zondag 30 september 2012

Zutphen aeromantische en hydromantisch gezien

Zutphen heeft zo’n mooi waterfront aan de IJssel maar het is ook een oude werende wal. De subtiele midden- en kosmische IJsselslang mijdt de stad met een boog en loopt door de westelijke uiterwaard. Mooi is te ervaren op het uiterwaardpad deze overgang. Waar de slang weg is, is het pad rommelig en vol gaten, waar het kuilloze stuk begint loopt de waterslang weer in haar oorspronkelijke loop. Oorzaak; 14e eeuwse machtsmagie bij de voormalige waterstadsmuur om het fysieke en subtiele water te weren. Ook is de oude stad verstoken van zuivere kosmische energie door verschillende afvallagen in de sferen. De stad is als het ware een eilandje geworden. Individuen kunnen zelf wel als kanaal fungeren om de kosmische stroom door zich heen te laten gaan. In de magische lagen is de stadsvrouwe nu boven het mannelijke. Een nieuwe beweging die je meer aantreft door de gaande wijzigingen in de sferen. De stad verdient het om de subtiele IJsselstroom door haar mooie oude binnenstad te laten lopen en haar oude magie los te laten. Zutphen het oude wereldse machtscentrum waar antroposofen zich thuis in voelen.

donderdag 27 september 2012

Fichtelgebirgszijn

met dank aan Johannes

De Mysteries van het Fichtelgebergte Natuurmystiek; Sophia roept van Nieuwe maan 15 t/m 20 oktober 2012

Het Fichtelgebergte is een groot prachtig Natuurpark in het noorden van Beieren tegen de grens met Tsjechië. Bergen, wouden, Oersteenformaties, grootse uitzichten en vriendelijke mensen. Het gebied ligt op de grote waterscheidinggrens in Europa en is het brongebied van vier grote rivieren die elk een hemelrichting uit stromen! Ook zijn er vele natuurlijke bronnen en waterkuuroorden met helend grondwater. Het gebied is nog vrij lang een groot heelmakend inwijdingsgebied geweest waar alleen speciale mensen woonden die de Natuur respecteerden. Een mooie gelegenheid om een nieuwe band aan te gaan met je Zelf door natuurmystiek met nu als thema Oervrouwelijkheid In deze ervaringsweek kun je ook halve dagen werken in en om de boerderij dan wel de eigen weg ingaan en gaan we halve dagen op stap. Het programma wordt per dag bepaald, afhankelijk van weer en ‘individuele gebeurens’.
In m’n eerste week over natuurmystiek in september was ik op de Steinberg vlakbij de Heilige Wiese en opeens een stem tot me sprak: “een dezer dagen krijg je bezoek van iemand die je niet kent. Dat bezoek is belangrijk voor je.” In eerste instantie ging ik er van uit dat het ging om een fysiek mens maar na later bleek bleek het wat anders. Twee dagen later was ik namelijk op een andere berg en daar had ik een spontane ontmoeting met een ‘koningin’ in de bovensferen. Dat raakte me diep en een vriend vertelde me dat dit de Sophiasfeer is, nu boven de aarde i.p.v. beneden in de Aarde, door de doorgaande wijzigingen op deze planee nu boven de grond levend in de bovensferen. Sindsdien kan ik haar niet meer uit m’n gedachten halen en noem dez berg van nu af aan naar haar oude naam waarvan ik haar ken ‘Kristalberg’. “Je hebt me lang gezocht en nu gevonden!” En deze berg heeft nog een ander mysterie om te ontmoeten in de aarde zelf! Programma - aankomst zondag 14 oktober na 19.00 uur 20.00 uur: diner en introductie - maandag t/m zaterdagmorgen: programma van 6 dagen - vertrek: zaterdag of zondag 21 oktober of een in overleg te bepalen tijdstip
Thema Natuurmystiek Een verdiepingsweek om stiller op te worden in de Natuur. Stiller in materie (lichaam), ruimte (emotie) en tijd (denken) om dichter bij het Oervrouwelijke in jeZelf en de Natuur –Sophia- te komen Naar buiten gaan om meer naar binnen te gaan door: - wandelingen; bewuster meditatief wandelen - ervaringen delen of uitdrukken in schilderingen, klei of verhalen / gedichten schrijven - inspiratie opdoen uit eigen ervaringen, ervaringen van anderen en oude verhalen van westerse natuurmystici over het Sophia-aspect - persoonlijke en collectieve Sophia visioenen in het Fichtelgebirge Aspecten die aan de orde komen: - de verschillende vormen van natuurmystiek en je innerlijke verbondenheid met het oermannelijke en oervrouwelijke - reinigingsoefeningen van de verschillende (subtiele) lichamen met bronwater, aardeplekken, visualisaties en contact met planten, bomen en natuurwezens om het eigen systeem doorstromender te maken - het herontdekken van de innerlijke vrouwelijke mysticus - natuurmystieke vrouwelijke wezens wat zijn dat - relatie geomantie/gaialogie en natuurmystiek - bezoeken van oude vrouwelijke natuurmystieke plekken, zoals de ‘Sophiaberg’ , Schneeberg, Hohenberg en andere oervrouwelijke bergomgevingen - vinden van je eigen natuurmystieke plaats op de ‘Sophiaberg’ en daar langere tijd alleen verblijven - bezoek aan een heerlijk heilbad Sibille - plant van aandacht: gaspeldoorn met haar levenbrengende vruchten - dat wat zich aandient Voor meer informatie neem kontakt op.

maandag 24 september 2012

Reis door de sferen en open dag vrijdag

Gisteren kwam ik terug vanuit het Fichtelgebirge in de Lage Landen. Vanuit het Middelgebergte van 500 -1000 meter tot onder de zeespiegel. Wat een verandering in sferen. Het Fichtelgebirge behoort tot het meest krachtige Oergebergte in Duitsland waar de oude sferen zich aan het vernieuwen zijn. In de week van de natuurmystiek merk je dat de sferen al aan het omdraaien zijn en Sofia zich weer nieuw laat zien, geheel anders dan je verwacht! Een inwijdingsbereid gebergte dat de wakkeren veel kan leren over het nieuw-menszijn, oftewel zijn wat je al bent. Rijdend door Duitsland kom je ook door het Roergebied, het meest vervuilde deel van Duitsland met haar oude mijnroofbouw, diepe lozingen en oorlogstraumata. Letterlijk een beerrioolput geworden van de oude wereld waar ook juist de materialisatie zichtbaar is in de vorm van de meeste Duitse gettovorming en armoede. In Nederland is het dan even wennen met haar zeer grote afvalstromen om me heen in het licht en in het zwart. Wat een troep toch, maar daar kun je mee leren omgaan. Deze week op pad en vrijdag een opendag voor Gaialogie en de leergang vanaf 12.00 – 20.00 uur. Je bent van harte welkom in het Giessenburgse polderland

donderdag 20 september 2012

een struinende mystic op weg naar wat is

Wandelend als een jonge pelgrim over een 900 jaar oude weg op de Steinberg naar het kruispunt van een 1800 jaar oude weg en een rechte kruisende lijk- of dodeweg van 2300 jaar oud. Een oude maanweg waar de doden in voorhistorische tijd als geest doorreisden naar een verzamelpunt; de oervrouwelijke slotberg in Hohenberg en verder de aarde in gingen. Elke tijd had haar eigen verzamelpunten voor de menswezens die in de aardse systeem recykelden. De nabij gelegen ‘heilige Wiese’ is een zogenaamde permanente bergweide waar tot ver in de prehistorie altijd een bergweide was. Vandaar dat de zigeuners en joden het als rituele ruimte gebruikten en het de huidige bijnaam nog heeft van Zigeunerwiese en Judenwiese. Zij herkenden nog de oerkwaliteiten van deze miljoenen jaren oude basaltvulkaan. Een berg die waard is om vrij te houden van moderne windmolenparken!

woensdag 19 september 2012

zaterdag 15 september 2012

don't mis the misst

mist..spinnenwebben..bijna eerste nachtvorst in Middelgebergte..heerlijke zonnige dagen, nazomeren...hummm

maandag 10 september 2012

De Mysteries het Fichtelgebergte: Natuurmystiek persoonlijk ervaren in de herfst

De Mysteries het Fichtelgebergte Natuurmystiek persoonlijk ervaren in de herfst 17 t/m 22 september 2012
Thema Natuurmystiek Een verdiepingsweek om stiller op te worden in de Natuur. Stiller in materie (lichaam), ruimte (emotie) en tijd (denken) om dichter bij de Bron te komen. Naar buiten gaan om meer naar binnen te gaan door: - wandelingen; bewuster meditatief wandelen - oude en nieuwe symbolen uitdrukken in de aarde - ervaringen delen of uitdrukken in schilderingen of verhalen/gedichten schrijven - inspiratie opdoen uit eigen ervaringen, ervaringen van anderen en oude verhalen van natuurmystici - persoonlijke en collectieve visioenen; wat zijn dat
Aspecten die aan de orde komen: - de verschillende vormen van natuurmystiek - reinigingsoefeningen van de verschillende (subtiele) lichamen met bronwater, aardeplekken, visualisaties en contact met planten, bomen en natuurwezens - het herontdekken van de innerlijke mysticus - natuurmystieke wezens wat zijn dat - multi-dimensionaliteit ervaren - relatie geomantie/gaialogie en natuurmystiek - bezoeken van oude natuurmystieke plekken, zoals de Schneeberg, Steinberg en andere bergen - vinden van je eigen natuurmystieke plaats en daar langere tijd alleen verblijven - dat wat zich aandient Voor meer informatie en opgave neem kontakt op via info@gaialogie.nl

Geomantisch onderzoek van een Maaskasteelplaats in Limburg

Het landgoed met kasteel de Berckt in Baarlo/Venlo bezocht ik tijdens een internationaal congres van het 11e International People Plant Symposium. In september 2012. Twee dagen deed ik onderzoek naar de diepere lagen van dit landgoed. De toegang is nu aan de noordoostzijde en de huidige eigenaar heeft daar vier beelden staan voorstellende de vier seizoenen. Een mooie eerste introductie. Het landgoed komt mogelijk voort uit een middeleeuwse adellijke hoeve en is tot 1901 in adellijke handen gerweest. Een plek met een krachtig gewortelde adellijke traditie! Meer dan zeven eeuwen heeft de adel hier gezeteld in onderscheiden bewoningsfasen doch het is nooit een verdedigbaar kasteel geworden en meer een kasteelachtige woonplaats. Het huidige bouwwerk is uiterlijk niet oud doch het hoofdhuis heeft nog haar oude kasteelfundamenten behouden in de kelders. De veronderstelling dat deze dateren uit het begin van de 13e eeuw lijkt me voorbarig. Adel en plek vormt een sterke en vooral gesloten band met de omgeving. In de 19e eeuw werd het ook nog tot in de tachtiger jaren door verschillende kloosterorden gebruikt. Een religieuze functie die niet botste met de oude adellijke functie. Pas sinds 1975 werd het complex opengesteld en oogt het meer een opener plaats met meer doorstroom van mensen in de groepsaccomodatie. Het 25 hectare grote landgoed is nu in opbouw met alle verstoringen die dat geeft. Een omschakeling waar de plek nog aan moet wennen. Verandering van functie kan leiden tot conflicten in het subtiele en verdient begeleiding. Op subtiel vlak herkende ik eerst een zeer stagnerende energie vol subtiel licht en vooral zwart afval. Een zwarte bel omcirkelde het huis getroond door een hellewezen en op een dieper nivo zwarte kabouters en in de ondergrond huisdemonen. Voor mij was het dan ook geen goede sfeer in het gebouwencomplex zelf deels bewoond door trollen en een moeilijke slaapsfeer voor subtiel georiënteerde mensen. De muurankers aan het hoofdhuis geven iets weer van de uitstroom van aarde-energie. Ik ervaar de utistroom vanuit de aarde als deze vorm Deze plek ligt niet ver aan de Maas en werd door de Middeleeuwse energetici uitgekozen vanwege een krachtige uitstroomopening van aardevuur. Een aardse krachtplek waarvan de energie in de middeleeuwen in de tachtig jarige oorlog is omgedraaid in machtsonderdrukkende energie. Het werd meer een negatieve machtsplek. Ik merkte dat het subtiele rivierveld zelfs nu nog week van deze kasteelplaats. Het kasteel is ook gelegen aan de oude Romeinse heerweg tussen Kessel en Venlo in de Nederlandse provincie Limburg. Ik zocht op het landgoed vervolgens contactpunten voor de vier elementen en trof een sterk zuigende aardeplek op die nog steeds ons subtiele afval kan opnemen. De vuurplek is ook op een andere plek gekomen en is een uitstromende zwarte vuurtong met alchemische kwaliteiten. Het wordt gevoed door een onderaardse vuurbaan die de plekzoekers moeten hebben gekend. De plek kende voorheen twee drakensoorten; de rode draak is er weggetrokken door de omdraaiing van de energie en leefde aan de zijkant van het kasteelgoed en de zwarte draak is vernegativiseerd en leeft in de sferen boven de plaats en is geketend en vals gemaakt in katholieke tijden. De rode draak is van een vliegende soort, die te maken heeft met levensenergie en vruchtbaarheid. En leefde oorspronkelijk op en in de kasteelplaats. In de ondergrond was de zwarte draak doch in de bovensfeer zijn nooit witte draken gekomen. De plek heeft als het ware nooit een goede verticale verbinding gekend en is dan ook een meer aards en horizontaal georiënteerde plaats. De rode draak is steeds bij het landgoed gebleven omdat het plaatstrouw is aan deze aardeplek. En het hoort bij de natuurlijke energie van de aarde. De plek is eigenlijk een midzomer-bevruchtingspunt waarbij rond de voorjaarsequinox het geschapene zich manifesteerde. Mooie momenten om in deze tijd daar ook vorm aan te geven om zo de aardeplek te eren. Een mooie taak voor de spirituele groepen die deze plaats meer en meer bezoeken. De Maas had ongetwijfeld een sterke relatie met deze vestigingsplaats en zal bij hoog water zelfs het iets verhoogde landhuiskasteel hebben omstroomd. Herinneringen aan historisch overstromingen zijn nog gemarkeerd in het poortgebouw. De gracht kent nog een zeer interessant fenomeen. Daar leeft op een bepaalde plek bij het eilandje namelijk een gekroonde waterslang, een hydra, een kloon van de Maasslang, die zich nu gevangen genomen voelt. Je hebt hier dus te maken met een mooie polariteit; de plaats van het kasteelhuis werd gevoed vanuit de aarde door krachtgevende mannelijk aardevuur en omringd door een oervrouwelijke Maasslang. De verbinding met de Maas moest ik echter weer herstellen waardoor de hydra weer in functie kon komen. Het luchtpunt bevond zich voor de oorspronkelijke poort aan de zuidkant. Een magisch punt die rond 1300 is gevormd en verbonden met een bepaalde laag in de atmosfeer. Met dit punt kon ik moeizaam kontakt krijgen. Het overstijgende punt is een heel mooi punt vlak bij het huis en kent een zacht oerwezen dat in de loop van de twee dagen zich vergrootte. Al werkende met deze elementsferen werd de naar blijkt gekroonde waterslang steeds actiever en werd zelfs inzetbaar voor helende activiteiten. In de workshop bleken enkelen deze slang te kunnen ervaren en kon in het subtiele aura oude wondeigenschappen wegnemen. Het vuurpunt is ook heel voedend en is sterk uitstromend te ervaren. Als dank voor de ontmoeting blijft het ook met me meereizen Een landgoed die voor mij een mooie oude plaatsgeomantie toonde en ook haar aktuele kwaliteit is. De begroeiing is ook uniek met haar oude plaatsplanten als taxus, hulst en buxus en daar er nog oude beuken staan van ongeveer 250 jaar oud. Het meest opmerkelijk zijn de vier tulpenbomen aan de noodzijde van de hof voor het hoofdhuis. Daarvan wordt vermoed dat het de eerste tulpenbomen in Nederland zijn en ongeveer 300 jaar oud zijn. Een plaats waar de lokale landgoedlandschapsengel zich goed thuis voelt en een mooi contactpunt is met haar begeleidende sferen. Overigens verdient de kasteelplaats een echt betere omgang met haar groene erfenis! De negatieve zwarte draak liet zich snel omvormen waarna de rode draak weer terugkwam op zijn plek en in de aarde nieuwe zwarte draken verschenen. Het was mooi te zien hoe het congres op deze ogenschijnlijke zwart-negatieve plaats zorgend was in de sferen. Velerlei personen deden op hun eigen wijze de sferen eer aan en dat heelt de plaats. Nu nog de eigenaar bewuster zijn weg laten volgen met deze Oerkwaliteitsplaats. De plek is het zeker meer dan waard! Als je ergens je verdienstelijk hebt gemaakt blijft het wezenlijke je dienen Als iets zich mooi voordoet en je herkent niet haar actieve beinvloedende schaduwkracht blijft het je onbewust bezetten Dit n.a.v. het kontakt met plek en bepaalde mensen die zich anders voordoen dan ze zijn

