vrijdag 29 mei 2020

kun je voorkomen dat je getraceerd wordt met je smartphone?

1. Ontvanger: Op veel apparaten blijft de GPS-ontvanger ook werken in de vliegtuigmodus. Dat is in ieder geval zeker  het geval met de iPhone 

2. Je kan instellen dat bij vliegtuigstand alles uitgaat of maar enkele zaken, veel mensen vergeten dat en dan blijft bijvoorbeeld GSM of WIFI gewoon doorwerken 

3. Vliegtuigmodus zet vooralsnog niets hardwarematig uit. De (radio-)chips met bijbehorende firmware zijn dus nog gewoon actief, alleen doet het Operating Sy stem er niets mee. Er is kans dat ze wel op enige manier antwoord (kunnen) geven.
Theoretisch kun je zo nog prima gevolgt worden. Sluitend bewijs? Nee.

Mooi oud helder artikel over tracken op 

bron: Yolanda van Nieuwkoop

Thuiskomen, een mooie opgave in deze tijd van materiele begrenzingen

‘Coming Home’ is a metaphor used by Osho for a process of self-discovery, and he says

“Life is not a noun, remember; neither is death a noun. Life and death are both verbs. Existence is a verb; it is not a noun. Life is a process, death is a process. Who is being processed? Who is moving in this cart of two wheels? Who is the pilgrim? Who is it that goes on traveling through many forms? That essential mind, that no-mind, that mirrorlike quality, that witnessing has to be found in all the ways and through all the possibilities.

Every move in life has to be devoted to that inquiry, to that search. Only then does one come home, and without coming home you will remain discontented. You can have much money, you can have much power, but you will remain powerless, and you will remain a beggar.

The day you come to this originality of your being – to this man of no title, this ancientmost, the eternal one – that day you become an emperor. That day all is benediction. That day nothing is missing. And that day you will have a good laugh too because you will see that nothing was ever missing. You just got entangled in reflections. You got entangled with guests and you lost track of the host. Be the host.”

Bron: Osho International , may 2020

Steiner voorzag al in 1917 het vaccingedrag van materialisten om diepere lagen uit te schakelen

"De tijd zal komen, misschien zelfs in een niet zo verre toekomst, dat men zal zeggen: het is toch een ziekte bij de mens wanneer hij aan geest en ziel denkt. Gezonde mensen, die spreken alleen van het lichaam. – Men zal het als een symptoom van een ziekte beschouwen wanneer de mens zich dusdanig ontwikkelt dat hij tot het begrip kan komen: er is een geest of een ziel. Die zal men als een ziek mens beschouwen. En men zal het gepaste geneesmiddel vinden – daar kunt u heel zeker van zijn- waardoor men kan ingrijpen. Toentertijd (op het Concilie van Constantinopel in 869 – fdw) heeft men de geest afgeschaft. De ziel zal men afschaffen door een farmaceutisch product. Vanuit een ‘gezonde’ levensbeschouwing zal men een vaccin vinden waardoor in het organisme dusdanig ingegrepen wordt, liefst zo jong mogelijk, als het kan na de geboorte, zodat dit menselijk lichaam niet tot de gedachte kan komen: er is een ziel en een geest.
Zo scherp zullen de twee wereldbeschouwingen tegenover elkaar komen te staan. De ene zal erover nadenken hoe begrippen en voorstellingen moeten gevormd worden om bruikbaar te zijn in de reële werkelijkheid, de geestelijke en de zielewerkelijkheid.
De anderen, de opvolgers van de materialisten van nu, zullen een vaccin zoeken dat het lichaam ‘gezond’ maakt, t.t.z. dat het lichaam zo verandert dat het door zijn constitutie niet meer van zo’n dwaze dingen praat als ‘ziel’ en ‘geest’, maar op een ‘gezonde’ manier praat over de krachten die in machines en in de scheikunde leven, die in het heelal planeten en zonnen doen ontstaan. Dat gaat men door lichamelijke procedures bewerkstelligen. Men zal het aan de materialistische geneeskunde overlaten om de zielen uit de mensheid uit te drijven."
Bron: Rudolf Steiner – GA 177 – Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt – Dornach, 7 oktober 1917 (bladzijde 97-98)

Bron: annette de meulder

donderdag 28 mei 2020

koekje van eigen deeg


Schneeberg bezoek 24 mei 2020, changes

Stenen heiligdom
Minder weerstand om het te vinden en te betreden.
Lokale spirits druïden: blij met de schoonmaak. 1000 jaar geen functie gehad en nu activatie. Die schoonmaak bevalt ons wel. In begin weerstand maar nu voelt het fijn.

Na enige tijd verschijnt de lokale hoofd druïde die zich schuil had gehouden de vorige keren. Een bruin wezen (schutkleur). Een ontmoeting van ik uit de 21ste eeuw met iemand uit de 10e eeuw: Hier wonen wij. Wij wachten op een nieuwe opdracht.
Vervolgens zie ik dat een aantal spirits vertrekken om dat ze niet willen vernieuwen en een aantal blijven. Nu zijn er een 20tal over die uit alle hoeken en gaten komen. Ze merken nu dat het apparaat er nieuwe wezens bij zijn gekomen.


Steengebruik
Aan de lage zijde van het heiligdom ga ik naar boven en daar is een grote steen met een zitpositie. Je ziet de slijtage in de steen dat die in het verre verleden voor zitpositie is gebruikt. Maar waarvoor? Zonaanbidding: de zon was alles in ons en om ons!
Je hebt hier twee steenrijen. De lage is de vrouwelijke kant en daar verbinding met de zon en gebruikt door vrouwelijke mannen. De hoge die ik als eerste besteeg is de mannelijke kant waar de maanbeweging werd bestudeerd en gebruikt werd door mannelijke mannen.
Deze zitplaats is duizenden jaren voor de jaartelling gemaakt. Het is een komen en gaan van culturen die een continuïteit van wijsheid kenden.
Door op de steen te zitten en te verbinden met de zon zie ik dat ze zelfs gingen leviteren, zo ijl werden ze.

Commentaar: In het Duits is het der Mond (mannelijk) en die Sonne (vrouwelijk), nog steeds.

Lichtweg, het Rechter pad, zoals de Lichtkapel op de Hoge Berg in Texel van de hoofdburg van de Friese maagden die met het goddelijke Licht werkten uit de aarde.
Vrouwen die met het Licht werken en mannen met de maan, het Linkerpad, de donkere duistere kant. In Indië heb je ook de voorstelling dat de vrouwen wit zijn en de mannen bruin bij Shakti en Shiva.
Beide kunnen zich dan verbinden en een kindje dragen, Horus.

En in de volksmond wordt ook bij ons nog verwezen naar "Janneke-maan". Is dat dan een jongen of een meisje?The work of an Initiate can be compared to that of nature. What does nature do? It speaks to us, sending us messages all the time; it does not use words, yet it speaks to us – the sun, stars, forests, lakes, oceans and mountains speak to us, constantly communicating something of their life, their secrets. These communications are recorded within us, but we are not conscious of them. Yet, it is thanks to them that little by little, our sensitivity is enriched, and our understanding improves. We do not know how this understanding comes about, but it does. This is also how Initiates speak to us: by means of the currents and rays they emit, the particles they give off. 


wat doet de nederwereld met je?

Een impuls van uit de nederwereld. ‘Onze waarde wordt niet herkend. Wij houden de mensen bezig: onderwerpen hen en vervloeken. Dat is onze troost. Wij zijn Oerleven. En we houden ons niet aan grenzen: dringen in, beïnvloeden voorbij de vrije wil en doen pijn. Wij zijn gedesillusioneerd.'

de giftige mens

let op wat de locale overheid doet met de bestrijding van insecten- en rupsenplagen. Wordt de overheid de tweede gifmengster? Niet toelaten in je eigen omgeving!!!

sitting outside in the hillgarden being inside

"What a difference! What a difference!
 Raise the blind, and see the world!
 If someone asks me to tell him what my religion is
 I raise my hossu and strike his mouth."
  
Chokei, 853 - 932 

krijgt chaos tijdelijk weer greep op orde?

"We see the same natural process throughout the universe: from chaos must emerge order, beauty and perfection. However, the exact opposite is currently happening in the art world. We look at a painting and wonder what it represents – a man, an animal, an object or a landscape – there is no longer any distinction; it is a return to chaos. Yet, nature’s intelligence always works towards differentiation and organization: a single cell divides and a few months later, a human being appears in all its richness and complexity. Must we now reverse course and become single-celled again? No, that would be a regression, but it is in this very direction that many artists, who are neither educated nor enlightened, would lead us." 

Omraam Mikhael Aivanhov

woensdag 27 mei 2020

weg met de Eenheid!

Wat is dat toch, dat streven naar Eenheid, gelijkheid?
Dat je aantreft in het spirituele om op te lossen in het geheel, het Ene, de Oceaan, het Grote Licht!

En in de industriële landbouw waar men ook één soort in grote hoeveelheden teelt en ‘on’kruiden worden bestreden
Of in grote menselijke productieprocessen….

En bij rechts extremen die willen één ras, één volk en het andere ras moet weg……

En in de machtspolitiek die wil één Europa, weg met de diversiteit van culturen……..

Wat is dat toch, dat toch?

Gelukkig is de grote Natuur voor Veelheid, verscheidenheid, Grootsheid
Aan planten, dieren, bacteriën, insecten, virussen, subtiele wezens, mensenrassen, lokale culturen, steeds aangepast aan de plaatselijke omstandigheden…….

En het is zeker De opgave in de nieuwe Aquarius tijd om met veelheid samen te leven met behoud van eigenheid, individualiteit…..

Veelkleurigheid, veel kleuren Licht

En buitengewoon jammer dat de homo/lesbo beweging de veelkleurige regenboogvlag heeft gekaapt….

dinsdag 26 mei 2020

Bron van vloeken, gewone of kettingvloek

In het subtiele van een mens kunnen de volgende herkomsten zijn van vloek fenomenen die vele uitwerkingen hebben:
-       Van jezelf
-       Van andere mensen uit dit leven
-       Van andere mensen uit ander leven
-       Van de planeet
-       Van de geestelijke wereld (boven, midden, neder of andere dimensie
-       Van plekken
-       Van subtiele werelden/wezens
-       Van buitenaardsen
-       Van collectief van groep of volk
Bv joodse ras tegen het Duitse of van een groep als vrijmetselaars of andere magische organisaties als vrijmetselaars als je geheimen prijsgeeft of uit de bond stapt.

Een lange reis van onderzoek 

maandag 25 mei 2020

Donatie voor weblog

donatie!


Welke waarde heeft Gaialogie weblog voor jou? Wil je ons supporten? Dat kan uiteraard! Met de ontvangen gift/donatie kunnen wij ervoor zorgen dat de blog van Gaialogie kan blijven bestaan.
Voor eventuele giften vooral m'n  verre lezers! zie:  https://www.gaialogie.nl/donaties/

Hoor graag van je!
Dick van den Dool

Chinese omgang van een individu met de dood: lezenswaardig

"In 1911 wordt aan de Oostenrijkse dichter Hugo von Hofmannsthal een waargebeurde geschiedenis verteld over een incident tijdens de opstand in 1900 in China van de nationalistische Bokserbeweging tegen de corrumperende invloed van de westerse mogendheden in hun land. In één oogopslag ziet de dichter de poëzie in dit verhaal, ziet dat voorbij de feiten een universele waarheid wordt onthuld over de betekenis van het leven en de kunst van het lezen. En hij noteert in zijn aantekeningen:

Tijdens het neerslaan van de Bokseropstand in China aan het begin van deze eeuw trof een Duits officier, aan het einde van een lange rij Chinezen die naar de guillotine werden gevoerd, een man die met grote aandacht een boek zat te lezen. De officier vraagt: ‘Wat leest u?’ De man kijkt op en vraagt verstoord: ‘Waarom stoort u mij?’ Waarop de officier zegt: ‘Hoe kunt u nu een boek lezen?’ En de man antwoordt: ‘Ik weet dat iedere regel die je leest winst betekent.’  "

Lezen en de kunst van het leven, Rob Riemen

Bron: https://nexus-instituut.nl/essay/lezen-en-de-kunst-van-het-leven/


Christus:“Vrees niet die het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. 
Vrees eerder hen die Zowel ziel als lichaam in het verderf kunnen storten."

Mattheus 10: 28

zondag 24 mei 2020

Het oude verstoren heeft gevolgen

In een webartikel van Save Irish Fairy Forts  van 22 mei 2020 wordt ingegaan op de doorwerking van het verstoren van eeuwenoude rituele  landschaps structuren door personen of organisaties.
Lees de webvertaling en interessant. In Ierland is een sterker ervaringsveld vanmensen als oude structuren uit de magische tijd worden verstoord het doorwerking heeft op de veroorzakers. Oorzaak gevolg zijn direct met elkaar verbonden.
Vooral archeologen kunnen last hebben van hun inbreuk graaf activiteiten, evenals eigenaren en schatzoekers. 
In de geomantie wordt niet voor niets gezegd dat subtiel overleg met een plek waar wat gepland is, een noodzaak is, daar alles doorleefd is! Zijn we hardleers en vergeten op wat voor planeet we leven?


"Er is nog steeds een sterke overtuiging in Ierland, dat iedereen die onze oude monumenten verstoort of schade toebrengt. De Aughrim Wedge Tomb, lokaal bekend als de Giant ' s Grave, wordt door sommigen gezegd, verantwoordelijk te zijn voor de val van een zakenrijk en faillissement van de rijkste man, Sean Quinn.
Zijn bedrijf kreeg toestemming om uitbreidingswerken op de hellingen van Slieve Rushen, waar het graf ongeveer 4000 jaar stond. In 1992 werd het graf archeologisch opgegraven, opgenomen en steen voor steen verplaatst naar het terrein van de voormalige Quinn Group, Slieve Russell hotel in het nabijgelegen Ballyconnell, County Cavan.
Sean Quinn wordt goed nagedacht en zeer gerespecteerd in zijn plaats en daarbuiten, voor al het goede werk en werkgelegenheid dat hij naar het gebied bracht, maar helaas voor hem resulteerde investeringen en zakelijke deals die hij in zijn faillissement van 2012
Sean en enkele van zijn kinderen werden door de rechtbank gesleept, en hebben een verschrikkelijke tijd doorgemaakt, andere mensen die verbonden zijn bedrijven hebben ook geleden. Sommigen zeggen dat er krachten zijn die we niet helemaal begrijpen achter deze loop van pech, wat de oorzaak ook is, hij en sommige van zijn familie hebben tijd doorgebracht in de gevangenis, en hij verloor een zakenrijk dat miljarden waard is.
Er zijn sommigen die zeggen dat het verplaatsen van dit prehistorische graf, de toorn van de Daoine Sidhe, de mensen van de heuvels of feeën zoals ze vaak genoemd worden, en uiteindelijk de oorzaak van zijn ondergang was.
Er zijn andere verhalen uit het verleden over mensen die aan de verkeerde kant van beschermende geesten staan. We schreven onlangs over de man die een gaatje groef voor een telegraafpaal in een fee ring, en zijn busje draaide op de exacte plek een paar dagen later, waardoor hij ernstig letsel opleverde.
Andere verhalen vertellen over een man die probeerde een hunebed op te blazen en vervloekt werd met een septische hand, terwijl de hunebed onbeschadigd bleven. In de jaren ' 1840 werd een werkman die een fee fort in Dooneeva aan het nivelleren was doodgeslagen, alleen om gered te worden door zijn vrouw die magie kende die de feeën verzochten. In 1892 vond Nihill een boer die de buitenmuur van een fee fort aan het slopen was, zijn vader getroffen met acute pijn, die alleen kon worden tegengehouden door de vernietiging van het monument te stoppen.
Een verhaal van een Clare landeigenaar die een grote steen probeerde te blazen op een monumentensite en in één oog verblind werd door stof van de explosie. Deze verhalen uit het verleden kwamen uit een tijd waarin meer mensen in de feeën geloofden, maar zijn er recentere verhalen over sprookjes wraak.
Anekdotische rekeningen die we hier hebben ontvangen, ontvoerden de ontvoering van Mr. Herrmann van Ferenka Annacotty Co. Limerick, en de uiteindelijke sluiting van de fabriek werd toegeschreven aan de stier dozing van een fee fort op de site. We kregen op de hoogte dat er een feeënboom is omgehakt op de Deloreaanse autosite ondanks de lokale bevolking die waarschuwden voor de gevolgen, en men zegt dat dat leidde tot het bedrijf kapot ging.
Evenzo werden voormalig minister van Milieu Dick Roche en collega ' s onderworpen aan een catalogus van pech en rampen nadat hij de oude Lismullen henge had gegeven tijdens de aanleg van een autosnelweg nabij de heuvel van Tara op te graven.
Kort daarna verloor minister Roche zijn baan, werd gedegradeerd en werd opgehouden door een gewapende bende in het Druïden Glen Hotel. De Chief Health and Safety Officier op het project raakte ernstig gewond door een vallende boom bij Rath Lugh, en de minister van Vervoer, Martin Cullen werd bijna uit een helikopter gezogen toen de deur eraf viel. Helaas verloor een van de arbeiders van het project zijn leven in tragische omstandigheden.
Toeval misschien, maar om aan de veilige kant te zijn, het is waarschijnlijk beter om niet met de feeën te rotzooien."

zaterdag 23 mei 2020

aanvulling natuurwezen naam

Van een lezer ontving ik nog een aanvulling op het vorige artikel over natuurwezen namen.

"In het uit het Duits vertaalde boek ‘In het Licht der Waarheid’, Graalsboodschap van Abd-ru-shin wordt uitgebreid ingegaan op de wezens, die zorgdragen voor de vormgeving van alles in de stoffelijke sferen van de schepping. Dat is hun arbeidsveld. Deze wezens worden daar met de – ook in het Duits nieuwe - term ‘kleine Wesenhaften’ aangeduid. Die term is in het Nederlands onvertaalbaar. Daarom wordt nu hetzelfde woord daarvoor ook in het Nederlands gebruikt. 

Ook nu nog zijn er mensen, die deze wezens kunnen zien en soms zelfs ook bewust in contact met hen staan. Zoals ook Dick van den Dool zelf. Deze wezens voeren de Hoge Wil van de Schepper uit, zij staan in Zijn dienst. Zij stammen uit de onderste in zichzelf nog beweeglijke scheppingssfeer. (De stoffelijke sferen in de schepping zijn niet in zichzelf beweeglijk.)  Zij zijn de uitvoerende en in stand houdende stuwkracht bij de ontwikkeling van de vormen."

F.F.

donderdag 21 mei 2020

Hoe worden de subtiele wezens genoemd in verschillende westerse culturen?

