donderdag 26 april 2012

spaarlampengevaar


gelezen bij Nexus:

Spaarlampen, zuinigheid voor gezondheid?

De afgelopen jaren hebben mensen wereldwijd een overstap gemaakt van de traditionele
gloeilampen naar de zuinigere spaarlampen. Op zich een goede zaak want wij kunnen niet
zuinig genoeg met energie omspringen. Maar, er zitten toch wat addertjes onder het gras en
belangrijke waarschuwingen m.b.t. het omgaan met spaarlampen blijven meestal achterwege.
De spaarlampen, en ik heb het dan niet over de ledlampen, bevatten bijna allemaal kwik.
Iedereen die een beetje op de hoogte is weet dat kwik levensgevaarlijk kan zijn wanneer het
niet op de juiste wijze behandeld wordt. Maar bij de kwik blijft het niet, er loeren nog meer
gevaren om de hoek.
Om duidelijk te maken hoe gevaarlijk spaarlampen kunnen zijn laat ik jullie enkele schokkende
afbeeldingen zien van iemand die een lampje wilde verwisselen, een spaarlamp kapot liet vallen
en er per ongeluk in stapte.
De persoon ik kwestie wilde zoals gezegd enkele lampen in huis vervangen door de
zuinigere spaarlamp. Staand op een ladder lukte het niet de spaarlamp in 1 keer in te draaien,
 het lampje viel op de grond en spatte met een knal uit elkaar. Van de ladder af komend, niet
goed oplettend, stapte de persoon met onbeschermde voeten in de glasscherven van de
spaarlamp.
Met als resultaat een kwikvergiftiging en naar alle waarschijnlijkheid een voet die nooit meer
de oude zal worden. In het ergste geval zal de voet geamputeerd moeten worden.

Omdat ik zelden een waarschuwing op het doosje van een spaarlamp heb zien staan, wil ik
via enkele simpele tips mensen erop wijzen hoe te handelen wanneer er een spaarlamp stuk
gaat in huis of op de werkplek.
1.Wanneer een spaarlamp breekt of springt, moet de ruimte direct verlaten worden
voor tenminste 15 minuten. De spaarlamp bevat het zeer giftige kwik dat bij inhalering
verschillende klachten kan veroorzaken , zoals; Migraine, desoriëntatie maar ook
kwikvergiftiging.
2.Mensen met gevoeligheid voor allergieën kunnen er verschillende huidaandoeningen van
krijgen, enkel door het in te ademen of aan te raken.
3.De resten van de spaarlamp mag je absoluut NIET met een stofzuiger verwijderen. Je zou
de gevaarlijke deeltjes enkel verder verspreiden door de stofzuiger. Niet alleen op dat moment
maar ook wanneer de stofzuiger op een later tijdstip weer gebruikt wordt. Gebruik daarom een
blik en veger en veeg de resten voorzichtig op. Een mondkapje is geen overbodige luxe!
4.Zorg ervoor dat het afval van de lamp, ingesloten in een plastic zakje, niet bij het gewone
afval terecht komt. De beste manier om dit te verwijderen is via de chemobox die de meeste
mensen in huis hebben om chemisch afval en batterijen te verwijderen.
Loop ik dan alleen gevaar wanneer een spaarlamp kapot springt of valt? Neen, helaas moet ik
jullie teleurstellen. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat spaarlampen ook heel erg
gevaarlijk zijn als ze branden. Het nu volgende stukje komt uit de Elsevier van 20 april 2011.
Lees en huiver!
'Spaarlampen stoten kankerverwekkende stoffen uit'
 De spaarlamp, de opvolger van de gloeilamp, blijkt een gevaar te vormen voor de
volksgezondheid. De lichtbron stoot kankerverwekkende stoffen uit.
De spaarlamp blijkt ook gevaarlijk te zijn als hij brandt
 Dat meldt de Britse krant The Telegraph op basis van een onderzoek door een Duits
laboratorium.
Giftige materialen
De onderzoekers van het Alab Laboratorium in Berlijn waarschuwen de spaarlamp niet te lang
aan te laten, omdat de lamp giftige materialen uitstoot. Het is vooral gevaarlijk als mensen met
hun hoofd in de buurt van de brandende lamp komen, aldus Peter Braun, die het onderzoek
leidde.
‘Deze kankerverwekkende stoffen moeten zo ver mogelijk uit de buurt van mensen worden
gehouden,’ zegt Braun in The Telegraph. Het gaat onder meer om de stoffen fenol , naftaleen
en styreen
 
In Nederland en de rest van de EU worden steeds meer spaarlampen verkocht, vooral omdat
de ouderwetse gloeilamp is verboden . Deze maatregel werd genomen omdat de gloeilamp te
energieverspillend zou zijn.

Kwikdampen
Het was al bekend dat deze lamp, die veel duurder maar ook veel zuiniger is dan de
gloeilamp, kwikdampen bevat. Dat kan een gevaar betekenen voor de volksgezondheid als
deze afvalstof vrijkomt .
De Federatie van Ingenieurs in Duitsland adviseert om spaarlampen zo weinig mogelijk te
gebruiken. ‘Ze moeten niet worden gebruikt in ongeventileerde ruimtes en al helemaal niet in de
buurt van je hoofd,’ waarschuwt de branchevereniging.

Overheidscampagne
In het Verenigd Koninkrijk zien ze de ernst in van de situatie. ‘We moeten vervolgonderzoek
doen om te kijken of de Duitse bevindingen kloppen,’ laat de universiteit van Portsmouth weten
. De overheid daar blijft echter de spaarlamp promoten hetzelfde geldt voor Nederland.
Onlangs is het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog een Postbus 51-campagne gestart o
m de Nederlander ervan te overtuigen dat de spaarlamp beter is dan de gloeilamp, ondanks de
kennis over de aanwezigheid van kwikdampen.
Bron: Elsevier

Kunnen jullie het nog volgen?
De overheid is dus op de hoogte van alle gevaren die de spaarlamp met zich mee brengt en de
gigantische vervuiling die deze lampen in de nabije toekomst zullen veroorzaken. Toch blijven
de overheid deze zeer gevaarlijke lampen promoten via postbus 51 campagnes. Om het geheel
vorm te geven wordt de wereld mooi in het groen afgebeeld zoals hiernaast in de afbeelding.
Ik vraag mij ernstig af of de vertrekken van onze koningin en van de volksvertegenwoordiging
volhangen met deze lampen of dat ze daar wel al actie ondernomen hebben. Hoe dan ook, het
is een niet te volgen verhaal. Zaken die slecht voor ons zijn worden ook hier weer aangeprezen,
net zoals de fluoride in tandpasta, de smaakversterkers in onze voeding, de aspartaam in ons
drinken en voeding en niet te vergeten de vaccins die jaarlijks weer bijzondere aandacht krijgen
via TV spotjes. De jaarlijkse griepprik is er weer, maak snel een afspraak bij uw huisarts!
Je zou haast gaan denken dat er opzet in het spel is............
Deze informatie is tot stand gekomen doordat mensen vragen stellen, niet zomaar alles
aannemen dat ze verteld krijgen en zelf onderzoek doen. ik kan niet vaak genoeg vertellen hoe
 belangrijk het is en zal blijven, elk bericht zelf te toetsen aan waarheid! Enkel door mensen die
dit systematisch doen kunnen wij belangrijke informatie zoals deze blijven verstrekken.
Onderzoek dus zoveel mogelijk zelf en behoud het goede!
6 / 6

woensdag 18 april 2012

Paganisme is voor het eerst opgenomen in het leerplan voor de scholen van één van de Engelse hertogdommen.

De autoriteiten van het graafschap Cornwall in het uiterste zuidwesten van Engeland hebben de scholen opgedragen dat hekserij, druïdisme en aanbidding van oude goden als Thor onderwezen moet worden naast christendom, islam en jodendom.
Een groep adviseurs heeft de gestelde eisen opgenomen in het leerplan waarin onder meer staat dat kinderen vanaf vijf jaar zouden moeten leren over steencirkels als Stonehenge. Op 11-jarige leeftijd kunnen leerlingen vervolgens het moderne paganisme en het belang ervan in Cornwell gaan verkennen.
Ongenoegen
Het lesprogramma moet ruimte bieden voor studielessen over het belang van pre-christelijke vindplaatsen voor moderne paganen.
In een begeleidend schrijven stellen de auteurs dat leerlingen de overtuigingen van het paganisme zouden moeten begrijpen. Het initiatief van de autoriteiten heeft geleid tot ongenoegen bij christelijke organisaties die bezorgd zijn dat een grensreligie steeds meer erkenning krijgt.
Breed scala
Critici wijzen op het feit dat er in Cornwall slechts 600 tot 750 paganen leven op een totale bevolking van 537.400. Woordvoerder van het Christian Institute Mike Judge zei dat de introductie van paganisme meer te maken heeft met de politieke correctheid van de leraren dan met de scholing van kinderen.
Neil Burden van de Cornwall Council is echter van mening dat kinderen als gevolg van de beslissing toegang hebben tot een breed scala aan geloofsovertuigingen. In alle scholen wordt nog altijd met name onderwezen vanuit christelijke opvattingen.
Wicca’s
Paganisme omvat onder meer de druïden, die naar eigen zeggen het oude geloof van het pre-christelijke Brittannië uitdragen; de wicca’s, moderne heksen die samenkomen in covens; en sjamanen die werken met de geest van het land.
De bekendste paganen uit Cornwall zijn onder meer Cassandra en Laetitia Latham-Jones. Op hun website staat te lezen dat ze baby’s zegenen, geesten verdrijven en toverspreuken doen.
Het initiatief komt in navolging van de beslissing van de Charity Commission in 2010 om druïdisme te erkennen als religie. Druïden en paganen die vastzitten in de gevangenis mogen nu een twijg of toverstaf meenemen in hun cel.
Het druïdisme vindt zijn oorsprong in de Keltische traditie. In de rituelen spelen de natuur en de cycli van zon en maan een belangrijke rol. Ook planten en vuur hebben voor druïdes een grote symbolische waarde.
Volgens een volkstelling in 2001 zijn er zo’n 40.000 paganen in Engeland en Wales alhoewel dat aantal volgens recente schattingen wel eens vele malen hoger zou kunnen liggen.
Bron: Dailymail.co.uk 

zaterdag 14 april 2012

Dimensionaliteit


Ik werd na een kort rustslaapje in de auto wakker en wist even niet waar ik was en wie ik ben. Snel herinnerde mijn persoonlijkheid me er weer aan wie en wat ik hier –tijdelijk- ben. De verkozen zoekmachines doen vervolgens weer hun werk.
Levend in een lichaam in deze dimensie is soms een hele leeropgave. Het water-aarde organische materielichaam levend in een driedimensionale ruimte [is emotie] met een Mind [is tijd]. Dit is dan de werkelijkheid van de materie-ruimte-tijd dimensie . Met deze vierde dimensie omgaand is een hele klus. Het lijf vraagt om zorg, voeding, een huis materie en rust/slaap. Het ruimtelichaam heeft vooral behoefte aan leegte om hier te komen en het tijdlichaam om een meditatieve staat om niet teveel af te leiden in het nu. Is daar onvoldoende zelfbeheer dan trekt één van de drie de aandacht door lusten, emoties en gedachten en brengt je veelal in het daar en toen. 

Meer komend in het hier en nu is de mogelijkheid om in een andere dimensie te zijn.  Voor velen is de nacht de enige mogelijkheid om uit deze zoekmachines te geraken van de persoonlijkheden en andere bezettingen. In de nacht kun je dan zijn in andere dimensies en wordt soms symbolisch vertaald in dromen.  

Een oude weg in de geomantie was de weg van het bezoeken van bepaalde punten in het landschap waar de ‘doorgang’ natuurlijk voorhanden was. Andere realiteiten zijn daar gemakkelijker doorboorbaar.

Als reiziger in andere dimensies ken ik de subtiele werelden maar al te goed met haar verleidingen.  Dat is in feite nog een tussenwereld waar materie, ruimte en tijd nog inhouden hebben. Voorbijgaand door de  materie kom je ondermeer in trillingen, licht en donker. Voorbij de ruimte en tijd is moeilijk meer voor te stellen. Je kunt het alleen ontmoeten op de doorreis naar de voorhanden zijnde 12 dimensies. Goede reistijd…hum..reisloosheid in de absolute leegte met presentie!

donderdag 12 april 2012

de dimensionaliteit; openingen naar andere reeds aanwezige realiteiten en nieuwe toegangen tot versloten dimensies


Gaialogische activiteit in Zutphen

Zeven maandelijkse inspiratieve bijeenkomsten met Dick van den Dool in Zutphen met als centraal thema De Nieuwe geest van 2012: Oerveranderingen in, op en boven deze planeet Aarde’.

Veel te beleven
Het is een zegen om te mogen leven in deze belevingsvolle tijden. Tijden waarover veel gezegd is, wordt en vooral veel ideeën rondzwermen over wat komt.  Elke tijd heeft zo haar nieuwe Geest en vooral deze waarin zoveel mensen op deze  ervaringsvolle planeet verblijven. Een planeet die altijd in beweging is in een immer bewegend universum.
In de  gaialogie- de subtiele Omgevingsheelkunst-  zijn deze subtiele veranderingen in de omgevingswerkelijkheden al langer bekend.  
Elke avond staan we ‘stil’ bij een thema en is er een uitwisseling van ervaringen en (Her)oriëntatie van de eigen positionering.
 .
 .
Wanneer en welke thema’s:
Zeven avonden met de volgende onderwerpen
-       17 februari: veranderingen in de aarde zelf; fundamentele processen in het gesteente en het oude en nieuwe subtiele aardelichaam
-       9 maart: veranderingen op de aarde; de winden en wateren en de grote geesten
-       16 maart de opener atmosfeer en de nieuwere relatie met de kosmos
-       13 april:  de dimensionaliteit; openingen naar andere  reeds aanwezige realiteiten en nieuwe toegangen tot versloten dimensies
-       11 mei: de samenleving verandert in een andere orde
-       22 juni:  sterven en opnieuw geboren worden in een ander ‘Mens’lichaam
-       13 juli:  voorbij het Mens-zijn,  materie ruimte en tijd
Aansluitend is een ervaringsweek in Duitsland over dit thema van  19 t/m 25 augustus:  ‘Oerveranderingen  waarnemen in de subtiele natuur  van het Fichtelgebirge’ (Schirnding, Beieren, BRD)

Waar
De  avonden zijn op vrijdagavond zo eens per maand in de bovenruimte van de Driekant Ambachtscentrum, Lange Hofstraat 23/25, zijingang steeg, 7201 HT Zutphen. Toegang: 15 euro  Tijden: 19.45 uur - 22.00 uur


leerganggroep op tour zondag


A.s.  zondag de 15e april ben ik weer op tour voor een leergangdag in het kader van het tweede jaar van de leergang natuurwezenrijken/gaialogie.
 Speciaal thema’s  is die aan de orde komen:
a.     De relatie in de Friese cultuur ,  met de zwaan  als dier en het  sterrenbeeld  zwaan en het uilenbord in de bouwkunst. We bezoeken boerderijen en de koningsterp Wynaldum
b.    Speciale natuurwezens in de luchtsferen; de eenhoorn, die veel voorkomt in de Friese adellijke cultuur
c.     Ons grote subtiele lichaam en buitenaardse interacties daarin
 Het bezoekpunt is deze keer  is Noord-Friesland

bijeenkomsten in Amsterdam; thema 'Wat zijn eigenlijk buitenaardsen?"

Volgende week is het weer zover in Amsterdam inspiratieve bijeenkomsten op de maandagavond en de woensdagmorgen,  waarvoor ik je van harte uitnodig!

 Inhoud
Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring, is een maandelijks programma in Amsterdam beschikbaar. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde:
actuele thema´s over Aardse subtiele fenomenen
vragen die leven
   uitwisseling van inzichten
Het Thema in  april is;  “Wat zijn eigenlijk buitenaardse wezens?”
Wat is eigenlijk een mens en wat voor reis heeft die feitelijk gemaakt in de tijd-ruimte en andere dimensies? Is dat buitenaards of zijn buitenaardsen projekties, andere realiteiten  en hoe verhouden ze zich tot vrijheid en menswording? Vragen die leiden tot nader zelfonderzoek. 

 Maandagavond 16 april
- Ontmoetingsplaats: Annette van de Lang,  PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres: annetvandelang@wanadoo.nl
- Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur.
- Data eerste helft jaar 2012: 14 mei, 18 juni, 9 juli

Woensdagmorgen 18 april 
- Ontmoetingsplaats: Villa Sophia 
Provincialeweg 36 
1108 AB Amsterdam-Zuid Oost, tel. 0653777758. Mailadres: carin@villasophia.org
Deze locatie ligt op het terrein van het hotel Tulip Inn "Riverside Amsterdam" Daar kunt u parkeren (bij het hotel); bij het water (rechts van het hotel) staat de kantoorvilla.
-       Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur
-       - Data eerste helft jaar 2012: 16 mei, 20 juni, 11 juli
-        
Graag tot weerziens op één van deze bijeenkomsten  en ..gasten zijn van harte welkom!

De zin van wakker worden


Repeterend gedrag is een dringende boodschap aan het bewustzijn dat iets aandacht behoeft.  Zo had ik  gisteren een gesprek met I. Het ging over zijn slaapgedrag op de boerderij. Hem viel op dat steeds als hij kwam, de eerste nacht onslaapbaar was.  De plek maakt als het ware in zijn slaaptoestand wat wakker wat hem wakker houdt. Bij verder onderzoek bleek in zijn eigen zielelichaam een wezen geactiveerd te zijn die in de nacht zijn lichaam overnam, terwijl zijn eigen ziel op reis wilde. Beide streden om de beheersing van het lichaam wat  slapeloosheid geeft.  Dit wezensdeel in hem verbleef in zijn nederwereld, onder hem in z’n subtiele aarderijk en wil eigenlijk weg, maar kent alleen de weg terug, naar een lichaam.  Niet intelligent doch wel begrijpbaar om naar de oude weg te grijpen.  Na afloop van de interventie had. I. meer gevoel in z’n benen en nu maar afwachten hoe de nachtrust is.
Ten tweede gaf zijn  waargenomen fenomeen  ook aan dat er iets in de aarde onder de hof zit dat actief wordt als iemand een ‘haakje’ in z’n systeem heeft. Dat nader bezien en ontleed geeft weer meer vrijheid. Oud gedrag leidt tot terugglijden in een oude dimensie.

vrijdag 6 april 2012

De subtiele talen van de ziel, het wezenIn die 25 jaar dat ik met geomantie bezig ben, heb ik me steeds verbaasd over de vele vormen van subtiel waarnemen die er zijn.  Deels komt dat, dat subtiele waarnemingen geen aspect zijn van de persoonlijkheid maar van de ziel. De ziel heeft vele leerervaringen meegenomen uit andere tijden. En in oude scholen werden onderscheiden talen geleerd om met elkaar te kunnen communiceren.  De school van Chartres kende de taal van de elementen,  die ook in andere culturen bekend is maar weer verschillend werd bezien. In de Egyptische mysteriescholen  ging het om stromingen, verbindingen, wezens en de eenheid (oer) en de verbondenheid met de goden, sterren. In de sjamanistische culturen ging het weer om de taal van de klanken en in de oertijd om de taal van de trillingen via het gevoel van het lichaam en elk gevoel werd geïnterpreteerd als van een bron buiten je. Ik herken vaak aan de uiting van iemands subtiele taal in welke cultuurfase iemand is blijven hangen
.
Nu kun je in deze tijd je oude talen weer toepassen, wat ik veel om me heen zie, maar je kunt ook de eigen taal van deze tijd leren. Een aspect van de nieuwe taal is de multidimensionaliteit ervaren.  Het wezen heeft een natuurlijke verbinding met haar Oerdimensie die wat in deze vierde dimensie nu wil neerzetten.  De ziel heeft  op haar lange reis ervaringen opgedaan in onderscheidene dimensies toen en daar.  Het is mooi om te herkennen wie met welke dimensie onbewust verbonden is en of die impuls door het persoonlijkheidsfilter heen kan komen.

Mijn intentie is nooit geweest om anderen mijn subtiele vertalingen te leren. Meer het leren herkennen van de eigen zieletaal en mogelijk zelfs te komen bij de wezenlijke taal.  Daaraan aandacht geven, geeft een breder levensperspectief. Het vermogen om  dat te herkennen geeft levensgeluk en eigenheid. Het doceren van een subtiele taal die niet bij je past, is kopiegedrag, wat ik veel omme heen zie. Dat leidt tot oneigenlijkheid en vervreemding en tijdelijkheid.  In deze 21ste eeuw gaat het om geheel andere dingen.