dinsdag 31 januari 2012

Wetenschappelijke censuur op TU Delft

 Vorige week kwam in het nieuws dat dr. ir. Coen Vermeeren van de TU Delft, onder andere door toedoen van de Stichting Skepsis, door de TU Delft onder toezicht is gesteld vanwege zijn uitspraken over ufo's, unidentified flying objects; hij is ervan overtuigd dat ze een buitenaardse oorsprong hebben.  
Dr.ir. Coen Vermeeren studeerde Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft en doceert daar momenteel.  Hij schrijft  over allerlei speculatieve onderwerpen, zoals ook  nulpuntenergie, chemtrails, et cetera, mede door de contacten met de spirituele groep Niburu. Hierbij vinden mensen aansluiting die geloven dat de aarde hol is, dat elfen en dwergen echt bestaan en dat de financiële wereld geregeerd wordt door reptielachtige buitenaardsen.
Twee van zijn uitgebreide lezingen  van vermeeren over Verleden en Aanwezigheid van UFO’s zijn te bekijken op
[http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=f20e673d0cdf422bae92a6913ee867d6]
[http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=b859808c04254b798d942b6856b8548d

Taede Smedes is als godsdienstfilosoof en theoloog verbonden aan de Radboud Universiteit. neemt het op voor deze ‘gevallen wetenschapper”. Hij schrijft vandaag in de Volkskrant zijn opinie  onder de kop ‘Wetenschap mag ufo’s niet negeren’: “Nogmaals, Vermeeren is niet al te handig opgetreden. Maar wetenschap moet staan voor intellectuele vrijheid, voor vrijheid van onderzoek, voor het durven stellen van kritische vragen die wellicht indruisen tegen meningen van de mainstream. Dat durft Vermeeren aan. Het is toch wel erg onwetenschappelijk als Vermeeren de mond wordt gesnoerd vanwege het gejammer van een ideologisch gedreven vereniging terwijl het wetenschappelijke probleem van onverklaarbare waarnemingen van fenomenen in het luchtruim onaangeroerd op tafel blijft liggen?”

Steun deze man door hem te mailen C.A.J.R.Vermeeren@tudelft.nl en blijf glimlachen over wat de wetenschap met je doetAlleen hij verdient vrijheid en leven, die ze elke dag moet heroveren.
Uit het Duits : Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß.
Duits schrijver en dichter 1749-1832

zondag 29 januari 2012

funktionele chaos; laat je leiden door het lijden

Oude meesters hebben iets archaisch en rotsvast. Zo houd ik van Paracelsus  die als lijfspreuk had: Alterius non sit, qui suus esse potest
 : Wie zijn eigen meester kan zijn, moet niet afhankelijk zijn van een ander.

Nog meer herken ik me in zijn vertaalde uitspraak door Lisette Thoofd:
Rust is aangenamer van onrust
maar onrust is nuttiger dan rust
Daarom moeten  er kwellingen en onrust zijn


(wie kent trouwens de latijnse tekst met de juiste vertaling?)

De Donkere duisternisnacht, het persoonlijke golgotha, kwellingen en onrust hebben een functie omdat ze louteren en sterker maken en je weer herverbinden met wat werkelijk Is.  Een mens zonder kruis is met recht een zielig iemand in de oude mensontwikkelingsvizie. Doch mogelijk is het nu anders.

zaterdag 28 januari 2012

Planetaire zorglevenschap


In zijn voorwoord bij de donderdag gepresenteerde Natuurverkenning 2010-2040 verwoordt de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving Maarten Hajer: „Natuurbeleid was de laatste decennia sterk gericht op het behoud van biodiversiteit [...] Aandacht voor de achteruitgang van vooral kwetsbare plant- en diersoorten heeft een sterk procedureel en juridisch karakter gekregen. De aandacht voor beleving en benutting van natuur is op de achtergrond geraakt.”
Bas Heijne schrijft vandaag: “Zoals de wereld van kunst en cultuur met zichzelf in discussie moet om een nieuwe verhouding tot de samenleving te vinden, zo moeten vertegenwoordigers van het natuurbeleid nieuw elan vinden om betrokkenheid te wekken bij de burger voor zijn natuurlijke omgeving. Geen procedures – hartstocht.”
D.w.z. niet meer een elite regelt wat voor hen van (eigen)belang is maar een emotie of feiten van een groep of enkelen.   We zijn  aan het afdalen uit het ideaal, het denken, naar de materialiteit van de emotie en de gecontroleerde selectieve feiten. 
Het wordt m.i. tijd voor een nieuw verantwoordelijkheidsbesef van het individu, die geen controle meer nodig heeft van een beambte of ‘democratische’ politicus maar gedreven wordt door zijn eigen moraal die niet meer wordt aangestuurd door religieuze dogma’s, maar ingegeven door universele waarheden en waarden van Aardeburgerschap; een doorleefde medezorg voor al datgene wat leeft!

donderdag 26 januari 2012

Een nederwereld op reisIn de subtiliteit kan men verschillende lagen herkennen. De spiegel naar
a.     binnen innerlijk materieel of  innerlijk subtiel
b.     buiten , uiterlijk materieel of uiterlijk subtiel
c.      voorbij binnen buiten in een andere dimensie
d.     voorbij de dimensies

Bij het schouwen werd  m’n aandacht plots weer gericht op een stoet subtiele wezens in de uiterlijke subtiele wereld van m’n huis.  Een lagere astrale wereld uit de berg bij het huis kwam massaal op bezoek en elk wezen had een afzonderlijke subtiele donkere niet duidelijk zichtbare vorm. “We hebben veel gevangengenomen en we willen nu bevrijd worden”, zegt er één.  “We zijn met honderden. Verderf en macht zijn genoeg geweest”. Wie is jullie leider, vraag ik nieuwsgierig? “Ik zie er één en hij ziet er heel donker uit, dat ik de vorm bijna niet kan zien.  “Ik ben heel slecht geweest en we hebben hier oorlog gevoerd”. Dus jullie willen naar een andere realiteit verder leven, vraag ik weer? Ja, ja, ja” zeggen ze instemmend.
Een grote Geest komt langs en brengt ze meer mee naar boven, elk afzonderlijk, waar elk een nieuwe plek krijgt. Dan zie ik dat de leider weer teruggaat en eigenlijk niet weg wil. ‘Die wordt later gehaald’, wordt geantwoord en gelijk gebeurd het en ik zie dat krachten in de Aarde dit rijk in de aarde geheel oplossen. Ik zie vervolgens de leider de kosmos inschieten en hij zegt nog in die beweging: ‘je mag nog een wens doen.’
Dit voorbeeld  in het  uiterlijke subtiele gebied toont aan dat door de veranderingen in en met de Aarde ook de subtiele lagen veranderen. Al lang is bekend dat de nederwerelden, datgene wat we verborgen houden, de poorten geopend zijn geworden. Ook dat is niet vast meer!
Herken in welke spiegels je goed bent en leer je ‘beeld’ te verruimen. 

Binnenkort start weer een nieuwe leergang Gaialogie/Natuurwezenrijken. Heb je interesse laat het me weten.

woensdag 25 januari 2012

inscriptie in steen boven staldeur

Boven m'n staldeur zit deze inscriptie uit de 18e eeuw. Wat kan dat betekenen?

Deze boerderij is eeuwen bezit geweest van de familie Jäckel en de 'J' is de afkorting van deze familie. De boerderij werd ook lang Jäckelhof genoemd.

Een aantal opmerkingen over deze inscripties:

"Ik denk 17 Jahrhunderd 72. Eerste teken is geen direkt runeteken. Meer een steenhoudersteken aangevende gebouwd in... "(JH)

"Het zijn tekens van het familiehuis en niet de initialen van de bouwheer.
Het teken vooraan is er voor de bescherming van het huis (stal) aangebracht.
Dezelfde tekens vind je ook op het platteland in Spanje en Frankrijk." (DdC)
"Hier helemaal bovenaan de kruisafbeelding bij de Externsteine plus een geknakte zgn. Irminsul, duidelijker afgebeeld onder het kruisreliëf.
Bij de Externsteine zou de Irminsul als een symbool van de Saksische heidense oerreligie geknakt afgebeeld zijn om de “overwinning” van het Christendom op die oerreligie te laten blijken.
De beide “takken” van de Irminsul duiden op de trilling van stoffelijkheid met de geestelijk-magnetische contrakracht.
Overigens heb ik daar veel over geschreven en zie maar bij : http://www.runningfox.nl/Speciaal/speciaal91.html
Het voorste teken bij de staldeur in je huis zou kunnen wijzen op een variant van de geknakte Irminsul. Men is zelfs nog duidelijker geweest en heeft de Irminsul compleet op z’n kop gezet waarbij de pijl naar boven wijst naar boven, naar de hemel waar de Christen voor eeuwig naar toe excarneert bij zijn sterven.
Dus het Christendom is het geloof van het eenmaal op aarde leven en dan het eenmalige excarneren., sterven ofwel hemelgang.
Dus dat is duidelijk een ander inzicht dan dat van de oerreligie, van de Saksen, van de Mongolen, van de Vikingen (die ooit Mongolen waren), waar men begrip heeft over de trilling van stof met geest en waar ook reïncarnatie als een sinusoidaal stof-geest-stof-geest-stof-geest enz enz  trillingsverschijnsel gezien wordt.  
De familie Jaeckel is vermoedelijk Rooms Katholiek geweest.
Tot zo ver mijn ideeën voor wat ze misschien waard mogen zijn."
(Ton)

A taoist poemThe path to light seems dark
The path forward seems to go backward 

True powers seems weak

The greatest love seems indifferent

The greatest wisdom seems childish

The direct path seems long
 A taoist poem: 
The path to light seems dark
The path forward seems to go backward
True powers seems weak
The greatest love seems indifferent
The greatest wisdom seems childish
The direct path seems lon

zondag 22 januari 2012

Wat is er toch gaande met de uiterlijke vorm van deze planeet Aarde?

ik lees:  Aan het begin van de jaren zestig werd het oppervlak van de Aarde 4 tot 6 procent schemeriger. Tegen 1994 begon het aardoppervlak juist lichter te worden.”
(Bron; Fundalize.com)

 Je eigen leefomgeving kun je moeilijk objectief beschrijven. Maar wat wetenschappers nog altijd niet hebben kunnen verklaren is dat de Aarde voor 1997 niet helemaal rond maar enigszins eivormig was en daarna meer de vorm van een watermeloen begon aan te nemen. Het gebied rond de polen was eerst langgerekt maar werd na 1997 afgevlakt tot een rondere vorm.”
 dr. Peter Toonen [http://www.natuurlijketijd.nl]

Volgens Toonen zijn de veranderingen een gevolg van buitenaardse veranderingen van uitstoot door de zon en door de uitstoot vanuit het galactische centrum van het melkwegstelsel.  

En is er een verband met de veranderende stralingsnivo rond de aarde en de verdikking van mensen. Ons aardelichaam zwelt en mensen dan ook? Kortom ruimtevormveranderingen.

Wat is waar en wie weet hier meer over?


reacties:


Interessant stukje weer vandaag over de aarde. Een poging tot een
antwoord: Wat mij opvalt aan de vorm van mensen is dat het gezicht van
Eskimo's en mensen uit Mongolië vooral rond is terwijl dat van
Italianen en mensen rond de evenaar vaak langwerpig is. Ik weet niet of
dit bij volkeren rond de polen en bij de evenaar verder door te trekken
is.
Antoinette

zaterdag 21 januari 2012

welkom wolf!

Zo er is weer eens een 'doortrekkende' wolf gesignaleerd in het Fichtelgebirge. Op 30 december is op de hoofdberg, de Schneeberg, een wolf door een automatische camera gefotografeerd. Een jong mannetje die lange afstanden kunnen afleggen. Gelukkig zijn wolven zwaar beschermd in Duitsland en ze zijn wat mij betreft welkom!

donderdag 19 januari 2012

eso-waarheidsmeter

NCR Next wil een nieuwe standard toepassen bij haar berichtgeving.
De redactie schrijft vandaag de interessante uitspraak : “Ons recept, dat ook politifact hanteert, is simpel: beweringen van politici, reclamemakers, opinieleiders en andere prominenten in het publieke debat zullen consequent op onderbouwing worden getoetst.
De beweringen worden vervolgens gerangschikt op feitelijkheid: ‘Waar’, ‘Grotendeels waar’, ‘Betwistbaar’, ‘Grotendeels onwaar’, ‘Onwaar’ en, als uitsmijter: ‘Pas op: feitenvrij!’
Daarbij willen we de suggestie vermijden dat (politieke) beweringen maar op één manier te interpreteren zouden zijn. Integendeel, de wereld is extreem dubbelzinnig – en daardoor ook zo interessant. Nee, de opzet is om het simplistische  ‘eens’ versus ‘oneens’, ‘links’ versus ‘rechts’, ‘
schandalig’ versus ‘niks aan de hand’.”

Eindelijk eens een genuanceerde kijk in dit polarisatieland. In het denken zijn meer keuze’s te maken dan in de polariteiten van het emotieland.
De website  Politfacts hanteert een ‘Thruth-O-Meter’ bij uitspraken. Ik ben benieuwd wat voor  vorm van de ‘meter’ de NRC wil gebruiken!

Het wordt tijd dat ook esoterici zich ook eens meer bezinnen over de door hen gedane uitspraken. 
Tijd voor een eso-waarheidsmeter,  een voorproeve: "Waar volgens die heldere eigentijdse bron", “Oudwaar en diep fundamentalistisch”, ‘Waar volgens het zijnde of die en die oude bron’, ‘Grotendeels waar’, ‘Betwistbaar’, ‘Grotendeels onwaar’, ‘Onwaar’ en, als uitsmijter: ‘Pas op: feitenvrij! En een inspiratie volgens die en die al of niet onbetrouwbare bron’.Evangelie van Thomas, 113 "Zijn leerlingen zeiden tot hem: "Wanneer zal het Koninkrijk komen?" Jezus sprak: "Het komt niet als je er op gaat wachten. Het is geen kwestie van zeggen 'Hier is het' of 'Daar is het'. Integendeel, het Koninkrijk van de Vader is uitgespreid op de aarde en de mensen zien het niet.""

bio-energie

Een krachtige persoon zijn met veel levensenergie, was oudtijds een overlevingsoptie, vooral als je tot de elite wilde behoren. Een slapjanus die niet kon inspireren, initiëren of leiden had dan geen schijn van kans. De koning werd dan gewoon geofferd als hij een laag vitaliteitquotiënt had.

Levensenergie oefeningen kenden men en  vooral hoe extern op te laden door bijvoorbeeld bepaalde plekken, krachtplekken te bezoeken. Wigholt Vleer waar ik een drietal jaren mee heb samengewerkt in de aanvang van zijn werk was zo’n krachtplaatsenzoeker. Op Kreta had hij een hotel gevonden waar hij graag verbleef dat lag op een ‘leycentrum’  Zijn definiëring voor leycentrum was niet altijd duidelijk, maar in elk geval geeft het kracht, is verbonden met de grote omgeving en het  is vooral een cultusplek.
Om levensenergie te versterken is voeding ook een belangrijk aspect, krachtige vrienden en vooral veel lichamelijke bewegingen.  Ook religieuzen wisten wat levenskracht betekende en hoe je dat bewerkte door te zorgen voor goede afvalstromenbeheer, de juiste meditaties en afstemmingen.

Deze week stond het thema bio-energie centraal en opmerkelijk dat in menselijke systemen vele codes uit de ziel verankerd liggen die je gevangen houden in oude levensenergiestromen. De Oerziel,  zoals een vriend me zo mooi zei wacht op bevrijding en dat is de enige grote bron van levensenergie. Stromen uit andere dimensies en je Bron voeden de nieuwe mens meer dan de in de omgeving gevangen materie-ruimte-tijd-mens.  En vooral je te ontlasten van de belastende energievreters om te heen door een juiste positionering. Tijd voor een nieuwe optiek als het gaat om levensenergie en je te bevrijden van je lagere en hogere ziel. Wees dus niet ‘zielig’ meer.

woensdag 18 januari 2012

paardenvuurdoop


In het Spaanse San Bartolome de Pinares zijn op 16 januari, de dag van Antonius,  honderden ruiters met hun paard door een zee van vuur gereden. Het is een traditie ter ere van de beschermheilige Sint Antonius Abt, is de katholieke beschermheilige van de dieren.  

De inwoners  van San Bartolome  menen dat paarden elk jaar één keer moeten worden gezuiverd. Dat doen zij door hun dieren door vuur te laten springen. Las Luminarias de San Antónheet het feest waarbij de paarden door het vuur springen. In het Nederlands heet het feest: Het licht van Sint Antonius Abt.
Het feest en het ritueel zouden al zeker 500 jaar oud zijn. Maar niemand weet precies wanneer de gewoonte in zwang is geraakt. De rook moet de dieren beschermen tegen ziekten en kwalen en maakt de dieren sterker in het nieuwe jaar. 
Enkele honderden mannen en paarden deden mee dit jaar  aan het openingsritueel. En dat terwijl er nog geen 700 mensen wonen in het dorpje zeventig kilometer ten westen van Madrid.
De oorsprong van dit mannelijke gebeuren ligt in de reinigingsriten en moedriten van man en paard. Oude inwijdingsriten van speciaal samengesteld houtvuur. Vuur is bij uitstek een medium voor schoonmaak, voeding en inspiratie. Man, paard, vuur die de vuurwezens ontmoeten. Nu is wel de diepere essentie van het dierenvuurloop verdwenen en is het een folklore.  Een menselijke variant is de vuurloop, vaak verworden tot  een ‘moedprobe’.dinsdag 17 januari 2012

17 januari: Naamdag van Antonius de kluizenaar


Uitspraken van Vader Anthonius, kluizenaar in de Egyptische woestijn.


Eens kwamen broeders bij abt Antonius en zeiden hem:'
"zeg ons een Woord tot onze redding"
De grijsaard sprak tot hen:
"Hebt u naar de schrift geluisterd?
Zij geeft juist wat u nodig heeft. Maar zij zeiden: 
"Ook van u willen wij het horen vader."
Daarop sprak de grijsaard tot hen:
"Het Evangelie zegt:
'Als iemand u op de rechterwang slaat,
keer hem dan ook uw linker toe.'
Zij zeiden hem:'Dat kunnen we niet volbrengen'
De grijsaard zei hun:
"Als u de andere wang dan niet kunt toekeren,
blijf dan tenminste de eerste voorhouden".
Zij zeiden: "Dat kunnen wij ook niet".
De grijsaard zei: "Als u dat ook niet kunt,
geef dan niet de klappen die u kreeg terug".
En zij zeiden: "dat kunnen wij ook niet. Toen sprak de grijsaand tot zijn leerling:
"Ga wat pap koken voor ze, want ze zijn zwak".
En tot hen sprak hij:
"Als u dit niet kunt en dat niet wilt,
wat vang ik dan met u aan?
Voor u moet gebeden worden!"

Anthonius strijdt tegen de demonen
die hem in de lucht meevoeren.
Martin Schöngauer

Bron; Pylgeralmanak

Bulderende geluiden in de atmosfeerNibura meldt weer dat er ‘wereldwijd weer bulderende geluiden in de lucht’ zijn te horen.

Het mysterieus bulderend, soms aanzwellende geluid soms afgewisseld met knallen en zoemgeluiden dat minutenlang duurt,  wordt in januari op steeds meer plaatsen gehoord.  Nu ook waargenomen in de Amerikaanse staten Louisiana en Tennessee, Tjechië, Hongarije Denemarken en Zweden.

Het gaat niet om een nieuw fenomeen en is in voorgaande jaren ook gehoord (vanaf 2009?), maar het jaar 2012 begon met veel  observaties van het schijnbaar onverklaarbare geluid.
Het lijkt alsof het geluid zich constant verplaatst. Het betreft vaak rustige atmosferische omstandigheden, zoals geen wind en kan overdag of ‘s nachts optreden.  Vogels en honden reageren op het geluid. Bovendien  gaan de ramen van huizen te vibreren.
Wil je dit atmosferische geluid horen,  luister maar eens op youtube of de website van Niburu. Je schrikt je soms rot van de dreigendheid van die geluiden.

“In 2009 kwam Niburu na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat het hier mogelijk gaat om een enorm object. Aan de hand van waargenomen ultrageluid en de afstand is het object mogelijk enkele kilometers groot. Gaat het wellicht om een gecloaked luchtvaartuig?” Aldus Nibura.

De werkelijkheid oorzaak is m.i en na overleg met een scherpe waarnemer dat het gaat om de experimenten van het Amerikaanse HAARP project. Immers de waarnemingen zijn allen op het noordelijk halfrond.  Daar wordt zeer gericht elektromagnetisch en met geluidstrillingen de atmosfeer in beweging gebracht. De atmosfeer gaat bewegen en raakt andere luchtlagen die gaan resoneren. Gevaarlijke experimenten, die ook een uitwerking nu al hebben in de subtiele lichamen van mensen. Onderzoek daarom maar eens wat dat al met je doet. Graag een reactie.

data inspiratieve bijeenkomsten in Amsterdam


Hierbij bericht ik je over de nieuwe data in 2012  voor de in  Amsterdam te houden maandelijkse inspiratieve bijeenkomsten op de maandagavond en de woensdagmorgen  
Maandagavond  
- Data eerste helft jaar 2012: 13 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei, 18 juni, 9 juli
- Ontmoetingsplaats: Annette van de Lang,  PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres: annetvandelang@wanadoo.nl
- Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur.

Woensdagmorgen  
      -     Data eerste helft jaar 2012: 15 februari, 14 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 11 juli
- Ontmoetingsplaats: Villa Sophia 
Provincialeweg 36 
1108 AB Amsterdam-Zuid Oost, tel. 0653777758. Mailadres: carin@villasophia.org
Deze locatie ligt op het terrein van het hotel Tulip Inn "Riverside Amsterdam" Daar kunt u parkeren (bij het hotel); bij het water (rechts van het hotel) staat de kantoorvilla.
      -     Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur
-        Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde:
actuele thema´s over Aardse subtiele fenomenen
vragen die leven
 uitwisseling van inzichten
- het maandelijkse thema’s die doorgemaild worden een week voor de bijeenkomst
Heb je belangstelling voor deelname,  laat het me  dan weten en noteer dan alvast  de betreffende data.
Graag tot (weer)ziens!


zondag 15 januari 2012

Wie of wat voed je met je religieuze doen?


Voorheen gingen mensen naar bepaalde plekken om de daar aanwezige ‘grote geesten’ te eren, te raden en te dienen.  In elke tijd deden mensen wat met die plekken; ze voegden er stenen aan toe (steenkringen), planten bomen, of trokken in christelijke tijden hele bouwwerken van steen op. En dat om de lokale entiteit (godheid/godin) te dienen en te eren.  Het subtiele wezen werd ingepakt,  energie uit de omgeving via lijnen eraan toegevoegd om het te dienen en bovenal met mensen aanwezigheidsritualen verricht om het te bedienen, te voeden en te ondersteunen. Christenen noemen het dan ook een ‘heilige plek’ en een ‘godshuis’, daar waar alleen hun god woont.  Maar woont deze God daar nog wel? Woont je meester er nog wel en zo nee; wie of wat voed je dan met je zang, aanwezigheid en gezamenlijkheid?
Vandaag eens bij de lokale kerk wezen kijken tijdens een dienst en wat bleek  als ik in een kerk zit: voed ik dan God of zijn het zijn afvalligen; Lucifer of Ahriman? In dit collectieve samenzijn voed je nu niet alleen het luciferisch  en /of je zelf in je oude retrotijd-ruimtemachine.  Wat een drama zo gevangen te zijn met Zijn tegenpool en God in geen velden of wegen te bekennen.

Voor mij is een belangrijkere vraag: wat kan ik doen om meer op het pad te komen naar vrijheid en verbinding met het wezenlijke?  Aspecten van het goddelijke/godinnelijke  te ontmoeten behoren daar zeker bij, maar die laten zich nu niet meer inpakken in materie, een gebouw, een plek, of een dienaar als ze dat ooit hebben gedaan.  

donderdag 12 januari 2012

Eer ook het funktionele duister


Plots komen  er deze morgen vroeg zwarte dwergen in m’n kamer en sjouwen iets groots mee. Het is een zwart wezen die ze zwaar hebben geketend; een duivelachtige. Ze zeggen; “het moet om het leven, maar waar naar toe?” Ik sta voor de keus: bevrijden maar het blijft nog wel deels geketend. Dat bovenwezens het mee nemen, maar het blijft toch. Dan komt de oplossing; terug naar het territorium in de aarde laten gaan, waar het thuis hoort. Terug naar het eigen rijk in de nederwereld, met de opmerking; blijf wel in het eigen rijk en doe daar je taak en val vooral geen andere wezens lastig.  Ze trekken namelijk donkerzwart –negatief zwart-  aan; afval in het zwarte gebied en hebben op bepaalde plaatsen hun verbindingsweg met onze middenwereld.  In de aarde trekken ze dus het donker aan, en dat is hun functionele taak. Het verdoemen van hen is af te raden omdat ze een heel functionele taak hebben in de subtiele stofkringloop, die onze materiekringloop begeleidt.

Miljarden planeten in het melkwegstelsel


De hemel is veel ‘aardser’ dan we dachten  
De astronomie komt met steeds meer bewijzen dat het heelal niet alleen miljoenen galaxies heeft bestaande uit miljoenen sterren, maar dat elke ster over heel wat planeten beschikt. Het esoterische beeld van de kosmos bestaande uit vaste sterren moet hoognodig aangepast worden. Ook de astrologie met haar oude wereldbeeld verdient een nieuwe gezichtshoek.


Graphic illustration by ESO/M. Kornmesser

Enkele uitspraken uit een bericht van ESO van vandaag:
“An international team, including three astronomers from the European Southern Observatory (ESO), has used the technique of gravitational microlensing to measure how common planets are in the Milky Way. After a six-year search that surveyed millions of stars, the team concludes that planets around stars are the rule rather than the exception. The results will appear in the journal Nature on 12 January 2012.
Over the past 16 years, astronomers have detected more than 700 confirmed exoplanets and have started to probe the spectra  and atmospheres of these worlds. While studying the properties of individual exoplanets is undeniably valuable, a much more basic question remains: how commonplace are planets in the Milky Way?

Arnaud Cassan (Institut dʼAstrophysique de Paris), lead author of the Nature paper, explains: "We have searched for evidence for exoplanets in six years of microlensing observations. Remarkably, these data show that planets are more common than stars in our galaxy. We also found that lighter planets, such as super-Earths or cool Neptunes, must be more common than heavier ones.

“We used to think that the Earth might be unique in our galaxy. But now it seems that there are literally billions of planets with masses similar to Earth orbiting stars in the Milky Way,” concludes Daniel Kubas, co-lead author of the paper."”

woensdag 11 januari 2012

Grensoverschrijdend gedrag bij Amnesty International e.a. en stop op zo'n wijze van geven aan Idee (sch)ele organisaties


je hebt ahrimanische en luciferische graaiers; dit soort heeft beide kenmerken
je hoeft ze alleen maar te herkennen

"Bij haar vertrek als secretaris-generaal van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International streek Irene Khan een premie van een dikke 600.000 euro op. Haar plaatsvervangster kreeg 360,000 euro. De betaling van de hoge bedragen maakte deel uit van een geheime deal die nu pas uitlekte. Hieronder nogeen paar "dieven"die zichzelf blijkbaar als een "GOED DOEL"beschouwen!!! Ik hoop van harte dat de bestuurders op jullie broodnodige gulle giften kunnen blijven rekenen! Daarbij nog extra legale voordelen zoals reizen, leaseauto etc.

Instelling,                                             Naam,                                           Salaris!

Unicef                                 Henk Franken                       371.459  euro
Rode Kruis                          Cees Breederveld                  198.000
Hartstichting                        Hans Stam                           181.119
Nierstichting                        Paul Beerkens                       177.249
Kerk in actie                        Haaije Feenstra                     176,000
KWF Kankerbestrijding         Ton Hanselaar                       175.135
Artsen zondergrenzen           Hans van de Weerd               174.000
Prins Bernard Cult fonds       Adriana Esmeijer                   160.400
Natuurmonumenten              Jan-Jaap de Graeff                154.000
Plan Nederland                    Tjipke Bergsma                     136.000
Wereld Natuur Fonds            Johan v.d. Gronden               129.498
Cordaid                                Rene Grotenhuis                   128.514
Greenpeace                           Liesbeth v. Tongeren            126.901
Woord en Daad                     Jan Lock                               125.361
Astma Fonds                        Michael Rutgers                    126.ooo
Zonnebloem                          Marijke van Eck                    122.416
Terres des Hommes              Ron van Huizen                     117.440
Amnesty                              Eduard Nazarski                    115.955
Oxfam/Novib                        Farah Karimi                          115.769
SOS Kinderdorp                    Albert Jaap v. Santbrink         103.164
Cliniclowns Nederland           Hans Geels                             94.577
Liliana Fonds                        Kees v.d. Broek                      92.016
War Clild                               Mark Vogt                              86.600
Leger des Heils                     Geen jaarverslag
Reumafonds                         Geen jaarverslag
 

Ja, hier wordt je toch  even stil van. Denk er maar eens "nuchter" over na! 
De bazen zien zichzelf blijkbaar als het goede doel.  Voor mij is het gedaan, ik stop met geven, 
jammer voor de mensen waar het voor bedoeld was, maar toch! 
Heeft iemand een idee wat wij hier aan kunnen doen!! " 

Bron; Jan en Wil Bakker