Steiner spreekt van elementaren en mijn leermeester heeft het over elementalen, omdat dat beter past bij de elementen en ik pas die term dan ook toe als het gaat om de 3D subtiele werelden.
Caitlín Matthews schreef daar onlangs een artikel over dat ik graag aanhaal:

The Hidden People’ is the name that the circumpolar people, the Sami, call the Faeries. It is a term that I also use, as it is the most respectful and neutral. The Hidden Ones have never liked being called by familiar or common names, and our ancestors were always very careful not to point to their dwellings or bring more attention to them. This kind of spoken respect is usually in very short supply today, where people go about calling them ‘fairies’ – which is often New Age speak for ‘a diminutive wish-fulfilling being,’ or the term ‘fay’ which brings to mind a stoned enchantress intent on spells or seduction.
That the Hidden People might have their own agenda, needs, and requirements may have passed some folk by, so it may be good to speak here of the protocols we need to observe: they are not much different from our own, but we need to meet them more formally and scrupulously, in the same way we would if we were engaging with a venerable person whom we deeply respected. This is generally a good guide to our own behaviour towards them. While we have become deeply informal with fellow humans, this same approach is not appreciated by the Hidden Ones. As you may gather, the first rule is respecting our neighbours: their places and boundaries should not be trespassed upon, built over, or polluted.
If they notice us and we them, then the rules of meeting are to formally acknowledge them with a kind greeting and enquiry after their good health, with a blessing, for we need to demonstrate our harmlessness and goodwill. If you want to show goodwill, then small offerings of food that you have personally made from the raw ingredients – biscuits, cakes, a drink you have brewed – offered in a clean bowl at a boundary point. This should be cleaned away and refreshed regularly, not left to rot.
If you enter into deeper territory, then you have to be even more careful: do not promise anything you cannot fulfil and upkeep forever – humans are known as faithless, treacherous beings to them. The kinds of ‘deals’ I have read some people talking about make my hair stand on end: the Hidden People are not yours to command, they are not going to bring you wealth, health and happiness just because you wish it; they are not going to become your faery lover and grant your sexual desires. The deeper you go into their world, the further you step from your own: some folk have traditionally become lost in time, while others – people I have known - have just lost their wits, drifting deeper into entanglements of their unsecured minds.
Any acquaintance with the Hidden Ones requires you to be utterly grounded, non-demanding, neutral, and careful. Just as you do not approach excitable animals like horses with lots of florid gesturing or with your body-field spiky with aggression, no more should you enter into the terrain of the Hidden Ones in such a manner. Make your prayer on the thresholds of their place, ‘I give greeting to the Hidden Ones who live within, I step carefully near their dwelling, I bring the harmlessness of a child in my heart. Peace be to all here.’
The Irish name for the Hidden Ones is the (older Irish, sidhe – pronounced shee, in both instances.) This means ‘the People of Peace.’ As the keepers of nature’s peace, the Hidden Ones deserve our respect; we must hold their places sacred to them. If you feel that you are able to enter into their peace without alarm, discord or offence, then you will pass without scathe through their realms, but never seek to disturb, disrupt, or speak badly of them. It is not a good idea!
Image: Helping to clear the Hidden People’s bridge in Iceland.


nb. In the New Forest we call them ,"The people who live under the ferns"

................................what is in a name......

nederlandse eigen taal in de tijd hoe is het veranderd?

Hoe klonk het Oudnederlands in elfde-eeuws  en daarvoor in Nederland?

Die geheimnisvollen unterirdischen Gänge im Süden Deutschlands

Im Süden Deutschlands gibt es ein unterirdisches System aus mehr als 700 Gängen, von denen niemand genau weiß, wer sie gegraben hat und zu welchem Zweck. TRAVELBOOK erzählt, wo sich die sogenannten „Erdställe“ befinden und was Forscher über sie wissen.
Von TRAVELBOOK | 15. Mai 2020, 05:25 Uhr
Dieses Foto zeigt einen Besucher in einem Erdstall in Schwandorf in Südbayern
Foto: riva Verlag/Armin Weigel/dpa/Corbis

Die unterirdischen Gänge verteilen sich über den gesamten Süden Deutschlands, aber auch in den Nachbarländern Österreich, Tschechien und Frankreich. Ihre Eingänge befinden sich an den verschiedensten Stellen: mal auf Friedhöfen, mal in Kirchen und unter Bauernhöfen, manchmal sogar mitten im Wald oder auf dem freien Feld.
Wie der US-Autor Daniel Smith in seinem Buch „Die 100 geheimsten Orte der Welt“ schreibt, wurden die Gänge erstmals im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert von einem Benediktiner-Pater erforscht. Angelegt wurden sie demnach vermutlich zwischen 1000 und 1300 n. Chr., also im Hochmittelalter.
„Die Gänge sind unterschiedlich hoch und breit. Manche sind so eng, dass man nur auf allen Vieren hindurchschlüpfen kann, andere dagegen relativ breit und über 100 Meter lang“, schreibt Smith. In manchen Kammern seien Mühlsteine, Pflugscharen, Reste von Türen und Baumaterialien gefunden worden. Jegliche Lichtquellen fehlten, auch gebe es keinerlei Hinweise auf menschliche oder tierische Fäkalien oder auf Lebensmittelvorräte.

Diese Karte zeigt das Verbreitungsgebiet der Erdställe. In Deutschland finden sich die meisten der Gänge im südöstlichen Bayern.
Foto: riva Verlag / SIAG Secure Infostore Ltd. Switzerland
Wozu dienten die „Erdställe“?Darüber kann nur gemutmaßt werden, da sie urkundlich kaum erwähnt wurden. „Unser heutiger Wissensstand reicht nicht aus, um die ursprüngliche Funktion der Erdställe zu entschlüsseln“, schreibt der im bayerischen Neukirchen-Balbini ansässige Arbeitskreis für Erdstallforschung e. V., der sich mit der Untersuchung der unterirdischen Gänge befasst.

Allerdings gebe es unterschiedliche Deutungsversuche von Forschern zu den rätselhaften Anlagen: „Die einen gehen davon aus, dass Erdställe als Zweckbauten angelegt wurden, also beispielsweise als Zufluchtsstätten, Verstecke oder Vorratsräume dereinst einer profanen Nutzung dienten. Andere Theorien nehmen hingegen an, dass diese unterirdischen Bauwerken als Kultstätten oder Sakralbauten im Zusammenhang mit vorchristlichen Ritualen oder aber hochmittelalterlichen Jenseitsvorstellungen geschaffen worden sind.“
Woher kommt der Name „Erdstall“?Der Name „Stall“ ist etwas irreführend, weil er heutzutage hauptsächlich als Bezeichnung für Gebäude zur Tierhaltung verwendet wird. Laut dem Arbeitskreis für Erdstallforschung hatte das Wort ursprünglich eine allgemeinere Bedeutung, etwa im Sinne von „Stelle, Standort oder Stätte“. „Erdställe sind demzufolge Stätten bzw. Räume, die in den Erdboden gegraben oder sogar aus dem anstehenden Gestein gemeißelt worden sind“, so der Arbeitskreis.
In Bayern ist daneben auch die Bezeichnung „Schratzelloch“ verbreitet, da die unterirdischen Gänge dem Volksglauben nach von Zwergen (auch Schraten, Schratzeln, Razeln oder Schranzen genannt) gegraben wurden.
 Wo man „Erdställe“ besuchen kann
Es gibt zwei Orte, an denen man einen Einblick in die rätselhafte Welt der Erdställe bekommen kann: Zum einen in Arnschwang in Südbayern nahe der tschechischen Grenze sowie bei der sogenannten Rabmühle in Stamsried, ebenfalls im Süden Bayerns. Da sich beide Orte in Privatbesitz befinden, ist eine Führung nur per E-Mail (info@erdstall.de) über den Arbeitskreis für Erdstallforschung möglich. Diese informiert Interessenten anschließend über die genaue Lage und die benötigte Ausrüstung für einen Besuch.
Eine Vielzahl anderer Erdställe ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr begehbar, da das Oberflächenmaterial sehr instabil ist. Viele der Gangsysteme sind den Forschern zufolge zudem in den letzten Jahrzehnten bei Baumaßnahmen zerstört worden, wobei „zahllose wichtige Informationen für immer verloren gegangen“ seien, die für die Lösung des Rätsels unerlässlich seien.
Diesen und 99 weitere spannende Orte finden Sie im Buch „Die 100 geheimsten Orte der Welt“ von Daniel Smith, erschienen am 12. Mai 2020 im riva Verlag, 19,99 Euro.


noot: deze week bezoek ik met officials m'n grotpartij die ik jaren geleden gekocht heb. Hoogstwaarschijnlijk behoorde de grot met een erdtstal toe aan de heren van Schirnding die het gebruikten in jaren van oorlog om van de ene zijde van de berg in de andere te komen.
Hoge bomen op de berg zorgen voor instabiliteit en ik wil dat enkele grote exemplaren weg gaan om dit cultuurhistorisch monument te behouden voor het nageslacht.

waar is nog onze Waardigheid?


De witte man van de Schneeberg

Bergen hebben zo hun eigen subtiele kwaliteiten, zoals de Schneeberg in het Fichtelgebirge in het noordoosten van Beieren. Deze streek wordt ook wel het Beierse Siberië genoemd.

Afgelopen zondag was ik weer op pelgrimage naar de Schneeberg en ben dan een hele dag onderweg. Mijn wekelijkse spirituele en subtiele uitje in de 3D en hogere  subtiele werelden.
Het is een reinigingstocht en vele ontmoetingen in het subtiele. 

Nu manifesteerde de berg apu, bergeest zich op een heel bijzondere wijze.
Ik was namelijk eerst de bossfeer aan het reinigen.  Het aether gehalte was laag op een schaal van 0 – 100; 40%. In de aarde en lucht is voldoende aether maar niet in de bossfeer dat door satellieten straling wordt opgegeten. Tijd voor actie en vind een afvoerpunt waar die staling naar toe kan en de aarde het opeet.  Wezens komen er die de straling energie opeten in de bovenste bos zone en de bossfeer klaart gelijk op.
Plots zie ik rechtsachter me een witte verschijning: een druïde met lange haren en een lang kleed begeleidt door twee witte wolven. Het zegt: je brengt het Licht weer terug. Laat eerst de angstwezens rond je heen los.  Kom we gaan samen op pad en ik volg de wolvensjamaan.
Jij bent ook een sjamaan geweest, echter niet hier zegt de witte verschijning.  Op de Luisenburg was je meer een toezichthouder. Daar kwamen wel grote sjamanen op doorreis. Die heb ik wel ontmoet in de geest. Ik ben de grote sjamaan van de Schneeberg en ik woon hier al meer dan 10.000 jaar en af en toe in een lichaam als dat nodig is.  Het punt waar je naar toe gaat is één van m’n contactpunten, waar ik ze onderwees.  Nu ben jij aan de beurt! Je wilt toch graag wat leren, zegt hij lachend. Je hebt de bossfeer bekrachtigd en ze zijn je dankbaar.
Ik kijk naar de twee wolven bij hem. De ene is een mannetje en de ander een vrouwtje.  Opeens staat hij stil en haalt verschillende blokkades weg bij m’n voorhoofd.

De subtiel berg
We komen bij een kleine open plek en de lichte man maakt een gebaar met zijn arm en uit het aardoppervlak komen twee grote draken vrij. Op één gaat hij zitten en vliegt weg. Ik moet hem volgen op de andere draak, doch ik blijf op de plek en reis met de geest mee. We bezoeken de subtiele Schneeberg: een wit landschap en kristalhelder.  Hij bezoekt zijn hoogste punt boven de wolken waar hij woont. Op de top wijst hij naar Schirnding waar ik een kristalstructuur zie. 
Dit is dus zijn leefgebied. Kilometers hoger dan de huidige berg. Eens was dit gebied zo hoog als de Himalaya ’s dat door erosie in miljoenen jaren is afgesleten. Het lijkt wel of die oorspronkelijke hoogte nu nog in de subtiliteit is.  Ik moet nu weer alleen verder.

Als ik verder ga naar m’n persoonlijke heiligdom is het even zoeken. Ze willen absoluut niet dat ik foto’s van de plek maak.
In de geest sta ik nog in contact met de witte druïde die omhoog wijst en ik zie een grote bergfee. “Ik heb nog nooit met een mens gesproken. Dat deed men niet” zegt dit luchtwater wezen. Voorheen hadden mensen alleen contact met dans en muziek, de euritmie van de tijd.
 “Ik ben de laagste orde van de hele hierarchie” vervolgd de grote fee en zie een omgekeerde piramide waar zij in de kleine punt zit. Erboven is een kristal als resonantie van de ondergrond.

Ga tegen een rotswand zitten en zie plots dat een zestal donker voordoende druïden gaan zitten in een halve maanvorm. “Wij wonen hier al eeuwen en dragen zorg voor deze belangrijke plek. Toen je het apparaat plaatste werd het opeens stiller wat we uit de oude tijd kennen. Ook in de nacht is het rustiger.”
Een vriend van me heeft een apparaat ontwikkeld tegen de 5G straling en dat zijn we ook hier aan het uitproberen. Deze Tálotos heeft een grote uitwerking in het subtiele waar de sferen zeer van profiteren door meer aethergehalte die de lagere sferen wegdrijven in het elementaire.


Nature first!


Duurzame Natuursteenmuren bouw


Al jaren ben ik in de warme tijd van het jaar veldmuren aan het maken. De reden is het hoogteverschil daar ik in een helling woon. Dit jaar staan enkele muurrestanten op de agenda zoals deze. Op de hoek komt nog een kopstuk van een piramidesteen van meer dan 150 kg. en in een lager deel bouw ik een bakoven van een elders afgebroken bakkersoven. Alles hergebruik.  

Dus heb je zin mee te bouwen, altijd welkom. Stenen genoeg zeker 100 ton….dus ga er maar aan staan..

dinsdag 12 mei 2020

Ben toch meer geestelijke dan ik dacht!

Gisterenavond besloot ik de hoofdschakelaar van de slaapverdieping eens uit te zetten. In de technische geomantie is het een bekend gegevens dat elektrische installaties belastend kunnen werken en heb in het verleden ook menig huis onderzocht.
 Ik behoor niet tot de elektromagnetisch hoog gevoelige doch de uitschakeling had wel als positief effect dat ik een uur eerder wakker was en uitgerust.

