donderdag 31 maart 2016

Mens w 'aardigheden'

“De wijsgeer Patañjali, auteur van de Yoga Sûtras, zegt (sûtra 1,33):
 De geest wordt gezuiverd door vriendelijkheid (maitrî), mededogen (karunâ), blijdschap (muditâ) en onverschilligheid ten aanzien van tegengestelden (upekshâ) aan te kweken.
 


Deze vier eigenschappen vinden we ook terug in het Boeddhisme (in mindfullness) en ook de Koran laat zich niet onbetuigd (surah 57,33).

Zij vormen een duidelijk schild tegen de inwerking van onze kortzichtigheid en onze innerlijke vijanden die daarmee gepaard gaan: lust, woede en boosheid, hebzucht, waan en misleiding, verslaving, en afgunst. Stap voor stap zullen we ons beter en gelukkiger voelen. Rust en vrede komen in beeld als praktische propositie. Deze vier kwaliteiten vormen de basis voor een universele verbondenheid waardoor allerlei onzuiverheden en perverse toestanden in onze geest opgelost worden. Onze verslaving aan sensueel genot vermindert en we raken steeds meer geïnteresseerd in onze goddelijke oorsprong en natuur die ons dagelijkse leven beïnvloeden.
 “

Bron:  Paul van Oyen

Villa Sophia Rondbrief 
April 2016

woensdag 30 maart 2016

vrij?!

Vrijmetselaars zijn toch vreemde en vooral ook slimme jongens, daar in de V.S. . 
Ze plaatsen regelmatig camera’s in m’n aura om te spioneren. Ze doen dat boven of onder me. Als je het herkent komt er eerst een donkere wolk omheen en even later met eigen hulp wordt het ongedaan gemaakt.  Ze werken ook met ketting vervloekingen dat als je het ene weghaalt, het op een andere plaats actief wordt. Dus boven is weg en dan komt het opeens onder je en dat spel kan lang doorgaan. Alleen omdat ze nieuwsgierig zijn en je het inzicht niet gunnen. Alleen zei hebben de schijnmacht. Stop met dat spel en dank voor de inwijding. En die zilveren kogels kun je ook behouden.


Hoe kwam ik hierop; door een droom dat een technisch vliegend apparaat voor detectie  wordt gebruikt wat mensen  doen; hun gang onderzoeken. Deze mensen kunnen ook tegen maatregelen nemen om dat subtiele onderzoek te voorkomen en zo niet op te vallen.

dinsdag 29 maart 2016

bouw kundige verrassingen in Schirnding huis

de dichtgemetselde opening

de buitenzijde met opening en onder de dichtgemaakte opening van het 'toilet'
Bij het restaureren kom je soms bijzondere bouw details tegen. Zo troffen we in een noordkamer een dicht gemetselde gat aan. Eerst nam ik aan dat het een oude deur was en later een schoorsteen. Bij het openmaken van de wand troffen we een mooie eind 17e eeuwse niche aan.  Op het eerste gezicht  een inpandige toilet met uitgang naar buiten.   Verder onderzoek volgt.

 de niche inpandig


zondag 27 maart 2016

Parable of the Sower

The central verse of Earthseed is given in the following:
Consider: Whether you're a human being, an insect, a microbe, or a stone, this verse is true.

 "All that you touch
You Change.

All that you Change
Changes you.

The only lasting truth
Is Change.

God
Is Change."

(Parable of the Sower, Octavia E. Butler)

The central paradox of Earthseed is:
Why is the universe?

To shape God.


Why is God?

To shape the universe.

Earthseed has inspired an actual social movement named SolSeed and a related Humanistic Pagan religious tradition called Earthseed.

Earthseed has also inspired an actual faith known as Terasem Movement. "Terasem" comes from the Greek roots for "earth" (tera-) and "seed" (-sem). Like the fictional Earthseed, Terasem Movement attempts to "shape God", but through technology.