dinsdag 30 januari 2018

Luchten Holland, met een luchtje

Vandaag  wordt Duitsland op het matje geroepen door de EU vanwege haar nalatigheid burgers te beschermen in steden tegen grensoverschrijdende luchtkwaliteiten. Maar hoe zit het in Nederland?
“Luchtverontreiniging levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%).
“De lucht in Nederland is de afgelopen decennia een stuk schoner geworden en voldoet nu vrijwel overal aan de Europese normen. Desondanks leiden concentraties fijnstof, stikstofdioxide en ozon in de lucht naar schatting tot 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar.”(cijfer 20114)                          (Gezondheidsraad 2017 uitspraken)

Luchtvaart laat alleen zijn positieve kant zien en verhult haar schaduwzijde
“In 1997 vervoerden de reguliere luchtvaartmaatschappijen 1,5 miljard passagiers en 26 miljoen ton vracht.”
Maar hoe zit het met de gezondheids schade van de burgerluchtvaart. Daarover laat de Gezondheidsraad geen gegevens zien!  KLM en Schiphol  staan in feite  boven de staat, de regering, en beinvloed  door haar aanwezigheid de Randstadbewoners, die al veel luchtvervuilings nadelen ondervinden van Rijnmondse/Moerdijk  petrochemie met de overheersende zuid-westen wind. Fijn om in Holland te wonen!
Hennepland Nederland met haar walmen
“Netbeheer Nederland, de koepelorganisatie van netbeheerders  wijst op de grote maatschappelijke schade van pakweg 200 miljoen euro. Er zijn naar schatting zo'n 30.000 hennepkwekerijen in Nederland die elk jaar bijna 1 miljard kWh aan elektriciteit stelen.”
“Netbeheerder Stedin, die in samenwerking met de politie vorig jaar een kleine duizend kwekerijen ontdekte in drie grote steden.” (2017)
En maar roken/stoken en wanneer worden de werkelijke menselijke problemen daarachter aangepakt?Geen opmerkingen:

Een reactie posten