vrijdag 31 mei 2024

subsidie infuus van boeren

 

Veehouderij als dure rechtse hobby

Terwijl de coalitiepartners op het landelijk toneel hun Schoofsurprise uitpakten, probeerde de Partij voor de Dieren het nog een keer: dieren in de Nederlandse veehouderij beschermen tegen een deel van het leed dat hen in de stallen wordt aangedaan. Woensdag diende ze een initiatiefwetsvoorstel in, terwijl in maart haar laatste wet met soortgelijk doel reeds was aangenomen en alsnog van tafel werd geveegd. Voor een partij die de vee-industrie wil afschaffen stelt de PVDD zich nog best mild op. Ze stelt wetten voor die op zijn minst veehouders moeten verbieden dieren te verminken. Ik kan me ook wetten voorstellen met het doel er helemaal mee te kappen. Wetten die verbieden dieren te fokken om ze te onthoofden voor ingrediënten die niemand nodig heeft. Zulke wetten zijn momenteel kansloos, maar kennelijk zijn wetten die mishandeling aan banden proberen te leggen dat ook.

Intussen was Caroline bij de surpriseparty weggelopen. Ze was naar Brussel om met haar vuist op tafel te slaan zodat Nederlandse boeren tegen de klippen van vervuiling op, hun dierlijke mest kunnen blijven uitrijden. Vanuit dieren bezien betekent dat doorgaan met het verminken, opsluiten en onthoofden. Volgens onderzoek van Dier&Recht ontvangen Nederlandse melkveehouders zo’n 350 miljoen directe inkomenssteun uit Brussel, een kleine 22 duizend euro per melkveebedrijf. Europese veeboeren liggen sowieso aan een gigantisch subsidie-infuus. Misschien ging Caroline in Brussel daarom maar glimlachen. Het is lastig op tafel slaan met bakken geld onder je armen.

Nederlandse veeboeren krijgen onder andere subsidies voor investeren in milieuvriendelijke middelen, subsidies per hectare en subsidies voor boeren onder de 41 jaar. Bij elkaar maakt dat de veehouderij een peperdure rechtse hobby. Iedereen kan nu wel gillen dat veehouders voedselzekerheid genereren, maar iedereen weet ook dat dat een leugen is. In de bergen graan die aan dieren worden gevoerd voor ze in stukken worden gehakt, zit meer voeding dan in de hoeveelheid biefstukken, koteletten en worsten die het slachtwezen uitbraakt. Veeboeren produceren net zo min voedsel als mijn nichtje dat met haar taartmachine doet. Ook het graan dat zij gebruikt verwordt tot een beige derrie die de omgeving vervuilt. Ook zij gelooft dat ze geen dierenleed veroorzaakt in haar tsunami van melk, boter en ei.

In de toelichting die de PVDD bij haar wetsvoorstel leverde, staat dat in Nederland jaarlijks 30 miljoen dieren niet eens levend de stallen uitkomen. Per dag zijn dat meer dan 80.000 dieren die op Hollandse boerenerven sterven. Toch blijft iedereen en zijn nichtje geloven dat je dieren en hun melk kunt opsmikkelen zonder dat dieren lijden. Dat krijg je in een wereld waar landbouwpolitici vrijuit oreren over dierwaardigheid in de veehouderij. Alsof dat niet zoiets is als beweren dat er naar menswaardigheid in concentratiekampen wordt gestreefd.

Carolina Trujillo is schrijfster.

de dierenvrouwe Simone Kassak in Pools "Oerbos" Białowieża

 


A group of young workers from the Mammal Research Plant of the PAN Polish Academy of Sciences came up with the idea of telemetric studies. A wild animal is given a collar with a radio transmitter, so that it would pass out information as it walks about the woods. But the carnivore must first be caught. By coincidence, it was revealed that the researchers set up traps for the wolves and lynxes, which are prohibited by Polish law. Simona Kossak shows the ‘research apparatus’ that she came across in the forest – heavy metal jaws. It takes two men to open them up. She had just put away a ready typescript when a pack of wolves approached the house. […] The wolves howled terribly. […] ‘It was a gratuitous hymn for saving their lives’, she commented with conviction. ‘Wolves never approach buildings. They are too frightful. Perhaps they sensed the friendly aura emanating from the hut’.

Trans. PS

They called her a witch, because she chatted with animals and owned a terrorist-crow, known for stealing gold and attacking bicyclists. A lynx slept in her bed, and she shared her roof with a tamed boar. Simona Kossak was a scientist, ecologist and the author of award-winning films – as well as an activist who fought to protect Europe’s oldest forest.
Lees meer over deze bijzondere vrouw die samenleeft met dieren in het nationale park Białowieża van Polen: 
https://culture.pl/en/article/the-extraordinary-life-of-simona-kossak

donderdag 30 mei 2024

bioindustrie-ei nu minder belast dan van hobbykip?!

 

Hobbykip-ei uit Zuid-Holland Zuid bevat tot 1000 keer meer PFAS dan supermarkt-ei: nu ook landelijk onderzoek

Eieren van hobbykippen in Zuid-Holland-Zuid bevatten tot wel duizend keer meer PFAS dan eieren uit de supermarkt. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Met het consumeren van één zo’n ei per week zit je soms al aan je PFAS-grens. De resultaten zijn zo zorgwekkend dat nu onderzoek wordt gedaan naar de vervuiling van eieren van hobbykippen in de rest van Nederland. ‘Wij zijn erg geschrokken.’

dinsdag 28 mei 2024

wat is raad vanuit het bovennatuurlijke en wat zijn de afgegeven tegenprestaties...

 

Waarzegger en burgemeester hoofdrolspelers in schandaal dat Franse stad al dagen in zijn greep houdt

Normaal zijn het de seksfeesten die de tongen losmaken in de Franse badplaats Agde. Maar een nieuw schandaal waarbij de burgemeester van het plaatsje én een waarzegger bij betrokken zijn, is momenteel het onderwerp van gesprek.

woensdag 22 mei 2024

welke Rivier in Nederland verdient persoonsrechten?

 

Een kanotocht over de eerste rivier die persoonsrechten kreeg in I Am the River, the River is Me


Documentaire Al 150 jaar proberen de Maori rivieren in Nieuw-Zeeland te beschermen. Dat lukte pas in 2017, toen de Whanganui-rivier de eerste rivier werd die persoonsrechten kreeg. Filmmaker Petr Lom gaat met kano de rivier op.

De Maori denken niet in termen als ‘bezit’. De mens is slechts rentmeester van de aarde. Voor Papatūānuku (vergelijkbaar met Moeder Aarde) moet goed gezorgd worden. Maori – de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland – voelen zich met alles verbonden: hun voorouders, maar ook bergen, land, water en lucht. Een rivier is een levend wezen, en wordt beschouwd als hun voorvader. Met lede ogen moesten ze aanzien hoe kolonisten eeuwenlang rivieren als hun bezit zagen en vervuilden. Al 150 jaar proberen ze de rivieren die door hun leefgebied lopen juridisch te beschermen. Dat lukte pas in 2017, toen de Whanganui-rivier persoonsrechten kreeg, als eerste rivier ter wereld. Sindsdien groeit de natuurrechtenbeweging en volgden andere landen het Nieuw-Zeelandse voorbeeld.

In de documentaire I Am the River, the River is Me gaat het echtpaar Petr Lom (regie) en Corinne van Egeraat (productie) en hun crew (camera, geluid) met kano’s de Whanganui op. Hun gids is Ned Tapa, de bevlogen leider van de Whanganui-stam. Een aantal andere gasten doet ook mee aan de vijfdaagse tocht over de rivier, van wie Brendan Kennedy de belangrijkste is. Hij is de leider van een groep Australische First Nations-bewoners, de Aboriginals. Hun rivieren zijn nog niet beschermd, het gaat zelfs slecht met ze. Ze zijn ernstig vervuild, worden verwaarloosd en vallen door dammen droog; dammen die zijn aangelegd door westerse bedrijven die de rivieren gebruiken voor hun vervuilende fabrieken. Kennedy hoopt te kunnen leren van Ned Tapa. Zowel de Maori als Aboriginals zijn eeuwenlang onderdrukt, gekleineerd en gediscrimineerd. Hun talen werden verboden, hun kinderen ontvoerd om westers opgevoed te worden.


Maori-riviervoogd Ned Tapa vaart in een kano over de Whanganui, die in 2017 rechtspersoonlijkheid kreeg.

De documentaire heeft veel aandacht voor het natuurschoon rond en in de Whanganui. Het wordt in fraaie shots vastgelegd, soms middels drone. Ook aan het geluid is veel zorg besteedt, in navolging van het Maori-credo dat je altijd naar de natuur moet luisteren. Shots van Jimmy, het hondje van Ned dat meevaart, tonen zijn verwondering over de schoonheid van de omgeving; een verwondering die de kijker kan delen. Daarnaast is er aandacht voor de cultuur van de Maori, waarbij de westerse makers jaloers lijken op hun harmonieuze manier van leven: een wat romantische blik op de Whanganui. Verder mist er wat context: hoe zit het precies met de Te Awa Tupua-wet die in 2017 van kracht werd? Dat op sommige plekken aan de rivier – vooral privébezit en met (staats)bedrijven – nog oude wetgeving van kracht is, had best vermeld mogen worden.

dinsdag 21 mei 2024

Natuur inclusief bouwen voor vogels

Vleermuis en huismus krijgen verplicht onderdak in nieuwbouw: ‘Een gaatje in de muur? Hop, d’r zit een mus in’


Biodiversiteit Het wordt verplicht om onderkomens voor de huismus, gierzwaluw en vleermuis aan te brengen in nieuwbouw. Een wijk in Vlaardingen is een voorloper. „Ik hoop dat het voorschrift wordt nageleefd, want anders houdt het snel op.” 

De huismus waagt zich nog niet in Park Vijfsluizen, een nieuwbouwproject in Vlaardingen. Het terrein is nog te veel in ontwikkeling, heeft te weinig struiken om in te schuilen en voedsel te zoeken. Plekken om te nestelen heeft het wijkje wel volop: kleine openingen in de gevels bieden toegang tot de ingebouwde nestkasten.

Vanaf 1 januari 2025 wordt het verplicht om dergelijke ‘verblijfsvoorzieningen’ voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen aan te brengen bij nieuwbouw en grootschalige renovaties. Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft begin deze maand voorgesteld dit op te nemen in het Bouwbesluit, de verzameling voorschriften voor de bouw.

Deze verplichting moet helpen de biodiversiteit te bevorderen door de soms dramatische achteruitgang van deze soorten te stoppen en populaties kans geven weer te groeien. ‘De Huismus verdwijnt: is het tij te keren?’, schreven wetenschappers al in 2007. Sinds de jaren tachtig verminderde het aantal broedparen met minstens de helft. De laatste jaren is de populatie op „een laag niveau gestabiliseerd”, aldus de Vogelbescherming. Bij de laatste telling werd het aantal broedparen geschat op tussen de 600.000 en 1 miljoen. Exacte tellingen van de gierzwaluw, die bijna zijn hele leven vliegend doorbrengt, zijn lastig. Maar net als de vleermuizen zijn ze in aantal achteruitgegaan. Om de overgebleven populaties zo veel mogelijk in stand te houden zijn huismus, gierzwaluw en vleermuizen wettelijk beschermd.


De huismus, de passer domesticus, staat als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst van bedreigde soorten. 2024 is uitgeroepen tot ‘Het Jaar van de Huismus’  door de Vogelbescherming Nederland. Foto Rupendra Singh Rawat/ Getty Images

Kieren

De aanleg van verblijfplaatsen verplichten, is zeker een positieve stap, zegt Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland. Hij verwacht dat de onderkomens gretig aftrek zullen vinden onder de vogels en vleermuizen. „Je ziet het op plekken waar bouwers een gaatje open hebben gelaten. Dan zit er, hop, een huismus in.”

De bouwkundige inspanningen om energie te besparen in Nederland, hebben voor deze ‘bouwwerkafhankelijke’ beesten zeer nadelig uitgepakt. Kieren werden gedicht, spouwmuren geïsoleerd, ruimtes onder dakpannen afgesloten. Het isoleren van gebouwen ging ten koste van hun levensruimte. Hoeveel meer mussen, gierzwaluwen en vleermuizen over een paar jaar het Nederlandse luchtruim doorkruisen, durft Roeke niet te zeggen. Maar hun aantallen worden gemonitord, dus er zullen meer gegevens beschikbaar komen.

Jennifer Hagens van de Stichting De Mussen Toevlucht is ook blij met het voorstel. „Het zou wel tijd worden, tot nu toe is de situatie vooral achteruitgegaan. Ik hoop dat het voorschrift wordt nageleefd, want anders houdt het snel op.”

Directeur Maike van Stiphout van DS Landschapsarchitecten heeft daar wel vertrouwen in. „Het Bouwbesluit is een ondergrens, daar kun je niet doorheen zakken.” Ze ziet deze verplichting als onderdeel van een grote en snelle verandering in de bouw. „Tien jaar geleden werd ik uitgelachen om het idee dat vogels in een gebouw kunnen wonen, dat is echt aan het kantelen.” Meer bouwers zijn bezig met hoe ze kunnen bijdragen aan de leefomgeving, aldus Van Stiphout.

Nieuwbouw in Park Vijfsluizen met direct aangebrachte vogelnesten dan wel nestkasten in de muur van een gebouw.
Foto Folkert Koelewijn

Imago

Vogels zijn in ieder geval welkom in Park Vijfsluizen. In veel gevels zitten sleuven of openingen, die bouwbedrijf Heijmans en de Vogelbescherming tonen tijdens een ‘woonwijksafari’ voor de pers. De Vogelbescherming en Heijmans gaan samenwerken aan betere voorzieningen voor vogels in nieuwbouwwijken. De sleuven geven toegang tot de holtes waar gierzwaluwen en vleermuizen kunnen verblijven. „Vleermuizen hebben een slecht imago,” zegt ecoloog Jan Willem Burgmans, die in dienst is van bouwbedrijf Heijmans. „De helft van de mensen denkt nog dat ze bloed drinken.” Maar het zijn juist heel nuttige beestjes. „We willen water in de wijk opvangen, maar daar kunnen muggen zich voortplanten. Eén vleermuis vangt tot wel duizend muggen per nacht.”

Vanuit ecologisch oogpunt zet hij wel een kanttekening bij het verplichten van verblijfsvoorzieningen. Dat is eigenlijk de laatste stap, legt Burgmans uit. Fundamenteler is dat de bodem gezond is, daarop kan de fauna floreren en dan komen de insecten, vogels en andere dieren vanzelf.

Tien jaar geleden werd ik uitgelachen om het idee dat vogels in een gebouw kunnen wonen, dat is echt aan het kantelen
Maike van Stiphout  directeur DS Landschapsarchitecten

Burgmans is wel voorstander van de nieuwe regel, al was het maar omdat daardoor alle bouwers moeten doen wat Heijmans vrijwillig doet. Heel kostbaar is het overigens niet om de verblijfplekken aan te leggen: voor een rijtjeswoning zo’n 900 euro, aldus een rapport.

In Park Vijfsluizen wordt al van alles gedaan om de biodiversiteit te bevorderen, wat tegenwoordig vaak wordt aangeduid met de term „natuurinclusief bouwen”. De wijk heeft bloemrijke groene daken, waterpartijen, een geluidswal met beplanting van wilgen, berken, beuken en een variëteit aan struiken. Op termijn moeten hier onder meer ook de ransuil, kleine karekiet en groene specht zich thuis voelen. Met een cameraval wordt nu, deels met AI, in de gaten gehouden welke insecten in de wijk voorkomen en een installatie gaat bijhouden welke vogels er zitten.

Tegels en kunstgras

Hoe de natuur in de wijk zich ontwikkelt, durft niemand te zeggen. „De mensen die hier wonen, moeten daar een succes van maken”, zegt Burgmans. Tijdens een rondtocht is te zien dat sommige bewoners hun tuin hebben geplaveid met tegels en gestoffeerd met kunstgras. „Dan moeten we het nog beter uitleggen,” zegt Burgmans. Er wordt een beetje op gestuurd. Bij de aanleg krijgen de tuinen zwarte grond, geschikt voor beplanting en niet voor betegeling.

Ook zijn eigen collega’s zullen moeten bijleren, zegt Burgmans. Altijd was de norm om bestrating strak te leggen, er hoorde geen gras tussen de tegels te groeien. Nu zijn paadjes en parkeerplaatsen halfopen aangelegd, met ruimte voor groen en waterdoorlatend.

Sommige dieren trekken zich niets aan van alle bouwactiviteiten in de wijk. Een stel Canadese ganzen paradeert met geel-bruine kuikens over het bouwterrein. Er is een vos gezien en een ijsvogel. Een medewerker van Heijmans vertelt dat een boomstam wordt omgevormd tot huisvesting voor deze kleurrijke vogel, maar dat is niet verplicht.


https://www.nrc.nl/nieuws/2024/05/20/vleermuis-en-huismus-krijgen-verplicht-onderdak-in-nieuwbouw-een-gaatje-in-de-muur-hop-dr-zit-een-mus-in-a4199419#/krant/2024/05/21/#108