zondag 30 oktober 2016

Manifestatietijd

Gisteren de 29ste oktober ontdekten we een vreemde waarneming op de wand in de oude zitkamer aan de zuidzijde. Het had sporen van watervlekken op de pas geverfde leem wand  van vakwerk structuur. De bruine sporen kwamen duidelijk van boven en van geringe hoeveelheid . Nu  wil het geval dat de dag daarvoor de installateur de cv  wandtoestellen heeft geïnstalleerd en de eerste aanname was dat daar een lekkage is opgetreden. Maar bij  inspectie vonden we niets.

Vanmorgen zat ik dit geval eens te bestuderen en  het volgende kwam naar voren.  Het is een manifestatie van subtiel naar vast en een  verwijzing naar iets onopgelost dat in de aarde onder het huis vast zat.  Rond 1700 BC was hier een Keltische bloedoffer  in een sjamanistisch ritueel bij dit bron-rivierheiligdom  waar twee waterstromen bij elkaar kwamen. De geest van dit dankoffer werd meegenomen in de neder wereld en daar bewaard. Het wilde nu bevrijd worden. De mensen wilden toen op deze wijze de goden eren, die hier in de midden wereld leefden op het eilandpunt waar nu de kerk staat.  
De slapende geest kwam uit de aarde zweven en werd door een reuzenhand omhoog gegeven waarna
het van het ene stadion naar het andere opsteeg  Het was immers en godenoffer en de bovenwereld neemt nu haar verantwoordelijkheid.  Ze vertelden me dat ze op deze wijze dit onopgeloste verleden zichtbaar wilden maken.

Opmerkelijk dat de muur waarop het water zich manifesteerde ook de muur was waar de brand zich manifesteerde in 2012. Dat was een manifestatie van de tegenkrachten , grote vernietigende vuurkrachten diep in de aarde, die geen bewustzijn hier willen. Ze mochten van het Geheel maar een beperkte vernietiging realiseren door de dak brand.  Daarachter zat ook een  verwijzing naar een onverwerkt stuk  van de oude dorpskern in de aarde.  Rond 300 AD was op de huidige kerkplek, toen een Germaans heiligdom,  een groot vuur ritueel waar de tegenkrachten zich gingen manifesteren en aanzetten tot strijd waarbij ter plaatse 4 doden vielen. Deze doden wilden nu bevrijd worden .

Het onverwerkte wil gezien worden en verder stromen juist in deze tijd waar het ongeziene zich manifesteert.
             en nu maar hopen dat het niet weer lekt…..hum……..


zaterdag 29 oktober 2016

dodentijd


Het is net Halloween geweest. De kinderen vieren hier het herfstfeest van de oogst want met geesten willen ze niets te doen hebben.
Buiten zie ik overdag in de sferen rond de huizen de slapende geesten zweven, die makkelijk een stapje hoger te sturen zijn naar de lichtwerelden.  Meer op de bodem zijn de zwevenden die naar de donkere rijken gaan.
‘s Avonds bij het eten zegt de kleinste van twee jaar dat ze bang is. In de hoek wijst ze naar iets wat haar bang maakt. We geven het iets te eten. De eerste keer dat ze zo haar angst plaatst  buiten zich.  Een verdienste van erfelijke heldere genen en nu een lange reis te gaan in deze donkere wereld.

Het is bijna nieuwe maan en passend voor  het eren van de overledenen en hen te helpen verder willen reizen die het spoor kwijt zijn.

Deze samenleving heeft nog veel te leren hoe met de overgang en de dood om te gaan.

donderdag 27 oktober 2016

Het zijn gouden tijden buiten!!Vooral de esdoorn zorgt met z’n goudkleurige bladerpracht voor aanzien in deze herfst.
Goud als eindproduct van een productief bladleven. Beginnend in het voorjaar met het frisse groen en uitdijend tot groen blad dat in zomertijd al zijn beproevingen krijgt vanuit de insectenwereld en luchtsferen. Nu neemt het blad afscheid na zijn dienstbaar leven te hebben gegeven van zuurstof productie, kooldioxide opname en fijn stof  stofzuiger.  Gekomen als onschuldig groentje om vervolgens zijn dienstbare taak voor de Grote Natuur te vervullen om in de herfst in goudkleur te vallen op de aardehuid. Daar voedt het weer het bodemleven en eindigt in een bruinzwart goedje, de typische aardekleur.


We kunnen als mens een voorbeeld nemen aan deze bladgang. Dienen, aanbieden en opofferen om in veredelde vorm weer te dienen.

Goud komt in de alchemie voor als eindfase van het veredelingsproces. Ik weet nog in de begintijd van m’n waarnemingen zo’n 25 jaar geleden dat kabouter werelden immer mij hun goudvoorraad trots toonden.
Hun eindproduct van veredeling. Ook een mens kun je herkennen aan zijn gouden  (megalithische) gelijkbenige kruisen bij hoofd, hart en geslachtsdelen. Het is al goud wat zuiver klinkt.

Zombificering


Dit zijn weer eens tijden van extremen op het linkerpad. Je ziet het ook in het gedrag van de medemensen. Overmaat in gebruik van alcohol, seks, drugs, uitersten zoeken, veel werken e.d. Dergelijk gedrag kan leiden tot zombificering. De verbinding met het eigen wezen valt weg en het aetherlichaam  wordt heel zwak, waardoor het lichaam gevoelig wordt voor tegenkrachten en het astrale lichaam overbezet raakt. Men wordt dan als het ware aangestuurd door een andere grootheid. Ook leidt tot zombificering tot moeilijk kunnen incarneren na de dood. Letterlijk kom je in de nederwereld terecht.
Nu is het aangaan van extremen een gedragsvorm die voortkomt uit een tekort en hoeft geen verslaving te worden als je er bewust in staat. Een fase met een begin en een einde waarna bezinning en heroriëntatie optreedt. Dan kom je op het rechterpad naar heiliging, heel wording. Een thema in de leergang gaialogie naast het zoeken van de eigen verbinding met de heel makende NATUUR.


In het voorjaar  op de 11e maart  2017 start ik weer een leergang  Gaialogie/geomantie op de zaterdag.  Tien maandelijkse zaterdagen en tien dagen in Schirnding in september.  Heb je belangstelling, laat het me weten.

woensdag 26 oktober 2016

Planning:maandelijkse Gaialogische ervaringstochten

Voor LIEF hebbers:

Data  maandelijkse  Gaialogische ervaringstochten 
                  in de wondervolle Natuur van Nederland op zaterdagen 
                                  van 10.30 – 17.00 uur:

- november  19:  het voormalige eiland Wieringen met zijn oude en nieuwe Energiepunten
- december 10; Texel met de oude vrouwenburcht en het Licht in de Aarde
- januari 2017:  14
- februari: 18
- maart: 11
- april:  8
- mei: 13
- juni: 10
- juli: 8

Je kunt de data noteren en  voorafgaande aan de maand is ook het thema nader uitgewerkt.Graag tot WEER  ziens

reactie

Dag Dick,

Verdrietig dat je dit beleeft van je oude woonplek. Die perensoort smaakt trouwens goed.

Op de tekst van dhr. De Wachter heb ik wel wat aan te merken overigens.
Zijn opvatting over de natuur deel ik niet. Wel dat een aantal van ons mensen zich aan het vernietigen is. Maar wij zijn niet de natuur. Wij zijn gasten op aarde.
De aardse uitwerking van de natuur, dus de aarde zelf, de oceanen, zeeën, bergen enz. en ook alle bomen en  planten, zijn niet de natuur zelf, maar vrucht van het werken van de natuur. Alleen de dieren zou ik als deel van de natuur willen bestempelen, omdat zij bezielde lijven zijn en hun ziel in mijn opvatting wel deel is van de natuur. En dat geldt volgens mij ook voor alle wezens, die (zonder aards lichaam) aan de instandhouding en verzorging van de aarde werken.
Wij moeten leren samenwerken met de natuur, die de komst van de mens op aarde mogelijk hielp maken na een lange evolutie van het daarvoor nodige lichaam uit dierenlichamen.

Misschien als aanvulling: niet alleen de aarde, ons zonnestelsel en onze Melkweg zijn door de natuur gevormd, ook alle andere sterrenstelsels zijn dat. Laatst las ik dat er wetenschappers zijn, die schatten dat onze Melkweg zo’n 200 miljard sterren bevat …  En dat er mogelijk zo’n 2 biljoen van die stelsels bestaan (1 biljoen is 1000 miljard) … En dat is dan alleen het aards zichtbare deel van de schepping.

Dank je voor al je berichten!
AFF


dank voor je reactie

Het is goed om te weten dat wij als mens bewoner zijn van een lichaam wat we mens noemen. Doch we zijn geen mens. Het is slechts ons voertuig dat hoort bij het leven op deze planeet op dit moment. Je kunt zelfs zeggen dat we gasten zijn in aangepaste kledij, die hoort bij deze bijzondere planeet waar wij meehelpen de evolutie vorm te geven.. Ons gedrag als mens wordt mede bepaald door de inhoud die we meenemen.  Ook deel ik wel de veronderstelling dat in bomen, planten, en dieren en zelfs in de vier elementen wezens leven die ook kunnen verhuizen in een mensvorm. Wat dat betreft is de natuur een omhulsel die vaste en wisselende bewoners kent.

maandag 24 oktober 2016

"Bordeline Times’ en “Klimatologische automutilatie”

De Belgische psychiater Dirk de Wachter introduceert een tweetal nieuwe woorden:

1. ‘Bordeline Times’, de tijd waarin we nu leven
De westerse samenleving voldoet aan de kenmerken van borderline-persoonlijkheidsstoornis

2. De mens leidt aan “Klimatologische automutilatie”. Hij beschrijft dat in zijn nieuwe boek: de aarde gaat eraan.

“Ik kies het perspectief  van de filosofen Heidegger en Levinas en stel: menselijkheid gaat voorbij onze huid, de mens staat in verbinding met de ander en met zijn omgeving. Dus als wij de natuur vernietigen, vernietigen we ook een deel van onszelf. Ecologische schade aanrichten staat gelijk aan jezelf beschadigen.”
Dirk de Wachter, Belgische psychiater en psychotherapeut en hoogleraar in Leuven.


Interessante uitspraken van een oud parool van  de vervreemde aarde-Menssoort die zijn eigen nest blijft bevuilen.

Klein voorbeeld van mutilatie in Giessen-Oudekerk; oude natuurcultuur structuur opgeofferd
Het oude stukje boomgaard achter de Doolen stamboerderij, door ons ‘de lange boomgaard’ genaamd is niet meer. Tenminste de staart. De nieuwe eigenaar een grote boer heeft het oude land geëgaliseerd, geploegd en opnieuw ingezaaid. De oude structuur van de hennepakker waar m’n voorgeslacht eeuwen op heeft gezwoegd is weg. De oude bomen die m’n  voorgeslacht hebben geplant met de Giesserwildemannen zijn weg. En het oude grasbestand met zijn eigen ecologie  en bemesting door alleen weidend vee is weg en wordt een monocultuur die bemest wordt met stront. De prachtige oude knotwilgen zijn uit hun beworteling gerukt en in de sloten gedumpt als ondergrond. De jarenlange moeizame onderhoud aandacht van mij is weg.  Fijn Rabobank dat je dat blijft financieren! En m’n vader die het heeft verkocht; hij is geen haar beter. Moderne strontboeren en hun vertegenwoordigers blijven destructors!

Ik ga weer nieuwe wilgenstaken planten! Na deze kleine destructie komt weer opbouw.