dinsdag 29 november 2016

Landkarma: “Nederland de aller wreedste natie ter wereld!?”

 De auteur Vanvugt is te danken dat hij de schaduwkant van de natie Nederland goed weet te verwoorden in zijn laatste boek Roofstaat.
Adriaan van Dis haalt hem aan in een aflevering van DWDD. Een stil makend betoog op basis van de inzichten van de auteur Vanvugt. Zie eens : https://www.facebook.com/henry.macdonald.528/posts/10205645792175948

Wie is deze man en wat schrijft hij?
“Ewald Maria Gerardus Antonius Vanvugt ('s-Hertogenbosch, 16 april 1943) is een Nederlandse auteur en fotograaf. Hij publiceerde ruim dertig boeken.
In maart 2016 publiceerde hij bij uitgeverij TopNotch Roofstaat - wat iedere Nederlander moet weten, een geactualiseerde en uitgebreide versie van het Nieuw Zwartboek van Nederland Overzee uit 2002, die gelezen kan worden als een inleiding tot de geschiedenis van het Nederlandse overzeese en koloniale verleden. In twaalf hoofdstukken wordt onder andere aandacht besteed aan de roof- en kruistochten in de Middeleeuwen, de eeuwen van kaapvaart en piraterij en de omstreden reputaties van zeehelden, de staatsinkomsten uit opium in voormalig Nederlands Indië en het opiumfortuin van het Nederlandse koningshuis, de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC), de Pax Neerlandica en de vele Nederlandse aanvalsoorlogen, het geroofde exotische cultuurgoed in de rijksmusea, het aandeel van Nederland in de slavenhandel en de massa-executies in voormalig Nederlands-Indië tijdens de zogeheten Politionele acties.
Bij de presentatie van dit boek in het Amsterdamse Paradiso werd tevens een videoclip van de rapper Typhoon gepresenteerd, waarin deze in de huid kruipt van een slaaf uit het koloniale tijdperk.
De schaduwzijde van dat Nederlandse overzeese en koloniale verleden kan worden herkend als een rode draad in Vanvugts werk: wat begon als een essay in Playboy midden jaren tachtig groeide uit tot een standaardwerk over Nederlandse gruweldaden in de loop der eeuwen.” (bron Wiki)

Van Dis verwoordde ook de keerzijde van ons Nederlandse verleden met de  kolonie Indonesië die de  grootste populatie moslims had -35 miljoen- en hen niet altijd zuiver beheerden. Het bouwde daar 6000 kerken en nu piepen we dat er in ons eigen land 500 moskeeën staan, aldus Van Dis!

Hij stelt  op basis van de analyse van  Vanvugt, dat we de kruistochten voerden tegen een rijk waar we niets van begrepen,  en met de  kaapvaart, de zeeroverij de specerijen handel en opiumhandel als aller wreedste natie ter wereld bekend staan!

Tegengeluid
 Ik vraag Uwe Excellentie niets voor mij. Ik vraag geregtigheid voor de vertrapte menschheid! En dat zal ik blijven vragen zoo lang ik adem heb, ik zal het uitroepen aan de hoeken der straten, ik zal het den Koning zeggen als ik hem wijs op de juwelen zijner kroon en aan Holland als ik het wijs op zijne kapitalen: die juwelen zijn gestolen, die kapitalen zijn geroofd, uwe welvaart is een diefstal en uw batig slot is een boom die zijn wortels heeft in een moeras van ongeregtigheid.’

 brief die de ambtenaar Eduard Douwes Dekker in 1856 schreef aan de Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië en die de opmaat is geweest voor zijn debuut als schrijver Multatuli

“Nederlands-Indië zit zovelen van ons in de genen. Zes op de tien Nederlanders heeft Indisch bloed. Een op de tien Nederlanders heeft een familielid dat er heeft gewoond. Er leeft in Nederland een sterke nostalgie als je over de voormalige koloniën spreekt, veel Tempo Doeloe, en tegelijkertijd liggen die drie eeuwen koloniale overheersing als een blok op onze maag.”
         Thom Hoffman


Van Dis meldt ook een aantal schaduwfeiten uit het boek van Ewald  van de ‘oude Nederlandse helden’ nog zichtbaar zijn in steden als Amsterdam:
- Jan Pietsersz. Coen; een bloedjas die de bevolking van de Banda eilanden heeft uitgemoord
- Daendels; die de aanleg van de Postweg op Java heeft georganiseerd war 10.000 dwangarbeiders aan stierven
- van Heutz; die honderden dorpen heeft vernietigd
Michiel de Ruyter die de slavernij heeft helpen bevorderen
- Bontekoe; die mensen roofde in China
- WIC; de grote slavenhandelaar wiens inscriptie in de huid van de slaven werd gebrand


Spiegel
Het is niet juist om alleen de beschuldiging naar buiten, het land te wijzen. Landskarma is ook de resultante van karma in de eigen familielijn en eigen zielenlijn.
Als kind van een vader die vrijwillig na de oorlog naar Indonesië wilde strijden voor de landsbelangen ken ik de schaduwkant  van wat dat in hem veroorzaakte die hij mee naar huis nam en uitstortte over z’n vrouw en kinderen.
Ik herken ook de eigen zielenlijn als Duitse ridder kruisvaarder die huisgehouden heeft in Syrië en op de pijnbank gedood is en voor eeuwig vervolgd werd door de demonische werelden vandaar. In dit leven kon ik door deze negatieve koppeling direct toegang krijgen met de martelkamers van IS en de machthebbers die mensen slaafs satanisch doden.  Deze krachten leven van pijn, dood, angst en macht. De machteloze woede in dit leven was een gevolg van de pijniging daar die een gevolg was van een verkeerd gerichte daad om de toenmalige religieuze en wereldse leiders te volgen om het christelijk geloof in Moslimland te verdedigen.

Macht uitoefenen tegen een tegenmacht of ‘onderdaan’ is en blijft een heikel thema; het handhaaft in elk geval oude structuren die nodig aan vernieuwing toe zijn. Zelfonderzoek en schaduwonderzoek  van familie en geboorte/woonland is wat we allen kunnen doen. Daar zit in elk geval de motor van wat we noemen ‘kwaad’. Goed dat er auteurs zijn als  Vanvugt die het verwoorden.

En herken de huidige machthebbers wat voor familie- of zielen verleden ze hebben. Dan begrijp je ook in welke valkuillijn zij gevangen zitten voordat je ze veroordeeld.

“Pas op want we zullen dat bloed wat we toen vergoten hebben over onze hoofden uitgestort krijgen.”
       17e eeuwse uitspraak


"Before I was born after every war there was a winner; nowadays there are no winners, after wars we are left with mass migration and human suffering, caused buy displacements, sexual and other atrocities and terrorism"

Henry Mac Donald

zaterdag 26 november 2016

dank voor de gift Fr.cs.
Zoek de hekel op

Homo fundamentalist is de ergste menssoort die er is. Ze willen alleen iets van toen en daar en zitten gevangen in de persoonlijkheid en houden elke veranderingen ten goede tegen. 
In m’n omgeving kom ik te vaak mensen tegen die kiezen voor safe, het oude, de traditie, de gewoonte. Veranderen is niet een blijvende instelling maar het overkomt alleen  d.m.v. scheiding, ziekte, ongeluk of ziekte. Dat is de enige weg die de diepere zielen laag over heeft om je aan te zetten tot verandering.
Dus als ik iemand ontmoet en die me vertelt van toen en daar, weet ik al genoeg; een gevangene, een fundamentalist.

Wakker wordt ik pas als iemand een actuele vraag stelt en iets wil wat het niet kent, wil ontdekken, ontmoeten in het nu. 
Zo tref je het ook aan in de subtiele sferen. Het oude is alom in onze neder en midden wereld present en het nieuwe juist  in de luchtige sferen aanwezig maar wacht wel op een  uitnodiging, Het nieuwe is niet in de mensensferen van bebouwing te ontmoeten maar in de natuur, en in Nederland vaak bij watersferen.

Maak deze dag tot iets nieuws, geen oude wijn in een nieuw vat, maar wat werkelijk nieuw is homo progressive!

Een leermeester zei me eens,  doe eens iets waar je een hekel aan heb!

vliegen in extase

Earliest Depiction of a Witch on a Broomstick


A witch riding a stick from Le Champion des Dames by Martin Le Franc. c. 1440 


A witch riding a broom from Le Champion des Dames by Martin Le Franc. c. 1440  
This colourful illustration is the earliest know depiction of a witch riding a broomstick. It is taken from an enormous, 24,000 verse, poem known as ‘Le Champion des Dames‘ (The Champion of Ladies), which was composed by Martin Le Franc sometime between AD 1440 and 1442. This rambling text extols the virtues of women, while also condemning heresy and witchcraft (it dedicates just over 800 lines to the later). Amongst the many images used in the poem are two depictions of witches, one riding a broom and the other a white stick.  In the text the witches are referred to as Vaudois, or Waldensians, a Christian sect which was deemed heretical by the Pope.