maandag 11 april 2016

Amor Mundialis c.s.

In de loop van de tijd is de liefde tot het buitenste een ontwikkelingsweg geweest. Grofweg kun je daarin herkennen de weg van:
- Amor Natura; de liefde voor het Al
- Amor Dei; de liefde voor de ene  (christelijke) God
- Amor Sui; de liefde voor het individu, een gevolg van de  Verlichting met haar schaduw van eigenbelang, ons eigen geluk zoeken
- Amor  Mundi; liefde voor de menselijke gemeenschappen wereld.


                   Alle aspecten zijn belangrijk en te onderhouden

De Duits-Joods-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt (1906-1975) gebruikte de term Amor Mundi  een paar keer, maar ze heeft het idee nooit grondig uitgewerkt. In zijn boek met de gelijknamige titel knoopt de Vlaamse essayist  Peter Venmans aan bij dat vergeten idee van Arendt. Een complete theorie van de Amor Mundi is het niet geworden, wel een reeks filosofische en actuele verkenningen.  Hij werkt het verder  en het  heeft volgens hem een politieke inhoud. "Hoe organiseer je het samenleven met verschillende mensen? En het woord 'verschillend' is daarbij cruciaal, want samenleven impliceert diversiteit en ongelijkheid."
Amor Mundi veronderstelt  volgens Venmans dat je je “verhoudt tot de wereld en dat is niet louter een zaak van gevoelens, maar gaat gepaard met een rationele, kritische houding. Het eerste oordeel over iets is altijd spontaan, emotioneel en intuïtief. Het tweede veronderstelt een kritische afstand. Volgens mij heb je beide nodig om een relevant oordeel te kunnen vellen.”

Bron; Trouw recensie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten