vrijdag 6 april 2012

De subtiele talen van de ziel, het wezenIn die 25 jaar dat ik met geomantie bezig ben, heb ik me steeds verbaasd over de vele vormen van subtiel waarnemen die er zijn.  Deels komt dat, dat subtiele waarnemingen geen aspect zijn van de persoonlijkheid maar van de ziel. De ziel heeft vele leerervaringen meegenomen uit andere tijden. En in oude scholen werden onderscheiden talen geleerd om met elkaar te kunnen communiceren.  De school van Chartres kende de taal van de elementen,  die ook in andere culturen bekend is maar weer verschillend werd bezien. In de Egyptische mysteriescholen  ging het om stromingen, verbindingen, wezens en de eenheid (oer) en de verbondenheid met de goden, sterren. In de sjamanistische culturen ging het weer om de taal van de klanken en in de oertijd om de taal van de trillingen via het gevoel van het lichaam en elk gevoel werd ge├»nterpreteerd als van een bron buiten je. Ik herken vaak aan de uiting van iemands subtiele taal in welke cultuurfase iemand is blijven hangen
.
Nu kun je in deze tijd je oude talen weer toepassen, wat ik veel om me heen zie, maar je kunt ook de eigen taal van deze tijd leren. Een aspect van de nieuwe taal is de multidimensionaliteit ervaren.  Het wezen heeft een natuurlijke verbinding met haar Oerdimensie die wat in deze vierde dimensie nu wil neerzetten.  De ziel heeft  op haar lange reis ervaringen opgedaan in onderscheidene dimensies toen en daar.  Het is mooi om te herkennen wie met welke dimensie onbewust verbonden is en of die impuls door het persoonlijkheidsfilter heen kan komen.

Mijn intentie is nooit geweest om anderen mijn subtiele vertalingen te leren. Meer het leren herkennen van de eigen zieletaal en mogelijk zelfs te komen bij de wezenlijke taal.  Daaraan aandacht geven, geeft een breder levensperspectief. Het vermogen om  dat te herkennen geeft levensgeluk en eigenheid. Het doceren van een subtiele taal die niet bij je past, is kopiegedrag, wat ik veel omme heen zie. Dat leidt tot oneigenlijkheid en vervreemding en tijdelijkheid.  In deze 21ste eeuw gaat het om geheel andere dingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten