vrijdag 29 april 2016

Ode aan de onlangs overladen Roland van Vliet, Manisola oprichter


Soms is het zo dat je een bepaald gedachtengoed weer moet (her) introduceren in tijd en ruimte naast het verwerken van je eigen karma. De filosoof Roland van Vliet was zo’n iemand die het gedachtengoed van de Oer-filosofen en het Oer-Christendom van Mani op zijn eigen Wijze integratie verbreidde aan de leek.

Dank voor je tijdelijke aanwezigheid op deze planeet waar momentaan een andere godsdienst wordt beoefend: de Ari manische kracht Mammon.  Deze Mammon is als afgod, bekend uit de Bijbel. Het woord mammon is Syrisch voor geld of rijkdom, waarbij vaak gold dat die rijkdom als een god vereerd werd.

                                     Een goede vervolg reis door de Al-sferen en dank voor je inspiraties!


Vier mysteriestromingen van de mensheid die Steiner al benoemd en Van Vliet verder uitwerkt
Ik benoem ze naar de vier elementen:
- Aarde; de zuidelijke stroming: via Afrika naar Egypte/Joden; dood en wederopstanding om tot vergeestelijking van het lichaam te komen; in Europa vooral het Romeinse Christendom die het in de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus  dit liet manifesteren;
- Water; de westelijke stroming via America naar Brittannië en Ierland; het ontwikkelen van de liefde in Alles, incluis de omgeving/Natuur. In Europa  vooral de Iers vroeg christelijke traditie;
- Vuur; de Noordelijke stroming van moed van het ik ; het scheppend zijn in de wereld. Zo ‘bestreden’/daagden uit de Vikingen de westelijke mystici in Ierland, Engeland en op het continentale Europa;

-Lucht; de oostelijke stroming van zelfkennis; wie ben ik. In Europa gekomen via het Manicheïsme naar de Katharen en in laat 20ste eeuw de hang naar de oosterse religies die in het westen opbloei vonden. Roland van Vliet  heeft zich vooral ingezet om de heersende niet juiste ideeën over Mani recht te zetten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten