maandag 30 november 2015

eerste impressies

start aanleg van verwarmingssysteem; we hebben nu weer warmwater!

de oude gewelven hersteld met leem

installeren keuken

en als het te koud is een buitenvuur


zondag 29 november 2015

verhuisd

we zijn ingetrokken in het oude huis en bivakkeren nog….wel veel bouwhulp!


donderdag 26 november 2015

De schoonheden van december en voorbij het Nicolaas denkenDe mystici van het zuidelijke Christendom waren meester in het om/verdraaien van de werkelijkheid. Het passen in hun verhaal in die van  de oude verhalen en mythen van het Noorden en deze op te leggen  met hun andere Mindset. aan de lokale culturen.

De eigen sterk Natuur verbonden wijsheid van het Noorden, gebaseerd op sterke Oer-verbondenheid van stamplek, voorouder tradities en subtiele natuurverbondenheid  werd de eenzijdige (on)mind-wijsheid van het zuiden, en uitgewerkt in  gekunstelde constructies van mengingen van beiden. Omkeringen zijn bekend bij cultuurwisselingen. De noordelijke Godheid werd een zuidelijke christelijke heilige. De lichtreligie van het zuiden werd ingepast in zeer seizoen verbonden tradities  van de duister/donker religie momentum van het noorden. Het is jammer dat de decentrale Charteriaanse sterk esoterisch georiënteerde integrerende tradities het verloren hebben van de Rome macht denkende centralisten met hun exoterisme. Nog steeds is daar  in Europa een sterke dualiteit tussen beide machtspolen met een nog winnende overheersing van het centralisme.

Het is waar  dat in de Nikolaas traditie offer (schoen/klomp), haard (vuur, vrouwelijke plaats van transformatie, schoorsteen; verticale verbinding van aarde met kosmos) past bij  de oude universele riten. Ook de dualiteit van licht (witte oude ‘goedeman) en zwarte ‘kwade’ jonge ‘helpers’ die de uitvoerders zijn van het  op inzicht gebaseerd moralistische denkpatronen over menselijk goed en kwaad.  Interessant dat de moraliteit echter alleen voor kinderen van toepassing is en niet voor de andere leeftijdsgroepen!

Echter in deze periode is de Zwarte kracht wel Waarachtig presenter dan het ogenschijnlijke kleinere licht en is de leidSter. Hier in mijn landelijke huis in het Fichtelgebirge merk ik dat al sinds begin November de  Oer vrouwelijke Percht boven de aarde is gekomen en interessant is om te ontmoeten. Niet het licht in de vorm van een oude wijze christelijke baardheilige staat dan centraal maar de oude wijze Oer Vrouwe verpersoonlijkt niet in Margaretha maar in Catharina.

Oer is in zoverre juist dat er sprake is van Natuurgevenheden in de vorm van lange donkere nachten waarin andere krachten wakker worden. Het najaar’ de tijd van de afbraak voor de opbouw, de tijd van de wijsheid/transformatie/overgang/loslaten of zo je wil ‘sterven’, et eren van de zwarte krachten en zwarte plaatsen. De christelijke jaarcyclus start in december in de nacht, het donker voor de bevruchting van de 21te December en juist omgezet in de geboorte van een kind.

De traditionele noordelijke religie stond geheel dichter bij de cyclussen van de Grote Natuur. Het zuiden stond dicht bij de Mensontwikkeling van het IK wakker worden en werd wel juist gebracht door het voorbeeld van een wakker geworden persoonsaanbidding van de ingewijde Jezus, die zijn goddelijkheid herkende en leefde/deelde.
Helaas is de mensontwikkeling later alleen sterk  geMindiniseerd van verboden met  een kleinere eercyclus vanaf de 21ste December (de geboorte) tot sterven in het voorjaar. Onze cultuur is nog steeds in de ban van dit groei denken  en vergeet de zomer, herfst. Het Christendom en de daarin be/doorsmette christelijke  westerse  witte cultuur  heeft de zomer  uitgedrukt in materieel hedonisme en het najaar, hoogtij en sterven en nog steeds moeite  met de Oerkracht destructie, het andere van de dualiteit.  Het komt nu op ons Werkelijke pad dat wat we negeren, veroordelen, controleren; de IS kracht.


Het past bij deze tijd om Oud en Nieuw wel te herkennen in deze dualiteiten werkelijkheid, te mengen, en daaraan voorbij de Aller nieuwste stromingen in de grote Natuur te herkennen. Blijf je hangen in de traditie dan verlies je het contact met het werkelijke Nu, dat eigenlijk veel interessanter is dan de oude verhalen, de oude tradities, inclusief de joodse stamreligie dat we nu abusievelijk christendom noemen. De Grote Natuur leeft voort en heeft steeds nieuwe verassingen  en stroom daarin mee!  Helaas leeft de meerderheid van de mensen in stedelijke sferen waardoor het werkelijke contact met de grote Natuur is komen te vervallen en je deelgenoot blijft zijn van de menselijke poel. Zoek met je kinderen  in deze tijd een stuk natuur op en ontmoet weer het momentum van het jaar los van de vele menselijke tijden onzin en leer ze de eigentijdse lessen van komen en gaan.

zondag 22 november 2015

Boeren familie Doolhof traditie


Toen mijn vader in 1949 terugkwam na vier jaar dienst verblijf in Indonesië ging hij weer werken op de ouderlijke hofstede. Het boeren zit al zeker duizend jaar in onze genen. De ouderlijke hof in Giessenburg wordt sinds begin 1800 door dezelfde familie bewerkt. Continuïteit.

Elk jaar snoeide m’n vader de oude lei linde voor het huis.  Vier bomen vormen een schild tussen huis en de oude zee/rivierdijk uit de 13e eeuw.  De bomen die naar schatting een honderd jaar oud zijn en op de monumentenlijst staan, werden vorig  jaar voor de 64st keer door hem met de hand gesnoeid, in twee afzonderlijke dagdelen. 64 Keer, jaar in jaar uit!  Dit  jaar zou het de 65 ste keer zijn maar zijn gezondheid op zijn 90ste levensjaar  laat het niet meer toe en de buurman nam de zorgtaak voor de snoei  op zich.  Een sterk geslacht met gevoel voor traditie en continuïteit.
Hier in Schirnding ben ik ook ingetrokken op een oud boerengoed waar eenzelfde familie vanaf begin 1700 woont tot midden 20ste eeuw. De familie Jäckel. Opmerkelijk dat m’n drie kinderen allen een voornaam kregen die begint met een J.  Continuïteit in de familielijn wel te verstaan.

zaterdag 21 november 2015

Umzugs HILFE gefragt

Kommende Woche ziehen wir um: Donnerstag 26 und Freitag 27 November. 

Wir sind  nicht ganz fertig mit Heizung, Wohn- und Schlafräumen so es wird improvisieren die kommende Zeit, aber es ist endlich mahl dass wir einziehen können, nach vier Jahren!

Du bist herzlich eingeladen um uns zu helfen mit der Umzug und die Vorbereitungen von reinigen, letzte Renovierungen, und Transport.

Alle Hilfe ist von jetzt an ab willkommen!!!!!!!!!!!!

Höre von dir!


Telefon:  01759185903 oder 092337756025

laatste loodjes in Schirnding

de zitkamer met de crew van acht vrijwilligers

tegels leggen in de voorraadkamer

ingangspartij wordt geleemd

zondag 15 november 2015

Feiten van aanslagdata:


 De magie van de datum en getallen.

- vrijdag 13 november 2015 (gesommeerd getal: 5; gecoördineerde aanslag in Parijs  door het omgekeerde saturnale pentagram op 6 punten met vele onschuldige slachtoffers
- op vrijdag 13 oktober 1307  (gesommeerd getal 7) werden de Tempeliers in het Westen vervolgd. Hun grootmeester Jacques de Molay werd zeven jaar later voor de Notre Dame kathedraal verbrand op 13 maart 1314 (weer het gesommeerde magische getal 7; voor christenen een heilig getal). Zijn vloek werkte lang door op anderen en de paus had het nakijken!
Welke planners zitten daar nu achter?een oud bericht op de weblog

De werkelijkere oorzaken onder ogen zien als verzoening

De hermeneutiek is de filosofische leer van het verstaan en gaat over de plaats- en tijdgebondenheid van fenomenen. Iets kan enkel verstaan, uitgelegd en toegepast worden binnen specifieke contexten, de directe omgeving, met elk hun eigen geschiedenis. Een omgevingsbepaalde visie i.p.v. universaliteitdenken.
Een hermeneutisch inzicht staat haaks op een hele traditie van westers denken waar nu net universaliteit en universaliseerbaarheid voorop stonden. Dat heeft te maken met de christelijke bronnen van onze cultuur die algemeen opleggend zijn, romeins imperialistisch. Het christendom heeft ook het idee van vooruitgang als maatstaf genomen; de geschiedenis die zou uitmonden in een als paradijselijk beschouwde eindtoestand. De hedendaagse variant van dit universele voouitgangsdenken vind je bij George Bush. De As van het Kwaad rechtvaardigt het beeld dat wij onze democratische manier van samenleven zomaar zouden kunnen droppen in in nog niet geheel tot civilisatie gerijpte naties. De gevolgen zijn daarvan zichtbaar in Irak en Afghanistan.
Ook internationale organisaties die als  'veldwachters van de gerechtigheid' werken, zoals Amnesty International leggen hun christelijke norm op. Zij vinden dat schending van mensenrechten vervolging via de strafrechter vraagt en geen amnestie dan wel het instellen van een waarheidscommissie zonder juridische vervolging.
In de derde wereld wordt deze westerse rechtsprekerij, de westerse 'rule of law' soms gezien als een 'opgedrongen legalisme' en 'juridisch fundamentalisme' bestempeld.
Lokale rechtspraak in Afrika, zoals in Oeganda regelen hun eigen rechtspraak via oude rituelen voor de daders en slachtoffers. Zuivering van het kwaad wordt bijvoorbeeld verkregen door  over een ei en over een bamboetwijg te stappen met de rechtervoet. Het ei is voor hen het symbool van de onschuld; het bevat al leven, maar dat is nog niet besmet. De twijg staat dan weer voor de breuk tussen verleden en toekomst. Ex-rebellen dienen een bijkomend ritueel te voltrekken. Zij drinken samen met de slachtoffers het bittere sap van de oputbom, om de wrange smaak van het verleden achter zich te laten.
In Mozambique werken de plaatselijke genezers door het verjagen van boze geesten. De wandaden worden er niet aan individuen toegeschreven, maar aan die geesten die de mensen aanzetten. En dit land is nu al vijftien jaar gespaard gebleven voor hevig geweld.
Het Westen deelt de wereld steeds meer in Goed en Kwaad, in Zwart en Wit en lost het op met universele wetten en regelgeving.
Doch er zijn vele manieren om een verleden te verwerken. Denk aan;
– De karmische wetten in ogenschouw te nemen; het slachtoffer was voorheen in een ander tijd-ruimtelichaam de dader. Slachtoffer en dader zoeken elkaar op door het negatieve magnetisme. Ik herken dit maar al te zeer in mijn eigen leven. Eigentijds vind ik als dader en slachtoffer beide in een proces gaan en met elkaar in communicatie blijven, in contact.
– De Ikontwikkeling van een volk of individu; wilsonbekwaamheid of een zwak-ik maken je snel slachtoffer van omgevingsfactoren in de astrale werelden. Wezens kunnen mensen aanzetten tot daden. Deze wezens zijn niet slecht doch maken ons juist bewust van ons eigen onverwerkte. Het duistere in ons wordt door het donker aangezet om via de daad in het licht te komen, in de materialiteit. Vaak zie je ook dat een bepaald mens fenomenen in zijn omgeving materialiseert door zijn aanwezigheid. Zo ken ik iemand die al jaren graancicels in zijn omgeving materialiseert. Je kunt dat schaduwwerking' noemen, het eigen onverwerkte wat aanzet tot. In het verleden zochten helers immer naar de bron van de aanzet van een daad; ligt het in de andere werelden of zendt bijvoorbeeld een bepaald persoon, plek, dier of plant dat onbewust dwangmatig uit.
Het bestrijden van 'boze wezens' heeft ook geen zin als de mens niet zijn eigen onverwerktheid onder ogen wil zien. Dwangmatige ghostbusters moeten eens in zichzelf kijken en ook alle wooldbe-healers, ook in het geomantische vlak!
– De daadplek bezoeken en daar tot verzoening te komen voor zowel slachtoffer als dader. Bij herdenkingen op slagvelden uit de 2e W.O. komt dit nog maar te sporadisch voor dat beide partijen elkaar ontmoeten. Het zou goed zijn dat de getraumatiseerde mensen uit slachtofferlanden die in Nederland zich vestigen regelmatig teruggaan naar de 'plek van het kwaad'.  Daar kunnen ze niet alleen zich verzoenen, doch ook hun verloren zielestukken terughalen. Dan hoef je dat in elk geval niet in een volgende incarnatie te doen!
Het zelf onder ogen zien gebeurd trouwens veel in de westerse therapie en geldt zowel voor daders als slachtoffers.
– Het te laten en te lokaliseren. Elke mens is niet gelijk in ontwikkeling. Jonge zielen moeten soms door de hele aarde-ontwikkelingssoep soep heen ervarend. Wat wij negatief ervaren is een wezenlijk onderdeel van de Aardse realiteiten. Het maakt wakker en leidt tot keuzes. Ik herinner me eens een politieke uitspraak van  'Loesje' om bepaalde gebieden in te stellen voor bijvoorbeeld oorlogszuchtigen. In deze warzones kunnen ze vrij oorlog voeren met elkaar en schaden niet de burgerbevolking. Een bekende warzone is de Balkan waar oude slachveldwezens mensen sneller aanzetten tot raciaal en religieus geweld.
– Op bepaalde momenten de regelgeving anders maken dan de norm. Bekend voorbeelden zijn carnaval, rolomdraaiingen in bepaalde leersituaties en de getemde sporten als boksen, voetballen e.d.. Doch onze cultuur kende in het verleden ook orgiedagen om de lust vrij te laten spelen, rituele oorlogen om de agressie te leiden.
– Helingsgroepen, die op de plaatsen des onheils goede werken verrichten. Een ander een blijvend voorbeeld geven en verzoening. De christelijke missie heeft daar veel aan gedaan. Dat kan je helaas niet altijd zeggen van bepaalde vrouwonvriendelijke en agressieve vormen van islammissie die juist de chaos in de Eerste Werelden willen vergroten. Het kado is wel het fenomeen chaos onder ogen te zien als niet herkende Orde. Mogelijk ontvangen we terug wat we daar gezaaid hebben en dat leidt weer tot verzoening, heling.
ik ben niet voor de tegenpool
maar ban dat niet en heb diep respect
wraak, vergelding, eenzijdige collectieve rechtpraak laat ik achter me
en ik ben voor eigen inzicht
eigen bewuster handelen
inspiratie 'Alles gaat voorbij, behalve het verleden', Luc Huyse, Van Gennep.

Wordt wakker modernist

Het indringende verleden van de westerse  witte mens cultuur waar jij en ik deel van uitmaken heeft grote wonden geslagen in de ziel van miljoenen/miljarden mensen wereldwijd. Of dat nu (neo)kolonialisme, het exoterische christendom, wetenschap, westerse technologie met haar produkten of anderen waarden zijn,  past (nu nog) niet bij andere culturen.  Het opgebouwde leed met de machteloze woede keert zich nu tegen ons.


Een aantal mogelijkheden wat daartegen zelf te doen:
- accepteer dat er meer wegen zijn
- overtuig niet met je eigen waarden maar deel zonder overheersing met mededogen
- los de karmische schuld van het ‘westen’ in met zelfonderzoek naar de eigen familiaire en culturele schade die jij en ik hebben aangegaan.
- wantrouw de westerse machthebbers die nog steeds willen indringen
- wees menselijk en leg contact met de ander, de vluchteling en eet met elkaar, deel, lach en wees gastvrij Toen ik hier in Beieren voor het eerst tijdelijk huisde, werd ik verwelkomt door een Turkse vrouw, niet door een Duitse!
- herken de  immense grote woedewezens die hangen om ons heen en voedt het niet met je eigen onverwerkte machteloze angst/woede  dat de collectiviteit voedt. Lossen jij en ik het niet op dan doet de grote Natuur dat op haar eigen vooral grootse wijze
Het is bekend dat onze overwerktheid ook terugkomt in de vorm van oorlogen en hoe meer je fysiek strijdt,  hoe meer je de oorlogsgoden voedt. Daarover heb ik  vele jaren geleden al geschreven dat de toenmalige Balkan oorlogen voortkwamen uit onze onverwerkte woede, die zich daar manifesteerde.
- ga niet meer op vakantie in luxe maar zoek de hulpbehoevende op; daar en hier en steun elkaar, vooral praktisch!  
- deel je luxe en ontmoet in het niet moeten en wees vooral dienstbaar
- leef in het NU

Lees onderstaande uitspraken van artikelen in de internationale pers maar eens wat er gaande is. Wordt wakker en handel vooral.


“De Nederlandse specialist in internationale betrekkingen Peter Knoope waarschuwt het Westen: wij dringen ons denken over geschiedenis op aan de rest van de wereld. En dat gaat helemaal fout. 'We hebben geen idee van wat zich aan het ontwikkelen is. De woede, de ontevredenheid, de antiwesterse sentimenten.'
'We denken nog altijd dat we moeten democratiseren, en dat onze seculiere vooruitgangsgedachten enige relevantie hebben in een wereld waarin het merendeel van de mensen antiwesters is. Dat verontrust me',

'Het merendeel van de mensen is hier antiwesters.' Ze blijven hangen, als een zwaard van Damocles boven onze Europese hoofden. 'Want het is niet alleen in Niger zo, het is ook in Nigeria zo en het is ook in Tsjaad zo, en in Kameroen, in heel Sub-Sahara-Afrika, en ook in grote delen van Azië.'

