dinsdag 31 mei 2016

goden speren en gebruik door de Macht

Ik was vorige week in Neurenberg met de familie op bezoek aan de dierentuin.
Het thema dat onderweg op kwam was de magische lans die in de sferen boven de stad hangt.  Zwart magisch kan die energie gebruikt worden  door mensen die daar mee om willen gaan, bijvoorbeeld zwarte magiërs, die daar dan special naar op zoek gaan. De tegenpool, de lichtzoekers zoeken de ‘hemel op aarde-punten- voor hun lichtwerk.
“Goden-speren” uit de ruimte is geen nieuw fenomeen doch zo oud als de Aarde. De sfeerspeer in Neurenberg duidt op een mislukte bevruchting in de 14e/15e eeuw.  Deze subtiele lans was afkomstig uit een zwart gat in de ruimte.
In de laatste W.O. hebben de Nazi’s deze energie weer misbruikt.
Een ander opmerkelijk gegeven is dat de afvallagen in e ondergrond bijna ondoorgrondelijk sterk zijn/

Heilige lansen en hun occulte waarden
Er zijn overigens meerdere heilige lansen te vinden in de wereld. Rome, Krakau en Etschmiadzin (Armenië) claimen er allemaal een te bezitten.
De lans in Wenen lijkt echter het meest authentiek. Zijn historie gaat het verst terug en is te traceren tot aan Constantijn De Grote die in de vierde eeuw na Christus als eerste Romeinse keizer het Christendom omarmde.  Van de lans wordt verteld dat de Romeinse soldaat Longius Jezus aan het kruis in de zij heeft gestoken.
Later zou de speer gezien zijn in de Heilig Graf kerk van Jeruzalem en rond 570 na Christus door pelgrim Sint Antonius van Piacenza in de Basiliek van de berg Zion (Jeruzalem). Daarna kwam de speer o.a. in handen van koning Alaric (Visigothen), keizer Theodosius van Rome, Atilla de Hun en de eerder genoemde Karel Martel en Karel De Grote. Zelfs Napoleon zou gepoogd hebben de lans in bezit te krijgen tijdens de slag bij Austerlitz, maar toen was de speer al in veiligheid gebracht door zijn tegenstanders
Karel de Grote zou zo’n 50 veldslagen winnend hebben afgesloten dankzij de speer;
Karel Martel zou in 732 met het kleinood Europa gered hebben van de Arabieren
Frederik Barbarossa zou dankzij de speer zeer succesvol zijn geweest totdat hij het wapen liet vallen tijdens het oversteken van een rivier. Karel De Grote zou overigens op dezelfde manier zijn omgekomen als Barbarossa, ook ‘dankzij’ het verlies van de speer in een rivier.Hitler en de lans
Toen Adolf Hitler in 1912 het Hofburg Museum in Wenen bezocht, raakte hij volkomen gehypnotiseerd door het wapen. Doctor Walter Stein vergezelde die dag de latere führer en vertelde dat Hitler in een zodanig diepe trance verkeerde dat hij de wereld om hem heen volledig uit het oog verloor.
Hitler zelf zei het volgende over zijn eerste bezoek aan de Weense Schatzkammer: “Ik stond voor langere tijd naar de Heilige Speer te staren. Ik was me niet bewust van anderen. Het leek of het voorwerp een innerlijke kracht had. Het voelde of ik het voorwerp in een eerder stadium van de geschiedenis had vastgehouden. Alsof ik de gelukkige was die de speer in vroegere tijden bezeten had. Het was net alsof ik degene was die hem had uitgeroepen tot mijn persoonlijke talisman van de kracht. Het leek alsof ik degene was die het lot van de wereld in handen had….”Tijdens de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland in 1938 haalde Hitler op13 oktober 1938 per gepantserde trein als eerste de Heilige Speer uit het Weense Hofburg paleis en nam hem mee naar nazi-partij-stad Neurenberg waar het werd bewaard in de kathedraal.
Toen Duitsland zwaar onder geallieerd vuur kwam te liggen, werd de lans naar een bomvrije schuilkelder gebracht.
Op de laatste april-dag van 1945 kregen de Amerikaanse strijdkrachten de speer in handen. Toeval of niet, maar ongeveer een uur later stierf Reichführer Adolf Hitler in een bunker in Berlijn. De legende wil dat de eigenaar van de speer zijn kracht bij verlies kwijt raakt. 
De speer is weer teruggebracht naar Wenen, waar het te zien is.
Bron;
http://www.historien.nl


zondag 29 mei 2016

Goldwaschstein

Im Gregnitztal liegt unten beim Grunlasmühle in Ort Grunlasmühle in Brand ein Platte Stein genannt dem Goldwaschstein im Flussbett, 400 m Nördlich von der ehemalige Mühle.

Am Schild steht der Sage nach haben hier die Venediger Gold gewaschen.  Nicht so glaubwurdig da und als es so war ein Secundaires Gebrauch. Es ist bisher die einigste Schussel Stein die ich gesehen haben in ein Fluss um der Fluss zu ehren. Ich schatze das es gemacht ist in 2e Jahrhundert A.D.

vrijdag 27 mei 2016

mantichora

Het graf & het fabeldier | De mantichora in Tel Maresha (Marisa, Israël)

Blog - 26-05-2016

De mantichoor of mantic(h)ora is een gruwelijk fabeldier dat ergens in de vierde eeuw vC zijn 'leven' begon. Aristoteles beschreef de mantichora als een dier met een rood leeuwenlijf en een mensengezicht met blauwe ogen, maar in de bek wel drie rijen tanden en zijn staart lijkt op die van een schorpioen waarmee hij dodelijke pijlen kan afschieten. Hij kan snel rennen, zijn geluid is een soort mengeling van panfluit en trompet.... en hij is dol op mensenvlees. Ruim een eeuw na Aristoteles werd hij afgebeeld in de graftombe van Marisa (Israël).
Marisa of Tel Maresha was met name in de eerste eeuwen vóór onze jaartelling een belangrijke stad. Eén van de inwoners was Apollophanes, zoon van Sesmaios. Hij was een aimabel en goedhartig man (tenminste dat zei hij zelf) en stond ruim dertig jaar aan het hoofd van de Phoenicische inwoners van de stad. Toen hij rond 200 vC overleed was hij 74 jaar oud. Hij moet ook een rijk man geweest zijn, want zijn in de rotsbodem uitgehakt familiegraf is groot en fraai beschilderd. Het familiegraf werd in 1902 ontdekt, maar het was toen al geplunderd en niet lang na de ontdekking werden de schilderingen moedwillig zwaar beschadigd. Bij de restauratie in de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft men op gipsplaten vóór de oorspronkelijke, beschadigde muren de hellenistische schilderingen op ware grootte – bewaard gebleven in schetsen en enkele foto's – weer aangebracht. Zo krijg je dus nu het graf te zien zoals het er 2200 jaren geleden moet hebben uitgezien, toen Apollophanes hier werd bijgezet en in het Grieks zijn grafopschrift werd aangebracht. Op de beide lange muren van de grafkamer is een grootse jachtpartij op exotische dieren verbeeld: olifant, lynx, giraffe, griffioen, neushoorn, cobra, wilde buffel, een wilde ezel én een mantichora  inclusief weelderige baard en snor ..... Deze jachtpartij vond plaats inAithiopia (opschrift), zoals men Soedan en het noorden van Ethiopië in de oudheid noemde. Ruim tweeduizend jaar geleden stelde men zich zó die mantichora voor.
De tweede-eeuwse reiziger Pausanias had zo zijn twijfels. Hij dacht dat het gewoon om een tijger ging en dat de Indiërs er een fantastisch dier van gemaakt hadden"omdat ze bang zijn voor dat beest". Ondanks deze terechte kritische noot, bleef men in oudheid en middeleeuwen geloven dat de angstaanjagende mantichora écht bestond. Soms gaf men het dier zelfs nog vleugels!
Jacob van Maerlant schreef in zijn Het boek der natuur (ca 1266): "De mantichora is volgens Plinius en Solinus een echt monster; hij heeft het gezicht van een mens, maar met gele ogen en rood haar, en ziet er verder bijna helemaal uit als een leeuw. Zijn staart eindigt in een vlijmscherpe punt en zijn stemgeluid heeft de aangename klank van een blaasinstrument. Er is niets waar de mantichora meer van houdt dan van mensenvlees. Hij kan zich snel als de wind voortbewegen en zijn gebit bestaat uit een driedubbele rij tanden".
Een paar jaar later werd in het Franse Rouen een kathedraalingang fraai versierd met o.a. fabeldieren, wellicht dat ook de mantichora daar werd afgebeeld. De mantichora werd in middeleeuwse bestiaria gezien als symbool voor de duivel die mensenzielen opeet. Later stond hij ook voor een tiran of een verrader.
Pas vanaf de zeventiende eeuw werd de mantichora langzaam maar zeker definitief naar het rijk der fabelen verwezen.
Heeft Pausanias gelijk dat de tijger aan de basis stond van de mantichora of Midas Dekkers die veronderstelt dat gevonden haaientanden de inspiratie waren? Ach, we zullen er nooit achter komen. In ieder geval is de mantichora na zo'n tweeduizend jaar "uitgestorven"!
Annet van Wiechen
beeld & tekst © conens & van wiechen

Terroristen ziel ervaren; bezin eer je begint

Dit jaar werd in de lokale kindergarten een jongentje van  Tunesische ouders begeleid door een vaste begeleider. De jongen had ernstige gedrag storingen en zijn omgang met zichzelf en anderen werd streng begeleid.
Als ik zo keek was dit kind bezet door een terroristen ziel die een Arabische  zelfmoord aanslag had gepleegd. Het was niet zo moeilijk deze geest van dit kind te bevrijden maar weggaand werd het achtervolgd door honderden demonen. Nu is bekend dat als je het leven van iemand ongevraagd neemt, het slachtoffer wraakgevoelens heeft en blijft hangen bij de dader. Dat kan tot heel lang bij de dader in opvolgende incarnaties doorwerken.  Dit kind is nog niet hersteld want er zat nog meer bij.

We dienen ons te realiseren dat al die aanslagdoden of het de agressor is of het slachtoffer weer zeer snel kunnen incarneren en niet in die beloofde Arabische hemel komen. Datzelfde heeft plaatsgevonden na de 2e WO waarbij de terugkomst kans zeer hoog was en het leek alsof je omgeven was door geïncarneerde daders en slachtoffers.

donderdag 26 mei 2016

welkom

De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn.
Arabisch geestelijke en stichter van het bahá'í-geloof. 1817-1892


                                                        Arnold_Böcklin, Odysseus by the Sea


            Location:

heersende tijden

Dzjengis Khan (1162 - 18 augustus 1227) was een Turks-Mongools heerser (kan, chan of khan) en veroveraar.   Volgens een legende staat op zijn graf
„Als ik nog in leven was, zouden de mensen niet blij zijn.”

De Russische heerser Poetin is m.i. niet de incarnatie van deze Khan maar een naast staande strijder. In elk geval heeft Poetin veroveringszucht net als de Turkse heerser Erdogan.  Hij is m.i.  de incarnatie van de sultan sultan Süleyman I,  de Prachtlievende, die in 1683 Wenen heeft trachten in te nemen.

Welke richting Poetin gaan wil; naar het westen, oosten of zuiden of alle richtingen?

Omgeven aan de oostflank door Rusland en aan de zuidoostkant door Turkije kan in de nabije toekomst spannend worden in Europa. Welke oud Europese heerser strijder neemt het tegenroer?