Een droom hield me op de vroege morgenuren bezig. De strekking was dat ik in een traditionele Turkse gemeenschap was die een andere logica kennen dan de westerse manier van denken. Ik reisde bijvoorbeeld met de fiets, zei met auto’s en mijn adviezen pasten niet in hun denkwijze. Toen de imam kwam mocht ik me niet met zijn ‘kudde’ bemoeien daar hij de geestelijke leider is.  Als afleiding kleurde ik labyrintachtige structuren in en dat mocht. Op het eind bedankte ik hen van de gastvrijheid en brachten ze me weg. Dat was de droom.

Meer dan twintig jaar geleden was ik dromen therapeut en had zelf een droomlijn voor uitleg. Mijn zienswijze van dromen is gelukkig wel veranderd en nu zie ik deze gebeurtenis in de nanacht als dat ik deel heb genomen aan een lokaal Turks informatieveld. Nu wil het geval dat hoger op de berg naast me precies aan de noordzijde een moskee staan waar steeds wisselende imams wonen. Daar is weer een ander gekomen, die intermenselijk contact vriendelijk is maar zijn vrouw weer niet doch ze spreken geen woord Duits.
Heb in het verleden veel last gehad van de islamitische geestelijke werelden -yins- die daar werden neergezet en heb bij me al heel wat ‘haakjes’ vrij gemaakt.  Maar goed, nu was het onderwerp dat hun menselijk informatieveld buiten hun plekterritorium dwaalt en boven m’n hof komt en ik in de nacht daar eens op bezoek ga.  Interessant is vooral de interactie met de geestelijke.

Door opvoeding word je eigen gemaakt aan het lokale menselijke informatieveld.
Ik als Nederlander ben aangepast aan het Hollandse. Zo’n menselijk veld heeft een apart bewustzijn met eigenaardigheden die je subtiel energetisch kunt karakteriseren. Zo is het Nederlandse heel open in het emotionele (water aspect) en in het denkveld (lucht aspect), geheel anders dan het Duitse met meer gerichtheid in het aardse en vurige. In het verleden constateerde ik op reizen in Australië en Nieuw-Zeeland dat recente westelijke christelijke indringer culturen nu niet mijn voorkeursveld is en meer naar langere verzelfstandige cultuurfase culturen. Ik voelde me gewoon in dat verre prille witte westerse menselijke veld niet thuis met ondermeer haar grofheid en minder verfijndheid. In het Westen is door eeuwenlange bijschaving een redelijk bijgeschaafd menselijk veld ontstaan waar we best trots op mogen zijn ondanks de vele donkere randjes. Nu heeft het Westen de opdracht om zich te verzoenen met alle kleuren van deze planeet, misschien wel een taak te groot in de prille Aquariustijd.

Realiseer me dat er verschillende typen geestelijken zijn, die ik ook in m’n eigen zielepad herken. Bijvoorbeeld zij die een territoriale geestelijke kudde hebben (dominee, imam, sjamaan, priester e.d.), natuur heiligdom beheerders in de oude tijden, missionaris die rondtrekken of delen/opleggen/koloniseren, zij die geestelijkheid doorgeven via opleiding van de traditie en de grote Geestelijke vernieuwers van iedere tijd, waarbij ik in dit leven Osho toe reken die ik nog heb mogen ontmoeten in m’n therapeutische fase. En tot slot niet te vergeten de ‘stille geestelijken’ die in de stilte het eigentijdse neer gaan zetten en dat zijn er in deze tijd heel, heel veel, vooral de nieuwe generaties!

In de droom kon ik dus niet goed opschieten met de lokale imam die in feite van de Turkse machthebbers een missionaire opdracht heeft om in een vreemd religieus -christelijk veld- zijn kudde Turks te beheren.  Deze spiegeling herkende ik nu daar dat in m’n ziele verleden het indringend missioneren ook een bekend taakveld van me geweest is, naast de andere die ik in me herken. Missioneren was in christelijke tijd ook het letterlijk uitschakelen van andere geestelijken.

Eigenlijk ben ik dus meer geestelijke dan ik me realiseer en heb in dit leven ook wel weer ingedrongen in de christelijke cultuur met m’n new-age activiteiten en gaialogie in de Hollandse bijbelbelt regio’s.  Nu zit ik in de zeer op zichzelf gerichte Duitse collectieve traditie waar nog wat oude haakjes zijn te verwerken. Met m’n buurman imam ben ik een indringer en bewoon een heel geestelijk veld. Het gebouw naast me wordt klaar gemaakt voor vaste bewoning van een andere geestelijke, een man die een gemeente heeft gehad en nu docent in het Berlijnse onderwijs.  Meer een schriftgeleerde dan zelfkenner. Het is dus een Onder Onsje hier en weer een spiegel

Nu zit ik meer in de fase van innerlijke verdieping en geestelijkheid is meer het pad van Zelfherkenning los van uiterlijk geloof en als voorbereiding op de volgende levensfasen. De reis in het Geheel stopt immers niet!