donderdag 12 november 2015

Loopveranderingen

 De hoofdstroom, wie of wat bepaald dat?   Realisten  aan de kant kennen vele opties: van vertrouwen wat de pers aangeeft (de vertrouwelingen), of degenen die achter alles een vaak sterkere menselijke/andere Kracht zien die anders wil (de samenzweerders) of het Ene –de bepalende God.

In de Natuur kun je ons menselijk gedrag vergelijken met een rivier wiens stroom loopt van hoog naar laag en bepaald wordt door de grootste fysische  kracht hier op aarde; de zwaartekracht.  Onderweg komt water obstakels tegen en het bots daartegen en neemt bij voorkeur een omweg en tegelijk verzwakt het zijn obstakel. Elke rivier hoe groot ook,  zal eens in de zoveel honderd jaar zijn loop verleggen, en de oude loop blijft als litteken in het landschap over.
De mens kan de hoofdstroom inperken zoals het nu doet met de rivieren door bouw van dijken, stuwen, strekdammen en loopomleggingen. Maar de rivierkracht blijft en zal  steeds eens een eigen loop kiezen op deze waterplaneet waar het oppervlak en de atmosfeer hoofdbepaald wordt door het element Water.

Ons menselijk gedrag wordt ook bepaald door subtiele krachten, die ons ergens heen stromen laten. Spiritualiteit van het oude Europa legde de nadruk op Zelfkennis. Zo karakteriseerde Plato de tegenstrijdigheden in de zielenkrachten  met deze beeldspraak; van buitenaf naar binnen zijn te herkennen:
-  de mens: de rede. Het buitenste omhulsel
- de leeuw: ‘moedigheid’ om de veel koppigheid  de baas te zijn en een .astrologisch teken van vuurwilskracht
- het veelkoppig monster, honderdvormige monster die onze vele begeerten voorstellen.  Elke afgeslagen kop keert elders  in ruimte of tijd in een andere vorm terug. De angsten blijven van verlies aan waardigheid (de vluchtenden) of   verlies aan controle (de gastgevers van het Westen voor de  vele vluchtenden)  of verlatenheid dat we allen moeten doorstaan.

Zelfreflectie van met alles verbonden zijn.
Laat je je meestromen door het ‘Monster’ dan kom je ergens uit bij de zee of een poel.
Leer je de weg van de wil, de leeuw, dan kom je ook ergens en bepaal je mede de levensstroom,  je verhouding tot de ‘levens-rivier’ en mogelijk bereik je de waterBron van de levensrivier.
Ben je liefhebber van de menselijke,  wat ik noem de ‘talking head mens’, die leeft in zijn Mind, dan sta je buiten-in de levensstroom en neem je deze planeet van boven naar beneden waar; de controlefreak. Drie opties; de angsthazen, de  willens meestromens wiens gedrag wordt bepaald door aanpassingen. De  willens bepalers en  de willens beMin(n)den, die houden van veranderingen maar moeite hebben om door het werkelijke ‘nare putje’ heen je gaan bij een werkelijke verandering.

In elke geval komen de verschillende opties in ons vizier. Deze tijd van grote veranderingen kun je Fundamenteel noemen, waarbij het  kleine ik bijna geen keus meer heeft en moet meestromen of het nu wil of niet.
Want waar gaat het eigenlijk om: multikulti, veelkleurigheid,  veel vluchtenden, veel geloven, veel mensen? Ons lijf, onze tijdMind? Ons Wezen is hier en stroomt mee in deze uiterlijke innerlijke levensrivier die zijn loop wil bepalen in het uiterlijk van deze materiele  ruimtetijd werkelijkheid. 

De Rivier kent  gelukkig in het subtiele ook vele andere stromen die vaak veel belangrijker zijn om getuige van te zijn.  Stroom vandaag en zie waar je uit komt! We zijn getuigen en deelgenoten  van een loopverandering van de levens Rivier die onderdeel is van een veel groter Geheel.
1 opmerking:

  1. Van de vier bekende fysische krachten is de zwaartekracht niet de sterkste, maar de zwakste! De overige drie zijn de elektromagnetische kracht en de zwakke en sterke atoomkracht, werkzaam inwendig van atomen. Alledrie vele malen sterker dan de zwaartekracht, denk aan krachten die vrijkomen bij kernsplitsing. Johannes

    BeantwoordenVerwijderen