digitale dementie volgens een Duitse hersenonderzoeker

Manfred Spitzer weiß, dass er provoziert. In seinem ersten Buch hat er Eltern gewarnt, ihre Kinder zu lange vor den Fernseher zu setzten. Nun fordert er in seinem zweiten Buch "Fingerspiele statt Laptops". Spitzer handelt aus Überzeugung. Er ist Neuropsychiater, Jahrgang 1958. Ein Mann der Generation Rechenschieber, der das Einmaleins noch auswendig gelernt hat. Besorgt stellt er fest: Wenn Kinder zu früh zu viel Zeit vor dem Computer verbringen, leidet ihre Hirnentwicklung. Es entstehen Defizite, die sie im Laufe ihres weiteren Lebens nicht wieder aufholen können. "Digitale Demenz" als Phänomen Südkoreanische Mediziner haben dieses Phänomen zuerst beschrieben und digitale Demenz getauft – was Spitzers Buch den Titel gab. Surfen macht demnach dumm. All jene Menschen, die sich im Netz zu Hause fühlen, muss eine solche Diagnose empören. In der Tat ließ der Sturm der Entrüstung nicht lange auf sich warten. Zu Unrecht, denn Spitzer hat eine Fülle von wissenschaftlichen Hinweisen zusammengetragen, um seine These von der digitalen Demenz zu untermauern: Studien und Datenmaterial, die nachdenklich stimmen sollten. So nutzen Jugendliche heute oft mehrere Medien gleichzeitig. Beim Computerspielen telefonieren sie, beim Telefonieren schreiben sie nebenbei eine Email. 8,5 Stunden Mediennutzung am Tag packen sie so in 6,5 Zeitstunden. Dieses Multitasking geht auf Kosten der Konzentration. Das zeigen Versuche amerikanischer Wissenschaftler. Die Probanden waren insgesamt abgelenkter. Ein solches Ergebnis lässt für Spitzer nur einen Schluss zu: "Multitasking ist nichts, wozu man die nächste Generation ermuntern sollte." Alles, was der Mensch tut, hinterlässt Spuren im Gehirn. Im besten Fall werden in den ersten Lebensjahren, ja sogar schon in den ersten Monaten, Gedächtnisverbindungen angelegt und verdrahtet, die das Grundgerüst für alles Lernen bilden. Neuroplastizität nennt die Wissenschaft diese Fähigkeit des Gehirns, sich neuen Anforderungen anzupassen. Das ist einer der Gründe für den evolutionären Erfolg der Spezies Mensch. Spitzer sieht darin aber auch die aktuelle Gefahr. Digitale Medien aus der Schule verbannen Wenn sich die Menschen heute beim Autofahren nur noch auf ihr Navigationsgerät verlassen, entwickeln sie gar nicht erst die Fähigkeit, sich zu orientieren – obwohl das Gehirn dafür das Potenzial mitbringt. Das gilt auch für Kinder, die in der Schule mit einem elektronischen Griffel an einem Smartboard arbeiten, statt richtig schreiben zu lernen. Das Gehirn bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück. Weil der Computer Schülern wichtige Übungsaufgaben abnimmt, "muss er zwangsläufig einen negativen Effekt auf das Lernen haben", argumentiert Spitzer. Als Konsequenz fordert er, digitale Medien aus dem Unterricht zu verbannen. Es gebe bis heute keine unabhängige Studie, "die zweifelsfrei nachgewiesen hätte, dass Lernen allein durch die Einführung von Computern und Bildschirmen in Klassenzimmern effektiver wird". Die vierte Kulturtechnik Spitzer wird noch drastischer: "Bei digitalen Medien im Kindergarten und in der Grundschule handelt es sich daher in Wahrheit um nichts weiter als eine Art Anfixen." Starker Tobak für eine Generation, die sich im Netz wie selbstverständlich bewegt, sich informiert, in sozialen Netzwerken kommuniziert und dabei auch noch Spaß hat. Internet gilt neben Lesen, Schreiben und Rechnen längst als vierte Kulturtechnik. Lernen, zitiert Spitzer den Pädagogen Pestalozzi, erfordere "Herz, Hirn und Hand" und ergänzt, Fingerspiele etwa würden dabei helfen, den Umgang mit Zahlen zu begreifen. Ein Land, dessen wichtigste Ressource kluge Köpfe und innovative Ideen sind, sollte Spitzers Warnungen ernst nehmen. Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer ist einer der führenden Hirnforscher Deutschlands. Er leitet das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen an der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm Manfred Spitzer: "Digitale Demenz". (Droemer, München. 367 S., 19,99 €. ISBN: 978-3426276037) WEITERFÜHRENDE LINKS "Günther Jauch”: Apokalyptische Thesen über das Hirn-Gift der Jugend Bildung: Neue Wege des Lernens bringen ungeahnte Erfolge Kollektive Epidemie: "Burn out" – Wenn die Freiheit plötzlich kränkelt Anstrengendes Leben: Die Deutschen klagen über die Pop-up-Gesellschaft

zondag 9 september 2012

Moderne schandpaal: de grootste vieze beslissers

Als de meest Vieze Vijftig beslissers van Nederland vergroenen, krijgt duurzaamheid een turboboost. Maar wie zijn de grootste vervuilers van Nederland? Greenpeace, Joop.nl, Vara’s Vroege Vogels en WISE nodigen iedereen uit om komende maand zelf een keuze maken in de Vieze Vijftig Verkiezing van politici, belangenbehartigers en topmannen van Nederland. De selectie staat op www.vieze50.nl. Op sociale media worden mensen uitgenodigd om hun stem uit te brengen, met vermelding van #vieze50. In de uitzending van Vroege Vogels van 7 oktober krijg de winnaar de titel Grootste Vervuiler van 2012. De Vieze Vijftig zijn door de jury geselecteerd uit een groslijst van 130 beslissers uit de politiek en het bedrijfsleven. De vijftig kregen inzage in hun online biografie en mochten een reactie toevoegen. Er bestaan al jaarlijkse hitlijsten met rijke, invloedrijke en duurzame Nederlanders. Deze Vieze Vijftig is de eerste ranglijst die een beeld geeft van het selecte groepje dat in Nederland vervuiling en uitstoot veroorzaakt. Deze verkiezing is een knipoog naar de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw. De vijftig delen de verantwoordelijkheid voor Nederland vol asfalt, uitstoot en lawaai. Sommige kandidaten hebben letterlijk pikzwarte handen, zoals Peter Terium van RWE, dat onnodige kolencentrales bouwt en daarmee de Waddenzee bedreigt. Andere namen op Vieze50.nl zijn grijs. Zij hebben de macht om met een klein tikkie de verduurzaming van Nederland in een hogere versnelling zetten, zoals topman Hommen van de ING of voorzitter Van Woerkom van de ANWB. "Door deze verkiezing willen we op de waarde van natuur, milieu en gezonde, schone lucht wijzen”, legt Joris Thijssen van Greenpeace uit. "De Vieze Vijftig vervuilen omdat het hun enige kunstje is. Met een duurzame versnelling kun je ook geld verdienen." "Als deze lijst van Nederland toch kan vergroenen, dan bereiken we veel eerder een echt duurzame samenleving", vindt ook Peer de Rijk van WISE. "Natuurlijk, deze verkiezing is ook een aanklacht. Tegelijk is het een steuntje in de rug voor duurzame koplopers die werken aan een veilige gezonde toekomst.” Bron; Vroeg Vogels

