woensdag 25 mei 2016

tefelberg in het Gooi in discussie

"Dank voor uw reactie .[zie onder]

U heeft goed uw best gedaan de kern van het betoog te omzeilen.
Dat is verder aan u.

Het lijkt me aan de orde, om het eertijds ingebrachte watervat
er eens uit te halen.
Dat zou de Tafel-of Zonneberg heel goed doen.

Verder worden de zorgpunten bewust anders geinterpreteerd
dan  beschreven; vlakbij de tafel- of Zonneberg staat immers
al jarenlang het  bekende Tafelberg-Restaurant.

Als de trap  naar die kant verhuist wordt dat  wel degelijk een eenheid,
hetgeen vanuit uw  toeristisch-recreatieve oogmerk de bedoeling
blijkt te zijn. 

De erosieplekken  behoeven  al veel langer verzorging .

Waar u het heeft over een zit- en rustobject, hadden de media
door welke de informatie is overgebracht, het over een zit-en speelobject.
Dat is nogal een gradatieverschil.


Inmiddels zijn er een aantal bezwaarschriften ingediend.
We wachten rustig af.

Hopende u naar genoegen te hebben geinformeerd
verblijven we,
met vriendelijke groet en hoogachting,
heer en mevrouw A. en P. Bergering"
Goois Natuurreservaat schreef op 24-5-2016 14:48:

Geachte heer/mevrouw,
Ik heb uw reactie ontvangen over ons herstelproject voor het Uitkijkpunt Tafelberg.
Uw vraagt ons er voor zorg te dragen dat de Tafelberg bescherming en rust krijgt zodat het geen toeristische trekpleister of een uitspanning met restaurant wordt.
Graag geef ik u een nadere toelichting op het plan en ga daarna in op uw zorgen.
Het is bekend dat de Tafelberg al eeuwen lang een zekere aantrekkingskracht heeft op bezoekers. Daar zijn ook duidelijk aanwijzingen voor getuige;
a.      oude tekeningen van Jacob Cats, te zien in het Rijksmuseum te Amsterdam,
b.      aanduidingen op de oudste kaarten van het Gooi en
c.      de vele prentbiefkaarten van de diverse uitkijktorens en oriëntatie-wijzers die op de Tafelberg aanwezig zijn geweest.
Deze toeristisch-recreatieve betekenis is nog steeds actueel. We willen, net als u, zo min mogelijk geweld doen aan de berg zelf, en hem beter in richten om het recreatieve gebruik dat er is - en naar verwachting zal blijven – in goede banen te leiden. Hiervoor is het nodig de trap te vernieuwen en aan de heidezijde te situeren, het hekwerk op de top te verbeteren alsmede de helling aan te vullen waar er slijtage is opgetreden. Omdat de Tafelberg het hoogste punt van het Gooi is (gemeten op maaiveld in NAP boven zeeniveau), wordt een zit- en rustobject aangebracht. Deze wordt van baksteen en Cortenstaal. Er komen ook twee informatiepanelen waarop de geschiedenis en betekenis van de berg door de eeuwen heen wordt verteld. Op de helling en in de omgeving zullen enkele bomen moeten wijken om de berg beter zichtbaar te maken en enig doorzicht naar het heidelandschap te bieden.
Bij deze herinrichting is ook in ogenschouw genomen dat de berg omstreeks 1920 al eens helemaal op de schop is gegaan toen een betonnen watervat in de berg is ondergebracht als onderdeel van de eerste waterleiding van Blaricum. Dit watervat, dat diende voor de opbouw van waterdruk in de waterleiding, is nog steeds in de berg aanwezig.
Ten aanzien van uw wens van bescherming en rust, kan ik het volgende aangeven. De berg wordt wel opnieuw ingericht maar het grondlichaam van de berg wordt zo min mogelijk aangetast en zo goed mogelijk aangevuld. De nieuwe trap en hekwerken zorgen ervoor dat de helling beschermd wordt tegen overmatige betreding. De berg blijft goed herkenbaar in het landschap aanwezig.
Wij verwachten overigens niet dat het zal leiden tot extreme verhoging van het aantal bezoekers als we dat vergelijken met het huidige gebruik. Uw uitgesproken zorgpunt dat er een uitspanning of restaurant op deze plek komt, kunnen we ontzenuwen. Daarvan is geen sprake.
Ik hoop u voor dit moment voldoende informatie te hebben verstrekt.
Met vriendelijke groeten,
Edwin van Oevelen - Hoofd communicatie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten