dinsdag 29 november 2011

Nuchtere Erkenntnisse

"Kleine wil-ik"
De laatste tijd valt me op dat mensen die een persoonlijkheidsafhankelijkheid hebben heel dwangmatig zijn niet alleen naar zichzelf maar vooral in de omgeving. Het kan dan gaan om positieve verslavingen, zoals gebruik van speciale voeding en middelen die het systeem ogenschijnlijk ondersteunen tot de bekende negatieve verslavingen zoals roken, alcoholgebruik en materialenbehoeften.  Het maakt de omgeving onvrij en zij die daarin leven.
Een vaardigheid die alle persoonlijkheidsverslaafden nog kunnen leren is te nuchteren. Vooral in deze tijd is die flexibilisering noodzakelijk omdat we opeens in een andere omstandigheid moeten gaan leven door de gaande veranderingen.  Niet zo lang geleden maakten gangs  de binnensteden in Engeland onveilig op zoek naar  materiële  communicatie hebbedingen en onvoorstelbaar wat zo’n kleine horde voor schade kan berokkenen.
In deze zwarte tijd van het jaar een streven om de nuchteren, te onthouden om jezelf de ‘baas’ te kunnen zijn in het geval dat. Goed voor jezelf als Zelfbeheer  en vooral de omgeving, die leidt onder al onze toegestane uitingen. Doe meer met minder en eer je grote Wil-Ik!

vrijdag 25 november 2011

“Gij kunt Echt”

Een aantal gedachten n.a.v. de vele materiële geestelijke geboden.

Ken jezelf en je eigen plaats in het Geheel.
Weet dat je te gast bent op deze planeet en gedraag je als gast.
Herken de plaats van de mens in het grote geheel.
Eer deze planeet en haar plek in het zonnestelsel.
Wees dankbaar voor je lichaam en ken haar werkelijke wensen.
Ken je medebewoners op deze Aarde en respecteer ze en respecteer datgene waar de fysieke en subtiele medebewoners waarde aan hechten
Herken de wetten van het hoofdelement water in onze levenssfeer: alles stroomt en niets blijft hetzelfde.
Leer naast de kunst van verbinden ook de kunst van ontbinden en leef als een zeer betrokken en vrije medestaander.
Leer de vaardigheden van  meditatie, liefdevol zijn, extase, hartsverbinding met de materie, de medemens, natuur en haar authentieke krachten
Eer je leermeesters.
Herken steeds wat buiten is als een spiegel van Jezelf.
Leef vooral gezond met  wat je bent en durf  vrij en authentiek te leven.
Laat elke dag los de projecties, emoties, wezenskrachten, verbindingen en schaduwen  van anderen.
Herken de doorwerkingen van je bloedlijnen, zielenlijnen en cultuurlijnen en blijf vooral vrij in het kiezen.
Hang geen oude systemen meer aan en plaats ze steeds in de actualiteit van het hier en nu.

Weet dat alles wat we kennen en ervaren maar een stukje is van wat werkelijk Is en dat datgene wat de wetenschap voorlegt ook onwaar kan zijn. Het beeld van ons eigen menselijk verleden en de kosmos is zelfs niet juist.
Bij klachten grijp niet automatisch naar chemische middelen maar weet dat de natuur  en vooral de ware mens veel te bieden heeft om je weer in beweging te brengen.
En bovenal: speel!

woensdag 23 november 2011

Subtiele rivierslangen


Waar de  Rijnslang de Maasslang ontmoet is in deze donkere dagen van het jaar een danspunt met Venusinstroom. Een speciaal rivierontmoetingspunt in het rivierdeltalandschap van Nederland.
Wie heeft overigens ervaring met een energetische rivierslang en is daar literatuur over?


De waterslang die zich uitdrukt in het rivierzand van de oever.

zondag 20 november 2011

de subtiele intelligentie van het subtiele zenuwsysteem


Volgende week is het weer zover in Amsterdam inspiratieve bijeenkomst op de maandagavond,   waarvoor ik je van harte uitnodig!
 Inhoud
Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring, is een maandelijks programma in Amsterdam beschikbaar. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde:
actuele thema´s over Aardse subtiele fenomenen
vragen die leven
   uitwisseling van inzichten
Het Thema in oktober is; de subtiele intelligentie van het subtiele zenuwsysteem.   
Heeft dit lichtnetwerk kanaal een beheer nodig en wat zijn haar wensen en mogelijkheden? Ontdek dit lichtnetwerk in je eigen systeem en haar uitdrukkingen in het grote geheel van de Aarde.
 .
 Maandagavond  21 november
- Ontmoetingsplaats: Annette van de Lang,  PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres: annetvandelang@wanadoo.nl
- Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur
- Andere data: 12 december.

Graag tot weerziens op deze bijeenkomst en ik heb er weer zin in en ..gasten zijn van harte welkom!

Op zoek naar een hondenpup?

Hierbij nog wat info over de witte Zwitserse herders pups.
Het zijn uitermate gezellige honden die goed thuis te houden zijn.
Ze hebben het karakter van een golden retriever en de alertheid van een herder.
Betrouwbaar ook vooral bij kinderen.
Nog twee pups beschikbaar voor meer info: ddecourt@upcmail.nl  
 
4 weken oude pups
 

donderdag 17 november 2011

lergangdag Nederlandse watergeomantie


De Natuurmystiek van Nederland ervaren’ een ervaringstocht in het kader van de leergang Natuurwezens/Gaialogie

Aanstaande zondag  20 november gaan we in het kader van de leergang Natuurwezenrijken/Gaialogie naar het rivierengebied en het dagthema is: De waterslang Maas die de Rijnslang ontmoet.  Een ontdekkingsreis langs het uiteinde van een Maasloop, de Afgedamde Maas,  met bezoek aan haar wezenswerelden op verschillende plaatsen.
Aandachtspunten: 
-       De invloed van kasteel Loevestein op het oude uitstroompunt in de Waal (de Rijnarm) en de daar levende wezenswerelden
-        Wat maakt dat een waterslang een bepaalde route volgt; bezoekpunten in Heusden en Wijk en Aalburg
-         Hoe zien de blokkaden eruit van de subtiele rivierstroom en haar wezens; bezoek  aan ondermeer Poederoijen
-        Wat heeft Nederland met watergeomantie
-       Wat zich verder aandient

Ook  speciale aandacht voor het thema; de eigen visuele hindernissen in het systeem om subtiele waarnemingen van wezens te krijgen.
Heb je intersesse in de leergang natuurwezenrijkenGaialogie, neem kontakt op.

woensdag 16 november 2011

Wat is er werkelijk te veranderen?