Knoope: 'We hebben geen idee van wat zich aan het ontwikkelen is. De woede, de ontevredenheid, de antiwesterse sentimenten. Onder dat kleine groepje mensen dat gemobiliseerd is door de IS en daadwerkelijk de stap naar barbaars geweld wil zetten, zit een zee van mensen die goed begrijpen waarom die mensen dat doen.' Knoope wil de bodem onder het terrorisme inslaan; dat vindt hij belangrijker dan alleen maar het fenomeen te bestrijden.

Een beter inzicht in wat geschiedenis voor een ander betekent, is een begin, vindt hij. Want de kiem van het gevaar zit al in onze pretentieuze geschiedenisopvatting. 'Onze westerse samenleving, met haar modernistische kijk op het leven, is behept met een geloof in de toekomst. De hele moderniseringsgedachte gaat over de maakbaarheid van de toekomst: de wereld wordt beter, de wereld zal veranderen, onze economie zal groeien. Maar voor veel mensen in deze wereld is tijd iets heel anders. Voor grote delen van de wereldbevolking gaat de wereld niet over morgen maar over gisteren: wat hebben we meegemaakt, wat is er in het verleden met mij en mijn cultuur, met mijn voorouders aan de hand geweest. Die honderden jaren van geschiedenis zijn de bagage op ieders rug. De toekomst is een fantasie.' En daar ligt volgens hem een deel van het probleem. 'Het westerse modernisme is geneigd die visie op geschiedenis te ontkennen. En dat geeft een enorme kortsluiting.'

'Een groep van meer dan vijf miljard mensen wijst die moderniseringsgedachte af. Zij zeggen: "Wat jullie ons komen vertellen over de toekomst, is niet onze toekomst maar jullie toekomst."' Door die kortsluiting gaan jongeren een alternatief zoeken. Knoope: 'Dan komen de traditie en de geschiedenis en de "ware" interpretatie van de islam tevoorschijn, en krijg je een groep die zegt: "Wij bieden een alternatief, wij bieden jullie een tehuis waarin jullie kunnen wonen dat gebaseerd is op het verleden, in onze eigen rijke geschiedenis en die een gezamenlijkheid biedt die loopt van Indonesië tot en met Marokko. Feel at home."

Bron: http://www.knack.be/nieuws/wereld/terrorisme-expert-knoope-een-groot-deel-van-de-wereld-haat-ons/article-normal-624191.html

‘Der ehemalige Anti-Terrorrichter Marc Trévidic berichtet von Verhören und sagt: "Diejenigen, die bereit waren, mit uns zu sprechen, gestanden uns, dass Frankreich der Hauptfeind des IS ist und dass sie uns bestrafen und schlagen werden. Sie können auf ein unerschöpfliches Arsenal von Kriegern zurückgreifen."’

Insgesamt 11.400 Personen sind von den französischen Geheimdiensten als potentiell gefährliche Individuen erfasst. Ein Viertel von ihnen sind Frauen, 16 Prozent Minderjährige. 1700 gehören "zum obersten Spektrum", gelten also als hochgefährlich. Allein um sie Tag und Nacht zu überwachen, sind knapp 17.000 Beamte nötig. Eine geradezu unlösbare Herausforderung. Als besonders gefährlich werden diejenigen eingeschätzt, die aus Syrien oder Irak zurückkehren.

Im Sommer hatte Anti-Terror-Experte Trévidic im Interview mit dem Magazin "Paris Match" die Franzosen gewarnt: "Wir haben die finstersten Tage noch vor uns." Er sei fest davon überzeugt, dass die Männer des IS die Ambition und auch die Mittel hätten, "uns sehr viel härter zu treffen, indem sie Aktionen organisieren, deren Ausmaß wir uns nicht vorstellen können und die man mit bisherigen Anschlägen nicht vergleichen kann. Der wahre Krieg, den der IS auf unserem Boden ausgerufen hat, hat noch nicht begonnen."
Trévidic macht den Unterschied zwischen individuellen Kämpfern, die unorganisiert und blind zuschlagen, "Scud" nennt er sie nach den alten Bodenraketen der Sowjets, und solchen, die sehr viel beängstigender sind, nämlich "vom IS organisierte Großaktionen, wie sie von Al-Qaida ausgeführt wurden, die in ganz entsetzlichen Blutbäder endeten".

Bron; Welt.de van vandaag