woensdag 5 september 2012

Open dagen Gaialogie deze zondag en maandag in Giessenburg e.a. dagen

A.s. zondag 9 september en maandag 10 september zijn er weer open dagen waarin u praktisch kunt kennismaken met gaialogie. Ook bent u welkom op 28 september. In october start weer een nieuwe leerganggroep Gaialogie/Natuurwezenrijken met ondermeer aandacht aan geomantie en natuurmystiek. Ook zijn er weer losse ervaringstochten en inspirerende avonden in Amsterdam, Giessenburg en Zutphen. Ook is er in september een gaialogieweek in Schirnding (Beieren) over Oerkrachten en Natuurmystiek (17 t/m 22 september) Heb je interesse in deze activiteiten en wil je eens persoonlijk kennismaken dan is dit weekend de mogelijkheid.
Tijden: Zondag 9 september van 12.00 – 20.00 uur. En maandag 10 september van 9.00 -14.00 uur. Op vrijdag 28 september is er ook een open dag van 12.00 -20.00uur. Je kunt je eigen tijden aanhouden, want het zijn inloopdagen. Onderwerpen die aan de orde komen in het open programma; - wat is gaialogie - hoe kan ik beter afstemmen op m’n innerlijke en uiterlijke subtiliteit - ervaren wat de subtiele omgeving met je doet - wat voor vaardigheden kan ik leren in gaialogie in deze turbulente tijden - wat er aan de orde kan komen Op beide dagen zijn we op m’n boerderij in de Alblasserwaard en kunnen we in de omgeving oefeningen doen. Plaats; Bovenkerkseweg 32, 3381 KB Giessenburg Met de trein; via Hardinxveld-Giessendam, indien nodig kun je afgehaald worden. Wel doorgeven s.v.p.. Opgave; even melden dat je komt via mail of telefoon; 0184-651222. Je kunt deze mail ook doorsturen aan een belangstellende. Bij voorbaat Dank

dinsdag 4 september 2012

familylife

a

Dichter bijkomen op mystiek Schier

daar zijn meer zandkorrels dan mensen...... gelukkig xxxxxxx dit wonderlijke stukje Nederland.... verwondert m’n wonden.... draait het om.... en wordt een glimlach..... ik wenste mysticus te worden...... en vond de resten en wortelde z’n afdruk in m’n uitdrukking..... naast de andere verdrukkingen..... liep ver weg doch jij bleef...... ik kon niet voorbij me zelf wandelen..... steeds scheen het door..... m’n voetstap heen...... steeds wisselde het m’n weg...... ik aas niet op m’n verbazing..... baas waar ben je ..... vroeg ik vroeg...... hier in je voetstap morgenvroeg..... zondedag xxxxxx ben besmet door m’n mens-zijn...... zijnde...... daar loopt weer een mens..... het wordt menens.... xxxx ik heb nu genoeg..... om me over te verbazen.... dag baas!