“In China zegt men: als je wilt dat je leven verandert, verplaats dan 27 dingen in je huis. Zet de bank op een andere plaats, geef een schilderijtje weg, plaats een verse bos bloemen, gooi overbodige troep weg. Daar hebben ze dan ook een complete leer ontwikkeld rond het inrichten van het huis die bevorderlijk is voor een gelukkig en gezond leven: feng shui. Hier doen we het meestal met IKEA, onze persoonlijke smaak en misschien wat interieuradvies.” Aldus Hanny Bosma in de recente Ode.
Veranderingen kunnen ingezet worden op vele niveaus: materieel, energetisch, emotioneel, mentaal, spiritueel e.d. Allen blijvende en voortdurende impulsen die drukken op ons waarnemingsscherm via bijvoorbeeld de zintuigen
De Feng-Shui kiest in eerste instantie voor de materiële veranderingen; het ordenen van het interieur en plaatst je onbewust in het Chinese denksysteem; een vorm van culturele indoctrinatie.  In de westerse geomantie kiest men eerder voor de energetische component; wat beïnvloed energetisch je huis. De westerse energetici hebben zo hun eigen methoden om te beïnvloeden en zijn vaak vormen van energetische machtsmagie.
Toch dien je ook voor ogen te hebben dat er verschillende  processen zijn:
1.   Een aanpassingsproces. Vaak een uiterlijk materiële component wat je zelf kunt aansturen en immer tijdelijk werkt; een ander voorwerp kopen, nieuwe kleding aantrekken, een andere partner, een ander huis e.d.
2.   Een veranderingsproces. Een innerlijk proces dat  zelf- en proceskennis vereist.
3.   een fundamenteel proces.  Een diepgaand proces dat met veel moeite kan worden herkent met hulp van een deskundige ander, wat niet kan worden beïnvloed. Deze tijd is bij uitstek een tijd voor dit proces waarin je vaak tegen je zin mee moet stromen.
4.   Een kosmisch dimensioneel proces dat niet door onszelf kan worden herkent maar er wel is.
Wil je verandering dan is een raad van een niet aan een confessie verbonden ‘huisdokter’ wenselijk en kan je leven weer op een nieuw spoor zetten dan wel je vertrouwen geven dat je reeds op het juiste spoor zit!Reactie:
Een hele troost is het te weten dat de grote wezens van Rijn, Maas en IJssel nog werkzaam zijn in deze rivieren. Misschien heeft de verbetering van de waterkwaliteit in de voorbije decennia daaraan bijgedragen. In verbinding met het andere thema 'Wat is er werkelijk te veranderen?' is mijns inziens het enige antwoord: wijzelf! En omdat we de ander niet kunnen ver'ander'en, blijft over dat ieder alleen zichzelf kan veranderen. Als belangrijk daarbij ervaar ik het met respect omgaan met alle levende schepselen in de grote huishouding van het Leven. De wezens van de rivier zijn daar ook deel van!

Frans F.

dinsdag 15 november 2011

Nederland; waterland met watergeomantie


Nederland; waterland met watergeomantie
Ze leven nog in Nederland: de riviermeermensen, de rivierkoning en rivierkoningin en vooral rivierreuzen.  Niet overal, maar op speciale punten.
Wie kent nog de subtiele transportwegen langs de grote rivieren,  het subtiele lichaam van een rivier dat maakt dat zelfs regenbuien blijven hangen bij een rivier?
In Nederland leeft nog onbewust de watergeomantie voort in ons wensenlijstje; wonen aan het water. Een Friese wens in het Nederlandse bloed.

zondag 13 november 2011

Weet je wie ik Ben?

Kijk eens met aandacht naar deze video van deze prachtige planeet ....
en met dank aan de doorgever Vincent:   http://www.youtube.com/v/mzRJcUwqxqc

vrijdag 4 november 2011

Erop, weg van de onder-gang en blijf in gang

De Britse historicus  Niall Ferguson heeft deze week in zijn nieuwste boek  Civilization: The West and the Rest, de interessante stelling dat het Westen zes machtige nieuwe concepten –‘killer apps’- vanaf de 15e eeuw heeft toegepast om  strijd-hegemonie over de wereld te krijgen:
1.    competitie vanuit de vele verschillende kleine landen en binnen landen
2.    wetenschappelijke revolutie vanaf de 17e eeuw
3.    de wetgeving die privé bezit beschermt en vermogenden een positie gaf in de politieke besluitvorming
4.    gezondheidszorg die de grootste mensdoder, ziekte, heeft kleiner gemaakt
5.    consumenten samenleving
6.    de werkmoraal en zuinigheid van het protestantisme

Minder dan 12 westerse rijken kregen begin 20ste eeuw de controle over meer dan de helft van de mensheid en 4/5 van de wereld economie.
Ferguson stelt dat daar nu abrupt een einde aan komt. Niet door strijd met rivaliserende samenlevingen, maar omdat de ‘Rest’ deze kwaliteiten gewoon heeft overgenomen en vooral omdat het westen het geloof in deze zes kwaliteiten zelf heeft verloren! Eerst nam Japan deze ‘apps’ over, en de westerse geheimen verspreiden zich vervolgens als een olievlek over het niet-Westen.

