donderdag 31 maart 2016

Mens w 'aardigheden'

“De wijsgeer Patañjali, auteur van de Yoga Sûtras, zegt (sûtra 1,33):
 De geest wordt gezuiverd door vriendelijkheid (maitrî), mededogen (karunâ), blijdschap (muditâ) en onverschilligheid ten aanzien van tegengestelden (upekshâ) aan te kweken.
 


Deze vier eigenschappen vinden we ook terug in het Boeddhisme (in mindfullness) en ook de Koran laat zich niet onbetuigd (surah 57,33).

Zij vormen een duidelijk schild tegen de inwerking van onze kortzichtigheid en onze innerlijke vijanden die daarmee gepaard gaan: lust, woede en boosheid, hebzucht, waan en misleiding, verslaving, en afgunst. Stap voor stap zullen we ons beter en gelukkiger voelen. Rust en vrede komen in beeld als praktische propositie. Deze vier kwaliteiten vormen de basis voor een universele verbondenheid waardoor allerlei onzuiverheden en perverse toestanden in onze geest opgelost worden. Onze verslaving aan sensueel genot vermindert en we raken steeds meer geïnteresseerd in onze goddelijke oorsprong en natuur die ons dagelijkse leven beïnvloeden.
 “

Bron:  Paul van Oyen

Villa Sophia Rondbrief 
April 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten