vrijdag 1 april 2016

Woede laag in de aarde ondermeer als gevolg van het verdreven zijn.

Ik heb pijn in een knie en onderzoek de vele mogelijkheden. Ik praat er over met een vriend en hij herinnert me eraan dat een vriend van hem jaren geleden bij mij was geweest. S’ nachts werd hij behoorlijk lastig gevallen en riep m’n vriend schreeuwend om hulp. Een oude inwoonster was aan het spoken. Nu is dat al lang weg maar toen was dat nog actief.
De volgende dag zijn ze de besneeuwde bergen in gegaan en jongensachtig door de sneeuw gerend en de ene man heeft toen zijn knie beschadigd. Dezelfde als die van mij. Zijn boosheid richtte zich naar hier/mij, maar is het wel zijn boosheid of kanaliseert hij alleen een collectieve laag?

Het is meer boven gekomen, uitgekristalliseerde  boosheid die hing in dit gebied. Beter gezegd een laag in de ondergrond waar het als een zwarte laag in het hoefijzer vormige gebied hangt. Het Fichtelgebirge is een grensgebied met Bohemen en vele vele groepen zijn hier al strijdend, rovend, verkrachtend doorgereisd en soms blijven hangen. Zo bestaat 40% van de huidige populatie uit verdrevenen uit voormalige Duitse gebieden die net na de oorlog zijn opgejaagd door de oostelijke buren. 

In het eerste deel van de 17e eeuw is hier de verschrikkelijke dertigjarige oorlog geweest. Een bloedige godsdienstoorlog tussen protestanten en katholieken die gewonnen werd oor de katholieken.
Protestanten die hier ‘Exulanten’ worden genoemd, vestigden zich hier net aan de grens.  Vermoedelijk is het gebouw waar ik nu in woon gebouwd door een relatief vermogende ex katholiek/protestant en later in het begin van de 18e eeuw omgebouwd door  ook exulante boeren omgevormd tot het huidige bouwwerk . Deze mensen die gevlucht zijn,  nemen ook hun  vaak machteloze woede met zich mee van het aangedane leed. Doortrekkende legers hebben het leed vergroot en voor onrust, beroering, en soms zeer diep menselijk leed gezorgd. Dat alles heeft in de tijd zo’n zwarte woede laag gevormd.;  een emotionele pijn-woede verdichting  door het doorstromen/wegstromen van vervormd gemaakte mensen.
Nu is deze laag gezien en kan het door de aarde met haar draken worden opgenomen en geconsumeerd.
 Dank je wel knie, vrienden.  
Helaas is verdrijving nog steeds het thema voor vele volkeren in gebieden waar hetzelfde kan optreden als hier is gebeurd.  Laat het bewustzijn er komen dat de vrijkomende emoties verder blijven wegstromen en niet blijven hangen en voor secundaire traumata zorgen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten