donderdag 29 november 2012

wordt weer een eigentijdse bodhisattva

In de oude Zenboeddhistische tradities kende men de vier grote Bodhisattva geloften: Shu jo mu hen sei gan do
Bon no mu jin sei gan dan
Ho mon mu ryo sei gan gaku
Butsu do mu jo sei gan jo. In het Engels: “Sentient beings are numberless; I vow to save them all.
Desires are inexhaustible; I vow to end them all.
The Dharma Gates are infinite; I vow to enter them all.
The Buddha Way is unexcelled; I vow to attain it completely.”
De Zen meester Sent-ts’an, ca 700C.E. heeft eens gezegd: If you want the truth to stand clear before you, never be for or against. The struggle between “for” and “against” is the mind’s worst disease”. Vanmorgen hoorde ik in TED Talks de psycholoog Jonathan Haidt spreken over de morale matrix van onze aangeboren hersenenvastigheid bestaande uit de aspecten: “harm/care, fairness/reciprocity, ingroup/loyaliteit, purity/sanctity”. In de politieke moraal zijn het vooral de laatste twee punten die veel strijd geven terwijl over de eerste drie punten in liberaal/linkse, conservatieve en midden politiek veel overeenstemming is. Het groepsgebeuren waarin we ons bewegen neigt historisch weer steeds om ons af te zetten tegen andere groepen en vooral de waarheid geweld aan te doen. Jonathans advies is om uit deze vijf vastgelegde hersenspinsels te komen en te streven naar waarheid en openheid i.p.v. afgeslotenheid Een sociale, intellectule en spirituele openheid vereist m.i. wel een nieuwsgrierigheid en om voorbij het morele oordeel te staan. De oude oosterse religies geven goede hints. Eigenlijk is het vooral een pleidooi om werkelijk te ontmoeten het medeschepselijke, niet alleen de mens maar vooral al dat gene dat ons materieel en subtiel omgeeft.

maandag 26 november 2012

Laten we de doden zo met rust; ze verdienen beter!

Hoe staat het met de subtiliteit van een begraafplaat? Afgelopen zaterdag waren we op pad in Laren en Muiderberg. Sint Jansberg Naarden Energiepunt
Centrumpunten zijn in de geomantie heel bekend met van vele zijden daarheen lopende energiebanen. Als een ster of spin in het web van het centrum lopen energielijnen naar buiten en binnen. Sint Jansberg is zo’n een oud verzamelpunt waar de doden naar toe reisden voor hun verdere reis in het leven na de dood. Zo reisden ze in de Germaanse tijd de aarde in, naar het lichtpunt aldaar. De energielijnen kunnen in de loop van de tijd veranderen in aantal. In de christelijke tijd had men de neiging ze te manipuleren in richting en aantal. Wat er van over is zijn de nog bekende doodswegen
Het mooie van de Sint Jansberg is dat ze nog zichtbaar zijn op oude kaarten en nog in het landschap van nu zijn te herkennen. Van de zeven doodswegen is alleen nr. 5 en 6 nog wat subtiel actief. De meest actieve is doodsweg nr. 5. Deze loopt grotendeels onder de aarde en bovengronds stroomt het van het kerkhof af. Het is nu meer een afvoerbaan van subtiel afval geworden. Ondergronds stroomt het nog naar het kerkhof toe. Toen deze baan nog actief werd gebruikt in de periode van 3/400 BC tot 8/900 AD lag de energielijn half in de aarde en half boven de aarde en werd het gebruikt als materiële weg in de Germaanse traditie. Daarvoor was het alleen een subtiele energiebaan die grotendeels boven de aarde lag. Je ziet dus net als bij vele energiebanen een verandering van materieel en subtiel gebruikt in de loop van de tijd. De grote Sintjansberg begraafplaats Deze zeer oude begraafplaats bestaat nu uit een algemeen deel en een op een heuveltje gelegen katholiek deel. Op het door bomen omgeven katholieke deel van de begraafplaats staat een neogotisch kapelletje met een beeld van Sint Jan ernaast. Hier stond tot 1586 de oude Sint Janskerk. Aan de oostzijde van de begraafplaats leven nog de oude sferen in volle glorie. Ook hier tref je weer aan dat de godinnensfeer bovengrond is gekomen i.p.v. in de aarde. De godin zei hier tegen me: “pas op voor de doden, want ze willen je bezetten.”De begraafplaats heeft een heel specifieke energetica. Was het vanouds een groot doorgangspunt, de aarde3 in en naar boven, nu is deze functie niet meer ter plaatse maar betreft het de omgevingspunten, de zogenaamde satellietpunten. Het oude doorgangspunt op de begraafplaats is geheel verstoord. Op aardenivo en deels in de aarde vormt het een afgesloten ei waarin de achtergebleven zielen als in een hel opgesloten zitten. In de aarde is een rijk van demonen die de zielen als het ware als slaaf gebruiken en ‘opeten. Dieper in de aarde is de lichtsfeer nog aanwezig met haar hogere wezens maar afgesloten van boven. Naar boven toe heb je eerst een hellepoort van het dodenrijk vervolgens de doodsengel met daarboven een onderwereld van duivels. Het oude doorgangspunt wordt boven afgesloten door buitenaardsen die zielen oogsten voor hun eigen gebruik. Boven de aarde leeft dus het donkerrijk van gebruik en misbruik door lager bewuste wezens. Niet bepaald een plaats om je bevriende doden achter te laten! De begeleiders van de doden die voorheen de begraafplaatsen beheerden zijn hier weg en nu moeten mensen het zelf doen, als ze het doen. Eigenlijk is het een verschrikkelijke plek, de hel op aarde. Van de andere onderzoekers hadden de meesten geen zin het gebeuren te onderzoeken. Ook het ondersteunen van de plaats in haar proces was niet gewild. Een Joodse begraafplaats De joodse begraafplaats in Muiderberg is een verademing. Men heeft hier rond 1642 bewust deze plek uitgekozen waar in de oppervlakkige aarde een lichtaardeplek zit, een vuuraardeplekbel. De joodse zielen huizen als een stam in deze lichtbel onder de aarde met in het centrum een eeuwig licht van een magische voedingsbron. Bovenaards is Jahweh die het afschermt en bewaakt als een bel. Boven het mannelijke en in de aarde het vrouwelijke. Bovenaards is de bel bewaakt door joodse draken en een muur. Naar schatting zijn hier ongeveer 45.000 mensen begraven en volgens de Joodse traditie mogen deze graven ook niet verstoord worden. In de oosterse tradities besteedt de Feng-Shui veel aandacht aan het kieze van goede plaatsen van een begraafplaats. Ook het beheer is belangrijk. In onze westerse cultuur zijn we dat allemaal vergeten en het wordt weer tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor het subtiele beheer van de dodeplaatsen. Onze voorouders verdienen het!!! Wie heeft hier ervaring in en wil meewerken?

vrijdag 23 november 2012

Niburu café begegnung

Deze week eens op bezoek gemaakt bij andersdenkenden. Een open caféavond in een gebouwtje waar zo’n 45 mensen aanwezig waren. Voornamelijk zeer geïnspireerde autonome jongemannen en wat ouderen en opvallend weinig vrouwen. Het werd begeleid door drie mannen waarvan er twee aanvoelden als ‘zwarte priesters’. De uitwisseling ging over vrije energie, de vrije mens en wat zo ter sprake kwam. Aanvankelijk was de uitwisselings energie er open en hartverwarmend maar al snel werd het zwaarder en bedrukkend, onderdrukkend. In een korte pauze was er een stiltemoment en men naar binnen ging. Eén van de begeleiders speelde daarbij wat met zijn groene straal laserpen en dat gaf een uitermate slechte doorgang van buitenaardse energie, juist op het moment dat er ontvankelijkheid was. M’n vriend die erbij was heeft het later wel gemeld. Uitzonderlijke was het dat deze vrije jongens in een gebouw zitten die pal in de lengte door een hoogspanningsleiding wordt doorkruist. Hoe in hemelsnaam kun je zoiets uitzoeken en je moet een redelijke spirituele ontwikkeling hebben om daar blijvend mee om te gaan. Thuisgekomen had ik moeite de ‘sfeerenergie van deze organisatie’ van me af te schudden en de volgende morgen met een pijnlijk kruinhoofd wakker. Bij nader onderzoek zat in het gebouw een zeer nare demon die de organisatie beheerst en de bezoekers lastig valt, en trekt in zijn sfeer. Ik had het niet op het eerste gezicht gezien en dan kan het zich bij je nestelen. Waar je mee omgaat wordt je besmet en ik had een beter zelfbeheer van deze Niburuorganisatie, en vooral van de leiding verwacht. Ook al wil je nog uiterlijk nog zo vrij zijn, innerlijke vrijheid vraagt ontwikkeling wat ik miste. Het onder ogen zien van de eigen schaduw is een voorwaarde voor elke groep en sekte. Overigens vind ik hun informatievoorziening op het net zeer zinvol maar hun fysieke ontmoetingruimte verdient subtiel niet de schoonheidsprijs. "de emotioneel armoedigen vinden zich uitzonderlijk en gaan zich exclusief maken en zijn daardoor vatbaar voor subtiele bezettingen"

woensdag 21 november 2012

Opgang door oplossen

Vanmorgen zette ik eens op een rij welke thema’s dit jaar in m’n leven speelden . Hoofdaspect was de februari brand en de financiële, emotionele en lichamelijke gevolgen die dat bewerkte. Mijn tweede vraag ging over wat zit daar werkelijk achter. Het beeld dat opkwam was een immens grote mannelijke naakte reus die door het landschap loopt en op zijn pad alles vernietigd. Een geweldige mannelijke oerkracht. Op m’n hof heeft het de vuurdraken laten blazen maar door medetegenwerking van de lokale krachten was het geen totale brand. Bij dieper onderzoek is het een mannelijke oerkracht die vernietigd is geworden. Als ik vraag wat het boos maakt, zegt het; ik ben niet boos, ik doe mijn werk!! De grote scheppende kracht het opperwezen dient hij. Het withuidige mannelijke geslacht is hier in Europa te vernietigend geworden en heeft zijn oorspronkelijke oertaak nagelaten. In talrijke tradities kent men dat het Ene zich uitdrukt in drieën. Brahma, Shiva en Vishnoe,vertaald als schepper, vernietiger en onderhouder. Binnen verschillende tantra stromingen wordt Shiva ook gezien als de energiestroming van het mannelijke aspect, vergelijkbaar met yang. In de christelijke traditie kennen we een andersoortige drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest maar dat is een ander soort indeling. De ‘vernietigende’ kant wordt wel verdoemd als ‘duivel’ w=en moet voortleven in het duister, donker en vuur. Bij navraag noemt een vriend van me de reus een enoch een henochiaan dat nog steeds leeft in Europa in een bepaald gebied tussen Berlijn en het Fichtelgebirge. In het Derde Rijk werden deze vernietigende krachten gevoed omdat het mensen aanzet tot oorlog. Oude volkeren herkenden in Europa wel degelijk deze oerkracht. Bij de Kelten was bekend dat aan het einde van het jaar in de winterperiode ze een grote reus van wilg bouwden en daar hun gevangene vijanden in opsloten om het vervolgens als geheel te verbranden. Een offer aan deze ‘godheid’? In Midden-Amerika deden de hartoffer op de piramides ook dienst om de vernietigende goden te temmen, goed te stemmen. De deels geketende reus die ik waarnam is bijna los. In overdrachtelijke zin maakt het de oude wereld stuk, oude structuren kapot zodat het nieuwe kan komen. Moet je nu angstig zijn voor dit wezen. Paul van Ooijen vertelde me vanmorgen dat de eigenlijke vertaling van Shiva niet vernietiger is maar oplosser. Het lost weer op dat gevormd is. Een prachtig woord voor wat niet meer functioneel is en zo kan de eeuwige kringloop van opgaan, blinken en verzinken doorgaan. Oplossen is nog mannelijk, nog vrouwelijk, doch het mannelijke kan transformeren in de vorm van ‘vernietiging. Als oude kerkbouwer weet ik dat je leerde dat je bij kathedralen als je die bouwde in de Charteriaanse traditie ook de afbraak, lees brand, plande. Zo nam je als mannelijke schepper verantwoordelijkheid voor de hele cyclus. De brand in Schirnding heeft iets opgelost en nu is er plaats voor het nieuwe. De timmerlieden zijn druk bezig met het voorbereiden van het richten van de dakstoel. Als het weer meezit is het gericht voor de 21ste december. Opgang oplossers! Vragen; -wie weet meer van dit bovengenoemde keltische offerritueel -wat zijn de oude namen in de Keltische en Germaanse traditie van de oplossende, omvormdende goden/godinnen?

dinsdag 20 november 2012

gifkleding

Greenpeace: ook gif in kleding in Nederland Kleding gekocht in Nederlandse winkels bevat het giftige en hormoonverstorende nonylphenol. Dat blijkt uit het onderzoek 'Dirty Laundry 2' dat Greenpeace dinsdag heeft gepubliceerd. Nonylphenol is in Europa verboden, maar wordt ondermeer in China gebruikt bij de kledingproductie. Voor het onderzoek kocht Greenpeace kocht 78 kledingstukken van vijftien bekende merken in achttien landen wereldwijd. Het ging om diverse kledingstukken, ondergoed en accessoires van Abercrombie & Fitch, Adidas, Calvin Klein, Converse, Gap, G-Star Raw, H&M, Kappa, Lacoste, Li Ning, Nike, Puma, Ralph Lauren, Uniqlo en Youngor. Tweederde van de onderzochte kledingstukken - 52 in totaal - testten positief voor (sporen van) de giftige stof. Bij alle merken, met uitzondering van Gap, werd het in een of meer geteste kledingstukken aangetroffen. “Als consument vind ik het ontoelaatbaar dat er in de kleren die ik koop bij H&M of G-Star sporen zitten van nonylphenol. Dat komt hier in het water terecht maar nog erger is de enorme milieuvervuiling in China door deze rotzooi,” zegt Ilze Smit, campagneleider giftige stoffen van Greenpeace in het persbericht. “Wij willen dat de grote (sport-)kledingmerken ervoor zorgen dat er bij de productie van hun kleding geen gif meer wordt gebruikt.” Greenpeace laat weten de Nederlandse kleding te hebben gekocht in Amsterdam en dat het nonylphenol hier is aangetroffen in kleding van G-Star Raw, H&M, Converse en Adidas. Het onderzoek van de milieuorganisatie maakt deel uit van de campagne Detox die al langer loopt.

Leergangexcursie zaterdag

A.s. zaterdag 24 november ga ik weer op stap gaan en nu in het Gooi. De dag is vooral bedoeld voor de leergangers van het tweede jaar en zij die de leergang hebben gevolgd.
November de maand waarin het zonlicht steeds minder wordt en de reis gaat door het donker. De tijd dat de doden meer herdacht worden en datgene wat in een andere wereld leeft. Wat is eigenlijk een andere wereld, andere dimensie gaan we op deze dag ervaren, met speciale aandacht voor: - ongenode gasten: buitenaardse en hun plaatsen. Hoe om te gaan met hun invloeden en herkennen waar ze leven in je systeem - wat houdt ons subtiel gevangen en bepaald onbewust? - dodencultussen in deze cultuur en het fenomeen van doodwegen - andere dimensie, andere wereld en waarin kun jij je ‘bewegen’ - reinigingsriten in deze tijd van het jaar Het onderzoek vindt plaats in het Gooi op de Sint Jansberg in Laren met haar vele kaarsrechte doodwegen die lopen naar de algemene begraafplaats en oude wezens op deze oude centrale Gooise berg en de zendmasten van het Hilversumse omroepwereld op zichtafstand. We gaan vervolgens naar het Echobos in Muiderberg met haar joodse begraafplaats, de oude Friese vrouwenburchtplek en sluiten af bij een nieuwe tijds punt in het IJ-meer. We kunnen na afloop als het schikt wat gaan eten.

zondag 18 november 2012

Mythische zondagmorgen walk

De roep van de raaf galmt…het bos is zwijgzaam stil…stiller dan stil..eigenlijk ben ik stil-gevallen..en oneigenlijkheid stroomt weg in de eenheid….de raaf is de deur naar iets daarboven dat wil doorwerken..ergens anders vraagt de stille aanwezigheid de aandacht, een hele lichte bosfee…m’n kleine zoon slaapt diep in zijn wagen..in deze stilte…het is zondagmorgen heel vroeg..verstillend stil…als de mensen nog slapen

vrijdag 16 november 2012

inspiratieve bijeenkomsten in Amsterdam en Giessenburg

Volgende week en de maandag daarop zijn er weer inspiratieve bijeenkomsten in Amsterdam en nu ook in Giessenburg op de maandagavond, woensdagmorgen, en dinsdagavond waarvoor ik je van harte uitnodig!
Inhoud Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring, is een maandelijks programma beschikbaar. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde: actuele thema´s over Nieuwe en Oude Aardse subtiele fenomenen vragen die leven uitwisseling van inzichten Het Thema voor november is; ‘Donkere ontmoetingen’. “Reizen in het ongeziene; ontmoeten het onbekende bekende in de donkerte van de innerlijke en uiterlijke aarde. “ De dagen korten en de donkerte en het jaargetijde vraagt om een yinreis in de donkerte van de relatieve afwezigheid van het zonlicht in de grootste oerkracht die voor ons zichtbaar is; het Oerdonker. Wat is eigenlijk Oer, donker, duister, zwart , de nacht en wat leeft daar dat ontmoet kan worden? In de westerse cultuur zijn vele verhalen en mythen bekend van het bewust reizen in deze niet-lichtwerelden en daar iets vinden, terughalen en in het licht brengen. Een ontdekkingsreis naar binnen.
Dinsdagavond, Giessenburg, 20 november - Ontmoetingsplaats: Bovenkerkseweg 32, 3381 Kb Giessenburg tel. 0184-651222. Mailadres: info@gaialogie.nl - Tijdstip: 19,45 – 22.00 uur - Data 2012: 20 november, 18 december - Bijdrage; 15 euro Amsterdam-Zuid: 21 november Let er op een nieuwe Ontmoetingsplaats: Geerdinkhof 377, 1108 AB Amsterdam Zuidoost , telefoon 020 4520 70 30 . Parkeren kan gratis in de buurt. Het is even zoeken naar een plekje in de woonwijk. Mailadres: carin@villasophia.org. - Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur - Data 2012: 19 december - Bijdrage; 15 euro Maandagavond Amsterdam 26 november - Ontmoetingsplaats: Annette van de Lang, PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres: annetvandelang@online.nl - Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur. - Data 2012: 17 december - Bijdrage; 20 euro Graag tot weerziens op één van deze bijeenkomsten en ik heb er weer zin in en ..gasten zijn van harte welkom! Je kunt dit bericht ook doorzenden aan een belangstellende. Bij voorbaat dank!

‘Donker(t)e ontmoetingen’ in Drenthe

Uitnodiging: inspiratieve ervaringen met Dick van den Dool "Heel Al Aardebewustzijn persoonlijk ervaren" In Drenthe Thema November ontmoeting: ‘Donker(t)e ontmoetingen’ Donderdag 22 november: 09.00 – 17.00 uur en een nachtwandeling van 19.30 – 22.00 uur Thema November ontmoeting: ‘Donkere ontmoetingen’ Het thema van de dag is “Reizen in het ongeziene; ontmoeten het onbekende bekende in de donkerte van de innerlijke en uiterlijke aarde. “ De dagen korten en de donkerte en het jaargetijde vraagt om een yinreis in de donkerte van de relatieve afwezigheid van het zonlicht in de grootste oerkracht die voor ons zichtbaar is; het Oerdonker. Wat is eigenlijk Oer, donker, duister, zwart , de nacht en wat leeft daar dat ontmoet kan worden? In de westerse cultuur zijn vele verhalen en mythen bekend van het bewust reizen in deze niet-lichtwerelden en daar iets vinden, terughalen en in het licht brengen.
We gaan naar buiten in het Norgerholt met haar diepe vuuraarde kwaliteiten, de oude hulstbomen en zomereiken om de subtiele kwaliteiten te ontmoeten die kunnen ondersteunen bij deze persoonlijke reis. En voor nachtwandelaars, als je tijd en zin hebt , gaan we ook na het eten ook nog de nacht ontmoeten Vertrek, verblijf, aankomst De dagen zullen plaatsvinden op en/of vanaf het praktijkadres van Margreet Sanders: Peesterweg 4, 9335 TD Zuidvelde, Tel. 0592-613741 De opzet van de inspiratieve ontmoetingsdagen is mede afhankelijk van de wensen van de deelnemenden, actualiteit bovenstaande deelaspecten en het dagthema. Andere dagdata in dit jaar Donderdag: 20 december met als thema de Midwintergeboorte

woensdag 14 november 2012

Subtiel orgaanbeheer

Het is weer een tijd van inkeer en zelfbeheer. In de aandacht kunnen weer de’ innere binnen aarde’ worden onderzocht met haar centra, de organen. Elk orgaan heeft af en toe de aandacht nodig om te bevrijden van subtiliteiten, zoals de verschillende afvalsoorten, ongevraagde verbindingen/openingen en bezettingen. Overleg steeds met de beheerder van het orgaan en laat je niet afleiden door de bezetters. Wie heeft hierover ervaringen, dan wel literatuur?

zondag 4 november 2012

Natuur heelt nog steeds!

Die Forschung bestätigt: Wer Zeit in der Natur verbringt, stärkt seine psychische Verfassung Ben Hirshberg Intuitiv verstehen viele Menschen, wie wichtig die Natur für die Gesundheit ist. Spazierengehen am Strand, Schwimmen im Meer oder Wandern im Gebirge – die Wechselwirkung mit der Natur übt offenbar eine positive Wirkung auf den Menschen aus. Geräusche, Gerüche und die Aussicht im Freien mindern Stress, und zwar deutlich. Diese Volksweisheit wird durch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt, die zeigen: Der Aufenthalt im Freien kann Depressionen lindern, das Selbstwertgefühl steigern und Spannungen abbauen. Außerdem kann er uns helfen, uns fürsorglicher und weniger aggressiv zu verhalten, Aufgaben nicht vor uns her zu schieben und besser mit Problemen fertig zu werden. Bei einer 2007 in England durchgeführten vergleichenden Studie wurde die Gemütslage von Patienten mit einer Depression untersucht. Die Teilnehmer unternahmen entweder einen Spaziergang durch einen Park oder sie zogen durch ein Einkaufszentrum. 71 Prozent der Gruppe, die im Park spazieren ging, gaben nachher an, sich weniger deprimiert zu fühlen. Bei denen, die durch das Einkaufszentrum zogen, sagten das nur 45 Prozent. Und 22 Prozent von ihnen berichteten, das Gefühl der Depression habe sich bei dem Gang durch das Einkaufszentrum verstärkt. Eine Studie der University of Rochester aus dem Jahr 2009 ergab: Wurden Probanden Bilder mit Ansichten aus der Natur vorgelegt, so nannten sie öfter die Verbundenheit und Gemeinschaft als wichtigere Ziele im Leben als Reichtum oder Ruhm, als wenn sie Bilder mit städtischen Ansichten betrachteten. Bei derselben Studie zeigte sich auch, dass die Teilnehmer eher bereit waren, Geld mit anderen zu teilen, nachdem sie Bilder mit Ansichten aus der Natur angeschaut hatten, als wenn ihnen Bilder aus der Stadt vorgelegt wurden. Bei Studien an der University of Illinois at Urbana-Champaign wurde der öffentliche Wohnungsbau in Chicago untersucht. Jedem Teilnehmer wurde willkürlich ein Zimmer zugewiesen, aus dem er entweder auf Gras und Bäume oder auf einen kahlen Hinterhof blickte. Wie sich zeigte, neigten die Teilnehmer mit Ausblick auf die Natur weniger zu aggressiven Konflikten oder häuslicher Gewalt; sie schoben Ziele, die sie als wichtig erachteten, weniger vor sich her und waren seltener der Meinung, bestimmte Probleme nicht bewältigen zu können, als die anderen Teilnehmer, deren Fenster auf den Hinterhof hinausging. Diese Studien unterstreichen, wie wichtig es ist, die Verbindung zur Natur nicht zu verlieren. In einer modernen Gesellschaft, in der der Anteil von Menschen mit Depressionen stark zunimmt, liegt die Hilfe oft erstaunlich nahe. Quellen für diesen Beitrag waren: Mind.org Rochester.edu MSNBC

De bevrijdende centaur ontmoeten

Vanmorgen vroeg kwam na m’n persoonlijk innerlijk proces de centaur in het blikveld. Als energeticus kijk ik eerst waar in de omgeving het te vinden is, maar ik werd ook verwezen om het in het eigen systeem gewaar te worden. Diep ingesloten in m’n aarde leeft dit half mens, half paard. Zijn boodschap: “je hebt je wilde natuur opgegeven heel lang geleden. Vindt het weer terug!” De centaur buiten kan de centaur binnen bevrijden.
Niet ver in het landschap zijn hier twee punten. In een oude leemgroeve tref ik er twee aan in de luchtsferen. De mannelijke is communicatief. Deze is een aspect van de wilde man en ziet er uit als een oudere man met baard met het hoofd gekeerd naar het paardgedeelte. Het heeft zich hier teruggetrokken en komt uit de archaïsche tijden. De leemlagen die hier aan de oppervlakte komen zijn ook heel oud en tertiaire verweerde aarde. Deze centaur heeft in het verleden met mensen samengewerkt. De raad is: bevrijd je eigen centaur en ik zal je raad geven. Zijn raad was niet mis; bevrijden! De vrouwelijke centauride is stil en handelt ipv praten en heelt me. De centaur van buiten blijft bij me en weet goed raad met zijn pijlen tegen ongenode indringers. ’ S Middags gaan we naar een andere berg waar meerdere centaurs zijn. Een oud inwijdingsgebied waar mensen alleen naar toe gingen voor inwijdingen en de centaurkolonie bovenop de berg woonde en raad gaf. Nu begrijp ik pas de bergnaam ‘Hengstberg’. Nu leven ze heel hoog in de sferen, maar één daalt af en laat z’n pijlen zien. Dit grote gebied heeft ook veel last gehad en nog steeds dat de vrouwelijke uitstroom door mannengroepen -lees Freimauer-wordt gecontroleerd. Zij herkennen echter niet dat ze weer aangestuurd worden door buitenaardsen. De controleurs worden zelf gecontroleerd, gevangen. Naar maar mogelijk weet de centaur wel raad met ze. In elk geval is m’n innerlijke centaur opgestegen naar de basis en ik heb er een wildemansvriend bij en wat mindfull ideeën over de (mannelijke) centaurpersoonlijkheid volgens Jim O'Connor. Het dient te voldoen : Psychological Integration All Early-Life Traumas Integrated Shadow Material Integrated Birth Trauma Integrated Fear of Death Integrated Somatic Aspects Mind & Body Integrated Unarmoured Tertiary Process Freed-Up Primary Process Fully Integrated Tertiary Process Creative Character Attributes Strong Character Can Work Hard etc Can Survive on Little Sleep (*) etc Stamina and Endurance (*) etc Personality Attributes Well-Rounded Personality Self-Actualising Positive and Optimistic Confident, Capable, Dynamic Authentic Expresses Individuality Enters Flow States Easily Interpersonal Attributes Clear Communication Meaningful Content Warm, Open and Friendly Good Sense of Humour Energetic Energy Channels Open No Energy Blockages / Energy Circulates Freely Grounded Vital and Vibrant Strong Energy and Internal Power (*) Strong Dan Tien (*) Free of Negative Energies (*) Spiritual Lives From Intuition Purified, with Abundant Merit and Blessings (*) Natural Access to Contemplative States (*) Insight Developing Organically (*) “The following is a list of some of the attributes of the centaur as I see them, culled from various authors such as Ken Wilber, Alexander Lowen, Silvano Arieti and Arthur Janov. While most of these authors would not recognise the term 'centaur', their various views on the well-functioning individual all fit nicely under this umbrella. The entries marked with an asterisk are those which are not strictly required for centauric functioning, but which extend the centaur in various positive ways (I will refer to this as the 'centaur+').” a ah aha haha