dinsdag 30 januari 2018

Luchten Holland, met een luchtje

Vandaag  wordt Duitsland op het matje geroepen door de EU vanwege haar nalatigheid burgers te beschermen in steden tegen grensoverschrijdende luchtkwaliteiten. Maar hoe zit het in Nederland?
“Luchtverontreiniging levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%).
“De lucht in Nederland is de afgelopen decennia een stuk schoner geworden en voldoet nu vrijwel overal aan de Europese normen. Desondanks leiden concentraties fijnstof, stikstofdioxide en ozon in de lucht naar schatting tot 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar.”(cijfer 20114)                          (Gezondheidsraad 2017 uitspraken)

Luchtvaart laat alleen zijn positieve kant zien en verhult haar schaduwzijde
“In 1997 vervoerden de reguliere luchtvaartmaatschappijen 1,5 miljard passagiers en 26 miljoen ton vracht.”
Maar hoe zit het met de gezondheids schade van de burgerluchtvaart. Daarover laat de Gezondheidsraad geen gegevens zien!  KLM en Schiphol  staan in feite  boven de staat, de regering, en beinvloed  door haar aanwezigheid de Randstadbewoners, die al veel luchtvervuilings nadelen ondervinden van Rijnmondse/Moerdijk  petrochemie met de overheersende zuid-westen wind. Fijn om in Holland te wonen!
Hennepland Nederland met haar walmen
“Netbeheer Nederland, de koepelorganisatie van netbeheerders  wijst op de grote maatschappelijke schade van pakweg 200 miljoen euro. Er zijn naar schatting zo'n 30.000 hennepkwekerijen in Nederland die elk jaar bijna 1 miljard kWh aan elektriciteit stelen.”
“Netbeheerder Stedin, die in samenwerking met de politie vorig jaar een kleine duizend kwekerijen ontdekte in drie grote steden.” (2017)
En maar roken/stoken en wanneer worden de werkelijke menselijke problemen daarachter aangepakt?zaterdag 27 januari 2018

Eerbetoon aan de pionier Herman Hegge van Frontier

“In 1995 richtte Herman Hegge (1961) de Frontier-organisatie op, inclusief boekenwinkel en een tijdschrift. Na ruim 22 jaar lang onafgebroken grensverleggend pionierswerk te hebben verricht, kwam daar deze zomer plotseling een einde aan. AMC-neurologen concludeerden dat Herman was getroffen door een zeldzaam virus dat bij hem ernstige, en onherstelbare hersenbeschadigingen had veroorzaakt. Na te zijn “uitbehandeld” werd hij overgebracht naar een verpleeghuis. Daar zocht ik hem afgelopen zondagmiddag op. Dit bezoek bracht mijn visite van vele jaren geleden aan mijn toen 88-jarige oma bij mij in herinnering, want ook zij had toen geen idee meer wie ik ook al weer was. Met pijn in mijn hart heb ik daarna afscheid van Herman genomen, en de gehele terugreis was ik vol van verdriet omdat de Herman die ik ken en zo waardeer er niet meer is. Gisteren heb ik een eerbetoon aan hem gepubliceerd. Daarmee wilde ik eigenlijk wachten tot na zijn overlijden, maar zo is het beter, vind ik (nu ook).”
Johan Oldenkamp 
 Bron: http://www.pateo.nl/HTML/NL/Bulletin/Nieuwsbrief178.htm

donderdag 25 januari 2018

gezocht Javaanse sjamaan

Wie kent een juiste Javaanse sjamaan die met Javaanse ingewijde krissen kan omgaan. Mijn vader heeft uit Java tijdens de politionele acties twee krissen meegenomen.  Niet zo verstandig naar nu blijkt! Deze zijn hoogstwaarschijnlijk afgenomen van de opstandelingen, zoals men die toen noemde.
Ze hangen thuis en hebben een negatieve uitwerking.

Weggooien wil ik niet, ook niet schenken en ik kan ze ook niet zelf terug brengen maar ze wel met eer laten behandelen/ ontwijden. Of een ander advies?

Oerkrachten

Nederland was in het westen, de voormalige delta van Rijn, Maas en Schelde een sedimentenland aan de oppervlakte en in de diepte; laagje voor laagje werd het opgebouwd waar de natuur weer haar eigen laag op liet groeien door veenvorming.  Het sedimentatieproces vanuit zee en rivieren is de laatste duizend jaar gestopt. De rivieren liggen in een keurslijf en de zee werd geweerd uit het binnen land. De rivier mag alleen in haar eigen bed wat meanderen  en de zee op bepaalde plaatsen de duinenreeks indringen. Wat eens een rijke delta was is nu het dichtst bevolkte deel van ons landje.
Het gevolg van deze begrenzing is dat de zee en de rivieren verder stijgen en het binnendijkse land zakt, inklinkt, ‘opgegeten’ wordt, veraard. In feite  wordt het van de grote stromende water processen afgesneden en zakt, totdat het water het weer overneemt en het land weer jaarlijks bevrucht kan worden met water en haar sedimenten.


In het Fichtelgebirge is een ander proces gaande, Dat is een erosiegebied en worden de basis sedimenten van klei en zand afgevoerd uit het Middelgebergte, naar de rivierdelta’s . Hier was het eens zo hoog als de Himalaya  en rijkt nu tot maximaal 1000 m.

dinsdag 23 januari 2018

Onbewuste ouders die hun kinderen D televisie laten kijken


Voorval op lagere school ergens in Duitsland
Drie van de 24 leerlingen -10%- van de eerste klas -6 jaar oud- gebruiken thuis een 3D bril. Een van die kinderen loopt verschrikt naar de lerares met de opmerking; ‘er zit een dinosaurier achter me aan’.  Ze kunnen niet meer onderscheid maken tussen deze wereld, de virtule wereld en de daarmee sterk verbonden demonische wereld.


D (ook wel driedimensionale) televisies en films worden steeds populairder, ze zijn heel leuk om te bekijken want maken de film net even wat spannender. Maar zijn ze eigenlijk wel goed om naar te kijken? Verschillende onderzoeken en personen hebben bewijs dat 3D beelden schadelijk kunnen zijn wanneer er langere tijd naar wordt gekeken. Vooral voor mensen met oogafwijkingen, autobestuurders en kinderen kan dit voor problemen zorgen.

Scholen zouden eigenlijk aan ouders en gedragscode moeten geven aan kinderen om deze brillen niet te gebruiken. Net als alcohol niet onder de 18 jaar.


Donaties

Welke waarde heeft Gaialogie weblogvoor jou? Wil je ons supporten? Dat kan uiteraard! Met de ontvangen gift/donatie kunnen wij ervoor zorgen dat de blog van Gaialogie kan blijven bestaan.
Voor eventuele giften vooral m'n VS lezers! zie:  https://www.gaialogie.nl/donaties/
 

Hoor graag van je!

Geestelijk subtiele oorlogsschadeDe subtiele schade veroorzaakt door uitzending van soldaten in oorlogsgebieden elders

It matters what your forefathers did…

Als kind van een Indiëganger die voor zijn dienstplicht van 1946 – 1949 verplicht moest dienen op Java sta je niet altijd stil bij de subtiele gevolgen van zijn wereldreis voor het ‘vaderland’, hemzelf en zijn kinderen.
Eerder heb ik op deze blog al over de nadelige gevolgen van deze opofferende generatie geschreven voor het grote landsbelang.
Mijn vader verbleef dan wel in rustiger vaarwater vanwege zijn connectie met een broer die politie commissaris was in Jakarta, maar toch, hij heeft een klap meegekregen en dat doorgegeven in de mannelijke lijn.

Deze nacht kwam ik bij onderzoek van bepaalde fenomenen in m’n tijdlijn uit dit leven op een Javaanse tovenaar die zwarte magie heeft uitgevoerd op het collectief van de soldaten wat me persoonlijk behoorlijk heeft belast..

Louis Couperus heeft in zijn bekende werk ‘De Stille Kracht’ (1900)ondermeer  geschreven over guna-guna, oftewel zwarte magie. Indonesiërs die zich bezig houden met guna-guna worden dukuns genoemd. Op Java noemen ze het ‘dat-waar-je-niet-over-spreekt’. En het is overal.
Zwarte magie is een  aspect van nekromantia (Grieks: necromancie, letterlijk: "doodswichelarij")

Ik zal niet teveel uitwijden wat m’n waarnemingen waren maar het ligt op het vlak van demonen in het subtiele systeem,  kettingvloeken, die doorwerken in de generatielijn, die ondermeer afsluitingen geven in de hersenen, belastingen in het emotionele centrum, veranderingen in het DNA/RNA en schade door magische vloeksperen in de buikstreek. In elk geval resulteert dat in het uit balans zijn van linker- en rechter hersenhelft –verzamelpunt is niet op de juiste locatie-  en buikkoude  en leerlangzaamheid in de kindheid. Ik herken ook bij een neef van gelijke leeftijd wat dat heeft gedaan met hem en letterlijk een geestelijk achterstand heeft gegeven.  Goed in elk geval dat het aan de oppervlakte is gekomen om onder ogen te zien en te neutraliseren.

Daar ga je dan als trotse man voor het land
en je komt geestelijk gewond terug
zonder dat je dat merkt
en ook anderen dat nog niet herkennen
…..totdat de gevolgen boven komen op latere leeftijd, bij henzelf,
 hun kinderen en als die het niet aanzien bij hun kleinkinderen…

Dank voor de vrienden!


En realiseer je dat onder de vele vluchtelingen in ons land veel subtiele geestelijke schadegevallen zitten, die professionele hulp behoeven