vrijdag 11 november 2016

Wat is een mens eigenlijk?

Wat aanhalingen uit een artikel (1): “Mensen kwamen van een andere planeet naar de aarde en zijn hier niet geëvolueerd. Dat zegt de Amerikaanse ecoloog Ellis Silver.
Volgens Silver, een milieuactivist, zijn we tussen de 60.000 en 200.000 jaar geleden door aliens naar de aarde gebracht.
Met zijn boek ‘Humans are not from Earth’ wil hij een debat uitlokken. In het boek bespreekt hij verschillen tussen mensen en andere dieren.
“De mens zou de meest ontwikkelde soort op aarde moeten zijn, maar is toch slecht uitgerust voor het leven op aarde.
 “De aarde voldoet goed aan onze behoeftes als soort, maar misschien toch niet zo goed als degenen die ons hier brachten voor ogen hadden,” zei Silver in een interview.
- : zonlicht schaadt ons .“Hagedissen kunnen zonnebaden zolang ze maar willen,” zei hij. “Dat lukt mensen niet.   “De zon verblindt ons ook, wat vreemd is,” aldus Silver. “Bij de meeste dieren is dat niet zo.”
- sommige chronische ziektes, zoals een zwakke rug, een teken kunnen zijn dat we zijn geëvolueerd op een planeet waar de zwaartekracht lager is.
- we vinden van nature voorkomend rauw voedsel vaak niet lekker,
- de mens heeft geen beharing en/of een dikke huid.
- het hoofd van een baby zo groot is dat vrouwen moeite hebben om te bevallen. Andere soorten op deze planeet hebben hier geen last van,” zei hij.
- de ‘extra’ 223 genen die mensen hebben en die niet bij andere soorten worden gevonden.
- we zijn allemaal chronisch ziek
- veel van onze problemen voortkomen uit het feit dat onze biologische klok ingesteld is op dagen van 25 uur.
Volgens Silver is er een mogelijkheid dat vroege menssoorten zoals Homo erectus zijn gekruist met andere soorten, afkomstig van Alpha Centauri.
- Daarnaast zeggen veel mensen te denken dat ze hier niet thuishoren of dat er ‘iets niet klopt’.”
Voor Silver is dit reden genoeg om aan te nemen dat we zijn geëvolueerd op een andere planeet en hier naartoe zijn gebracht.
Een mogelijke reden hiervoor is volgens hem dat de aarde een gevangenisplaneet is en dat we hier moeten blijven totdat we ons kunnen gedragen.


Commentaar
Interessante feiten maar volgens mij niet geheel op goede research gebaseerd. Allereerst moet een onderscheid worden gemaakt tussen het voertuig ‘het mensen lichaam’ en de ‘Inhoud’; het wezenlijke dat in dit voertuig woont. Zo zijn individuele species naar de aarde getrokken of hele grote groepen die later weer verdwijnen zoals de Maya’s die van Mars kwamen en weer doorreisden.  Het woord ‘buitenaards’ is niet altijd juist en beter kan gesproken worden van herkomst van….. Net als je bij het voorstellen aan iemand zegt: ik ben die en die en kom van….

De inhoud, ons wezen kan dus onnoemelijk veel herkomst  of ontstaanswijze mogelijkheden hebben. Dat is en wetenschap op zich. De inhoud bepaald ook de kwaliteit van dit lichaam wat het met de genen weer doorgeeft.

 In de tweede plaats is het voertuig mensenlichaam geëvolueerd en heeft het genen en kwaliteiten gekregen door de aarde ontwikkelingstijd heen ontwikkeld. In de aarde-evolutie is de mens van fijnstoffelijk naar wat het nu is grofstoffelijk geworden en zal zich verder evolueren. Je kunt je aandacht maar eens richten op wat in deze tijd er voor nieuws met je lichaam gebeurd wat in het fijnstoffelijke al is.

Dus als je iemand ontmoet heb je twee ontmoetingen; met dat wezen en zijn bijlagen en het lichaam met zijn ontwikkelingen geschiedenis. Beide zijn interessant om te ontmoeten en er van te leren.
En hoe zit het bij mij: "ik vergelijk mezelf wel eens met een ambassadeur van een rijk dat ik niet bewust ken, maar wel voor me zorgt."!

En wat die gevangenis betreft: ach het is maar wat je er van maakt!

1. Bron: http://www.ninefornews.nl/mensen-andere-planeet-aarde/#comments


Geen opmerkingen:

Een reactie posten