Deze week was een week van grote onrust op de financiële markten en de hoofdverantwoordelijke binnen deze Unie reisde naar China om …..financiële hulp. Ferguson stelt dat 35 jaar geleden de gemiddelde Duitser ongeveer 15x rijker was dan een Chinees. Nu is het in een verhouding van 3: 1.  In 1980 had China 2,2% van de globale financiële output, 1/3 van Duitslands omzet. Volgens het IMF zal dat in 2016 16% zijn en 6x zo groot worden als Duitsland!

Het Westen is niet meer nummer één in de materiële wereld en vervalt in religieuze stammenstrijd, milieuverval, verslavingen, materialisme, spiritueel analfabetisme, uitputting en uitsluiting en vooral hedonistische apathie. Niet om trots op te zijn maar mogelijk een reactie op de oude ingeslagen weg die ten einde loopt.

Om het plat te zeggen: competitie verwordt tot negatief individualisme. Wetenschap wordt religieuze awetenschappelijkheid tot zelfs aversie tegen wetenschap en verarmt de eigen existentiële waarnemingszin, privébezit verwordt tot moderne slavernij om te hoog gewaardeerd bezit nog te kunnen opbrengen, gezondheidszorg verwordt tot uitsluitende technische klassezorg die de menselijke kant heeft verloren. De consumenten consumeren zich dood en de werkmoraal is mede weg door nihilisme en religieus verval.  In het Westen zijn steeds meer irrealisten, 'geestelijke armen', verslaafden en ontstaat een nieuwe reactieve onderklasse die nu al de rest bezig zal blijven houden.
Enkele cijfers: in de Rotterdamse Afrikaanderwijk heeft een op de vijf bewoners last van migraine. In Bloemhof lijdt een kwart aan rugpijn. In Feijenoord voelt een op de vier zich depressief. In Lombardijen heeft bijna 20 procent een hoge bloeddruk. In sommige achterstandswijken gaan mensen gemiddeld tien jaar eerder dood dan in betere buurten. (cijfers gemeente Rotterdam)

Hier wordt echter wel steeds gesproken over de materiële plek in de wereld die ten koste is gegaan van de menselijke kwaliteit en deze prachtige planeet-natuur. Ernstiger vind ik het dat ons geestelijk kapitaal werd, is en wordt vernietigd, de menselijkheid en de verbinding met spiritualiteit. Ik zie het in mijn eigen vak ook dat spiritualiteit zich vrijwel geheel heeft gestort op niet westerse cultuurwaarden.  Bijvoorbeeld  de machts-feng-shui werd belangrijker dan de inheemse zorggeomantie.

Als  de materiële wereld  noodgedwongen instort komt het erop neer om weer te beginnen wat er is hier in het Westen nog steeds is:  realistische medemenselijkheid, je plek weten in het geheel, er zijn voor wat Is en vooral klein-kleinzorgschaliger en innovatief inspelen op wat is en komt. Dat was de wortel van de hele wereldsamenleving, de kleine eenheid van de mens als persoon die zich verbond met het materiële en subtiele omringende; de omgeving die werkelijk om je geeft! . Blijf daarom verbonden met wat je Al bent; verbonden!

Zaterdag ga ik met enkele vrienden eens kennismaken met de Occupy-beweging in Amsterdam. Wil je meegaan om te praten over alternatieven, geef je op.
Bron; ondermeer CNN

donderdag 3 november 2011

Wat maakt een huis toch onverkoopbaar?


Elke opdracht is weer een uitdaging. Vandaag betreft het een huis dat niet verkoopbaar is. Vijftien jaar geleden heb ik de plek reeds bezocht voor een ander doel.

