zondag 8 februari 2015

Mindsets mogelijkheden van het NUJe hoort veel over in het nu zijn  -ondermeer Eckhart Tolle- en daar is ook wat veel over te zeggen. Ons geheugen, Mind zit vol verleden en toekomst waar we de aandacht hebben. In het subtiele is aandacht in het nu heel belangrijk omdat dat d everbinding is met het werkelijke bestaan. Interessant is dat uit het verleden al twee concepten bekend zijn over het werkelijke nu die Ken Wilber weer eens onder de aandacht brengt. Hij vermeldt dat de christelijke mystici dat kenden maar mijn bron is alleen  Boethius die in de 6e eeuw schreef: “Nunc fluens facit tempus,
nunc stans facit aeternitatum.

(The now that passes produces time, the now that remains produces eternity.)” Boethius, The Consolation of Philosophy
Ken Wilber geeft daar deze inhoud aan:

nunc fluens: het vloeiende nu, de weinige seconden van  het onbegrensde nu met het verleden en toekomst in zich

nunc stans; het eeuwige, tijdloze  nu

“Because we demand a future, we live each moment in expectation and unfulfillment. We live each moment in passing. In just this way the real nunc stans, the timeless present, is reduced to the nunc fluens, the fleeting present, the passing present of a mere one or two seconds. We expect each moment to pass on to a future moment, for in this fashion we pretend to avoid death by always rushing toward an imagined future. We want to meet ourselves in the future. We don’t want just now—we want another now, and another, and another, tomorrow and tomorrow and tomorrow. And thus, paradoxically, our impoverished present is fleeting precisely because we demand that it end! We want it to end so that it can thereby pass on to yet another moment, a future moment, which will in turn live only to pass.”
Je hebt dus tenminste verschillende vormen van mindset, denken, tijdsets
- uit het nu in de persoonlijkheid
- in het nu: nunc fluens en nunc stans
- voorbij het nu
Geen opmerkingen:

Een reactie posten