezens: de Nordics


Onlangs melde Ninefornews dat Poetin contact heeft met buitenaardsen, volgens een Britse bron. Twee partijen zouden hem contacteren; de reptielachtigen en the Nordics.

De Nordics  hebben rijzige gestalten en zien eruit als mensen, aldus bronnen. Eigen onderzoek geeft aan dat ze een oud menselijk ras zijn die nu in de aardkorst leven.   Ze leven vooral in het noordelijke deel van het noordelijk halfrond boven de lijn van Duitsland. Ze zijn intelligenter dan mensen en hebben Heelal – en meer-dimensie contact. Ze zijn heel geaard en zijn subtiel energetisch bij mij te ervaren onder de voeten en contact gaat met hen telepathisch.
Over het contact met Poetin zijn ze duidelijk; “we hebben wel contact met mensen maar bemoeien ons niet met mensen.” Oftewel wij mensen dienen onze eigen klus te klaren en de Nordics respecteren dat.


O ja en de benaming buitenaardsen is misschien niet voor de Nordics in de huidige situatie van toepassing. Buitenaards wil zeggen dat ze nu wonen buiten de Aarde maar niet van de Aarde zijn en elders in het grote universum een thuisbasis hebben. Net als ik een geboren Nederlander en daar een eerste verblijfspunt heb  maar nu op een tweede verblijfspunt woon in Duitsland, hoort mijn wezen thuis in de Kosmos en zijn uitdrukking hier op Aarde is één van de vele tijdelijke verblijfsmogelijkheden.  In feite zijn mensen ook buitenaards maar wat in de mens woont kan vele herkomsten hebben. De Nordics zijn voor mij Kosmoswezens.

dinsdag 24 februari 2015

naderend oorlogs gedonder in de verte


Een nieuwe fase van bedreiging vanuit de islamitische extremistisch wereld komt op het Westen aan via Afrika.
De Welt melde gisteren dat IS strijders met vluchtelingen boten naar Europa willen oversteken. Zo meldde een Libische bron op basis van een melding van smokkelaars.
Ook las ik gisteren in Kopp-Verlag  dat de –Shabaab uit  Somalia in een video heeft opgeroepen aan geloofsgenoten aanslagen te plegen op winkelcentra.  Dat naar voorbeeld van een ernstig voorval in Kenia.

Het gaat helaas sneller dan ons gedachtenscherm wil maar de dreigingen komen wel dichterbij. West-Europa kent nu drie bedreigingen richtingen; vanuit het oosten door “Russische beren” , vanuit het zuiden door islamitische demonische extremisten en van binnenuit vanuit  broedplaatsen in de grote moslim gemeenschappen in de steden.

Tommy, een Engelse twintiger die me momenteel helpt, legde ik het voor en hij weet intuïtief dat in zijn leven er weer oorlog komt.

Het is geen prettig vooruitzicht. Osho heeft eens gezegd; op aarde is het oorlog of voorbereiding tot een oorlog.
We kennen nog geen vredelievendheid in onszelf. Onze innerlijke demonen transformeren zou nu onze hoofd activiteit dienen te zijn. Het onverwerkte manifesteert zich immer in deze realiteit.   

maandag 23 februari 2015

Voorbij het egocentrisme..hum


Eerst stond de aarde centraal in het westelijke christelijke mensbeeld, het collectivum. Toen werd de mens  in de verlichting –antropocentrisch- en nu staat het individu met zijn egocentrisme centraal.
Wat zou nu de volgende ontwikkeling stap kunnen zijn? Zelfcenterd, Andercenterd, scheppingscenterd of kosmoscenterd? Wat denkt u?

Realiseer je wel dat deze bovenstaande westelijke ontwikkeling een gevolg was van de religie het Christendom en haar kind het kapitalisme/materialisme . De oude cultuur was min of meer en aarde/kosmos/bisosfeer centert, stam centert, individu centert, of is dit een te rooskleurig beeld?
In elk geval kent elke stap zijn beginfase en zijn eindfase van ervaring en misschien zijn we met z’n allen individueel aan het verwerken.

Er is nog steeds een iman die gelooft dat de aarde plat is, een persoon die anderen moedwillig berooft,  duivel belaste despoten die hun volk knechten en wetenschappers die alleen geloven in materialisme …it is a long way……..