Wat maakt een plek zoal onverkoopbaar? De volgende mogelijkheden herken ik:
-       - de maatschappelijke context, zoals nu, waarin handel minimaal is
-       - de bewoner(s) houden het huis zelf vast, willen als het ware onbewust nog niet weg
-       - het huis houdt één of meerdere bewoners vast
-       - de buurt, de omgeving houdt de bewoners vast daar ze een eigen noodzakelijke plek innemen, die nodig is voor de ontwikkeling van de omgeving
-       - subtiele bewoners willen niet dat de bewoners weggaan
-       - het is nog niet de tijd  en het is wachten op het juiste tijdstip
     - iets wat ik nog niet herken

Bij dit huisbezoek  als ‘huisdokter’herken ik vooraf dat factor 5 en 6 zich hier afspelen.
Bij aankomst viel me aan de rand van het huis een jong hulstboompje op. Niet geplant maar vanzelf gekomen. Pas  aan het eind van het huisbezoek herken ik z’n signaalfunctie.

In het huis zijn vier mensen betrokken; een man, vrouw en twee dochters. Een overdaad aan vrouwelijkheid.  Ik herkende dat de vrouw onbewust het meest van de vier met het huis verbonden is. Zij was het ook die me ook uitnodigde. In haar subtiele groot aura zit een hechtingspunt van een aarde-waterwezen, een godinachtig aardewezen. Dat wezen wil niet dat de vrouw hier weggaat. Toen ze even weg was,  veranderde de huisenergie en herkende ik opeens dat zij de aanvullende factor was van het geheel. Zij compenseerde het gemis aan het element aarde van die plek. Zij is als het ware onderdeel van de plek en als zij weg is mist de plekomgeving iets om, te zijn wat het is.  Ik ging verder onderzoeken en ontdekte net buiten de gevel een aarde-uitstroompunt van aardevuur zit, waar de hulst zich heeft genesteld. Wat een mooi teken. Diep in de aarde is een aardevuurbaan die hier een uitstroomopening heeft.  Dat voedt de in de aarde levende godin die niet aan de oppervlakte  komen kan door een sterke culturele afweerlaag. De bewoonster heeft door haar eigen systeem deze godin ruimte gegeven en houdt haar ook vast.
Maar wat nu te doen? Blijven is geen optie want elders trekt een andere plek die aantrekkelijker is . Daar is al een grote verliefdheid opgetreden voor een ander huis. Een ander deel in haar groot aura trekt haar daar naar toe; een water-aardwezen verbonden met de Nehelleniacultussen. 
Deze aardeplek heeft haar hier nog nodig en een oud stuk is daarvoor verantwoordelijk. Dat dient ze te herkennen en de aarde iets te geven dat het weer wordt herkend wat daar verborgen is. Zo buiten, zo binnen.

Ik had later met een vriend over dit fenomeen van ‘subtiele compensatie’ door bewoners in een omgeving.  Bij bewoning settelt je groot aura zich in de omgeving en doet ervaringen op. Trek je weer weg, dan neem je die omgevingsinfo weer met je mee en trekt de omgeving weer iets anders aan, was zijn antwoord. Je past als het ware in de huid van een plek en herken wat je plaats daarin is.
In het voorbeeld is  de vrouw ongeduldig en moet wachten op het juiste moment dat de omgeving weer iemand aantrekt. En dat kan sneller zijn dan ze denkt.


Reactie:
'Dank voor je bezoek ik vond het interessant!
Na jouw vertrek heb ik een fles wijn uitgezocht waarop het etiket een afbeelding stond van een mooi vrouwspersoon (godin?) Deze heb ik geofferd en onderweg naar Walcheren werd ik in de auto door de makelaar gebeld dat er a.s. maandag een bezichtiging voor ons huis is ingepland. Grappig he? '


-